הרב גואל אלקריף

כוחה של קבלה קטנה - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה העיצה הטובה ביותר למלחמה ביצר הרע? עד היכן מגיע כוחו של רצון אמיתי? מה פשר המילים "חזרה בתשובה"? להיכן שבים? ומי זרק אבנים על הרב גרוסמן ומדוע?