הרבנית חדוה לוי - חודש כסלו

הרבנית חדוה לוי

מתי כעסת פעם אחרונה? למה איבדת אמון באנשים ובעצמך? הרבנית חדוה לוי על חודש כסלו שנותן לך את הכוח להמשיך הלאה, ולסלוח לכל מה שנשאר מאחור

 

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,000 --> 00:00:07,580
.שלום וברכה צופות יקרות

2
00:00:08,010 --> 00:00:09,800
.אנחנו ממשיכות בסדרת ההתחדשות

3
00:00:10,130 --> 00:00:13,270
בכל חודש טמון פוטנציאל אדיר
,שמיוחד רק לו

4
00:00:13,680 --> 00:00:19,570
וכדי לממש אותו צריך להכין כלים נכונים
.על ידי למידה על השפעות החודש

5
00:00:19,910 --> 00:00:23,960
 - כפי שאומר הרמח"ל, האדם נוסע בזמן
,מלשון הזדמנות

6
00:00:24,300 --> 00:00:29,390
וחודש הוא מלשון התחדשות ההשפעות
.המיוחדות שמביא איתו הזמן

7
00:00:30,080 --> 00:00:33,580
אז אחרי ההקדמה הזו
.נקבל בברכה את חודש כסלו

8
00:00:34,390 --> 00:00:37,460
המילה כסלו מזכירה את המילים
.'כיס' ו'לב'

9
00:00:37,540 --> 00:00:41,160
,כפי שאמר לי פעם הרב עובדיה יוסף
,זכר צדיק לברכה

10
00:00:41,700 --> 00:00:46,120
אומרים חז"ל שבחודש הזה
,הלב כביכול נמצא בכיס שלך

11
00:00:46,570 --> 00:00:49,890
.ויש לך יכולת למלא אותו בשפע ובאור

12
00:00:50,290 --> 00:00:54,050
,"וכן ידוע ש"רחמנא ליבא בעי

13
00:00:54,080 --> 00:00:58,160
כלומר, הקב"ה שנקרא רחמן
.רוצה את הלב שלנו

14
00:00:59,140 --> 00:01:01,890
.ידוע שהלב הוא משכן הרצון

15
00:01:02,010 --> 00:01:06,100
,כשאת רוצה לדעת מה בתך רוצה ממך
,"?את יכולה לשאול אותה "מה ליבך חפץ

16
00:01:06,370 --> 00:01:08,650
.כי שם היא מרגישה מהם הרצונות שלה

17
00:01:09,390 --> 00:01:13,740
דוד המלך מלמד אותנו שגם הקב"ה
,מתעניין ברצונות שלנו

18
00:01:13,860 --> 00:01:16,070
."כמו שכתוב: "רצון יראיו יעשה

19
00:01:16,840 --> 00:01:22,150
אבל בדיוק כמו שאימא תשמח לרצות
,את בני ביתה כשהם מכבדים אותה

20
00:01:22,700 --> 00:01:27,970
,כך כשאת מתייחסת בליבך לרצונו של הקב"ה
- מכניסה אותו לליבך

21
00:01:28,340 --> 00:01:30,070
.הוא יעשה את רצונך

22
00:01:30,810 --> 00:01:36,470
בחודש כסלו אפשר לראות את השם
.ולהרגיש אותו ממש קרוב, אם רק נרצה

23
00:01:36,890 --> 00:01:39,440
כמו שכותב דוד המלך
."מבשרי אחזה אלוקא"

24
00:01:40,020 --> 00:01:43,240
.הזמן הזה ממלא אותנו באמונה וביראת שמיים

25
00:01:43,260 --> 00:01:48,070
אפשר לראות את השמיים, את ההשגחה
הפרטית שעוטפת אותנו בחסדים גמורים

26
00:01:48,350 --> 00:01:50,250
.עד שהפה לא מפסיק להודות

27
00:01:50,780 --> 00:01:55,560
,לקראת סוף החודש, ב-כ"ה בכסלו
.יאיר האור הזה בכל בתי ישראל

