הרב ברוך רוזנבלום

תמצא לך עורך דין - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה לא היה מוכן החקלאי למסור את תרנגולותיו לצאר הרוסי? בשביל איזו מצוה היה שווה לקדוש ברוך לברוא את העולם? ומיהו עורך הדין של כל אחד מאיתנו בראש השנה שבלעדיו לא נזכה במשפט חלילה?