x
ערוץ הידברות

שעשועון חינוכי לילדים - כן ולא, פרק 1

ערוץ הידברות

הצטרפו לחווייה של שירים, חידונים, בדיחות והפתעות, עם שי שי הפנטמימאי שיעשה לנו הרבה שמחת חיים. בהנחיית יניב אליהו. לפניכם הפרק הראשון

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,470 --> 00:00:09,220
?מוכנים

2
00:00:09,350 --> 00:00:11,330
.כן! -לא
?מה לא-

3
00:00:11,560 --> 00:00:13,100
.כן! -לא
?אז כן-

4
00:00:13,520 --> 00:00:15,360
.כן! -לא
?מה לא-

5
00:00:15,510 --> 00:00:17,230
.כן! -לא
?נו, כן או לא-

6
00:00:17,250 --> 00:00:18,330
!כן! -לא

7
00:00:18,590 --> 00:00:19,770
!כן! -לא

8
00:00:19,830 --> 00:00:20,940
!כן! -לא

9
00:00:22,130 --> 00:00:25,480
.כן ולא' זאת התכנית שלנו'

10
00:00:25,780 --> 00:00:27,500
.הפתעות
!הפתעה-

11
00:00:28,530 --> 00:00:30,690
.שירים, חידונים
.חידונים-

12
00:00:31,110 --> 00:00:37,840
!קסמים. בקיצור, יהיה פה שמח
.ועוד כדורים וסלים וחיבוק-

13
00:00:39,250 --> 00:00:42,830
!ילדים, תכירו את החבר הכי טוב שלי, שי שי

14
00:00:55,670 --> 00:00:57,830
?יופי, יופי. אהה... שי? שי
?שי שי

15
00:00:58,080 --> 00:01:00,540
.יופי, יופי. -יופי, יופי
.תודה רבה. תודה רבה

16
00:01:00,640 --> 00:01:01,200
.בבקשה

17
00:01:02,800 --> 00:01:04,940
!היי! היי! היי
...שי, שי-

18
00:01:04,970 --> 00:01:08,630
...שי שי! שי... שי שי
!שי... שי שי

19
00:01:09,320 --> 00:01:10,220
.די די
.די די-

20
00:01:10,460 --> 00:01:12,200
.שי שי, די די
.די די-

21
00:01:14,680 --> 00:01:16,920
.שי שי, די די
.די די-

22
00:01:20,920 --> 00:01:22,070
...פשש

23
00:01:24,920 --> 00:01:25,620
!שי שי

24
00:01:27,840 --> 00:01:28,710
...אפשר להתחיל

25
00:01:37,820 --> 00:01:39,390
...שי שי, שי, שי

26
00:01:39,750 --> 00:01:40,450
.תעשה, תעשה

27
00:01:41,090 --> 00:01:43,720
!שי שי, שי, שי, שי

28
00:01:46,020 --> 00:01:46,620
...שי, שי

29
00:01:48,620 --> 00:01:49,910
.די די
.שי-

30
00:01:58,670 --> 00:02:00,660
.שי שי, אנחנו רוצים להתחיל

31
00:02:01,040 --> 00:02:05,640
.אה... אה... אז תגיד
.תכיר את להקת 'פרחי מגדל אור' ממגדל העמק-

32
00:02:05,750 --> 00:02:08,600
'שלום להקת 'פרחי מגדל העמק
!ממגדל אור

33
00:02:08,670 --> 00:02:11,780
.פרחי אור' ממגדל העמק'
.פרחי העמק' ממגדל אור'-

34
00:02:11,800 --> 00:02:14,400
.פרחי אור' ממגדל העמק שגרים במגדל העמק'

35
00:02:14,430 --> 00:02:17,560
אה... 'פרחי אור' ממגדל העמק
.שגרים במגדל העמק

36
00:02:18,790 --> 00:02:20,110
!הצלחתי
!טוב-

37
00:02:20,160 --> 00:02:20,640
!איי

38
00:02:20,750 --> 00:02:22,640
?אז אפשר להתחיל בחידון
!בוודאי-

39
00:02:22,890 --> 00:02:23,890
!קדימה
!קדימה-

40
00:02:23,910 --> 00:02:25,920
?מוכנים להתחיל בחידון
!כן-

41
00:02:25,950 --> 00:02:28,660
.אבל לפני כן אנחנו נפתח בשיר

42
00:02:28,760 --> 00:02:33,650
'...שיר. 'אה... אה... לה לה לה
.שי, שי, שי, לא שיר כזה-

