הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי: יולדת בשבת - האם לידה דוחה מצווה אחרת?

הרב ירון אשכנזי

כאשר אדם צריך ללוות את אשתו ללידה, ובמקביל מזדמן לו לקיים מצווה אחרת - במה יבחר?