x
הרב ברוך רוזנבלום

תראה נאמנות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

האם גוי יכול להכנס לסוכה? מה המקור של מזל בתולה? ולמה נקראת תיבת נח בשם "תיבה" ולא בשם הראוי - ספינה?