43
00:02:33,730 --> 00:02:37,370
....שיר קצת יותר... כזה
.יותר? 'לה... לה...' -לא, לא-

44
00:02:37,570 --> 00:02:39,640
.תראה איזה שיר, כזה
?מוכנים

45
00:02:39,830 --> 00:02:42,740
!כן! -כן
.אתה יכול להצטרף אלינו. קדימה, בוא-

46
00:03:05,930 --> 00:03:09,380
,כשלמישהו קשה או סתם עצוב

47
00:03:09,560 --> 00:03:13,050
להושיט יד זה מאוד חשוב

48
00:03:13,070 --> 00:03:16,680
,כל ישראל חברים
כל ישראל ערבים

49
00:03:16,960 --> 00:03:22,280
ואהבת לרעך
זה כלל אהוב

50
00:03:22,310 --> 00:03:25,850
,ואהבת לרעך כמוך

51
00:03:26,410 --> 00:03:29,880
כולנו שווים כמוני וכמוך

52
00:03:29,890 --> 00:03:33,510
אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך

53
00:03:33,530 --> 00:03:39,110
תפרגן ואל תדון את חברך

54
00:03:40,730 --> 00:03:43,940
,את האחר חשוב להרגיש

55
00:03:44,690 --> 00:03:48,130
לדון לכף זכות ולא להכפיש

56
00:03:48,150 --> 00:03:51,780
,כל ישראל חברים
כל ישראל ערבים

57
00:03:52,280 --> 00:03:57,600
ואהבת לרעך
זה כלל אהוב

58
00:03:57,610 --> 00:04:00,930
ואהבת לרעך כמוך

59
00:04:01,490 --> 00:04:04,920
כולנו שווים כמוני וכמוך

60
00:04:04,930 --> 00:04:08,590
אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך

61
00:04:08,600 --> 00:04:13,970
תפרגן ואל תדון את חברך

62
00:04:13,990 --> 00:04:17,370
ואהבת לרעך כמוך

63
00:04:18,130 --> 00:04:21,580
כולנו שווים כמוני וכמוך

64
00:04:21,590 --> 00:04:25,270
אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך

65
00:04:25,280 --> 00:04:30,250
תפרגן ואל תדון את חברך

66
00:04:32,440 --> 00:04:36,010
ואהבת
ואהבת

67
00:04:36,100 --> 00:04:41,350
ואהבת לרעך כמוך

68
00:04:41,830 --> 00:04:47,430
כמוך
כמוך וכמוני

69
00:04:47,460 --> 00:04:53,340
כמוך וכמוני
כמוך

70
00:04:54,570 --> 00:04:59,650
ואהבת לרעך כמוך

71
00:05:03,410 --> 00:05:06,880
שי שי, איפה מחיאות הכפיים שלך
?'ללהקת 'פרחי מגדל אור

72
00:05:07,940 --> 00:05:09,270
!כל הכבוד! כל הכבוד

73
00:05:10,140 --> 00:05:12,400
!נפלא, נפלא, נפלא
.אני גאה בכם מאוד-

74
00:05:12,620 --> 00:05:14,600
:ונתחיל בחידון. שאלה ראשונה

75
00:05:19,000 --> 00:05:20,820
.אתה אמרת. -לא, חכה רגע

76
00:05:29,450 --> 00:05:29,950
.יעקב

77
00:05:30,580 --> 00:05:31,210
.רבי עקיבא

78
00:05:31,320 --> 00:05:33,770
.רבי עקיבא, תשובה נכונה! תן לו מחיאות כפיים

79
00:05:33,980 --> 00:05:35,020
!כל הכבוד

80
00:05:35,130 --> 00:05:38,610
,ואיפה זה כתוב? בתלמוד ירושלמי
.'מסכת נדרים, פרק ט

