x
הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה: פרשת לך לך - אברהם העברי

הרבנית חגית שירה

שטפת את הרצפה, ולכלכו אותה שוב? הרבנית חגית שירה מגלה לנו את הסוד שבעקבותיו כל החיים יכולים להשתנות