הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי: הלכות חנוכה - במה מדליקים?

הרב ירון אשכנזי

באיזה כלי משמשים כדי להדליק את החנוכיה, ובאיזה שמן נשתמש? 

(אורך 4:54)