הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מה יקרה כשיבוא המשיח?

הרב זמיר כהן

מי יהיה המשיח, ומה צפוי להיות בימיו? הרב זמיר כהן מפרט את השלבים השונים בתהליך הגאולה, כפי שתוארו בנבואות התנ"ך

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,210 --> 00:00:04,610
 כידוע, ביום ראש השנה
,'עם ישראל מקבל על עצמו את מלכות ה

2
00:00:04,780 --> 00:00:07,920
:ואנחנו מתפללים ומייחלים שיגיע היום שבו

3
00:00:20,370 --> 00:00:24,590
זה מרכז התפילה שיש לנו ביום ראש השנה
,שמצפים לגאולה, למשיח 

4
00:00:24,890 --> 00:00:28,100
.למלכות ה' שתתפרס על כל העולם כולו

5
00:00:29,090 --> 00:00:33,400
 ישנם שרואים את כל העניין הזה
,של גאולה, משיח, כאיזה חלום הזוי

6
00:00:33,410 --> 00:00:35,620
.או דיבורים שנאמרו כדי לעודד אנשים

7
00:00:35,980 --> 00:00:37,020
.חלילה לחשוב כך

8
00:00:37,590 --> 00:00:42,310
,כל נבואה שהקב"ה כתב בתנ"ך
,ודאי שמי שברא את העולם יש מאין

9
00:00:42,710 --> 00:00:47,700
אין לו שום בעיה לקיים את כל מה
.שהוא הבטיח בתנ"ך והדברים יהיו 

10
00:00:48,810 --> 00:00:49,820
?מה זה בעצם משיח

11
00:00:50,480 --> 00:00:51,300
:נאמר בפסוק

12
00:00:54,650 --> 00:00:57,450
,חוטר' זה מקל, ענף מהגזע של דוד בן ישי'

13
00:00:57,980 --> 00:01:01,610
יצא אדם שהוא בן אחר בן
,עד דוד המלך

14
00:01:02,060 --> 00:01:06,090
 ,האדם הזה, כותב עליו הרמב"ם
.שהוא יהיה גדול בחכמה יותר משלמה המלך

15
00:01:06,100 --> 00:01:09,680
 הרי הוא עצמו מזרע שלמה
.וניצוץ מנשמתו נמצא בו

16
00:01:10,090 --> 00:01:12,770
 ,אבל האיי-קיו שלו
,החכמה שלו יותר משלמה המלך

17
00:01:12,790 --> 00:01:17,550
 ,בקיא בכל החכמות, בכל התורה
,בפשט, בסוד, בכל המדעים

18
00:01:17,800 --> 00:01:19,170
,אדם משכמו ומעלה

19
00:01:19,480 --> 00:01:24,080
 ,וברגע שהוא יימשח למלך
.הוא עצמו יהפוך להיות נביא

20
00:01:24,610 --> 00:01:26,470
,מאז שחרב בית המקדש אין לנו נביאים

21
00:01:26,970 --> 00:01:30,030
,אבל יש נביא אחד שלא מת מאז ועד היום

22
00:01:30,440 --> 00:01:32,970
.אליהו הנביא, שהוא זה שימשח אותו למלך

23
00:01:33,000 --> 00:01:36,470
כי מלכים בעם ישראל
,נמשחים רק על ידי נביאים 

24
00:01:36,850 --> 00:01:37,370
:לכן כתוב

25
00:01:41,870 --> 00:01:43,560
.כי הוא היחיד שיכול להכתיר מלכים

26
00:01:44,900 --> 00:01:48,830
.במילים אחרות, משיח באורו מלך
,כשאדם אומר: "אני מחכה למשיח

27
00:01:48,850 --> 00:01:53,940
 אני מחכה למלך, לאותו מלך מזרע"
."בית דוד שיימשח בשמן המשחה

28
00:01:54,800 --> 00:01:57,010
.כשהוא יימשח למלך, יהפוך להיות נביא

29
00:01:57,860 --> 00:02:00,150
,באותה תקופה, כפי שכתוב בנביאים

30
00:02:00,290 --> 00:02:05,420
לאחר מלחמת גוג ומגוג שזוהי מלחמת עולם
,בין הנוצרים לבין המוסלמים

