הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - הלכות חנוכה: ברכות ואופן ההדלקה

הרב ירון אשכנזי

מהו סדר הברכות בהדלקה, ובאיזה אופן מדליקים את נרות חנוכה?

(אורך 5:48)