הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה: פרשת ויגש - מילים טובות

הרבנית חגית שירה

כמה המילים הטובות שלך, אמא, יכולות להשפיע על הנשמות שהקב"ה הפקיד בידייך. הרבנית חגית שירה בשיחה מחזקת על הכוח העצום שיש בכוחך לבנות עולמות