31
00:02:05,440 --> 00:02:06,430
.כמו שכותב המלבי"ם

32
00:02:07,040 --> 00:02:10,120
יש באתר הידברות הרצאה שצולמה
לפני שנים

33
00:02:10,940 --> 00:02:12,940
.'שנקראת בשם 'נבואות אחרית הימים

34
00:02:12,980 --> 00:02:16,140
כדאי לצפות בהרצאה הזו בהרחבה
.שמרחיבה את העניין הזה

35
00:02:16,490 --> 00:02:18,200
,את דברי המלבי"ם ציטטנו שם

36
00:02:18,620 --> 00:02:21,640
.את המדינות שיתאספו אלה מול אלה

37
00:02:22,150 --> 00:02:26,160
ההרצאה צולמה עוד בזמן שטורקיה
,הייתה ידידה של עם ישראל

38
00:02:26,180 --> 00:02:31,150
והזכרנו שם מתוך הפסוקים שרואים כאן
,שטורקיה תהיה יחד עם איראן 

39
00:02:31,590 --> 00:02:33,650
.עם כל המדינות העוינות של עם ישראל

40
00:02:33,760 --> 00:02:35,670
.יהיה גוש מוסלמי מול גוש נוצרי

41
00:02:36,230 --> 00:02:39,840
,דברים שצולמו לפני שנים
.אבל נכתבו לפני אלפי שנים

42
00:02:40,200 --> 00:02:43,390
ובזמננו רואים איך הכול מתקדם
.צעד אחר צעד

43
00:02:43,900 --> 00:02:46,040
?מה תהיה העילה לפרוץ אותה מלחמה

44
00:02:46,440 --> 00:02:48,490
:כתוב בפסוק בזכריה פרק י"ד

45
00:02:51,930 --> 00:02:55,610
.כלומר, ירושלים תגרום לסכסוך כלל עולמי

46
00:02:55,650 --> 00:02:58,840
 בתחילה כותב המלבי"ם
,שיבואו הנוצרים והמוסלמים נגדנו

47
00:02:59,270 --> 00:03:01,750
אבל כשיבואו נגדנו יפרוץ סכסוך ביניהם

48
00:03:01,800 --> 00:03:06,090
,"ויכו אלה באלה מפני שאמונתם מפורדת"
.כך לשונו

49
00:03:06,140 --> 00:03:07,870
.כלומר, מלחמה דתית

50
00:03:08,040 --> 00:03:11,430
מה ששתי מלחמות העולם הראשונות
,לא היו מלחמות דתיות

51
00:03:11,740 --> 00:03:15,990
 אבל במדרש תהילים כתוב שתהיינה
,לפני ביאת המשיח שלוש מלחמות עולם

52
00:03:16,320 --> 00:03:20,810
,ולאחר השלישית שהיא גוג ומגוג
.יבוא משיח וזוהי בעצם המלחמה הדתית 

53
00:03:21,100 --> 00:03:22,560
.אגב, זה עצמו פלא עצום

54
00:03:22,650 --> 00:03:28,630
 העולם קיים המון שנים, אבל המלחמה הראשונה
,'שקיבלה את השם 'מלחמת העולם הראשונה

55
00:03:29,200 --> 00:03:33,770
 מלחמת עולם' - אין מלחמה כזו'
.לפני אלפי שנים שקיבלה את השם ההיסטורי

56
00:03:34,170 --> 00:03:37,710
 ,סך הכול לפני 100 שנה
,תוך כמה עשרות שנים מלחמת עולם שנייה

57
00:03:38,010 --> 00:03:40,150
.וכיום כבר חוששים מהשלישית

58
00:03:40,790 --> 00:03:45,730
 על פי הנבואות, ירושלים תהיה הסיבה
,שתפרוץ מלחמת עולם בין הנוצרים לבין המוסלמים

