הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת תולדות מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

למה נענש יעקב על כך שלא כיבד את הוריו? הרי הוא עשה זאת לבקשת רבקה אמו

לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO