הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת כי תבוא מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

בזכות מה קיבלנו את ארץ ישראל? למה דווקא כאן בארץ יש השגחה פרטית מיוחדת?

לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO