הרב ראובן זכאים

הסוכה - הרב ראובן זכאים

הרב ראובן זכאים

נצא יחד עם הרב ראובן זכאים ללמוד את טעמי מצוות הסוכה, כמו כן איך לקיים אותה בהידור הראוי הן מבחינה הלכתית והן מבחינת הפאר שצריך לשוות לה