הרב דניאל בן ששון

הרב דניאל בן ששון - איפה הכסף?

הרב דניאל בן ששון

כמה השתדלות צריך לעשות למען הפרנסה, והאם ההשתדלות הנדרשת ממני היא זכות או חובה? הרב דניאל בן ששון מברר את הנושא