הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי: הלכות חנוכה - ברכות ואופן ההדלקה

הרב ירון אשכנזי

מהו סדר הברכות בהדלקה, ובאיזה אופן מדליקים את נרות חנוכה?