28
00:01:55,950 --> 00:01:58,920
יקרות, חג חנוכה הוא לא
,'סיפור היסטורי, הוא לא 'לשעבר

29
00:01:59,180 --> 00:02:02,650
,הניסים קורים בכל רגע ורגע
.ואפילו מתעצמים

30
00:02:02,980 --> 00:02:06,190
.יהודי תמיד יהיה בבחינת מודה להשם

31
00:02:07,000 --> 00:02:12,500
על הניסים, על הנפלאות והתשועות"
."שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה

32
00:02:13,030 --> 00:02:16,490
מובא על החודש בספר היצירה
:המיוחס לאברהם אבינו כך

33
00:02:16,790 --> 00:02:24,230
המליך אות ס' וקשר לה כתר"
."וצר בו קשת בעולם וכסלו בשנה

34
00:02:25,010 --> 00:02:30,420
,האות ס' שולטת בחודש הזה
."משום "סומך ה' לכל הנופלים

35
00:02:30,890 --> 00:02:36,290
אומרים חז"ל שחודש כסלו הוא חודש
,שמסוגל לבנות מציאות של הגנה

36
00:02:36,610 --> 00:02:39,470
.של ביטחון, של שמירה, של משענת רוחנית

37
00:02:39,870 --> 00:02:44,720
,אומר האבן עזרא על מה שכתוב במשלי
,"ה' יהיה בכסלך"

38
00:02:45,170 --> 00:02:47,560
.כסלך" פירושו מבטחך"

39
00:02:47,790 --> 00:02:49,440
.השם יהיה לך למשענת

40
00:02:49,640 --> 00:02:51,470
:'כתוב בספר 'פרי לב צדיק

41
00:02:51,740 --> 00:02:53,820
."אם שמתי זהב כיס לי"

42
00:02:54,550 --> 00:02:59,830
אדם שם את הזהב שלו במקום בטוח
.משום כיסוי שמגן על דבר שיקר לו

43
00:03:00,300 --> 00:03:02,370
?יקרות, יש משהו שיותר יקר מהלב שלנו

44
00:03:02,750 --> 00:03:05,310
.הלב שלנו כזה רגיש, כל כך יקר

45
00:03:05,830 --> 00:03:09,840
.בכסלו הלב מוגן
.אף אחד לא יפגע בלב הזה

46
00:03:10,490 --> 00:03:12,920
אם את יודעת שיש קשרים מסוימים
,שלא נכונים לך

47
00:03:13,180 --> 00:03:18,070
בחודש הזה תוכלי פשוט לנתק אותם
.עם הרבה פחות כאב

48
00:03:19,080 --> 00:03:22,220
,חודש כסלו וחג החנוכה שעוטף אותנו בסופו

49
00:03:22,420 --> 00:03:26,190
מחנך אותנו להתבונן
,במציאות האמיתית שלנו

50
00:03:26,600 --> 00:03:32,140
ומתוך ההתבוננות נבנית בלב שלנו
.משענת אמיתית ויציבה

51
00:03:32,680 --> 00:03:35,690
.האות סמ"ך היא גם אותיות מסך

52
00:03:36,140 --> 00:03:42,080
זה רמז לכך שיש בכוחך להסיר את כל
.המסכים והחומות שנבנו בליבך

53
00:03:42,370 --> 00:03:45,520
.ואגב, את זו שבנית את המסכים

54
00:03:46,360 --> 00:03:52,190
,כשאת מרגישה שדברים חסומים אצלך
.תבדקי מתי כעסת בפעם האחרונה ועל מי

55
00:03:52,930 --> 00:03:56,790
,תבדקי מה מקפיץ אותך
,מה מעצבן אותך, מה מציק לך

56
00:03:57,420 --> 00:03:59,940
?למה איבדת אמון באנשים או בעצמך

57
00:04:00,460 --> 00:04:07,950
ובחודש הזה תעבדי על הראייה הבהירה
,והמפוקסת שבוודאי הכול רק מחשל אותי

