x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת לך לך - מגן אברהם

הרב הרצל חודר

כיצד אפשר לדעת את דרגת האמונה האמיתית של האדם? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא על עמידה בניסיונות דרך מסלול חייו של אברהם אבינו