81
00:05:45,170 --> 00:05:46,030
.תן להם מחיאות כפיים

82
00:05:46,850 --> 00:05:48,350
!כל הכבוד! כל הכבוד

83
00:05:48,410 --> 00:05:50,120
.ונעבור לשאלה מספר 2

84
00:06:04,270 --> 00:06:05,080
.פרקי אבות

85
00:06:05,820 --> 00:06:07,480
.יפה! זה לא זה

86
00:06:10,250 --> 00:06:11,810
?יש עוד מישהו שרוצה לנסות

87
00:06:13,730 --> 00:06:14,910
.כן? -בספר ויקרא

88
00:06:16,170 --> 00:06:18,210
.יעקב! שתי נקודות ליעקב

89
00:06:18,220 --> 00:06:19,190
.תנו לו מחיאות כפיים

90
00:06:20,480 --> 00:06:22,860
.ספר ויקרא, אתה צודק

91
00:06:23,310 --> 00:06:25,040
.בוא תקרא את הפסוק
.יעקב-

92
00:06:25,480 --> 00:06:28,610
.ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ח
.בבקשה

93
00:06:33,200 --> 00:06:34,160
.תנו לו מחיאות כפיים

94
00:06:35,500 --> 00:06:38,940
...ונעבור לשאלה
.מי יכול לומר לי את השאלה הבאה

95
00:06:39,310 --> 00:06:40,910
.בבקשה
.מי אמר למי... -כן-

96
00:06:41,140 --> 00:06:43,030
"?אני רעב, מתי הפסקת צהריים"

97
00:06:45,510 --> 00:06:47,080
.זה לא זה
.תן לי לשאול את השאלה הבאה

98
00:06:47,090 --> 00:06:50,160
.שי שי, שי, די, די, ביי

99
00:06:50,550 --> 00:06:50,950
.קדימה

100
00:07:04,040 --> 00:07:04,600
?כן, משה

101
00:07:05,060 --> 00:07:08,770
,משה. -לא, זה קל. בגלל שקוראים לך משה
,אז אמרת משה? -קוראים לך משה

102
00:07:08,790 --> 00:07:10,610
!אתה הכית בסלע
?זה קל. איך הוא ידע את זה-

103
00:07:10,720 --> 00:07:11,820
!אתה! -תנו לו מחיאות כפיים

104
00:07:11,840 --> 00:07:13,880
.התשובה היא נכונה. משה הכה בסלע

105
00:07:14,100 --> 00:07:20,370
."ומשה הכה בסלע ויצאו ממנו מים"
.מים-

106
00:07:20,540 --> 00:07:22,320
.מים
.מים-

107
00:07:22,350 --> 00:07:24,120
.מים
.מים-

108
00:07:24,240 --> 00:07:25,960
.מים
.מים-

109
00:07:26,020 --> 00:07:27,790
:יפה. ואני מקריא

110
00:07:38,640 --> 00:07:40,840
!יפה מאוד

111
00:07:41,120 --> 00:07:43,510
.יש לי שאלה, יש לי שאלה
?כן-

112
00:07:43,790 --> 00:07:46,540
.קוראים לו משה
?נכון. -הוא הכה בסלע-

113
00:07:47,600 --> 00:07:48,700
.הוא יושב על סלע

114
00:07:49,350 --> 00:07:50,700
!מחיאות כפיים למשה שלנו

115
00:07:52,670 --> 00:07:53,510
:שאלה מספר 4

116
00:08:13,150 --> 00:08:13,780
?כן, ישראל

117
00:08:13,920 --> 00:08:16,180
.מלאך אלוקים. -יפה מאוד! תשובה נכונה

118
00:08:16,690 --> 00:08:19,710
,ונעבור לשאלה מספר 5
.שאלת הפנטומימה

119
00:08:20,050 --> 00:08:22,310
.את השאלה הבאה יציג לנו שי שי
?שי שי

120
00:08:26,070 --> 00:08:27,620
.תציג לנו את שאלה מספר 5

121
00:08:27,920 --> 00:08:29,450
.כן, שאלה מספר 5

122
00:08:30,530 --> 00:08:33,280
?את איזה אירוע מתאר שי שי
.קדימה, צא לדרך

123
00:08:48,730 --> 00:08:49,180
?זהו

124
00:08:51,200 --> 00:08:51,550
...אח

125
00:08:53,340 --> 00:08:54,030
?כן, משה

126
00:08:54,550 --> 00:08:56,980
.שדוד זרק על גולית את האבן

127
00:08:57,240 --> 00:09:00,160
!יפה מאוד

128
00:09:01,230 --> 00:09:02,430
.תשובה נכונה. בוא

129
00:09:03,360 --> 00:09:06,640
.יפה מאוד. עכשיו אנחנו נקרא ביחד את הפסוק

130
00:09:23,180 --> 00:09:25,420
.יפה מאוד! ועבור לשאלה הבאה

131
00:09:25,430 --> 00:09:30,170
השאלה הבאה: מאיזה חומר עשויה
?האבן שזרק דוד על גולית