58
00:04:08,490 --> 00:04:11,010
,יש לי כוח להמשיך הלאה
,אני לא חלשה

59
00:04:11,480 --> 00:04:13,050
.אני גיבורה ואני מנצחת

60
00:04:13,380 --> 00:04:14,910
.ויש בך הכוח לסלוח

61
00:04:15,530 --> 00:04:21,780
אמרתי פעם פה באתר שלכעוס על מישהו
זה לתת לו לגור אצלך בלב

62
00:04:22,040 --> 00:04:24,150
.כשהוא לא משלם שכירות
.לא צריך

63
00:04:24,620 --> 00:04:28,110
פותחים את הדלת ונפרדים לשלום
.מהחסימות האלה

64
00:04:28,560 --> 00:04:31,370
,כך תתאפשר חדירת האור לנפש

65
00:04:31,570 --> 00:04:35,130
.ונזכה ליציבות ותחושת חוסן נפשי

66
00:04:35,610 --> 00:04:38,970
- כשאנחנו רוצות לבחון כוח של אות, של מילה

67
00:04:39,320 --> 00:04:42,720
אנחנו בודקים היכן היא מופיעה
.בפעם הראשונה בתורה

68
00:04:43,250 --> 00:04:47,920
'האות ס' מופיעה במילה 'סביב
.בבראשית כ"ג, י"ז

69
00:04:48,470 --> 00:04:52,340
רמז לכך שהיא קשורה למציאות
,של אורות מקיפים

70
00:04:52,570 --> 00:04:55,160
.המציאות שסובבת וסומכת את האדם

71
00:04:55,480 --> 00:04:58,550
זה כל כך סימבולי שאנחנו מסובבים
,סביבונים בחג הזה

72
00:04:58,940 --> 00:05:04,120
כדי שנדע שיש מסובב לכל הסיבות
.ואנחנו רק בידיים שלו

73
00:05:04,680 --> 00:05:08,580
,וככל שניתן מבטחנו במסובב
במסובב הנסיבות

74
00:05:08,860 --> 00:05:13,010
,ולא בנסיבות
- ככל שנגדיל את הקב"ה, את המסובב

75
00:05:13,390 --> 00:05:18,780
כך נזכה לדעת שנס גדול היה פה
.ונס גדול יהיה פה

76
00:05:19,040 --> 00:05:23,710
,ובסופו של דבר בכל נפילה
,כשאנחנו מרגישות לפעמים כמו סביבון

77
00:05:23,880 --> 00:05:27,360
,מסתובבות סביב הבית
- סביב הילדים, סביב עצמנו

78
00:05:28,020 --> 00:05:31,060
,"נרגיש שהקב"ה באמת "סומך לכל הנופלים

79
00:05:31,240 --> 00:05:33,150
.כי אין מה לעשות, זו דרכו של סביבון

80
00:05:33,340 --> 00:05:35,600
.נכון שהוא נופל, אבל אחר כך הוא תמיד קם

81
00:05:36,410 --> 00:05:38,720
.בחנוכה אפשר לזכות לחן מיוחד

82
00:05:39,100 --> 00:05:44,180
,"יאר ה' פניו אליך ויחונך"
,זה בחינת חנוכה

83
00:05:44,240 --> 00:05:48,860
,שבו נתגלה אור הפנים
.אור הפנימיות

84
00:05:48,880 --> 00:05:54,630
ויחונך" זה החן שהקב"ה"
.שם על פניו של אדם

85
00:05:55,340 --> 00:06:01,220
מובא בספר זכריה שבחודש כסלו
,נגמרה מלאכת המשכן

86
00:06:01,700 --> 00:06:03,730
.ונמצא השמן הטהור על ידי החשמונאים

87
00:06:04,510 --> 00:06:06,650
,יש שם גם אזכור של מנורת הזהב

88
00:06:07,010 --> 00:06:11,040
:ושם כתוב פסוק כזה
."תשואות חן חן לה"

89
00:06:11,630 --> 00:06:13,940
.חן חן" בגימטרייה זה כסלו"

90
00:06:14,590 --> 00:06:17,000
.חן" זה ראשי תיבות נר חנוכה"

