הרב ברוך רוזנבלום

מה מצא יצחק בעשיו? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה לא הביאה רבקה עוד ילדים לעולם לאחר לידת יעקב ועשיו? למה הגיעו לאבותינו הקדושים ילדים כמו ישמעאל ועשיו? מדוע התחפש יעקב דווקא לעשיו ולא לאדם אחר? ואיזה בית נהפך לבית מדרש?