x
ערוץ הידברות

החוט המקשר - אנשי צבא

ערוץ הידברות

שמריה הראל, חב"דניק יוצא סיירת מטכ"ל, גבע רא"פ, אל"מ במילואים לאחר 22 שנות קבע, וקובי מסה, ראש מדור נפגעים בצה"ל נפגשים לשיח על הצבא ועל המפגש שלהם ושלו עם היהדות. בהנחיית גולן אזולאי