x
הרב יובל הכהן אשרוב

עין הבדולח: חינוך ילדים - פרק 5

הרב יובל הכהן אשרוב

"אני מטפסת על הקירות. גיל ההתבגרות הזה גומר אותי", מה עושים עם הילדים?  מפתחות להתמודדות פנימית עם האתגרים שמציב לנו גיל החינוך בשיטת עין הבדולח.

לפרטים נוספים על  שיטת 'עין הבדולח', הדרך מהמקורות לשנות את המציאות סביבנו להפוך את העולם הפנימי שלנו, לפרטים על השיטה לחץ כאן או צלצל ל:072-3201000.   לשיעורים מרתקים נוספים של הרב יובל הכהן אשרוב כנסו לאתר בסוד הדברים**

על שיטת עין הבדולח של הרב אשרוב לחץ כאן או צלצל 072-3201000. לשיעורים מרתקים נוספים של הרב יובל הכהן אשרוב כנסו לאתר בסוד הדברים

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,330 --> 00:00:14,750
,תדעי לך שאת, איך שאת מחנכת אותו
,הוא עושה מה שהוא רוצה

2
00:00:14,760 --> 00:00:17,970
.אין לו גבולות ובסוף זה ייגמר רע מאוד

3
00:00:18,200 --> 00:00:19,970
?מה...? יש לך בעיה עם החינוך שלי

4
00:00:20,010 --> 00:00:21,490
.אני אומר לך, יש לי בעיה עם החינוך, כן

5
00:00:22,310 --> 00:00:22,960
.קח הכול

6
00:00:22,970 --> 00:00:23,690
...בואי תני לו גם

7
00:00:23,700 --> 00:00:24,400
.אני לא נותנת לו הכול

8
00:00:24,420 --> 00:00:26,350
,תמשיכי לתת לו דמי כיס, תני לו גם טלפון

9
00:00:26,360 --> 00:00:28,180
,הוא יעשה הכול, בבקשה
.לא תראי אותו עוד שבועיים

10
00:00:28,370 --> 00:00:30,050
.איזה שטויות, אני לא נותנת לו הכול

11
00:00:30,070 --> 00:00:33,210
יש גבולות... -מה גבולות
?אם את מנקה כל הזמן בתוכך

12
00:00:33,220 --> 00:00:34,740
?מה גבולות
.הוא לא מכיר את זה

13
00:00:35,080 --> 00:00:38,370
את עם עצמך בחינוך פרטי
.והוא בכלל נמצא במקום אחר

14
00:00:38,540 --> 00:00:42,190
,אין קשר. -יש, יש הרבה קשר
...וזה נכון שאני מנקה בעצמי

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,890
...ובעזרת השם, אבל באמת על חינוך
.רק שהוא לא יודע שניקית-

16
00:00:48,460 --> 00:00:49,940
.אני לא מנקה מספיק טוב

17
00:00:50,230 --> 00:00:53,590
זה יכול להיות. אבל בגלל זה הזמנתי
את כבוד הרב יובל הכהן אשרוב

18
00:00:53,610 --> 00:00:57,170
.שיראה איך אנחנו מנקים פה
...חינוך. לא, חינוך ילדים זה באמת-

19
00:00:58,070 --> 00:01:02,270
אני חושבת שלפני שבכלל נכנסים
,לסוגיה כזאת או אחרת או מקרה כזה או אחר

20
00:01:02,290 --> 00:01:06,900
זה אפילו לא על מקריות. אני חושבת
,שהילדים מעוררים בנו רגשות מאוד עוצמתיים

21
00:01:07,560 --> 00:01:09,430
...מאוד חזקים, מאוד

22
00:01:11,180 --> 00:01:14,040
,כאילו הקלישאתי זה ללכת
"!הם מעצבנים אותנו"

23
00:01:14,050 --> 00:01:17,920
דווקא אני לא אלך על זה, אבל הם
יכולים גם לעורר בנו רגשות יותר ברבדים