59
00:03:45,920 --> 00:03:47,700
.לאחר שבתחילה יבואו נגדנו

60
00:03:48,050 --> 00:03:50,930
.לאחר אותה מלחמה העולם יצפה לסדר חדש

61
00:03:51,250 --> 00:03:55,200
 כאן מופיע בעצם אותו מלך
.שנקרא בשם המלך המשיח

62
00:03:56,470 --> 00:03:59,020
האו"ם, היום כולם מבינים
.שמהאו"ם לא יוצא שום דבר

63
00:03:59,130 --> 00:04:02,310
 הקימו את האו"ם לאחר מלחמת
,העולם השנייה כדי שיהיה סדר בעולם

64
00:04:02,340 --> 00:04:03,500
.שלא יהיו מלחמות

65
00:04:03,890 --> 00:04:07,390
 ,היום רואים שהאו"ם מוטה
.לא מצליח לעשות שום דבר

66
00:04:07,820 --> 00:04:12,110
,לאחר אותה מלחמה שלישית
.האו"ם יתבטל מן העולם

67
00:04:12,720 --> 00:04:14,320
.כלומר, אנשים לא יסמכו עליו

68
00:04:14,500 --> 00:04:17,700
 ,וכאן מופיע אותו מלך
.המלך המשיח מזרע בית דוד

69
00:04:18,350 --> 00:04:21,480
 ,כשהוא יתחיל לדבר
.העולם יעריץ את חכמתו

70
00:04:21,560 --> 00:04:22,960
.ראשית, הוא יהיה מלך בישראל

71
00:04:23,430 --> 00:04:26,600
.לאחר מכן יתחילו שינויים בכל העולם

72
00:04:26,900 --> 00:04:30,290
כולם ירצו שהוא יהיה המלך שלהם
.כדי שיעשה סדר חדש

73
00:04:30,310 --> 00:04:33,840
הוא גם נביא וגם חכם
.וידע להסביר

74
00:04:33,870 --> 00:04:36,690
פעם היה קשה להבין
.איך ישמעו אותו בכל העולם

75
00:04:36,980 --> 00:04:40,980
,היום יודעים שאין שום בעיה
.ישב באולפן וכל העולם יוכל לשמוע אותו

76
00:04:40,990 --> 00:04:41,380
:כמו שכתוב

77
00:04:45,370 --> 00:04:48,740
כל העולם כולו ישמע
.ויקבל אותו עליהם

78
00:04:48,760 --> 00:04:53,770
,ואותו אדם שיוכתר למלך
.בית המקדש יעמוד בתפארתו

79
00:04:54,210 --> 00:04:55,090
.תחיית המתים

80
00:04:56,130 --> 00:04:58,100
.העולם הגיע לשלמותו ולתיקונו

81
00:04:58,610 --> 00:05:01,320
 וזו בעצם התפילה המרכזית
,שיש לנו בראש השנה

82
00:05:01,400 --> 00:05:04,990
 כי באמת כשיבוא משיח
,גם כל הצרות הפרטיות של כולנו

83
00:05:05,530 --> 00:05:06,380
.כולן יימחקו

84
00:05:06,740 --> 00:05:12,720
אין בעיות בריאות, כי אותו מלאך שממונה
.על מחלות וצרות ומוות מתבטל מהעולם

85
00:05:17,110 --> 00:05:20,930
.באותו זמן העולם מגיע לשלמותו ולתיקונו

86
00:05:21,160 --> 00:05:23,880
,האדם מקבל את שכר מצוותיו

87
00:05:24,220 --> 00:05:26,050
.התורה שהוא עשה, כל הדברים הטובים

88
00:05:26,070 --> 00:05:27,520
.היום אנחנו בזמן העבודה

89
00:05:27,750 --> 00:05:30,950
.כשמגיע משיח מגיעים לזמן קבלת השכר

90
00:05:31,380 --> 00:05:34,920
ובאמת כשמתפללים, כדאי לכוון
,בעיקר לעניין הזה

91
00:05:34,960 --> 00:05:39,180
 שאנחנו מצפים ומייחלים
,שמלכות ה' שוב תהיה בעולם

92
00:05:39,550 --> 00:05:40,880
,"ומלכותו בכל משלה"

93
00:05:40,900 --> 00:05:43,620
.שנזכה לכך במהרה בימינו אמן

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (92 מדרגים)