הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת נח - תיבת נח

הרב הרצל חודר

איך אדם יחיד מסוגל לעמוד איתן מול ציבור ענק? כשהאדם נמצא בדרך הנכונה וודאי יצליח. הרב הרצל חודר על אחריות האדם כלפי עצמו וכלפי החברה בעבודת השם