הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - מי רוצה לשבת בסוכת עורו של לוויתן?

הרב אליהו עמר

מה כוונת הברכה "לשבת בסוכת עורו של לויתן"? הרב אליהו עמר בהרצאה מרתקת בה ננסה להבין מה משמעות הלויתן, באמצעות סקירה קצרה על הופעת הלויתן במקורות היהדות