132
00:09:30,440 --> 00:09:39,190
,א' - צמר גפן, ב' - צמר גפן מתוק
,ג' - צמר גפן חמוץ, ד' - צמר גפן חמוץ מתוק

133
00:09:40,080 --> 00:09:42,570
.ה' - אבן
?כן-

134
00:09:43,040 --> 00:09:45,390
!אבן. -אבן, יפה מאוד
.תשובה נכונה, ישראל

135
00:09:45,410 --> 00:09:47,680
?איך ידעת
,טוב, באמת, שי שי, שי שי-

136
00:09:47,700 --> 00:09:50,030
:בואו נעבור לשאלה מספר 6. שאלה מספר 6

137
00:10:00,640 --> 00:10:02,320
.תלוי כמה חדרים היו באוהל

138
00:10:04,220 --> 00:10:06,110
 ?כן, אביאל
.שלושה-

139
00:10:06,460 --> 00:10:09,100
?גילית לו
.אני לא אמרתי כלום-

140
00:10:09,170 --> 00:10:11,990
?הוא גילה לך? אז איך הוא ידע
!אני לא אמרתי כלום-

141
00:10:12,340 --> 00:10:13,880
!הוא ידע. -אני לא אמרתי כלום

142
00:10:13,890 --> 00:10:15,090
!יפה מאוד

143
00:10:15,580 --> 00:10:17,320
.בואו נקרא. יש לנו פסוק

144
00:10:17,700 --> 00:10:20,710
,ספר בראשית פרק י"ח
.'פסוקים א' ו-ב

145
00:10:32,480 --> 00:10:33,430
!יפה

146
00:10:34,120 --> 00:10:35,350
:שאלה מספר 7

147
00:10:49,390 --> 00:10:50,680
.הו.... אשר

148
00:10:51,040 --> 00:10:53,580
.בת פרעה
.איך קראו לה? -בתיה-

149
00:10:53,690 --> 00:10:55,720
,יפה מאוד! שתי התשובות נכונות

150
00:10:55,770 --> 00:10:57,790
.גם בתיה וגם בת פרעה

151
00:10:58,110 --> 00:11:01,420
,נפלא. שימו לב לשאלה הבאה
.שאלה קשה מאוד

152
00:11:11,340 --> 00:11:15,340
.רגע, אני נותן רמז. ארבעים

153
00:11:18,710 --> 00:11:19,640
?כן, מה התשובה

154
00:11:20,200 --> 00:11:21,150
?אפשר עוד רמז

155
00:11:22,110 --> 00:11:24,300
.כן. רגע, אני אתן לו עוד רמז

156
00:11:25,220 --> 00:11:26,070
.ארבעים שנה

157
00:11:26,750 --> 00:11:29,020
?אוקיי, מאיר, קדימה, מה התשובה

158
00:11:29,300 --> 00:11:30,720
.ארבע מאות לחלק לעשר

159
00:11:31,400 --> 00:11:33,380
...רגע, רגע, שנייה, ארבע מאות חלקי עשר

160
00:11:35,720 --> 00:11:37,100
.זה ארבעים, ארבעים

161
00:11:37,570 --> 00:11:39,620
?אה... נכון! -נתתי רמז, לא הבנת

162
00:11:39,630 --> 00:11:40,940
.נתתי רמז, ארבעים שנה

163
00:11:40,970 --> 00:11:42,110
בוא'נה, אתה חכם! -בני ישראל הלכו

164
00:11:42,120 --> 00:11:45,640
.ארבעים שנה במדבר
?רגע, רגע, הווייז קולט במצרים-

165
00:11:47,590 --> 00:11:50,730
.שם הוא צריך לחשב מסלול מחדש
...אה-

166
00:11:50,890 --> 00:11:56,920
מאיר, קרא לנו את הציטוט
.מספר יהושע פרק ה', פסוק ו'. בבקשה