91
00:06:17,370 --> 00:06:19,830
.חן" זה ראשי תיבות חוכמת הנסתר"

92
00:06:20,190 --> 00:06:24,430
צריך לדעת שעל ידי השמן, אור התורה
ובית המקדש מצילים את ישראל

93
00:06:24,680 --> 00:06:27,360
,מהחוכמות החיצוניות של יוון

94
00:06:27,630 --> 00:06:31,500
,של התרבות השקרית הזאת
.של כל המסכים האלה שיש בדור הזה

95
00:06:32,130 --> 00:06:34,360
.התרבות הזו שמה את האדם במרכז העולם

96
00:06:34,380 --> 00:06:39,050
,הדגל של התרבות הזו הוא האנוכיות, האגו

97
00:06:39,210 --> 00:06:43,640
,כוחי ועוצם ידי", הספורטק שלהם"
.הנפיחות של הגוף

98
00:06:44,030 --> 00:06:48,590
,כשאדם מתעסק כל הזמן ב'אני' שלו
.זה גורם לו להיות מתוסכל

99
00:06:48,600 --> 00:06:52,410
מספיק יום אחד שהוא בלי ג'ים, בלי מכון
.כושר והנפיחות ירדה - זהו זה, הוא בדיכאון

100
00:06:52,710 --> 00:06:53,280
.לא על אף אחד

101
00:06:54,210 --> 00:06:57,800
.יוון מסמלת חשכות בנפש האדם

102
00:06:58,250 --> 00:07:01,280
:כך מובא בתהילים
."טבעתי ביוון מצולה"

103
00:07:01,790 --> 00:07:05,990
,יקרות, כשאדם נמצא במצולות
,הוא נמצא עמוק בחושך

104
00:07:06,230 --> 00:07:07,790
.וזה בחינת חשכות הדעת

105
00:07:08,480 --> 00:07:11,640
,'יוון מסמלת סכלות באות ס

106
00:07:12,090 --> 00:07:15,100
.'וישראל שכל באות ש

107
00:07:15,560 --> 00:07:22,450
:על ידי זה יובן הפסוק
,"ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם"

108
00:07:22,790 --> 00:07:25,690
.כי החן קשור עם השכל

109
00:07:26,040 --> 00:07:30,410
,אחרת זה מתהפך לשקר
:'כמו שכתוב במזמור 'אשת חיל

110
00:07:30,460 --> 00:07:35,480
.שקר החן והבל היופי"
."אישה יראת ה' היא תתהלל

111
00:07:35,720 --> 00:07:41,610
,החן הוא השכל שיש בכל דבר ודבר
.כפי שמובא בליקוטי מוהר"ן

112
00:07:41,630 --> 00:07:48,530
הנרות של חנוכה, האור של כסלו נותן לנו את
.יראת השמיים הזו וכך אנחנו מושכות חן

113
00:07:49,020 --> 00:07:59,580
,נמצא שבחודש כסלו ובפרט בימי החנוכה
.יורד אור הדעת שהוא מקור משיכת הניסים

114
00:08:00,500 --> 00:08:05,870
ולכן יורד אלינו הביתה האור הגנוז
,שצפון לצדיקים

115
00:08:06,170 --> 00:08:11,000
,משום שבימים האלה, גם אם נפלת
- ואת מרגישה אי שם למטה

116
00:08:11,300 --> 00:08:17,120
האור הזה יגיע עד אלייך
.ויאיר בנפשך כדי לשמוע אותך

117
00:08:17,350 --> 00:08:24,350
,ממעמקים קראתיך ה', ה' שמעה בקולי"
."תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוניי

118
00:08:24,690 --> 00:08:30,090
,כשאת מתפללת בתחנונים
,בפרט אם את שם מרגישה למטה

119
00:08:30,520 --> 00:08:34,160
.חן עוטף את תפילתך והיא נשמעת

120
00:08:35,150 --> 00:08:37,840
.יקרות, חנוכה כבר מוזכר בתורה ברמזים

121
00:08:38,480 --> 00:08:41,120
.'המילה 25 בתורה היא 'אור

122
00:08:41,410 --> 00:08:47,280
רמז שב-כ"ה בכסלו מתגלה אותו האור
.שעליו אנחנו מדברות

123
00:08:47,640 --> 00:08:51,680
- 'יתרה מזאת, המילה הקודמת לאור היא 'יהי
- "כתוב "יהי אור

124
00:08:52,120 --> 00:08:54,300
.עולה בגימטרייה גם כן 25

125
00:08:54,660 --> 00:08:59,990
ובנוסף, המסע ה-25 שנסעו בני ישראל במדבר
,'קיבל את השם 'חשמונה

126
00:09:00,410 --> 00:09:06,300
רמז לנס החנוכה שנעשה בזכות מסירות הנפש
.והאמונה של בית חשמונאי

127
00:09:06,780 --> 00:09:10,820
.חנוכה אותיות 'חנו-כה', חנו-כ"ה

128
00:09:11,300 --> 00:09:16,180
רמז שהחנייה וגילוי הנס
,והשפעת החן של חנוכה

129
00:09:16,440 --> 00:09:18,980
.קורים ב-כ"ה בכסלו

130
00:09:19,500 --> 00:09:22,040
כדי שנוכל, יקרות, לחנות בחנוכה

131
00:09:22,350 --> 00:09:25,080
,ולמשוך מכל השפע והחן הזה כמו שצריך

132
00:09:25,440 --> 00:09:28,150
,צריך לצאת למסע כבר מראש חודש

133
00:09:28,420 --> 00:09:32,350
וממש להכין את עצמנו לקבל
.את כל הכלים, את כל ההשפעות

134
00:09:32,570 --> 00:09:37,230
ראש חודש כסלו הוא מ' יום, 40 ימים
,מיום הושענא רבא

135
00:09:37,600 --> 00:09:39,440
.שאז זוכים בפתקא טבא

136
00:09:39,720 --> 00:09:47,420
נמצא שמחודש כסלו את מכינה את הכלים לקבלת
.השפע שנגזר בימי החתימה של הפתקא הטובה

137
00:09:47,440 --> 00:09:49,360
.זאת אומרת, החתימה יוצאת לדרך עכשיו

138
00:09:49,810 --> 00:09:54,920
כעת מתממשת הורדת השפע
.שנגזר ונחתם ביום הכיפורים

139
00:09:55,340 --> 00:09:59,210
וזמן החתימה וההמתקה
,של יום הכיפורים הוא בחנוכה

140
00:09:59,460 --> 00:10:04,740
כפי שאומר בעל הבת עין, שאגב, יום
,ההילולה שלו זה י"ב בכסלו בחודש הזה

141
00:10:05,080 --> 00:10:06,900
.והוא אומר את זה בשמו של האר"י הקדוש

142
00:10:07,310 --> 00:10:12,760
ולכן בחצרות החסידים התייחסו לחנוכה
,כזמן חיתום

143
00:10:12,970 --> 00:10:16,900
ואף בירכו זה את זה בברכות גדולות
.ובחתימה טובה

144
00:10:17,340 --> 00:10:23,720
בספר היצירה כתוב שהחוש
.ששייך לחודש הזה הוא חוש השינה

145
00:10:24,460 --> 00:10:31,530
בידוע שהחוכמות החיצוניות
.מביאות את האדם לבחינת שינה

146
00:10:32,110 --> 00:10:35,290
,הוא רדום, האדם רדום ברובד הרוחני שלו

147
00:10:35,640 --> 00:10:41,050
אבל מצד שני, הצדיקים בזמן השינה
,יכולים להגיע להשגות גבוהות

148
00:10:41,130 --> 00:10:43,470
.כפי שאנחנו יודעות מהתורה הקדושה

149
00:10:43,680 --> 00:10:46,020
.הם זכו ממש לנבואה בחלומות שלהם

150
00:10:46,520 --> 00:10:54,230
מעבר לכך ששינה מסמלת סוג של רוגע
.'נפשי וביטחון, 'אפשר לישון בשקט

151
00:10:54,840 --> 00:11:01,720
לכן, יקרות, הימים האלה הם בבחינת התעוררות
.האמונה, התעוררות האהבה משנתה

152
00:11:01,890 --> 00:11:08,380
בשיר השירים כתוב: "השבעתי אתכן בנות ירושלים
."אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ

153
00:11:08,970 --> 00:11:12,080
,התעוררות האהבה תמשוך גאולה ברחמים

154
00:11:12,420 --> 00:11:15,810
.גם בנפש וגם גאולה כללית

155
00:11:16,470 --> 00:11:18,750
.ירושלים היא ציון

156
00:11:18,980 --> 00:11:26,680
שמנה לב, המילה ציון מורכבת
.'מהאות צ' ומהמילה 'יוון

157
00:11:27,340 --> 00:11:29,940
,כשהצדיק שולט על היוון

158
00:11:30,210 --> 00:11:35,670
הוא מעיר את האדם מהשינה
,ומאיר ב-א' את אור ציון בתפארתו

159
00:11:35,830 --> 00:11:38,700
:'כמו שנאמר בישעיהו בפרק ס

160
00:11:39,010 --> 00:11:47,250
,כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים"
."ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך ייראה

161
00:11:48,120 --> 00:11:51,930
צריך לדעת שיש מלחמה תמידית
,בין האור לבין החושך

162
00:11:51,950 --> 00:11:54,250
,בין השמחה לבין נפילות מצב רוח

163
00:11:54,550 --> 00:11:55,700
,בין ישראל ליוון

164
00:11:56,240 --> 00:11:58,390
.ואנחנו חייבות לנצח

165
00:11:58,960 --> 00:12:04,910
,כשאדם משליט את השכל על הגוף
.הוא מסוגל להפוך את הניסיונות לניסים

166
00:12:05,450 --> 00:12:10,310
המילה ניסיון מורכבת מצירוף המילים
.'נס' ו-'יוון'

167
00:12:10,680 --> 00:12:16,490
,בחודש הזה את יכולה להתגבר על היוון שבנפש
.על הבדידות, על הכבדות

168
00:12:17,000 --> 00:12:19,450
,את אומרת 'קישטה' ליוון הזה
,לא רוצה אותך יותר

169
00:12:19,460 --> 00:12:22,160
,לא רוצה לכעוס
.לא רוצה לעשות מכל זבוב פיל

170
00:12:22,840 --> 00:12:25,930
,אני נשארת עם נס ביד
.נס להתנוסס

171
00:12:26,140 --> 00:12:28,900
.מזל החודש הזה הוא קשת

172
00:12:29,490 --> 00:12:35,740
.הקשת היא כלי מלחמה של מלחמת ישראל ביוון

173
00:12:35,760 --> 00:12:37,740
,לא מדובר רק במלחמה גשמית

174
00:12:38,020 --> 00:12:40,310
.מדובר גם במלחמה רוחנית

175
00:12:40,840 --> 00:12:43,510
.הקשת היא רמז לתפילה

176
00:12:43,810 --> 00:12:47,820
:כמו שאמר יעקב אבינו עליו השלום
,"בחרבי ובקשתי"

177
00:12:48,000 --> 00:12:51,620
:ותרגם אונקלוס
,"בצלותי ובבעותי"

178
00:12:51,900 --> 00:12:54,980
.שעל ידי התפילה נוכל לנצח

179
00:12:55,390 --> 00:12:58,460
.בְּקַשָּׁתֵי אותיות בַּקָּשָׁתִי

180
00:12:58,790 --> 00:13:04,130
.תבקשי, תתפללי לקב"ה שייתן לך כוחות לנצח

181
00:13:04,680 --> 00:13:10,610
,אומרים חז"ל שהאבן שכנגד חודש כסלו
,זו שנמצאת בחושן

182
00:13:10,890 --> 00:13:12,550
,נקראת אחלמה

183
00:13:13,060 --> 00:13:15,260
.שהיא רמז לבירור החלום

184
00:13:15,620 --> 00:13:17,430
.אדם חולם לרוב מהרהורי ליבו

185
00:13:18,050 --> 00:13:23,980
וכאשר החלום מתברר, אז גם הגוף
.מתנקה מספקות, מפחדים

186
00:13:24,490 --> 00:13:29,370
.ולכן חלום הוא גם בבחינת אחלמה

187
00:13:29,850 --> 00:13:35,400
,בחוש השינה בחודש הזה, יקרות
,יש סגולה להרדים את כל הבלבולים

188
00:13:35,610 --> 00:13:40,860
,את פיזור הנפש, את הדאגות
,את פיזור הרצונות של הנפש הבהמית

189
00:13:41,320 --> 00:13:45,250
על ידי הביטחון
,שיורד מן השמיים בחודש הזה

190
00:13:45,490 --> 00:13:52,200
,שעצת השם היא תקום, "עוצו עצה ותופר
."דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל

191
00:13:52,540 --> 00:13:54,640
.עצת ה' לעולם תעמוד

192
00:13:54,900 --> 00:13:59,140
:בחודש הזה תבקשי מהקב"ה
."ותקננו בעצה טובה מלפניך"

193
00:13:59,750 --> 00:14:06,750
וכן אפשר לבקש מול נרות החנוכה
.ממש את כל מאווייך

194
00:14:07,110 --> 00:14:10,500
אפשר לומר שאת יכולה לחלום
,מול החנוכייה

195
00:14:11,530 --> 00:14:14,050
.חלומות על עצמך, על הילדים שלך

196
00:14:14,630 --> 00:14:21,250
זה זמן מעולה. פשוט לחלום בהקיץ
.ולשים קץ לחושך

197
00:14:21,570 --> 00:14:26,860
,צריך לדעת שכמו בכל שנה בשבת חנוכה
,קוראים את פרשת מקץ

198
00:14:27,470 --> 00:14:31,700
,ושם נמצא בעצם יוסף שהוא בעל החלומות

199
00:14:32,200 --> 00:14:34,650
והוא פותר את כל החלומות
,רק על ידי עצת השם

200
00:14:35,510 --> 00:14:37,770
.מה שאומר שצריך לדעת לחלום

201
00:14:38,170 --> 00:14:42,690
צריך לדעת בימים האלה למלא
,את הלב בתקווה ובציפייה לישועה

202
00:14:42,700 --> 00:14:49,660
עד שתוכלי בעינייך הרוחניות ממש
,לצפות בחלומותייך מתגשמים אל מול עינייך

203
00:14:49,970 --> 00:14:52,390
.וכך תקרבי אלייך את הישועה

204
00:14:52,750 --> 00:15:00,980
ימי חנוכה מחנכים אותנו לחנוך
,דרך של התחדשות מתוך ראייה חיובית

205
00:15:01,290 --> 00:15:04,680
,מתוך מקום של התרוממות והתעלות

206
00:15:04,710 --> 00:15:08,380
.להיות תמיד מוסיף ועולה בכל תחומי החיים

207
00:15:09,050 --> 00:15:10,730
,כמו שאמרנו, חנוכה מלשון חינוך

208
00:15:10,740 --> 00:15:14,970
 אנחנו גם מחנכים את עצמנו
,ואת ילדינו להאיר את החשכה

209
00:15:15,490 --> 00:15:20,060
לראות את הנקודות הטובות
.שיש בכל אחד ואחד מאיתנו 

210
00:15:20,420 --> 00:15:26,900
,מול החנוכייה, ובפרט בחודש הזה
,בואו נתחזק במקום הזה של בלי ביקורות

211
00:15:27,300 --> 00:15:28,400
.לראות רק את הטוב

212
00:15:28,410 --> 00:15:31,570
?את רוצה להגיד משהו שהוא לא טוב
.קחי אחורה

213
00:15:31,750 --> 00:15:33,070
.במקום זה תני מחמאה

214
00:15:33,460 --> 00:15:41,750
 אני מאמינה שהשינוי הזה יגרום להמון המון
.קרבה ושיפור של מערכות יחסים בתוך הבית

215
00:15:42,300 --> 00:15:45,040
אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן
:בתורה מ"ח כך

