הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - התבוננות בנרות החנוכה

הרב ירון אשכנזי

סגולות החנוכה: ממה יזכה אדם להינצל בעקבות התבוננות בנרות החנוכה? 

(אורך 3:20)