167
00:12:14,830 --> 00:12:17,630
!ארץ זבת חלב ודבש

168
00:12:17,650 --> 00:12:21,730
ו... "ארץ זבת חלב
.חלב ודבש-

169
00:12:21,790 --> 00:12:25,290
ארץ זבת חלב"
.חלב ודבש-

170
00:12:25,410 --> 00:12:28,930
ארץ זבת חלב"
.חלב ודבש-

171
00:12:29,060 --> 00:12:32,650
ארץ זבת חלב"
.חלב ודבש-

172
00:12:32,700 --> 00:12:39,350
,ארץ זבת חלב"
.זבת חלב ודבש

173
00:12:39,840 --> 00:12:46,310
,"ארץ זבת חלב"
."רגע, "זבת חלב ודבש

174
00:12:46,320 --> 00:12:49,890
כולם! "ארץ זבת חלב
."חלב ודבש-

175
00:12:49,920 --> 00:12:51,140
.זהו, מספיק, מספיק, מספיק

176
00:12:51,850 --> 00:12:54,820
.שאלה מספר 9. -חברים, 9

177
00:13:15,910 --> 00:13:17,290
.לוי יצחק. -בית אל

178
00:13:17,520 --> 00:13:20,150
!טוב! תשובה נכונה! יפה מאוד

179
00:13:22,300 --> 00:13:25,080
,ואני מקריא את הציטוט, שימו לב
.בראשית כ"ח

180
00:13:36,130 --> 00:13:39,170
!אשריכם ישראל. -בית אל

181
00:13:39,480 --> 00:13:41,490
.ונעבור לשאלה הבאה

182
00:13:57,150 --> 00:13:58,170
.ישראל מספר 2

183
00:13:58,440 --> 00:14:00,650
!אשת לוט. -יפה

184
00:14:04,120 --> 00:14:06,710
.הנה שאלה מוזיקלית. זה בשבילך עכשיו

185
00:14:07,230 --> 00:14:08,000
.תביא את הכינור

186
00:14:13,520 --> 00:14:14,520
!אני יודע

187
00:14:14,830 --> 00:14:15,390
?באמת

188
00:14:16,870 --> 00:14:19,410
?נו, אז מי
!אז תענה, נו, תענה

189
00:14:19,990 --> 00:14:20,730
.יובל

190
00:14:22,020 --> 00:14:23,480
?מה אתם אומרים
?זה נכון או לא נכון

191
00:14:24,060 --> 00:14:25,340
?יובל, התשובה היא נכונה

192
00:14:25,890 --> 00:14:26,880
.אני אתן לכם את האפשרויות

193
00:14:31,140 --> 00:14:31,800
?מה אתם אומרים

194
00:14:31,930 --> 00:14:34,010
.למך. -למך. משה אומר למך

195
00:14:34,030 --> 00:14:36,560
.מה אתה אומר? יובל
.אני אומר יובל-

196
00:14:36,570 --> 00:14:38,160
.הוא אומר יובל
?מישהו אומר משהו אחר

197
00:14:38,760 --> 00:14:40,920
.כן, לוי יצחק? -קין
.איך? -קין-

198
00:14:41,020 --> 00:14:43,430
!יפה, לוי יצחק
.אה! -לא, זה לא נכון-

199
00:14:44,060 --> 00:14:46,530
.התשובה היא יובל

200
00:14:46,600 --> 00:14:47,880
.באמת? -כן

201
00:14:48,220 --> 00:14:49,100
!איזה כיף

202
00:14:49,280 --> 00:14:51,600
...שי שי, שי, שי
...איזה כיף! -שי, שי-

203
00:14:51,800 --> 00:14:56,850
.זו שאלה קלה, זו שאלה קלה
?'אל תתלהב. -עד שעניתי, אתה אומר 'זו קלה

204
00:14:56,860 --> 00:14:57,500
...בסדר, אבל לא צריך

205
00:15:01,320 --> 00:15:02,820
.טוב, אז בוא תקרא את הפסוק, אם כבר

206
00:15:03,090 --> 00:15:07,040
,הפסוק. -לא צריך לקרוא את הפסוק
.אני יודע בעל-פה

207
00:15:07,150 --> 00:15:07,960
.קדימה, בוא נראה אותך

208
00:15:18,030 --> 00:15:19,910
!טוב

209
00:15:21,920 --> 00:15:26,310
.ונעבור לשאלה הבאה
...שימו לב, השאלה הבאה היא שאלה

210
00:15:28,760 --> 00:15:29,300
.קלילה

211
00:15:48,470 --> 00:15:51,200
...אני מבין שכולם יודעים את התשובה

212
00:15:51,210 --> 00:15:51,920
.ישראל 1 

213
00:15:52,350 --> 00:15:55,330
!נחשון בן עמינדב. -טוב, ישראל

214
00:15:58,180 --> 00:16:00,170
.ולשאלה הבאה, שאלה מספר 13

215
00:16:10,370 --> 00:16:11,710
.אממ... אשר

216
00:16:12,140 --> 00:16:14,570
?מרים ואהרון. -אתה בטוח

217
00:16:15,470 --> 00:16:16,400
.בטוח? -כן

218
00:16:16,780 --> 00:16:18,630
?אתה בטוח
?אתה לא רוצה להחליף

219
00:16:19,600 --> 00:16:20,990
?אתה בטוח שאתה לא רוצה להיות בטוח

220
00:16:21,010 --> 00:16:23,490
!והוא צודק! יפה מאוד! תשובה נכונה

221
00:16:23,740 --> 00:16:25,530
.ואני עובר לשאלה הבאה. שימו לב

222
00:16:44,330 --> 00:16:46,210
!...הופה

223
00:16:47,840 --> 00:16:50,670
 .אהה... מאיר
?אף אחד לא יודע את התשובה-

224
00:16:50,690 --> 00:16:51,670
.מנשה, אפרים ודן

225
00:16:52,690 --> 00:16:56,170
?מנשה, אפרים ודן. בטוח
.כן-

226
00:16:57,150 --> 00:17:01,180
?ישראל, מה אומר
.לחשוב, לחשוב, לחשוב

227
00:17:02,740 --> 00:17:05,100
.לחשוב
?משה, מה התשובה

228
00:17:08,590 --> 00:17:10,110
.אני שומע את המוחות פה חושבים
?כן, יעקב-

229
00:17:10,120 --> 00:17:13,310
.רגע, בואו נשמע את יעקב
.ראובן וגד וחצי המנשה-

230
00:17:13,320 --> 00:17:14,590
!יפה מאוד! תשובה נכונה

231
00:17:16,110 --> 00:17:17,800
!אוקיי. -כל הכבוד לך

232
00:17:18,910 --> 00:17:19,280
.טוב

233
00:17:22,130 --> 00:17:24,490
.שי שי, שי, שי, שי
.שימו לב. שימו לב. -כן, כן

234
00:17:24,800 --> 00:17:28,530
:השאלה הבאה היא שאלה כזו

235
00:17:39,010 --> 00:17:40,950
?או... -לוי יצחק

236
00:17:41,220 --> 00:17:42,020
.עוף השמים

237
00:17:43,040 --> 00:17:45,680
?בטוח
?שי שי, מה אומר

238
00:17:46,720 --> 00:17:49,110
?הוא צודק או לא
.אני חושב שהוא טועה-

239
00:17:49,130 --> 00:17:51,050
.הוא טועה
?מאיר, כן

240
00:17:51,470 --> 00:17:55,190
?מאורעות הרקיע
...מאורות הרקיע וזוהי-

241
00:17:56,650 --> 00:17:57,320
!תשובה נכונה

242
00:17:58,420 --> 00:18:00,820
.לא צריך כפיים. מספיק

243
00:18:00,870 --> 00:18:02,320
?אני יכול למחוא כפיים

244
00:18:04,320 --> 00:18:05,600
?אתה רוצה לקרוא לנו את הפסוק

245
00:18:36,500 --> 00:18:37,600
!יפה

246
00:18:37,640 --> 00:18:40,770
.ואני עובר לשאלה הבאה. שימו לב

247
00:18:40,780 --> 00:18:42,420
.ואני עובר לחבית. שימו לב

248
00:18:44,370 --> 00:18:47,400
.מה שראיתם עכשיו זה קטע מעבר

249
00:18:47,680 --> 00:18:49,790
.ואני עובר לקובייה. שימו לב

250
00:18:52,360 --> 00:18:54,550
.ואני עובר לספסל. שימו לב

251
00:18:57,120 --> 00:18:59,070
.ואני עובר לחבית. שימו לב

252
00:19:02,030 --> 00:19:02,490
.בבקשה

253
00:19:03,570 --> 00:19:05,230
.ונמשיך בחידון. שימו לב

254
00:19:06,300 --> 00:19:07,050
.אה, יפה

255
00:19:22,370 --> 00:19:24,160
.משה. -נח ומשפחתו

256
00:19:24,400 --> 00:19:27,890
.בוא נגיד שזו תשובה חלקית

257
00:19:28,140 --> 00:19:30,080
.אהה... יעקב
.נפש כל חי-

258
00:19:30,760 --> 00:19:33,120
.בוא נגיד שגם זו תשובה חלקית

259
00:19:34,030 --> 00:19:35,910
.יש לי תשובה
.כן? -תשובה חלקית-

260
00:19:37,730 --> 00:19:39,980
?לא. יש למישהו עוד רעיון
?כן, מאיר

261
00:19:41,550 --> 00:19:44,210
!א' ו-ד'. -יפה מאוד

262
00:19:47,740 --> 00:19:51,270
.ועכשיו, יעקב, בוא תקרא לנו את הפסוק

263
00:19:52,800 --> 00:19:53,730
"...כן, "והייתה

264
00:20:07,870 --> 00:20:11,120
 ,יפה מאוד. תרשה לי ללחוץ ידך
.קראת נפלא. יפה מאוד! ממשיכים

265
00:20:11,790 --> 00:20:14,500
:כן, והשאלה הבאה

266
00:20:30,680 --> 00:20:33,850
?כן, מי נותן לי את התשובה
?מי נותן לי את התשובה

267
00:20:34,400 --> 00:20:36,520
.לוי יצחק. -לוחות הברית

268
00:20:36,540 --> 00:20:38,750
!לוחות הברית! יפה מאוד! תשובה נכונה

269
00:20:46,890 --> 00:20:50,030
,ועכשיו לפני השאלה האחרונה
.רגע של קסם

270
00:20:50,040 --> 00:20:51,130
?שי, מוכן
.רגע-

271
00:20:56,030 --> 00:20:57,420
?מוכנים
!כן-

272
00:20:57,440 --> 00:20:59,490
 .לא אתה
!מוכנים? -כן-

273
00:20:59,500 --> 00:21:01,450
.די, נו, לא אתה
.מוכנים? -כן

274
00:21:01,860 --> 00:21:05,640
טוב, אוקיי, לפני כן אני רוצה
.להקריא לכם משהו מהספר. בבקשה

275
00:21:22,000 --> 00:21:23,920
!אש! אש
!מכבי אש! יש פה אש

276
00:21:24,020 --> 00:21:26,110
.שריפה! -תירגע, תירגע, תירגע
?מה קרה

277
00:21:26,120 --> 00:21:27,810
!אבל יש שריפה
.איפה? -הנה-

278
00:21:27,910 --> 00:21:31,020
!וואי! שריפה
!'תעשה 'פו', תעשה 'פו

279
00:21:31,050 --> 00:21:33,680
!פו' חזק'
.זהו. זהו. זהו

280
00:21:34,640 --> 00:21:38,000
...אה
.נבהלתי. -תראה לי-

281
00:21:38,030 --> 00:21:39,720
.אני חשבתי זה עלה באש

282
00:21:41,620 --> 00:21:42,250
.נמשיך

283
00:21:44,940 --> 00:21:47,180
?שאלה אחרונה. מוכנים
!כן-

284
00:21:47,190 --> 00:21:51,700
טוב, אני כבר מודיע לכם
.שמי שעונה נכונה זוכה בהפתעה

285
00:22:04,810 --> 00:22:05,900
?אה, יודעים את התשובה כבר

286
00:22:06,690 --> 00:22:09,150
.אתה יודע מה? בלי שאני אתן את האפשרויות

287
00:22:09,180 --> 00:22:10,060
...והתשובה היא

288
00:22:10,390 --> 00:22:12,500
!תהלים. -יפה מאוד, לוי יצחק

289
00:22:13,170 --> 00:22:15,580
ספר תהלים, נכון. דוד המלך כתב

290
00:22:15,600 --> 00:22:21,320
ואני תפילתי לך ה' עת רצון"
."אלוהים ברוב חסדך ענני באמת ישעך

291
00:22:21,450 --> 00:22:25,680
 והשאלה הזאת בעצם היא רמז
.'לשיר הבא שלנו, 'ענני

292
00:22:25,970 --> 00:22:30,640
 'להקת 'פרחי מגדל אור
!'ישירו איתנו את השיר 'ענני

