x
ערוץ הידברות

החוט המקשר - בימאים

ערוץ הידברות

טל בן חקון שתהליך תשובתו החל בבי"כ הרפורמי, אופיר דרעי שהגיע לתובנות דרך הבימוי, ואוהד גל שהתקרב לאלוקים בעקבות הרייטינג. סיפורם של הבימאים. בהנחיית גולן אזולאי