24
00:01:17,940 --> 00:01:20,670
...יותר עמוקים של רגש, של פתאום
.פחד-

25
00:01:20,850 --> 00:01:24,600
.פחד, דאגה
.אפשר לדאוג להם, ממש לדאוג להם

26
00:01:24,890 --> 00:01:28,270
?...'איך 'עין הבדולח
.תראי, פה צריך להבין מהם ילדים-

27
00:01:28,690 --> 00:01:34,680
ילדים, תורת הקבלה אומרת שילדים הם
בעצם, כשמדברים על חינוך ילדים

28
00:01:34,700 --> 00:01:36,750
,ברובד הפנימי
- איך עושים את זה באופן פנימי

29
00:01:36,780 --> 00:01:38,290
צריך להבין שילדים זה לא

30
00:01:38,610 --> 00:01:40,100
,יצאו ממני ילדים והם שם

31
00:01:40,240 --> 00:01:41,960
אלא המקובלים אומרים

32
00:01:42,000 --> 00:01:43,630
.שהילדים באים עם מוח הדעת

33
00:01:43,860 --> 00:01:46,480
,הזרע נוצר במוח הדעת ויוצא החוצה

34
00:01:46,500 --> 00:01:50,270
,לכן הילדים יונקים
הנשמה שלהם יונקת

35
00:01:50,600 --> 00:01:56,300
,אפילו אחרי שהם יצאו עד גיל 13 או 12
.מפנימיות הדעת של ההורים. תבינו

36
00:01:56,910 --> 00:02:02,190
כלומר, אם האבא מאמין במשהו
- ואומר לילד שלו משהו אחר

37
00:02:02,570 --> 00:02:04,700
?מה פועל על הילד
.מה שהוא מאמין. -הו-

38
00:02:05,300 --> 00:02:07,950
,אין חינוך חיצוני
.כל החינוך הוא פנימי

39
00:02:07,990 --> 00:02:11,180
כלומר, כי הילד יונק
.מתוך האמונות הפנימיות שלך

40
00:02:11,640 --> 00:02:15,150
,"תגיד לו: "מאוד מאוד חשוב ניקיון
,אבל אתה בעצמך לא מאמין בזה

41
00:02:15,160 --> 00:02:16,620
- היית רוצה שהוא יהיה ככה

42
00:02:16,950 --> 00:02:19,940
.אי אפשר לחנך אותו בשקר
.כלומר, אין חינוך חיצוני

43
00:02:20,040 --> 00:02:22,370
אמנם זה קיצוני מה שאני אומר
:כי הרבה מחנכים אומרים

44
00:02:22,400 --> 00:02:24,740
,תגיד לו ככה"
.'תעשה לו התניה כזאת" וכו

45
00:02:24,980 --> 00:02:26,060
.אני לא מאמין בזה

46
00:02:26,750 --> 00:02:28,880
:אלא, פעם שאלתי את הרבי שלנו

47
00:02:29,410 --> 00:02:31,000
"?הרב, איך יוצרים משמעת אצל ילדים"

48
00:02:31,720 --> 00:02:32,820
."הוא אמר לי: "תהיה ממושמע

49
00:02:34,220 --> 00:02:35,210
.פשוט
.אז רק מודל אישי-

50
00:02:35,400 --> 00:02:39,930
.מה? -רק מודל אישי
,לא דוגמה... גם בדוגמה אישית תגיד-

51
00:02:39,960 --> 00:02:42,840
,טוב, אני עושה את זה בשביל דוגמה אישית
.אז זה לא אמיתי. -לא, זו האמונה

52
00:02:43,280 --> 00:02:45,980
אתה צריך שבפנים בדעת שלך
.הדבר יהיה מסודר

53
00:02:46,000 --> 00:02:49,200
?שוב פעם אנחנו חוזרים למה
.שמה שהוא בחוץ הוא בפנים-

54
00:02:49,950 --> 00:02:55,490
,רגע, ואמרת... -הילד הוא פשוט שלוחה
,כאילו שלוחה של המוח הפנימי שלך

55
00:02:55,690 --> 00:02:58,850
לכן גם מרגיז את ההורים
,דברים שילדים עושים

56
00:02:58,880 --> 00:03:00,520
?כי מה הם מראים להם
.את עצמם

57
00:03:01,440 --> 00:03:04,260
,זאת אומרת, הכי מרגיז אותך, תשים לב
.ילד שדומה לך

58
00:03:04,950 --> 00:03:08,310
זה נכון. -ילד שלא דומה לך
?לא מרגיז אותך כל כך, למה

59
00:03:08,600 --> 00:03:11,330
כי הדומה לך הוא ממש קופי
,של המבנה הפנימי שלך

60
00:03:11,620 --> 00:03:15,410
,אתה רואה איך הוא מתנהג בחוץ
,ותת-המודע שלך מבין שזה לא הוא בכלל

61
00:03:16,040 --> 00:03:18,610
,זה אני
.ואז אתה מתרגז עליו

62
00:03:18,700 --> 00:03:22,850
.עשית את הטעות העולמית - להאשים בחוץ
- זאת אומרת, אם הוא מורד בי בגיל ההתבגרות-

63
00:03:22,860 --> 00:03:23,840
.יש בי מרד

64
00:03:24,810 --> 00:03:26,010
.בוודאי, איזו שאלה

65
00:03:26,080 --> 00:03:29,080
.או-קיי
.איזו שאלה. לא יכול להיות משהו אחר-

66
00:03:30,370 --> 00:03:34,040
תראה... -יש בי מרד
?או היה בי פעם מרד

67
00:03:34,050 --> 00:03:36,820
,תראי, אם היה ונמחק
.לא יהיה את זה בחוץ

68
00:03:37,020 --> 00:03:39,060
.אה, זאת אומרת שיש בי זיכרון של מרד

69
00:03:39,150 --> 00:03:43,800
 יכול להיות. אדם יכול לקחת
?את המרד שלו אפילו לעולם התורה. -איך

70
00:03:43,930 --> 00:03:48,700
איך? מה, הוא ימרוד. נגיד, יש גישה
.מסוימת - הוא ילחם, הוא יהיה מתנגד

71
00:03:48,710 --> 00:03:50,420
,לא בשביל זה חזרנו בתשובה
.בשביל להתנגד

72
00:03:50,430 --> 00:03:54,020
.די, התעייפנו מלהתנגד
תקשיבי, אדם לוקח את המבנה הפנימי שלו-

73
00:03:54,080 --> 00:03:54,800
.לכל מקום

74
00:03:55,840 --> 00:03:58,650
,הוא ילך לחוף הים - שם זה יהיה
.הוא ילך לבית המדרש - שם

75
00:03:58,700 --> 00:04:03,250
,אם הוא לא משנה את הפנימיות שלו
,איפה שהוא לא יהיה, כך אומר הרב דסלר

76
00:04:03,260 --> 00:04:06,270
המידות משפיעות על כל דבר
.בכל תחום חיים

77
00:04:06,840 --> 00:04:09,510
,אם יש לאדם מידה רעה
.היא תתבטא בכל תחומי החיים

78
00:04:09,600 --> 00:04:13,480
,זאת אומרת, אם אתה לא משנה מבפנים
.אל תצפה שמשהו יקרה בחוץ

79
00:04:13,490 --> 00:04:16,580
,אתה יכול
חינוך, אתה יכול

80
00:04:17,900 --> 00:04:22,290
.לחנוק בחוץ ולהכריח ילד לעשות
,זו גם גישה בחינוך, דרך אגב

81
00:04:22,740 --> 00:04:28,070
שחזרות מרובות כפויות
.יכולות לייצר משהו בפנים

82
00:04:28,500 --> 00:04:31,140
."זו גישה של "אחרי המעשים הולכים הלבבות

83
00:04:31,180 --> 00:04:35,100
כלומר, אני אכריח את הילד
- לעשות הרבה פעמים את אותו דבר

84
00:04:35,380 --> 00:04:37,040
.בסוף הוא יהיה מחונך

85
00:04:37,120 --> 00:04:40,390
.ואז גם אצלי יסתדר משהו מבפנים

86
00:04:40,410 --> 00:04:43,120
.לא
...זה יכול להיות, אבל זה לא, זה לא-

87
00:04:43,150 --> 00:04:45,650
."הכי טוב שניהם ביחד. -כי אין "נעשה ונשמע
:כי אתה לא יכול להגיד לילד-

88
00:04:45,680 --> 00:04:48,320
,טוב, אתה רוצה ללכת לבית ספר - תלך"
.אתה לא רוצה - אל תלך". לא

89
00:04:48,470 --> 00:04:50,440
.זה מה שאמרנו באחת הפינות הקודמות

90
00:04:50,810 --> 00:04:54,670
.כשמגיע למעשה, יש לנו הלכה והיא דרך חיים

91
00:04:55,260 --> 00:05:00,160
אם אתה בעצמך, יש לך משמעת, אתה אוהב
.ללמוד וכו' - הילד יקום, ירוץ לתלמוד תורה

92
00:05:00,790 --> 00:05:03,050
.הוא ירוץ לבית ספר באהבה ובשמחה

93
00:05:03,480 --> 00:05:05,540
...ואם הוא עושה בעיות בללכת לשם

94
00:05:06,630 --> 00:05:10,070
,כן... תראו, זו לקיחת אחריות עצומה

95
00:05:10,240 --> 00:05:13,120
אבל זאת האמת. -רגע, אבל אם באמת הוא
,עושה בעיות והוא לא רוצה ללכת לבית ספר

96
00:05:13,130 --> 00:05:16,280
...זה אומר שקיים
?רגע, את תמיד אהבת ללכת לבית ספר-

97
00:05:16,330 --> 00:05:16,970
.לא, ממש לא

98
00:05:16,980 --> 00:05:19,890
,ואם היום היית צריכה ללכת לבית ספר
.היית קמה כל בוקר? -לא

99
00:05:19,950 --> 00:05:23,060
...משמע, יש פה משהו
?אני לא רוצה להביך אף אחד, כן

100
00:05:23,360 --> 00:05:25,980
.לא, לא, לא, זה דיון ידוע
...אם שואלים את השאלות בפנים-

101
00:05:26,010 --> 00:05:30,230
,אם שואלים מבפנים
.אז יש כנראה איזו בעיה עם מסגרת

102
00:05:30,260 --> 00:05:32,830
,אני לא פסיכו אנליסט
.תבינו, זו לא השיטה בכלל

103
00:05:33,210 --> 00:05:37,470
...אלא להבין שאם יש את הבעיה בחוץ
.תגידו, אני אשאל אתכם עוד שאלה

104
00:05:38,290 --> 00:05:43,100
קורה שהחוויה של אחד ההורים עם ילד
?היא שונה לגמרי מההורה השני

105
00:05:43,110 --> 00:05:45,520
.לא קורה, זה קיים. -זה תמיד
?זה ככה, למה זה-

106
00:05:46,140 --> 00:05:48,230
.זה אותו ילד, אותו בית
.אה אה. -נכון-

107
00:05:48,240 --> 00:05:52,030
,יש לנו... מעניין. -יצחק אוהב את עשיו
.רבקה אוהבת את יעקב

108
00:05:52,830 --> 00:05:53,700
?למה
?למה-

109
00:05:54,850 --> 00:05:59,170
...טוב, זה נושא אחר. -אבל מה שאני לא
.אני ממשיכה דווקא בקו שלך

110
00:05:59,420 --> 00:06:03,650
מצד אחד אתה אומר שלא נצליח לחנך
.עם מה שלא ישב באמת

111
00:06:04,050 --> 00:06:06,110
,אני מודה שבאמת
,ניקח את דוגמת הלימודים

112
00:06:06,120 --> 00:06:07,340
,אין לי בעיה, זה משהו ידוע

113
00:06:07,870 --> 00:06:10,220
.לא הייתי תלמידה מצטיינת, בלשון המעטה

114
00:06:10,440 --> 00:06:14,370
אני לא יכולה לשנות את זה, אני גם לא יכולה
.למחוק את זה, כי אני מרגישה שאני משקרת

115
00:06:14,620 --> 00:06:17,660
אני בתוך תוכי מבינה אותו
,שלא בא לו ללכת לבית ספר

116
00:06:17,920 --> 00:06:19,460
.אבל מצד שני, אני צריכה לחנך אותו

117
00:06:19,710 --> 00:06:20,640
:מה, אני אשב איתו, אני אגיד לו

118
00:06:20,690 --> 00:06:23,450
אתה יודע מה? תמשיך לישון, אתה צודק, זה"
.מה זה באסה בית ספר". -לא, זה לא מה שאמרתי

119
00:06:23,470 --> 00:06:26,690
אמרתי: בעולם העשייה כל עוד
.שזה לא מתוקן... -אבל זה לא אמיתי

120
00:06:26,800 --> 00:06:28,670
.אז אתה אומר: הוא מתחנך על פי האמת

121
00:06:28,680 --> 00:06:32,040
אז זה מה שאמרנו, אם אין
.ואהבת לרעך כמוך", יש דיני רוצח וגנב"

122
00:06:32,320 --> 00:06:35,080
.זאת אומרת, או שהגעת או שלא הגעת

123
00:06:35,090 --> 00:06:37,750
- אם לא הגעת
.יש לך הלכה מה לעשות עם הילד

124
00:06:38,150 --> 00:06:40,810
.במקביל. -אבל זה ישפיע פחות
.ודאי שישפיע פחות-

125
00:06:40,840 --> 00:06:43,790
נכון, הוא באמת לא קם. -מי שעושים
 - "לו בכפייה, "רוץ לבית ספר בכפייה

126
00:06:44,580 --> 00:06:47,610
הוא לא זה, אז לכן צריך להיות
.בשני הצדדים. -גם וגם

127
00:06:48,090 --> 00:06:49,990
...גם עם עצמך, גם ניקוי וגם

128
00:06:50,010 --> 00:06:52,110
,הכול נופל רק עלייך עכשיו
.כבר לא קשור אליי. -ברור

129
00:06:52,130 --> 00:06:54,050
.אני, הכול אני
...מה שאמרת שאת לא יכולה לתקן את ה-

130
00:06:54,070 --> 00:06:55,790
.את לא צריכה לתקן את העבר שלך

131
00:06:55,810 --> 00:06:58,680
.אבל גם לא למחוק את הזיכרון
.לא, לא, זה הכול אצלך פה עכשיו-

132
00:06:58,690 --> 00:07:01,390
,ואת יודעת, הרי זה כל היופי של השיטה

133
00:07:01,410 --> 00:07:04,980
?מה אומר לי על מה לעבוד
.הסיטואציה עכשיו

134
00:07:05,980 --> 00:07:09,570
עכשיו יש לי את הרגש שעולה
- כלפי זה שהוא לא רוצה ללמוד

135
00:07:09,770 --> 00:07:13,850
אז אני עכשיו או באכזבה, או בפחד
.שהוא יצא איזה עם הארץ, או איזה תסכול

136
00:07:13,950 --> 00:07:15,240
.אז את זה לנקות

137
00:07:15,710 --> 00:07:16,850
.את הרגש
.זהו-

138
00:07:17,950 --> 00:07:21,270
,ואם אכן יהיה ניקוי אמיתי
.זה יסתדר גם עם הילדים

139
00:07:21,290 --> 00:07:23,040
...כן, אבל זה לא חשוב הילדים, כי

140
00:07:23,240 --> 00:07:26,070
?מה זה לא חשוב הילדים
.תקשיב, לא, לא, לא, אל תבין אותי לא נכון-

141
00:07:26,520 --> 00:07:30,610
,אנחנו לא מנקים בשביל שמשהו יסתדר בחוץ
.הכול אצלך בפנים

142
00:07:31,220 --> 00:07:33,230
.בחוץ זה שיקוף של בפנים

143
00:07:33,660 --> 00:07:37,660
,אתה מבין? זה נקרא שלא לשמה אני עושה
.מנקה בשביל שמשהו יסתדר בחוץ

144
00:07:37,690 --> 00:07:42,280
לא. המשהו שבחוץ קרה
.כדי לעורר אותך לעשות עבודה פנימית

145
00:07:42,550 --> 00:07:44,830
,כשזה יהיה נקי
.אתה כבר לא צריך את זה

146
00:07:45,740 --> 00:07:47,410
.זה לא יהיה העניין, זה כבר לא יקרה

147
00:07:47,420 --> 00:07:49,620
,אז מנקים את עצמנו בשביל עצמנו
.לא בשביל אינטרס

148
00:07:49,640 --> 00:07:52,670
.לא בשביל עצמנו, בשביל הקשר עם הקב"ה
...בשביל הקשר עם הקב"ה. -הו-

149
00:07:53,130 --> 00:07:56,100
זה חשוב לחדד. -אבל לא בשביל... עכשיו
,יש לי בעיה עם הילד, כדי שיהיה לי אינטרס

150
00:07:56,110 --> 00:07:58,430
.זה יסתדר לי, יהיה לי יותר קל בחיים
.בדיוק. זה נקרא שלא לשמה-

151
00:07:58,490 --> 00:08:00,150
כל הדברים האלה נקראים בתורה
.שלא לשמה

152
00:08:00,700 --> 00:08:04,460
:אני באתי לעולם הזה למטרה אחת
.להחזיר את הנשמה בדבקות לבורא

153
00:08:04,810 --> 00:08:06,430
אז הוא נותן לי פה עכשיו ניסיונות

154
00:08:06,490 --> 00:08:10,000
שאני אעשה עבודה פנימית
.שזה יחזור נקי, דבוק

155
00:08:10,220 --> 00:08:11,360
.זו כל המטרה

156
00:08:11,940 --> 00:08:15,210
,מי שמפסיד רגע אחד
,קוראים לזה ברחוב פראייר

157
00:08:15,310 --> 00:08:18,960
.או אני אומר, הוא טיפש
,חבל, תיזהר, אתה עובר

158
00:08:19,020 --> 00:08:21,420
אתה עובר ניסיון ואתה
.לא עושה איתו כלום? חבל

159
00:08:21,810 --> 00:08:23,920
.אז זה יחזור אליך עוד אלף פעמים
.תהיה ערני

160
00:08:24,510 --> 00:08:27,710
,עיקר השיטה היא ערנות
.כמה שיותר להיות ערני

161
00:08:28,200 --> 00:08:32,170
.ללמוד את השיעורים של העולם
.להפסיק החוצה. זה לא בחוץ

162
00:08:32,640 --> 00:08:33,890
.זה לא עובד בחוץ

163
00:08:34,330 --> 00:08:37,210
אז השמאל יאשים את הימין
?והימין את השמאל, כמה זמן

164
00:08:37,970 --> 00:08:39,880
לנצח. -יש הרבה הפגנות
.כל הזמן אני רואה

165
00:08:39,890 --> 00:08:43,850
,'כל הזמן יש צעקות וכו
.ובאמת אנחנו רואים ששום דבר לא משתנה

166
00:08:44,230 --> 00:08:48,080
,לכאורה, מאז שנולדתי עד היום
.המצב הפוליטי בעצם לא השתנה. -לא השתנה

167
00:08:48,100 --> 00:08:53,070
היית פותח חדשות... -כן. -אחרי 40 שנה
?שלא שמעת... -אותו סיפור. -למה? למה

168
00:08:53,530 --> 00:08:57,300
כי זה כאילו אינסוף חזרות
:על אותם זיכרונות

169
00:08:57,410 --> 00:09:01,850
.הערבים רעים, אנחנו טובים
.הם ככה, אנחנו ככה

170
00:09:01,870 --> 00:09:06,330
זיכרון ש... או אנחנו מאשימים אותם
שמשרד החינוך שלהם מלמד אותם מגיל אפס

171
00:09:06,680 --> 00:09:07,650
.להרוג יהודים

172
00:09:08,300 --> 00:09:10,030
?פה מלמדים שערבים זה טוב

173
00:09:11,340 --> 00:09:13,950
.אני עכשיו לא מביע דעות פוליטיות, תבינו

174
00:09:13,970 --> 00:09:17,120
זה הכול זיכרונות
.שמייצרים מלחמה אינסופית

175
00:09:17,540 --> 00:09:21,620
:כי רבי שמעון אמר
."עשיו שונא ליעקב - הלכה"

176
00:09:21,990 --> 00:09:24,580
.זה מוטבע מזמן עשיו ויעקב

177
00:09:24,800 --> 00:09:28,100
?אז איפה צריך לשנות
,שם, בעשיו ויעקב אצלנו

178
00:09:28,110 --> 00:09:30,480
,בזיכרונות האלה צריך לשנות
.אז זה ישתנה

179
00:09:30,520 --> 00:09:33,850
.בשורש הפנימי שלנו
.בוודאי, אצל כל אחד ואחד-

180
00:09:34,170 --> 00:09:38,370
,לכן 'עין הבדולח' זה ממש... אני
.עוד פעם, אני מדמיין שזה ישועה ממש

181
00:09:39,170 --> 00:09:42,470
,בוא תשנה אצלך. גם אני אשנה
.גם ההוא בטול כרם ישנה

182
00:09:42,480 --> 00:09:43,850
.אני יודע? כל אחד ישנה אצלו

183
00:09:44,610 --> 00:09:45,850
.צריך לשנות אצלך

184
00:09:46,880 --> 00:09:48,420
,וגר זאב עם כבש"

185
00:09:49,090 --> 00:09:51,110
?נמר עם גדי". -אז הבנת אותי"
.את צריכה לשנות אצלך

186
00:09:52,870 --> 00:09:54,890
.כמובן שפה אנחנו צוחקים
.ברור-

187
00:09:54,940 --> 00:09:57,160
.אבל בכל צחוק יש קצת אמת
.ברור, ברור-

188
00:09:57,230 --> 00:10:00,000
.אני רוצה לסכם שוב
,אנחנו נגענו בחינוך ילדים

189
00:10:00,240 --> 00:10:01,910
,דיברנו גם על זוגיות

190
00:10:02,000 --> 00:10:03,240
.דיברנו על חברתיות

191
00:10:03,440 --> 00:10:06,490
בסופו של דבר זה לא משנה
- אם זה חברתי, זוגי או ילדים

192
00:10:06,800 --> 00:10:08,880
.האחריות על כל אחד ואחד על עצמו

193
00:10:09,450 --> 00:10:14,410
המראות שהוא רואה... -פעולת הניקוי
.היא בעצם בשביל להתחבר לקב"ה

194
00:10:14,450 --> 00:10:17,720
לקבל את מלוא האור שלו
,ולבוא זך וטהור כמו שהגענו לכאן

195
00:10:17,880 --> 00:10:22,300
להתנקות, ובאמת, אין, זה לא קשור
אם זה בא בתור ילד כגירוי

196
00:10:22,510 --> 00:10:24,640
.או כאישה כגירוי, או בת זוגתך - לא משנה

197
00:10:24,650 --> 00:10:28,110
.אבל בתוך כל זה גם צריך לזכור שיש הלכה
שיש הלכה ויש חוקים-

198
00:10:28,120 --> 00:10:32,180
,ועדיין מי שבא להרוג אותך
,תשכים ותהרוג אותו קודם

199
00:10:32,460 --> 00:10:33,370
.וצריך לשמור על החיים

200
00:10:33,570 --> 00:10:36,400
,'אם אתם רוצים ללמוד עוד על 'עין הבדולח

201
00:10:36,430 --> 00:10:38,410
.'אתם מוזמנים להיכנס לאתר 'בסוד הדברים

202
00:10:38,430 --> 00:10:41,620
.'יש שם באנר על 'עין הבדולח
תיכנסו בשמחה

203
00:10:41,640 --> 00:10:43,850
ותעמיקו. -תודה לכם, תודה רבה
.לכבוד הרב יובל הכהן אשרוב. -תודה לכם

204
00:10:43,870 --> 00:10:45,900
תודה רבה. -תודה רבה לך אשתי
.שהיית איתנו. -תודה רבה לך בעלי

205
00:10:45,920 --> 00:10:48,090
.ותתחילי לנקות. -מתחילה
.להתראות, ביי, ביי-

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (91 מדרגים)