293
00:22:30,940 --> 00:22:31,550
.קדימה

294
00:22:54,160 --> 00:23:00,910
כשמסביב נראה שהמצב נורא
,והגלים זה די אבוד

295
00:23:01,780 --> 00:23:08,510
,והכול רועד, אולי אני ארד
.מצב הרוח פה ירוד

296
00:23:08,810 --> 00:23:15,690
לצעוק אל הפסילים מעץ ואבנים
.ואין פה איזו ישועה

297
00:23:16,420 --> 00:23:23,320
,הם פשוט עומדים כמו חבורת טיפשים
.כמה איום, כמה נורא

298
00:23:23,360 --> 00:23:27,210
 ,אנא ענני
.קדוש ברוך הוא יש אחד

299
00:23:27,240 --> 00:23:30,870
,כן ענני
.הוא יחיד ומיוחד

300
00:23:30,890 --> 00:23:34,570
,הו ענני
,כשאני קורא בקול

301
00:23:34,590 --> 00:23:37,830
.הוא יענני, הוא יענני

302
00:23:38,120 --> 00:23:41,960
,אנא ענני
.אין מלבדך אחר

303
00:23:41,990 --> 00:23:45,680
,כן ענני
.כשאתה פה, זה משחרר

304
00:23:45,720 --> 00:23:49,190
,הו ענני
.נושא אליך תפילתי

305
00:23:49,200 --> 00:23:52,540
.אנא ענני, כן ענני

306
00:23:53,470 --> 00:23:57,050
?מי מקשיב? מי רואה
?מי שומר שכלום לא יקרה

307
00:23:57,250 --> 00:24:00,720
?מי מקשיב? מי רואה
?מי שומר שכלום לא יקרה

308
00:24:00,740 --> 00:24:07,580
כשמסביב נראה שהמצב נורא
,והגלים זה די אבוד

309
00:24:08,240 --> 00:24:14,530
,והכול רועד, אולי אני ארד
.מצב הרוח פה ירוד

310
00:24:15,500 --> 00:24:22,360
,לצעוק אל הפסילים מעץ ואבנים
.ואין פה איזו ישועה

311
00:24:22,900 --> 00:24:29,600
,הם פשוט עומדים כמו חבורת טיפשים
.כמה איום, כמה נורא

312
00:24:29,940 --> 00:24:33,600
,אנא ענני
.קדוש ברוך הוא יש אחד

313
00:24:33,620 --> 00:24:37,270
,כן ענני
.הוא יחיד ומיוחד

314
00:24:37,290 --> 00:24:41,000
,הו ענני
,כשאני קורא בקול

315
00:24:41,020 --> 00:24:44,520
.הוא יענני, הוא יענני

316
00:24:44,550 --> 00:24:48,410
,אנא ענני
.אין מלבדך אחר

317
00:24:48,420 --> 00:24:52,160
,כן ענני
.כשאתה פה, זה משחרר-

318
00:24:52,170 --> 00:24:55,630
,הו ענני
.נושא אליך תפילתי

319
00:24:55,640 --> 00:24:59,280
.אנא ענני, כן ענני

320
00:24:59,920 --> 00:25:03,540
?מי מקשיב? מי רואה
?מי שומר שכלום לא יקרה

321
00:25:03,740 --> 00:25:07,440
?מי מקשיב? מי רואה
?מי שומר שכלום לא יקרה

322
00:25:10,430 --> 00:25:14,270
,אנא ענני
.קדוש ברוך הוא יש אחד

323
00:25:14,350 --> 00:25:17,980
,כן ענני
.הוא יחיד ומיוחד

324
00:25:18,040 --> 00:25:21,680
,הו ענני
,כשאני קורא בקול

325
00:25:21,690 --> 00:25:25,120
.הוא יענני, הוא יענני

326
00:25:27,750 --> 00:25:30,310
 ,זהו זה, חברים
.'הסתיימה לה התכנית שלנו 'כן ולא

327
00:25:30,520 --> 00:25:34,710
'תודה רבה ללהקת 'פרחי מגדל אור
.ממגדל העמק

328
00:25:34,720 --> 00:25:36,740
!תודה רבה לשי שי החבר שלנו

329
00:25:37,200 --> 00:25:40,340
.יפה מאוד! להתראות חברים
.נתראה בתכנית הבאה

330
00:25:40,350 --> 00:25:41,700
!ביי ביי
!ביי ביי-

331
00:25:41,750 --> 00:25:42,250
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (95 מדרגים)