216
00:15:45,620 --> 00:15:50,330
ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק"
,מגשמיותו אליו יתברך

217
00:15:50,700 --> 00:15:54,410
הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות"
."בעולמות העליונים 

218
00:15:54,880 --> 00:15:58,960
.רבי נחמן קורא לטוב שבנו נקודות

219
00:15:59,520 --> 00:16:05,860
למה הוא מכנה דבר כל כך יקר ונשגב
?כאילו שהוא דבר כזה קטנצ'יק

220
00:16:06,460 --> 00:16:11,580
,יקרות, אם נסתכל על הכוכבים
,הם נראים כמו נקודות

221
00:16:12,150 --> 00:16:16,770
,והאמת היא, שכל כוכב הוא ענק
.כל כוכב הוא עולם

222
00:16:17,790 --> 00:16:20,690
.זה מכיוון שאנחנו רחוקים משם

223
00:16:21,790 --> 00:16:28,950
הנקודות הטובות בפרספקטיבה של העיניים
,הגשמיות הן קטנטנות, הן חסרות ערך 

224
00:16:29,200 --> 00:16:34,020
אבל אם נתרומם מעל התפיסה הגשמית שלנו
,אל עבר הממד הרוחני

225
00:16:34,230 --> 00:16:37,720
,נראה שכל נקודה טובה היא יהלום יקר

226
00:16:38,120 --> 00:16:43,830
 ולכן מאוד חשוב לעורר את המקום הזה
.של לראות את הטוב ולהגדיל אותו

227
00:16:44,200 --> 00:16:47,130
 בזמן הדלקת הנרות
,צריך להדליק את הנרות שבלב

228
00:16:47,140 --> 00:16:51,130
 ולראות באמת כמה טוב
.יש בכל אחד ואחד מאיתנו

229
00:16:51,390 --> 00:16:53,900
,בפרט הילד הזה שלפעמים מוציא ממך את המיץ

230
00:16:54,590 --> 00:17:00,080
 דווקא בחג הזה תראי בו
,את הנקודות הכי טובות, תחמיאי לו

231
00:17:00,350 --> 00:17:03,010
.ואת תראי שבעזרת השם יהיה שיפור ענק

232
00:17:03,360 --> 00:17:06,850
,"נאמר "נר ה' נשמת אדם

233
00:17:07,660 --> 00:17:11,320
 והפירוש הוא שבנשמתו של האדם
,מאיר האור הרוחני

234
00:17:11,680 --> 00:17:15,880
- ובאמת בכל אדם, בכל ילד, בכל ילדה

235
00:17:16,080 --> 00:17:17,500
- כולנו ילדות בסופו של דבר

236
00:17:17,520 --> 00:17:19,220
.בכל אחד יש את הילד שבו

237
00:17:19,680 --> 00:17:26,220
 יש כל כך הרבה אור בשלל צבעים ותכונות
.שמייחדות רק אותך, רק אותי, רק אותם

238
00:17:26,670 --> 00:17:30,200
 זה הזמן להפוך את העולם הפנימי שלנו
.לטוב יותר

239
00:17:30,490 --> 00:17:36,140
 כשאני אראה את הטוב ואני אודה לקב"ה על כל
- החסדים שהוא משפיע, שום דבר לא ברור מאליו

240
00:17:36,360 --> 00:17:41,750
.כך אני אדליק נר ועוד נר
,מילה טובה היא נר, מעשה טוב זה נר

241
00:17:42,180 --> 00:17:46,870
,ומתוך כל הנרות האלה הפנימיים בלב שלי
,אני אאיר את העולם כולו

242
00:17:47,310 --> 00:17:52,660
,וכך נזכה, בעזרת השם
,להתחדשות כל ההשפעות של אור האמונה

243
00:17:52,910 --> 00:17:56,180
,ונזכה להדליק את נר התקווה והשמחה

244
00:17:56,720 --> 00:17:59,170
.ובטוח שביחד ננצח

245
00:17:59,630 --> 00:18:00,300
.חודש טוב

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה