הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - מתי צריך לברך לישב בסוכה?

הרב ירון אשכנזי

על איזה אכילה בסוכה מברכים ברכת "לישב בסוכה"?