הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת ויצא מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

כמה שלבים היו בסולם יעקב? חידוש נפלא מהספר זרע שמשון
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO