הרב יגאל כהן - אמונה פשוטה בבורא עולם

הרב יגאל כהן

 מתי כבר נפסיק לדאוג כל היום, ובמה אנחנו נופלים באמונה שלנו אל מול בורא עולם? הרב יגאל כהן בהרצאה מחזקת על אמונה פשוטה ותמימה

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,070 --> 00:00:15,840
.שלום לכולם

2
00:00:16,970 --> 00:00:19,890
היום אני מבקש לדבר על נושא
.שאני דיברתי אותו הרבה

3
00:00:20,180 --> 00:00:22,210
אני יודע שיש כאלה שיגידו
,שאני חוזר על זה

4
00:00:23,120 --> 00:00:26,920
אבל אני הגעתי למסקנה שעד שאני
.לא אתחזק מספיק, אני אדבר על זה תמיד

5
00:00:27,800 --> 00:00:30,560
,אז אם אתם כבר יודעים את הדברים
.אני אומר את זה בשביל עצמי

6
00:00:31,510 --> 00:00:34,020
.הנושא הוא די נחמד לדעתי

7
00:00:34,040 --> 00:00:34,950
...הוא

8
00:00:37,220 --> 00:00:39,800
,לפתוח את המזל של האדם להצליח בחיים

9
00:00:40,810 --> 00:00:43,720
.להיות יותר שלו
.זה שילוב של שני דברים

10
00:00:45,300 --> 00:00:48,880
גם הבטחה מוצלחת
,בחיים שלכם הפרטיים

11
00:00:49,950 --> 00:00:52,390
.וגם בנוסף שלוות נפש

12
00:00:53,680 --> 00:00:55,260
:שלמה המלך אומר משפט

13
00:00:56,360 --> 00:01:02,860
חרדת אדם ייתן מוקש"
."ובוטח בה' ישוגב

14
00:01:04,580 --> 00:01:06,210
."חרדת אדם ייתן מוקש"

15
00:01:07,850 --> 00:01:09,740
.כן, פסוק במשלי
.אני לא זוכר את הפרק

16
00:01:10,470 --> 00:01:13,890
חרדת אדם ייתן מוקש"
."ובוטח בה' ישוגב

17
00:01:15,340 --> 00:01:18,570
לכל אחד ואחד מאיתנו
.זה מבנה אישיות שלנו

18
00:01:19,110 --> 00:01:23,420
.אי-אפשר לחיות בעולם בלי זה
.ישנן דאגות בלב

19
00:01:24,600 --> 00:01:26,430
.דאגות מה יהיה איתי בחיים

20
00:01:27,290 --> 00:01:31,120
,יש אחד, בתור ילד
:דאגנו על דברים מסוימים

21
00:01:31,230 --> 00:01:34,810
,מאיפה אני אקנה גולות
,איך אני אנצח את החברים שלי בגולות

22
00:01:35,470 --> 00:01:37,210
,איך אני אבקיע גול בכדורגל

23
00:01:37,860 --> 00:01:40,170
,או אם אתה שוער
.איך אני אעצור את הגולים של החברים

24
00:01:40,390 --> 00:01:43,030
לכל אחד ואחד יש מכסת דאגות
.בלב שלו

25
00:01:45,720 --> 00:01:49,770
,אצל אישה, כשמגיע גיל החתונה
- גיל 17, 18

26
00:01:50,160 --> 00:01:52,630
?אני אתחתן
?אני לא אתחתן

27
00:01:53,330 --> 00:01:55,650
?עם מי אני אתחתן
?האם הוא יהיה בעל טוב

28
00:01:55,680 --> 00:01:58,920
?האם אני אצליח בהימור שלי שבחתונה
.כמובן שזה גם לגבר

29
00:01:59,640 --> 00:02:01,800
.ואחרי זה, זה לא מפסיק

30
00:02:02,740 --> 00:02:07,820
,אחרי החתונה, זכינו בבעל טוב
.עדיין הדאגות ממשיכות

31
00:02:08,410 --> 00:02:11,090
?דהיינו, יהיו ילדים
?לא יהיו ילדים

32
00:02:11,200 --> 00:02:14,150
?הילדים יהיו טובים, לא יהיו טובים
?וכמובן, איך אני אפרנס אותם

33
00:02:15,010 --> 00:02:16,010
?איך אני אקנה בית

34
00:02:16,840 --> 00:02:20,040
ואחרי שברוך השם הסתדרנו וקנינו בית
,ויש לנו פרנסה טובה

35
00:02:20,110 --> 00:02:22,130
:הדאגות גם ממשיכות
?איך הילדים יגדלו

36
00:02:23,030 --> 00:02:24,020
?איך הילדים יתחתנו

37
00:02:25,260 --> 00:02:26,990
:ואני אומר לעצמי
?רגע, אז מתי יהיה שקט

38
00:02:28,410 --> 00:02:32,150
.מתי אני אוכל ככה... לנוח
!די, מספיק עם הדאגות

39
00:02:32,160 --> 00:02:34,290
,הילדים התחתנו
.זה לא נגמר

40
00:02:35,050 --> 00:02:36,330
.הם יביאו לך נכדים הביתה

41
00:02:37,340 --> 00:02:39,550
,וכשהנכדים יגדלו
.אז צריך לדאוג גם לנכדים

42
00:02:39,570 --> 00:02:41,780
.שמע, הם צריכים בית
.הם צריכים גם להתחתן הנכדים

43
00:02:42,620 --> 00:02:45,270
.המבוגרים יודעים על מה אני מדבר
"?הצעירים אומרים: "מה אכפת לי מהנכדים

44
00:02:45,920 --> 00:02:46,900
.בטח שיהיה אכפת לך

45
00:02:47,400 --> 00:02:51,130
.חכה, הם יבואו אליך הביתה
.כמה בייביסיטר תעשה עליהם, ישתבח שמו לעד

46
00:02:52,500 --> 00:02:54,580
,זה ריבונו של עולם
.זה מלווה אותנו כל החיים

47
00:02:56,240 --> 00:02:59,170
:השיעור היום אני קורא לו
.'אמונה פשוטה ותמימה'

48
00:03:00,210 --> 00:03:03,380
,אני אסביר במה אנחנו נופלים באמונה
.כמובן כולל אותי

49
00:03:03,880 --> 00:03:07,150
במה אנחנו נופלים באמונה הפשוטה
,והתמימה שלנו אל מול בורא עולם

50
00:03:07,990 --> 00:03:13,110
:וכמה הקב"ה אומר לך
."יהודי יקר, אתה טועה בגדול"

51
00:03:15,330 --> 00:03:16,210
.אתה טועה בגדול

52
00:03:18,440 --> 00:03:24,920
:דאגה, הפירוש שלה זה
.בורא עולם, צא החוצה. אני מטפל בעניינים

53
00:03:26,170 --> 00:03:27,900
.אני קצת מקצין את זה, כמובן

54
00:03:28,810 --> 00:03:31,550
,אני שואל אתכם, אחים יקרים
?מהי אמונה

55
00:03:33,990 --> 00:03:36,850
אמונה, הבסיס שלה, זה לדעת
.שיש בורא לעולם

56
00:03:37,750 --> 00:03:38,500
.זו רק התחלה

57
00:03:39,500 --> 00:03:42,260
לאחר מכן אני צריך ללמוד אותו
.ולהכיר את ההנהגות שלו

58
00:03:42,550 --> 00:03:47,460
,יש אחד אומר לי, "אני יודע שיש בורא לעולם
?אבל בשביל מה צריך ללמוד תורה

59
00:03:48,450 --> 00:03:49,350
."לא צריך ללמוד תורה"

60
00:03:50,680 --> 00:03:51,800
.אז אתה לא מכיר את בורא עולם

61
00:03:52,560 --> 00:03:54,940
?למה, אני אמרתי שצריך ללמוד תורה
?התורה היא של אבא שלי

62
00:03:56,060 --> 00:03:58,080
לך תכיר אותו ותראה
.שהוא ציווה ללמוד תורה

63
00:04:00,220 --> 00:04:02,870
אחרי שאנחנו לומדים להכיר
,קצת את ההנהגות של בורא עולם

64
00:04:02,890 --> 00:04:06,400
אנחנו בעצם צריכים להכיר את ההנהגה שלו
.כמה הוא אוהב אותנו, איך הוא מנהיג אותנו

65
00:04:07,400 --> 00:04:11,730
.וכמובן כמובן, במי תלויה ההצלחה שלנו

66
00:04:12,640 --> 00:04:15,450
?במי תלוי איזו בת זוג תהיה לך

67
00:04:16,390 --> 00:04:17,790
?במי תלוי כמה כסף יהיה לך

68
00:04:18,640 --> 00:04:21,620
במי תלוי האם תצליח בעסקים
?או לא תצליח

69
00:04:21,630 --> 00:04:23,940
?במי תלוי אם תהיה בריא
?במי תלוי אם יהיו לך ילדים

70
00:04:24,140 --> 00:04:25,850
?כל החיים שלנו תלויים במי

71
00:04:27,560 --> 00:04:30,630
עכשיו תראו חלק אולי
.שלא דיברתי עליו הרבה באמונה

72
00:04:31,890 --> 00:04:34,320
,אני אתן לכם כמה פסוקים מהתורה ומהנביאים

73
00:04:34,560 --> 00:04:36,130
,יותר נכון מהנביאים ומהכתובים

74
00:04:37,210 --> 00:04:39,350
?מה בורא עולם אומר לך דרך התורה הקדושה

75
00:04:39,360 --> 00:04:40,910
אני אשאל אתכם
.אם אתם מאמינים במה שכתוב

76
00:04:42,640 --> 00:04:44,850
זה שאתה מאמין בבורא עולם
.לא הופך אותך למאמין

77
00:04:45,900 --> 00:04:47,610
?אתה מאמין במה שהוא כתב בתורה

78
00:04:49,000 --> 00:04:50,680
?אתה מאמין במה שהוא כתב בתורה

79
00:04:51,880 --> 00:04:53,170
,אני אומר לכם, אחים יקרים

80
00:04:54,880 --> 00:04:57,540
,'אי-אפשר להגיד על עצמך 'אני יהודי מאמין

81
00:04:58,520 --> 00:05:02,110
בלי שאתה בעצם מאמין במכתב האלוהים
.שהוא שלח לך

82
00:05:03,350 --> 00:05:05,040
,מה אתה רוצה ממני
?ריבונו של עולם

83
00:05:06,060 --> 00:05:07,350
?איך אתה רוצה שאני אתנהג

84
00:05:07,850 --> 00:05:12,130
,הרי ההיגיון אומר שבורא עולם בורא עולם
.הוא נתן לך גם ספר הוראות איך להתנהג בעולם

85
00:05:13,720 --> 00:05:15,750
,אז אני רוצה לחדד נקודה אחת מאוד פשוטה

86
00:05:16,410 --> 00:05:18,680
.ודרכה זה ייתן לכם אור גדול בחיים שלכם

87
00:05:20,240 --> 00:05:21,630
?אתה מאמין בבורא עולם

88
00:05:21,980 --> 00:05:24,530
,אני מדבר לדתיים, לא דתיים
.לא משנה איפה אתה חי

89
00:05:26,060 --> 00:05:27,890
.ואל תשייכו את זה גם למעשים שלכם

90
00:05:29,010 --> 00:05:31,750
,יש אנשים אומרים לי
,זה לא נעים לי לשמוע את זה

91
00:05:32,310 --> 00:05:36,380
,הם מתווכחים איתי על בורא עולם
.כשאני בעצם יודע שהם מאמינים בבורא עולם

92
00:05:37,670 --> 00:05:40,810
,רק קשה להם לקיים את המצוות שלו
.אז הם מתווכחים איתי אם יש בורא לעולם או לא

93
00:05:41,210 --> 00:05:42,100
,אני אומר לו: "נשמה

94
00:05:43,040 --> 00:05:47,010
אתה לא רוצה לעשות אל תעשה, אבל אל תתכחש"
."למציאות שבריאה כל כך מדהימה יש לה בורא

95
00:05:48,980 --> 00:05:51,130
?אתה לא רוצה
?קשה לך לעשות דברים מסוימים

96
00:05:51,420 --> 00:05:54,340
טפל בזה, תעבוד על זה
.לאט לאט בזמן שלך תתקדם

97
00:05:54,350 --> 00:05:56,310
.בורא עולם ייתן לך כוח
.אני מאמין שכל אחד יכול

98
00:05:56,810 --> 00:05:59,690
אבל אתה לא יכול להתכחש לתורה
.שאנחנו 3,000 שנה לומדים

99
00:06:00,460 --> 00:06:03,890
,בא בחור צעיר
,לא למד בחיים שלו כלום

100
00:06:04,430 --> 00:06:08,310
,הוא למד מתמטיקה באוניברסיטה
,ומתחיל להתווכח איתך על מסורת של 3,000 שנה

101
00:06:09,060 --> 00:06:10,690
.שבורא עולם מסר תורה בעם ישראל

102
00:06:11,120 --> 00:06:13,170
- אתה לא רוצה לקיים אותה
,זה משהו אחד, זה בסדר

103
00:06:13,940 --> 00:06:19,180
,אבל אל תהפוך את עצמך לאדם שבאמת
תסלחו לי, אדם לא כל כך חכם

104
00:06:19,190 --> 00:06:21,890
.שלא יודע בכלל מהי תורה
.לא למד אף פעם תורה

105
00:06:22,330 --> 00:06:24,140
אתה לא יודע איזו מסורת נפלאה
,יש לעם ישראל

106
00:06:24,580 --> 00:06:26,870
.מה זה מרוץ הלפיד
.איך התורה עברה מדור לדור

107
00:06:26,900 --> 00:06:29,300
משה קיבל תורה מסיני"
"...ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים

108
00:06:29,620 --> 00:06:33,300
,אבא לבן, אבא לבן, אבא לבן, אבא לבן
.אבא לבן, התורה עברה

109
00:06:34,500 --> 00:06:38,540
ויש מההורים שלנו שמסרו נפש
.על התורה הקדושה

110
00:06:39,540 --> 00:06:42,690
,ועכשיו אנחנו, אחים יקרים
?מאמינים למה שכתוב

111
00:06:44,690 --> 00:06:46,520
?האם אתה מאמין למה שכתוב בתורה

112
00:06:46,700 --> 00:06:47,730
?למשל כמו מה

113
00:06:48,760 --> 00:06:51,220
.אני עכשיו בא בצד החיובי
.אני לא בא לרדת על אף אחד

114
00:06:51,230 --> 00:06:54,900
:אני רוצה לשאול אתכם אם אתם מאמינים בפסוק
?"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך"

115
00:06:57,750 --> 00:07:02,050
!"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך"

116
00:07:04,540 --> 00:07:06,840
,להכיר את בורא עולם
,זה לדעת, אחים יקרים

117
00:07:07,990 --> 00:07:11,120
בורא עולם נמצא פה איתנו עכשיו
:ודבר אחד הוא אומר לך

118
00:07:11,160 --> 00:07:14,120
,בני אהובי"
.תסמוך עליי

119
00:07:15,380 --> 00:07:18,000
.תישען עליי"
"!זרוק עליי

120
00:07:19,190 --> 00:07:24,900
:אומרת הגמרא במסכת ראש השנה
."'לא ידעו חכמים פירוש למילה 'יהבך"

121
00:07:25,830 --> 00:07:29,740
:דוד המלך אומר
."השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך"

122
00:07:31,220 --> 00:07:33,230
?'מה 'יהבך
?'מה פירוש המילה 'יהבך

123
00:07:33,790 --> 00:07:37,860
הם ראו איזה סוחר שנוסע עם עגלה
."ואומר לחבר שלו: "השלך לי יהבך אליי

124
00:07:39,030 --> 00:07:42,020
ולמדו ממנו חכמים את הפירוש
.'המילולי של המילה 'יהבך

125
00:07:42,700 --> 00:07:45,060
,יהבך', פירוש, זה החבילה שלך'
.המשא שלך

126
00:07:45,970 --> 00:07:47,870
:אומר לך הקב"ה
,"יהודי יקר"

127
00:07:48,590 --> 00:07:51,890
,ואני יכול לתת לכם עשרות של פסוקים
,כל השיעור יהיה רק פסוקים

128
00:07:52,930 --> 00:07:56,140
שבורא עולם מעביר לך מסר
.דרך התורה הקדושה, דרך הנביאים

129
00:07:56,170 --> 00:07:58,540
.דוד מלך ישראל דיבר ברוח הקודש

130
00:08:00,270 --> 00:08:06,190
אם היינו יודעים כמה סודות יש בכל מילה
,שדוד מלך ישראל אומר בתורה

131
00:08:07,750 --> 00:08:09,710
"?היינו אומרים: "רגע, לזה אני לא מאמין

132
00:08:10,940 --> 00:08:14,050
:אין באולם יהודי מאמין שיכול להגיד
.אני מאמין בבורא עולם"

133
00:08:14,070 --> 00:08:16,160
,בתורה שלו, במילים של דוד המלך"
."אני לא מאמין

134
00:08:17,160 --> 00:08:21,100
,אני לא רוצה להגיד לכם מילים קשות
:אבל המשנה אומרת במסכת סנהדרין

135
00:08:22,240 --> 00:08:29,470
,כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא"
."שנאמר: ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ

136
00:08:30,400 --> 00:08:32,030
.לכל ישראל יש חלק לעולם הבא

137
00:08:32,040 --> 00:08:34,450
.בורא עולם נתן לעם ישראל, קיבלנו תורה
."אמרנו לו: "נעשה ונשמע

138
00:08:34,460 --> 00:08:36,080
.אמר: אין בעיה. יש לכם חלק לעולם הבא

139
00:08:36,100 --> 00:08:38,250
.דרך אגב, עולם הבא זה לא גן עדן

140
00:08:39,580 --> 00:08:40,370
.זה לא גן עדן

141
00:08:40,570 --> 00:08:44,850
,יש שני שלבים, או יותר קצת
.של מה קורה לאדם אחרי 120

142
00:08:45,050 --> 00:08:48,320
.שלב ראשון זה גן עדן
.מקבל שכר על כל מה שהוא עשה בעולם הזה

143
00:08:49,170 --> 00:08:50,520
,ויש עולם הבא
.זה עולם הנשמות

144
00:08:50,530 --> 00:08:54,230
,אחרי שהוא מקבל את השכר שלו בגן עדן
.יש עולם הנשמות. זה עולם הנצח

145
00:08:54,940 --> 00:08:58,750
נצח זה מיליארדים של מיליארדים
של מיליארדים של שנים של תענוג עילאי

146
00:08:58,990 --> 00:09:01,450
,שאתה נדבק בקודשא בריך הוא
.באור אינסוף ברוך הוא

147
00:09:02,570 --> 00:09:04,790
,"אז כשאומרים "אין להם חלק לעולם הבא
.זה לא קשור לגן עדן

148
00:09:04,800 --> 00:09:07,580
,מי שעשה מצווה בעולם הזה
.הוא יקבל את השכר שלו בגן עדן בוודאי

149
00:09:09,160 --> 00:09:14,370
אומרת המשנה... תשימו לב כמה בורא עולם
.מצפה מאיתנו להיות אנשים מאמינים

150
00:09:15,400 --> 00:09:19,180
,אלו שאין להם... "יש להם חלק לעולם הבא
."שנאמר ועמך כולם צדיקים

151
00:09:19,190 --> 00:09:21,520
אז יש אנשים שזוכים
.רק לחלק הראשון של המשנה

152
00:09:21,830 --> 00:09:23,160
.אבל יש חלק שני של המשנה

153
00:09:23,720 --> 00:09:26,620
:המשנה אומרת
..."ואלו שאין להם חלק לעולם הבא"

154
00:09:27,920 --> 00:09:30,200
.יש להם, ואלו שאין להם
?'מי זה 'אין להם

155
00:09:30,850 --> 00:09:34,260
מי שלא מאמין במילה אחת שכתובה
,בתורה, נביאים וכתובים

156
00:09:34,930 --> 00:09:37,400
,חס ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל
.אין לו חלק לעולם הבא

157
00:09:38,450 --> 00:09:41,170
.כי הכול נכתב באצבע אלוהים
.באצבע אלוהים

158
00:09:42,060 --> 00:09:45,860
האמת היא, שאני מאז היותי ילד
,יודע אם כתוב ככה בתורה

159
00:09:45,880 --> 00:09:48,960
מי אני בכלל שאני אבוא לדון את הכתב
?שבורא עולם הוריד לעולם

160
00:09:49,320 --> 00:09:53,900
ויש היום מיליונים של ראיות, מיליונים של
,ראיות שהתורה נכתבה באצבע אלוהים

161
00:09:53,920 --> 00:09:55,210
,שאין בן אדם שיכול לכתוב אותה

162
00:09:56,050 --> 00:09:58,210
.מהנביאים ומהתורה, מהנביאים ומהכתובים

163
00:09:59,560 --> 00:10:01,790
,כשאני אומר לכם, "יהודים יקרים
"?אתם מאמינים

164
00:10:02,310 --> 00:10:04,190
?אתם יודעים מה אתם צריכים להגיד לי
."מאמינים כן"

165
00:10:04,210 --> 00:10:10,360
,וכל מילה שכתובה בתורה
.בנביאים ובכתובים - נצח נצחים

166
00:10:10,800 --> 00:10:13,340
,כי בתורה בורא עולם ברא את העולם
.באותיות התורה

167
00:10:13,900 --> 00:10:15,990
.יש מקובלים שיכולים גם להגיד לכם

168
00:10:16,610 --> 00:10:19,130
.'יש ספר שקוראים לו 'ספר היצירה

169
00:10:19,640 --> 00:10:21,200
.אנשים מתלהבים מניסים

170
00:10:22,210 --> 00:10:24,540
,"שמע, הרב ההוא עשה לי נס"
."הרב ההוא עשה לי ניסים"

171
00:10:25,110 --> 00:10:26,630
:אני אומר לכם
.אין לכם מה להתלהב בכלל

172
00:10:27,550 --> 00:10:29,430
.זו ממש לא ראיה, קודם כול שהוא צדיק

173
00:10:30,330 --> 00:10:32,040
,יש ספר שאני יכול גם להשיג אותו

174
00:10:32,710 --> 00:10:34,000
...שאני אומר משפט אחד

175
00:10:35,390 --> 00:10:36,910
,יש רב אחד בבני ברק צדיק

176
00:10:38,070 --> 00:10:40,540
,שיום אחד בא אליו יהודי
."אמר לו: "אני רוצה לראות את בורא עולם

177
00:10:42,040 --> 00:10:45,540
הוא אמר לו: "אם אני מעמיד לך את השולחן
,במרכז החדר עכשיו באמצע ככה באוויר

178
00:10:45,560 --> 00:10:46,350
"?אתה מאמין לי או לא"

179
00:10:47,340 --> 00:10:48,350
."אמר לו: "בטח מאמין

180
00:10:49,380 --> 00:10:53,070
הוא אמר מילה אחת. הוא סיפר את זה פעם
.בשיעורים שלו, לכן אני מרשה לעצמי לספר

181
00:10:53,080 --> 00:10:54,290
.לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את השם שלו

182
00:10:54,960 --> 00:10:57,960
.השולחן עמד ככה באמצע החדר
.משפט אחד

183
00:10:59,290 --> 00:11:01,300
.היהודי הזה לא חזר בתשובה

184
00:11:02,190 --> 00:11:04,270
.לא. ניסים לא מחזירים בתשובה
.זה לא נכון

185
00:11:05,930 --> 00:11:09,060
אחים יקרים, יש ספר שקוראים לו
.'ספר היצירה'

186
00:11:10,860 --> 00:11:15,440
ב'ספר היצירה' יש שם שמותיו
של ה' יתברך בכל מיני צירופים

187
00:11:16,700 --> 00:11:21,030
וכל מיני ניקודים. אתה יכול לכתוב
,'בראשית' עם ניקוד של 'בראשית'

188
00:11:21,100 --> 00:11:25,220
,אתה יכול לרשום עם שורוק
.עם חיריק, עם סגול, עם צירי

189
00:11:27,230 --> 00:11:32,370
,ואתה יכול לברוא פרה שלמה. כך היו אומרים
,מספרת הגמרא על רבנים היו רעבים

190
00:11:32,380 --> 00:11:35,400
,ליל שבת לא היה אוכל
,'היו לוקחים 'ספר היצירה

191
00:11:35,920 --> 00:11:38,580
אומרים שמותיו של ה' יתברך
,בצירופים מסוימים

192
00:11:39,460 --> 00:11:41,680
.מייצרים עגל משולש

193
00:11:41,760 --> 00:11:44,230
,עגל בריא, ישתבח שמו לעד
,צלעות כאלה טובות

194
00:11:45,050 --> 00:11:46,460
.ואוכלים אותו לכבוד שבת קודש

195
00:11:47,650 --> 00:11:48,610
.אל תתרגשו מזה

196
00:11:49,100 --> 00:11:52,630
?"אתם חושבים שבורא עולם אומר "וואו
.לא

197
00:11:53,340 --> 00:11:56,170
"בורא עולם אומר "וואו
,על אחד שרצה לעשן סיגריה בשבת

198
00:11:56,910 --> 00:12:00,570
,והגוף שלו רוצה ניקוטין
:והוא אומר לבורא עולם

199
00:12:01,020 --> 00:12:02,450
."בשבילך לא מדליק"

200
00:12:02,720 --> 00:12:03,920
,"על זה אומר בורא עולם "וואו

201
00:12:05,340 --> 00:12:05,970
.כי זה קשה

202
00:12:07,850 --> 00:12:09,660
,ואת זה אני קיבלתי בילדותי באמת

203
00:12:10,110 --> 00:12:14,320
,שהתורה הקדושה, המילים שבתורה הקדושה
.רק מה שנשאר לנו זה ליישם את מה שכתוב

204
00:12:15,220 --> 00:12:16,900
?למה עשיתי את ההקדמה הזו, אחים יקרים

205
00:12:18,120 --> 00:12:23,390
,אני ראיתי את זה בחיים שלי עשרות פעמים
.מאות פעמים, אלפי פעמים

206
00:12:24,800 --> 00:12:25,680
.אלפי פעמים

207
00:12:26,780 --> 00:12:31,400
."השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך"

208
00:12:32,590 --> 00:12:35,650
,לא משנה אם אתה צדיק
,לא משנה אם אתה מקובל

209
00:12:36,410 --> 00:12:38,310
?לא משנה אפילו, אתה יודע מה
.אם אתה דתי

210
00:12:38,710 --> 00:12:40,680
,אני ממליץ לכם להיות דתיים
.אבל זה לא משנה

211
00:12:41,470 --> 00:12:44,130
אם אתה זורק את החבילה שלך
- על בורא עולם

212
00:12:44,970 --> 00:12:46,040
!הוא חייב לקחת

213
00:12:48,700 --> 00:12:53,220
:באים אליי אנשים ואומרים לי
.הרב, ניסיתי. בטחתי בבורא עולם"

214
00:12:53,820 --> 00:12:58,060
,אמרתי לו 'טאטא"
'אני זורק את החבילה שלי עליך

215
00:12:58,540 --> 00:13:00,420
."וזה לא עבד"
,אני אומר לו: "נשמה

216
00:13:00,930 --> 00:13:04,600
.דוד מלך ישראל אומר לי זה עובד"
,אתה אומר לי זה לא עובד

217
00:13:04,610 --> 00:13:06,390
."אני בוחר להאמין לו ולא להאמין לך"

218
00:13:06,610 --> 00:13:09,080
?איך זורקים
.נלמד בשיעור הזה-

219
00:13:10,290 --> 00:13:11,580
.נלמד בשיעור הזה איך זורקים

220
00:13:12,410 --> 00:13:15,060
אבל לפני כן, אני חייב שתהיו איתי
.בנקודה הזו, אחים יקרים

221
00:13:15,910 --> 00:13:17,530
.אני חייב שתהיו איתי בנקודה הזו

222
00:13:19,510 --> 00:13:22,540
,כל מי ששומע אותי עכשיו
.עוד נקודה מאוד מעניינת

223
00:13:23,820 --> 00:13:25,970
.אני רואה את העיניים שלכם
.העיניים שלכם צמאות לבורא עולם

224
00:13:25,980 --> 00:13:27,130
.אני רואה את זה ברחבי הארץ

225
00:13:27,140 --> 00:13:30,020
.אתם לא מבינים, אני הולך בלילה מרוגש
יש לי דמעות בעיניים

226
00:13:30,760 --> 00:13:32,420
.מהבחורים שאני רואה פה מול העיניים שלי

227
00:13:33,040 --> 00:13:37,080
,שיפר זה לא נס, שיפר זה גדל בישיבה
.הוא צדיק שלנו

228
00:13:38,140 --> 00:13:39,850
.אז זה שהוא צדיק זה נורמאלי

229
00:13:40,920 --> 00:13:42,460
.אבל אתם, צדיקים שלי, אתם

230
00:13:44,070 --> 00:13:48,060
,פה אני רואה את זה... אבל כשאני יוצא
...הייתי אתמול בנתניה, היה

231
00:13:50,830 --> 00:13:52,340
?מה אתם חושבים
?שזה קורה סתם

232
00:13:53,830 --> 00:13:54,710
?שזה קורה סתם

233
00:13:56,480 --> 00:14:00,500
הסבא שלכם, הסבא של הסבא שלכם
,למעלה בגן עדן, כן

234
00:14:01,320 --> 00:14:05,270
שאתם הצאצאים שלו, הוא עומד ומתפלל
,לבורא עולם שתזכו לראות שיעור תורה

235
00:14:05,830 --> 00:14:07,250
.שתתחברו לבורא עולם

236
00:14:08,110 --> 00:14:11,320
אנחנו לא אומה שחידשנו אותה
.לפני 100 שנה, 200 שנה

237
00:14:11,720 --> 00:14:14,440
- ארצות הברית, אנגליה
.אלף שנה, אלפיים שנה

238
00:14:15,430 --> 00:14:18,390
שלושת אלפים שנה אבא לבן
.מסרנו תורה

239
00:14:18,780 --> 00:14:25,400
,התורה הגיעה מתימן, מרוסיה, מאשכנז
,ממרוקו, מצפון אפריקה, מדרום אסיה

240
00:14:25,430 --> 00:14:28,920
מכל מקום על פני הגלובוס
.כשמילה אחת לא משתנה

241
00:14:30,980 --> 00:14:36,050
.אנחנו אומה ששמרנו על מסורת
.יש לנו אבות, יש לנו צאצאים

242
00:14:37,060 --> 00:14:39,770
,ואם אנחנו רוצים חיים טובים
.יש לנו את זה בתורה

243
00:14:40,730 --> 00:14:45,480
ואני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אתם יושבים
,פה במקום הזה עכשיו, אמנם זה קרוואנים

244
00:14:46,860 --> 00:14:50,070
אבל אני עכשיו את השיעור שאני מוסר לכם
,חוויתי על הבשר שלי

245
00:14:50,090 --> 00:14:51,840
.ויש לי פה מאות של עדים

246
00:14:53,110 --> 00:14:57,790
,תזרוק על בורא עולם את הצרות שלך
.הוא יטפל בך, אבל הוא יטפל בך כמו שצריך

247
00:14:58,980 --> 00:15:03,960
."גול על ה' דרכך, בטח עליו והוא יעשה"

248
00:15:03,980 --> 00:15:06,110
,זה הפסוק שביקשתי לשים פה על ארון הקודש

249
00:15:07,300 --> 00:15:09,390
.כי זה הפסוק שבנה את המקום הזה

250
00:15:10,570 --> 00:15:15,330
'אני אברך בישיבת 'כיסא רחמים
.מקבל 2,000 שקל בחודש

251
00:15:17,410 --> 00:15:21,020
,היה לי חלום לפתוח בית כנסת
,מרכז רוחני

252
00:15:21,610 --> 00:15:25,070
,שנוכל ללמוד פה תורה, להתחזק ביחד
.לתת שלום בית, לתת אהבה

253
00:15:25,080 --> 00:15:26,660
.לתת אמונה, לתת ביטחון

254
00:15:27,250 --> 00:15:30,690
,משהו שייתן מענה לכל מי שירצה ללמוד תורה
,שיבוא לפה ויהיה לו מקום

255
00:15:30,700 --> 00:15:33,960
,שיהיו לו מזגנים טובים, שיהיה לו קפה טוב
.שיהיה לו נוח לשבת פה וללמוד

256
00:15:35,390 --> 00:15:39,200
,אחים יקרים, לקחתי את הפסוק הזה
,וכשהתחלתי לחפש מקומות

257
00:15:40,100 --> 00:15:43,620
,כשאמרו לי על המקום הזה
."הבן אדם אומר לי: "עשרת אלפים שקל

258
00:15:45,780 --> 00:15:48,790
:וזה איש עסקים. הוא שואל אותי
."מאיפה הכסף?" אמרתי לו: "יש לי אבא עשיר"

259
00:15:51,130 --> 00:15:53,310
,הוא חשב שאני משוגע
."ואמרתי לו: "יש לי אבא עשיר

260
00:15:53,320 --> 00:15:56,720
הוא אומר לי: "נו, מי זה האבא? אני פה
."בני ברקי, אתה יודע, מכיר את כולם

261
00:15:56,730 --> 00:15:59,150
."אולי אני מכיר את האבא"
."אמרתי לו: "י-ק-ו-ק

262
00:16:01,120 --> 00:16:03,870
,אחים יקרים
,מאברך שלא היה לו שקל על הכיס

263
00:16:04,570 --> 00:16:09,160
,המקום הזה עלה, אני מעריך
.חצי מיליון שקל לבנות את כל המערך הזה

264
00:16:10,000 --> 00:16:12,860
המשכורות פה בחודש
,עד היום הן 150 אלף שקל

265
00:16:13,420 --> 00:16:14,590
.ההוצאות של המקום הזה

266
00:16:16,000 --> 00:16:17,540
,ואני אומר לכם, אחים יקרים

267
00:16:18,920 --> 00:16:20,030
.אני לא עושה התרמות

268
00:16:20,720 --> 00:16:23,330
:אני אולי שתי דקות בסוף השיעור אומר
."מי שרוצה לתרום על דיסקים"

269
00:16:23,880 --> 00:16:25,330
ואנחנו מוצאים בחודש דיסקים

270
00:16:26,090 --> 00:16:30,690
,אני מעריך, בסביבות בין 50 ל-100 אלף שקל
.חוץ מהמשכורות, דיסקים לחלוקה

271
00:16:32,760 --> 00:16:34,620
.פסוק אחד
.אחד

272
00:16:36,640 --> 00:16:41,510
,ואם אתם לא מאמינים לי, אחים יקרים
.יש פה את מרדכי, יש פה את המזכירות

273
00:16:42,420 --> 00:16:45,150
תשאלו אותם אם אני הולך
.להרוויח כסף

274
00:16:45,760 --> 00:16:47,350
.יש לי פסוק אחד מול העיניים שלי

275
00:16:48,100 --> 00:16:51,120
,זרוק את זה עליי', אומר לי בורא עולם'
.'אני אהיה איתך'

276
00:16:52,610 --> 00:16:56,250
.זרוק את זה עליי'
.'אני אטפל בך

277
00:16:57,290 --> 00:17:01,540
,נקודה ראשונה, אחים יקרים
."חרדת אדם ייתן מוקש"

278
00:17:02,320 --> 00:17:06,990
,החרדה שלך מהעתיד שלך
,הפחד שלך מהלא נודע

279
00:17:07,610 --> 00:17:09,540
,יגרום לך למוקש

280
00:17:10,430 --> 00:17:15,600
.ובוטח בה' ישוגב", ישומר"

281
00:17:16,970 --> 00:17:21,140
.אני עכשיו מבקש ללמוד איתכם ביחד
.אני רוצה להתחזק בזה

282
00:17:22,200 --> 00:17:27,190
,איך אני לוקח את כל החבילה שלי
,שקוראים לה יגאל כהן

283
00:17:27,420 --> 00:17:33,800
,עם כל הצרכים שלי, עם כל הדאגות שלי
,ההתחייבויות שלי, המשפחה שלי

284
00:17:34,110 --> 00:17:37,650
,הרצונות שלי ללמוד תורה
- הרצונות שלי לזכות את הרבים

285
00:17:38,100 --> 00:17:42,340
,ומצליח לזרוק אותם על בורא עולם
.והולך לישון כמו תינוק בלילה

286
00:17:43,500 --> 00:17:44,710
.תינוק בלילה

287
00:17:45,860 --> 00:17:50,120
,אין לי שום דאגה בלב
.ואני אומר לכם, אני לא זוכר את זה תמיד

288
00:17:50,650 --> 00:17:53,170
.שלא תגידו אני צדיק ואני מתיימר
.לא

289
00:17:53,440 --> 00:17:56,780
:הרבה פעמים אני תופס את עצמי אומר
?יואו! מה אני עושה עם זה"

290
00:17:56,960 --> 00:17:59,180
?ומה אני עושה עם זה"
"?ומה אני עושה עם זה

291
00:17:59,610 --> 00:18:03,170
:ואני שוכח לקחת את בורא עולם ולהגיד לו
.בורא עולם זה אתה"

292
00:18:03,350 --> 00:18:07,210
.קח את זה ממני"
.תטפל לי. אני לא יכול להסתדר לבד

293
00:18:08,100 --> 00:18:09,480
."תעזור לי בבעיה שלי"

294
00:18:10,490 --> 00:18:14,920
הייתי פה בחג שבועות
.אחרי שהיה פה שיעור בתרי"ג מצוות

295
00:18:15,550 --> 00:18:18,750
.יצאתי החוצה. ניגש אליי יהודי
,ותראו מה זו תמימות של יהודי

296
00:18:19,060 --> 00:18:22,100
.שאני אומר לפעמים: הבן אדם עבר אותי
,הוא שמע אותי בהרצאה

297
00:18:22,690 --> 00:18:23,980
.והוא נהיה יותר טוב ממני

298
00:18:24,500 --> 00:18:26,220
,הוא סיפר לי
.יהודי שגר ברחובות

299
00:18:27,020 --> 00:18:29,920
,הוא סיפר לי
.אולי הוא שומע אותי עכשיו דרך המסך

300
00:18:31,370 --> 00:18:33,140
.יהודי שגר ברחובות במושב ביל"ו

301
00:18:34,170 --> 00:18:37,150
הבנתי שזה מושב של אנשים
.לא קרובים לבורא עולם

302
00:18:38,120 --> 00:18:41,780
,והוא סיפר לי שהבן אדם הזה בא אליו
,לא יודע איך הוא הגיע לדבר עליי

303
00:18:42,240 --> 00:18:46,610
,כולו קעקועים, כולו זה
.ממש רחוק לגמרי מבורא עולם

304
00:18:47,170 --> 00:18:48,870
.הוא גדל רחוק
.לא מאשים כמובן

305
00:18:50,390 --> 00:18:55,720
"...הוא אומר לו: "תשמע, הרב יגאל כהן
.עוד פעם, אני לא מחזיק טיבותא לנפשיה

306
00:18:56,950 --> 00:18:59,910
אני סך הכול בובה קטנה
.שבורא עולם נותן לה לדבר, זה הכול

307
00:19:00,960 --> 00:19:03,480
.הרב יגאל כהן הציל אותי"
."הציל לי את החים

308
00:19:04,710 --> 00:19:05,290
?מה קרה

309
00:19:06,160 --> 00:19:08,670
.הבן אדם הזה היה בחובות מטורפים

310
00:19:09,430 --> 00:19:12,320
זאת אומרת, יש עליו כבר
.עיקולים בוודאי

311
00:19:12,730 --> 00:19:16,900
.חובות מטורפים של אינסוף
.אשתו התגרשה ממנו בגלל החובות שלו

312
00:19:17,880 --> 00:19:20,600
ומה שנשאר לו לעשות
.זה רק לקחת את החיים שלו וללכת מפה

313
00:19:22,320 --> 00:19:25,420
יום אחד הוא שמע שיעור שלי שדיברתי
."זרוק על ה' את הצרות שלך"

314
00:19:27,960 --> 00:19:31,310
,אתה יודע, לפעמים כשבא בן אדם מבחוץ
.הוא בא הכי נקי שאפשר

315
00:19:32,670 --> 00:19:33,400
.הוא בא נקי

316
00:19:34,440 --> 00:19:36,240
הוא אומר: "שמע, הרב הזה
.מדבר על בורא עולם

317
00:19:37,420 --> 00:19:38,260
."אני זורק את זה עליו"

318
00:19:39,950 --> 00:19:42,400
הוא לקח את כל הדפים
,שהוא קיבל מבית המשפט

319
00:19:43,820 --> 00:19:44,590
,פתח את החלון

320
00:19:45,940 --> 00:19:51,310
.ואמר לו: "בורא עולם, זה כל החובות שלי
."אני זורק אותם עליך

321
00:19:52,150 --> 00:19:53,160
.זרק אותם מהחלון

322
00:19:56,030 --> 00:19:57,210
?למי יש אומץ לעשות את זה

323
00:19:58,930 --> 00:20:01,560
.אנחנו, יעני, דוסים וזה
כן? נראה אותך זורק עכשיו

324
00:20:01,580 --> 00:20:04,130
:את כל הדוחות שלך מהחלון, אומר
."יאללה, שלם את הדוחות, בורא עולם"

325
00:20:05,390 --> 00:20:07,360
,אל תעשו את זה
.רק אם אתם בדרגה גבוהה

326
00:20:07,680 --> 00:20:11,170
,אחד יזרוק את הדוחות, מחר יבוא אליי: "הרב
."תשלם לי את הדוחות. אמרת לי לזרוק מהחלון

327
00:20:12,310 --> 00:20:15,410
.אתם רק כשתגיעו לדרגה
.זה יצא לו מהלב. זה יצא לו מהלב

328
00:20:15,450 --> 00:20:16,980
,אם זה יוצא לך מהלב
.אתה מסודר

329
00:20:17,600 --> 00:20:20,320
הוא רק פשוט... אתה יודע, לפעמים אתה מכיר
:פעם ראשונה את בורא עולם, אתה אומר

330
00:20:20,350 --> 00:20:21,650
."שמע, בורא עולם גדול באמת"

331
00:20:22,900 --> 00:20:26,980
.בורא עולם גדול! בא לי לצעוק בכל הכוח
!בורא עולם ענק! ענק

332
00:20:27,540 --> 00:20:29,210
.עוד מעט נפרט את זה לפרטים הקטנים

333
00:20:30,770 --> 00:20:33,840
נפרט את זה לפרטים הקטנים, אבל אני חייב
.רגע להיות מסודר, לעמוד לפי הסדר

334
00:20:33,850 --> 00:20:35,920
!בורא עולם הוא כל יכול
!הוא כל יכול

335
00:20:37,450 --> 00:20:42,390
:התקשר אליו עורך הדין למחרת, אומר לו
.שמע, יש מחר דיון בשעה 11 בבית המשפט"

336
00:20:42,400 --> 00:20:43,490
."אני מבקש ממך להגיע"

337
00:20:44,180 --> 00:20:47,720
אמר לו: "שמע, נשמה, אני זרקתי את החובות
."שלי על בורא עולם. אני לא בא למשפט

338
00:20:49,140 --> 00:20:53,130
.כן. חד וחלק
.יעני, גבר עד הסוף

339
00:20:53,420 --> 00:20:55,650
,אם בורא עולם לקח את הזה
?אז למה אני צריך ללכת למשפט

340
00:20:56,390 --> 00:20:58,960
.אומר לו: "שמע, אני לא יודע מה אתה עובר
.אולי תלך לטיפול

341
00:20:59,400 --> 00:21:03,080
.אבל עזוב. יש משפט, תגיע למשפט"

342
00:21:03,110 --> 00:21:04,790
."בעזרת השם ננסה להוציא משהו"

343
00:21:05,500 --> 00:21:06,980
."אומר לו: "נשמה, אני לא בא למשפט

344
00:21:08,090 --> 00:21:10,760
:הוא מתקשר אליו בלילה, אומר לו
.אתה לא מאמין. המשפט כבר היה"

345
00:21:11,090 --> 00:21:12,890
."הם דנו אותך שלא בפניך"

346
00:21:13,500 --> 00:21:18,340
,נו, ומה קרה?" -"הם החליטו לוותר לך"
.למחוק לך את כל החובות

347
00:21:19,310 --> 00:21:24,460
,הם מחייבים אותך 150 שקל בחודש"
."וזהו, גמרת איתם את כל הסיפור

348
00:21:26,020 --> 00:21:27,230
...הוא פתח את החלון

349
00:21:29,890 --> 00:21:31,750
.כפיים לבורא עולם, ישתבח שמו לעד

350
00:21:31,780 --> 00:21:33,480
.זה כפיים הכי גדולות בעולם

351
00:21:34,350 --> 00:21:37,440
:הוא פתח את החלון, אמר לו
."וואלה, ריבונו של עולם, שיחקת אותה"

352
00:21:40,380 --> 00:21:42,780
,שמע, אם הוא כבר חבר
?אז יאללה, חבר עד הסוף, לא

353
00:21:44,740 --> 00:21:46,190
,אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים

354
00:21:47,050 --> 00:21:48,970
.אבל זה צריך לבוא מתוך אמונה טהורה

355
00:21:49,620 --> 00:21:53,450
,אמונה טהורה. יש כאלה, אתה יודע
.לא מאמינים, כן מאמינים

356
00:21:53,900 --> 00:21:57,060
,נשמה טהורה שלי, לך תסתכל במראה
,תראה מי ברא אותך

357
00:21:57,370 --> 00:21:59,440
.תגיד לי אם הוא לא חכם
.תגיד לי אם הוא לא גאון

358
00:22:01,520 --> 00:22:02,470
?'איך אני זורק על ה

359
00:22:03,980 --> 00:22:05,400
."חרדת אדם ייתן מוקש"

360
00:22:06,300 --> 00:22:08,860
,הדאגות שלנו מפילות אותנו

361
00:22:09,500 --> 00:22:10,880
."ובוטח בה' ישוגב"

362
00:22:12,010 --> 00:22:13,980
."הבוטח בה' חסד יסובבנו"

363
00:22:15,130 --> 00:22:16,100
?'מה זה בוטח בה

364
00:22:17,310 --> 00:22:19,350
."השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך"

365
00:22:20,160 --> 00:22:25,440
."'אומר "ברוך הגבר אשר יבטח בה
.אנחנו אומרים את זה בברכת המזון

366
00:22:26,820 --> 00:22:29,540
.'מה זה גבר? שיבטח בה

367
00:22:30,670 --> 00:22:32,310
?אתם יודעים למה הוא גבר, אחים יקרים

368
00:22:33,270 --> 00:22:34,870
.אני רוצה לשאול אתכם שאלת הקדמה

369
00:22:36,700 --> 00:22:40,200
 .את דואגת לשידוך
?זה בידיים שלך

370
00:22:42,120 --> 00:22:45,250
.את דואגת ללידה שלך
?זה בידיים שלך

371
00:22:46,450 --> 00:22:50,090
 .אתה דואג לפרנסה שלך
?זה בידיים שלך

372
00:22:51,290 --> 00:22:56,080
כפירים רשו ורעבו"
."ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב

373
00:22:57,360 --> 00:22:58,520
.אגרוף בפרצוף זה

374
00:23:00,210 --> 00:23:01,880
."כפירים רשו ורעבו"

375
00:23:02,950 --> 00:23:04,780
.כפירים זה הבנים של האריות

376
00:23:05,470 --> 00:23:12,610
- זה רק משל לטייקונים, לאנשים שהיו מעצמה
!רשו ורעבו

377
00:23:13,720 --> 00:23:19,850
אבל דורשי ה' לא יחסרו כל טוב
!כל ימי חייהם

378
00:23:20,400 --> 00:23:22,930
,ריבונו של עולם, יש לך הבטחה עילאית

379
00:23:23,720 --> 00:23:26,580
!אבל תדרוש את המקום הנכון

380
00:23:28,090 --> 00:23:31,880
אתה יודע, יהודי יקר, מתי אתה תזרוק
?את הצרות שלך על בורא עולם באמת

381
00:23:32,960 --> 00:23:34,830
.כשאתה תבין שזה לא בידיים שלך

382
00:23:36,360 --> 00:23:40,050
,מספיק לטחון את המוח עם החיים שלך, נשמה

383
00:23:40,540 --> 00:23:42,820
.כי אין שום דבר שהוא בידיים שלך בכלל

384
00:23:44,250 --> 00:23:47,570
אדם רב עם אשתו. אני עכשיו מתחיל לפרוט
.'את מה לזרוק על ה

385
00:23:48,100 --> 00:23:51,250
.אני רואה לפעמים בן אדם שבור
"?מה יש לך"

386
00:23:51,570 --> 00:23:52,740
."אשתי רוצה להתגרש"

387
00:23:53,710 --> 00:23:56,300
אז כמובן כמובן כמובן
.אני חייב לתת את ההקדמה הזו

388
00:23:56,650 --> 00:23:57,770
.השתדלות צריך לעשות

389
00:23:57,780 --> 00:24:01,280
,אתה חייב ללכת לעבודה
.כי בורא עולם ציווה עליך שתלך לעבודה

390
00:24:02,220 --> 00:24:05,100
,שלא תבינו מהמשפט שלי לזרוק על ה' הכול
.לא ללכת לעבודה

391
00:24:05,110 --> 00:24:06,010
,לא. תלך לעבודה

392
00:24:07,320 --> 00:24:11,280
תעשה את ההשתדלות שלך, אבל בחיים שלך
.אל תדאג אם יהיה לך כסף או לא

393
00:24:12,930 --> 00:24:16,330
,אם יצר הרע בא אלייך, אומר לך: "שמע
,"?אני מרוויח 5,000, איך אני גומר את החודש

394
00:24:17,200 --> 00:24:18,370
,'זורק את זה על ה

395
00:24:19,810 --> 00:24:22,230
."כי "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון

396
00:24:23,280 --> 00:24:25,560
."פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"

397
00:24:25,580 --> 00:24:29,320
,הלכתי עם הבת שלי היום בפארק לאומי
.כל סיבוב בשבילי זה שיעור מוסר

398
00:24:30,220 --> 00:24:32,320
?אתם יודעים איזה אווזים שמנים יש שם

399
00:24:33,340 --> 00:24:37,120
אני אומר לך, האווז, טווס, לא יודע איך קוראים
,לו, אווז, ברווז, לא יודע לזהות ביניהם

400
00:24:37,920 --> 00:24:40,040
אבל הוא בקושי הולך על הרגליים
.השמנצ'יק הזה

401
00:24:41,310 --> 00:24:43,230
:ואני אומר לבת שלי
."תראי איזה יופי, איזה שמן"

402
00:24:43,240 --> 00:24:44,640
"?היא אומרת לי: "בסדר, שמן. מה יש בזה

403
00:24:45,600 --> 00:24:49,640
,אמרתי לה: "אין לו תואר ראשון
,אין לו תואר שני

404
00:24:50,070 --> 00:24:52,240
,הוא לא למד במכללה למנהל עסקים"

405
00:24:52,780 --> 00:24:54,160
.הוא אפילו לא עשה שיעורי בית"

406
00:24:54,690 --> 00:24:58,200
,הוא כל היום מגרגר לו על הזה"
,מרביץ לו שם, אוכל

407
00:24:58,220 --> 00:25:00,020
,ותראי איזה שמן"
."ישתבח שמו לעד

408
00:25:01,710 --> 00:25:04,680
?אתם יודעים למה יש לו אוכל בשפע
.כי הוא לא דואג אף פעם

409
00:25:06,280 --> 00:25:08,470
- בורא עולם אומר: מי שלא דואג
.אני חייב לדאוג לו

410
00:25:08,530 --> 00:25:13,140
,תראו אנשים שאין להם שכל, חוץ מכם
,אנשים מסכנים פגועי מוח

411
00:25:14,120 --> 00:25:15,050
.ותמיד מישהו דואג להם

412
00:25:16,360 --> 00:25:17,300
.תמיד יש מישהו שדואג להם

413
00:25:18,100 --> 00:25:19,980
.דווקא אנשים עם השכל אין להם מה לאכול

414
00:25:20,370 --> 00:25:23,130
אנשים בלי השכל, כולם, תמיד יש להם
?הוסטל זה, זה... למה

415
00:25:23,930 --> 00:25:30,800
,בורא עולם סידר שבן אדם שלא דואג
.אני חייב לקחת את חסותי עליו

416
00:25:32,190 --> 00:25:35,300
,תראו, אחים יקרים שלי
...כשאתם אומרים בברכת המזון

417
00:25:35,310 --> 00:25:38,290
דרך אגב, ברכת המזון בכוונה
.היא סגולה אדירה לפרנסה

418
00:25:39,350 --> 00:25:43,480
אבל אם אתה מברך ברכת המזון ואתה לא מבין
.מה כתוב, אז אין בזה סגולה לפרנסה

419
00:25:44,380 --> 00:25:50,150
,פותח את ידיך", אבא שבשמיים"
."פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"

420
00:25:50,920 --> 00:25:54,940
הוורידים שלי צועקים. אני ראיתי את זה
.בעיניים איך שהוא משביע לכל חי רצון

421
00:25:56,160 --> 00:26:00,230
,אני ראיתי את זה בעיניים. אחים יקרים
.אני בור ועם הארץ בלהרוויח כסף

422
00:26:01,250 --> 00:26:04,040
,נסעתי עכשיו לאומן, אמרתי לכם
.הפסדתי כסף מהנסיעה

423
00:26:04,100 --> 00:26:06,200
.כל רב שנוסע, מגיע לו משהו הביתה

424
00:26:06,720 --> 00:26:08,600
,"בא לי בן אדם אומר לי: "אין לי כסף
."בוא, עליי"-

425
00:26:08,650 --> 00:26:09,760
."אין לי כסף"
."בוא, עליי"-

426
00:26:10,050 --> 00:26:12,490
,בסוף אני חוזר הביתה
.עוד אני חייב להם 1,500 שקל

427
00:26:13,970 --> 00:26:15,360
,לא יודע, אין לי חוש לכסף

428
00:26:16,650 --> 00:26:19,830
אבל אני רואה את בורא עולם מלטף אותי
,ואומר לי: "יגאל כהן

429
00:26:19,840 --> 00:26:23,120
ברגע שהבנת שאתה לא יודע"
."להרוויח כסף, אני לוקח אותך תחת חסותי

430
00:26:24,500 --> 00:26:26,330
."אני לוקח אותך תחת חסותי"

431
00:26:27,770 --> 00:26:30,270
כשכתוב "פותח את ידיך
- "ומשביע לכל חי רצון

432
00:26:30,280 --> 00:26:34,250
,אחים יקרים שלי
.'לא כתוב 'בתנאי שיש לך תואר ראשון

433
00:26:35,090 --> 00:26:37,720
.'לא כתוב 'בתנאי שאין מיתון במשק

434
00:26:38,330 --> 00:26:40,270
.'לא כתוב 'בתנאי שאת יודעת לעבוד

435
00:26:41,190 --> 00:26:42,320
!אין שום תנאים

436
00:26:43,810 --> 00:26:46,920
,"פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"
?אתם יודעים למי

437
00:26:47,830 --> 00:26:48,920
.תסתכלו בפסוק הקודם

438
00:26:50,450 --> 00:26:55,250
עיני כל אליך ישברו"
."ואתה נותן להם אוכלם בעתו

439
00:26:57,040 --> 00:26:58,920
:בורא עולם אומר לך דבר אחד

440
00:26:59,870 --> 00:27:01,350
,תסתכל עליי - אני אהיה איתך

441
00:27:02,440 --> 00:27:06,500
אבל תסתכל רק עליי
!ותדע שרק אני מושיע אותך

442
00:27:07,310 --> 00:27:10,900
אף אדם בעולם. "אל תבטחו בנדיבים
."בבן אדם שאין לו תשועה

443
00:27:11,840 --> 00:27:17,050
אחים יקרים, אל תבטחו בנדיבים
.בבן אדם שאין לו תשועה

444
00:27:17,070 --> 00:27:21,230
,אל תבטחו באף אדם בעולם
,כי אין לנו ישועה

445
00:27:21,250 --> 00:27:25,410
.כי באפיו נשמת חיים. הקב"ה נותן לנו חיים
?מי אמר שהוא יחיה בכלל מחר

446
00:27:26,860 --> 00:27:31,960
,אומר הקב"ה, אחים יקרים
."קחו את הפסוק הזה: "השלך על ה' יהבך

447
00:27:32,660 --> 00:27:37,590
,אחים יקרים, אני מקווה שאני אספיק
.אני רוצה לפרוט את זה לחיים שלנו

448
00:27:38,190 --> 00:27:42,210
ואני אתחיל באותם אנשים שיש להם דאגות
.ויש להם חרדות ויש להם דיכאונות

449
00:27:44,210 --> 00:27:48,440
,הדרך הטובה ביותר, אחים יקרים שלי
,נכנסת לך מחשבה רעה

450
00:27:48,980 --> 00:27:50,780
,נכנסת לך מחשבה של דאגה

451
00:27:51,120 --> 00:27:54,130
- אנחנו דואגים על הבריאות שלנו
!'זרוק את זה על ה

452
00:27:54,430 --> 00:27:55,840
.לפעמים יש לי סחרחורת כזו

453
00:27:56,840 --> 00:27:59,970
אני עומד. אתמול עמדתי
.כמעט עד אחת בלילה בנתניה

454
00:28:00,410 --> 00:28:03,900
שיהיו בריאים, אנשים, כל כך אנשים
.יש להם צרות ובעיות ורוצים ברכות

455
00:28:04,560 --> 00:28:06,850
.אני לא יכול ללכת הביתה
.אני רואה אותם כל כך מחכים

456
00:28:07,790 --> 00:28:09,950
בשעה שתים עשרה וחצי
.אני כבר מתחיל להרגיש סחרחורת

457
00:28:11,610 --> 00:28:13,190
.הגוף כבר זהו, עייף, חאלס

458
00:28:15,060 --> 00:28:19,740
:ואז היצר הרע אומר לך
"?יואו, יש לך סחרחורת"

459
00:28:20,750 --> 00:28:22,260
.יש לו קול כזה דרמטי

460
00:28:23,260 --> 00:28:27,190
,האמת, הבנות שלי, ישתבח שמו לעד
.איזה קול דרמטי יש להן

461
00:28:27,240 --> 00:28:30,060
.אתה שומע אותן
.קודם כול, אתה בא הביתה, זה משהו מטורף

462
00:28:30,310 --> 00:28:34,060
.חמש בנות, כמובן גם אשתי, בטלפון

463
00:28:35,250 --> 00:28:38,680
.אהה... אהה... אהה..." ואתה שומע אותן" 
טוב, אני יושב בסלון אוכל ארוחה

464
00:28:39,070 --> 00:28:42,790
"!אהה... וואו"
"?אני אומר: "מה קרה לילדה

465
00:28:43,200 --> 00:28:44,930
"!?והשנייה: "באמת

466
00:28:46,390 --> 00:28:48,860
,חצי התקף לב. שקט כבר
?מה הלחץ

467
00:28:48,900 --> 00:28:51,900
,עכשיו, סתם, מקשקשות עם חברות
,"עשית שיעורים", "לא עשית שיעורים"

468
00:28:51,920 --> 00:28:54,180
,"הלכת לזה", "מה, קנית שמלה"
."קנית חצאית כאילו"

469
00:28:54,640 --> 00:28:56,140
.איזו דרמה, ישתבח שמו לעד

470
00:28:57,270 --> 00:29:00,770
?...לא, בלי לחץ. מה זה
?יואו, יואו, חרב העולם. כאילו, מה

471
00:29:02,030 --> 00:29:05,360
:נהייתה לי סחרחורת והיצר הרע אומר
"?יואו, וואו, מה זו הסחרחורת הזאת"

472
00:29:06,450 --> 00:29:11,960
.נשמה, בורא עולם, שלך
!שלך

473
00:29:12,490 --> 00:29:13,880
.אני אומר לכם, שתי דקות זה עובר

474
00:29:16,330 --> 00:29:18,620
.בואו נפרק את זה לחיים
.הדאגות שלנו שיש לנו בחיים

475
00:29:20,040 --> 00:29:24,760
אחת הבעיות העיקריות של אנשים שסובלים
.מחרדות, היא הפחד שלהם שזה לא ייגמר

476
00:29:26,060 --> 00:29:28,200
"?מפחדים "איך אני אצא מזה

477
00:29:29,580 --> 00:29:32,360
.שזה מה שנקרא, נבואה שמגשימה את עצמה

478
00:29:32,880 --> 00:29:34,970
בגלל שהוא כל הזמן מפחד
,שהחרדות לא ייגמרו

479
00:29:35,600 --> 00:29:38,720
.אז הוא בעצם נכנס לפחד מהפחד עצמו

480
00:29:39,370 --> 00:29:41,830
,וזה מלווה אותו בלופ, זה מסתובב
,מסתובב, מסתובב

481
00:29:41,850 --> 00:29:43,880
.והוא כל הזמן, כל הזמן חרד

482
00:29:45,620 --> 00:29:46,510
!עצור, יהודי יקר

483
00:29:47,510 --> 00:29:48,990
,נכנסת לך מחשבה של דאגה

484
00:29:49,800 --> 00:29:50,730
.'זרוק את זה על ה

485
00:29:51,310 --> 00:29:52,940
?איך זורקים
?'מה זה לזרוק את זה על ה-

486
00:29:53,480 --> 00:30:00,470
:דוד המלך אומר בפסוק
לא גבה ליבי ולא רמו עיני"

487
00:30:01,030 --> 00:30:03,140
ולא הלכתי בנפלאות ובגדולות ממני"

488
00:30:04,640 --> 00:30:07,820
אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי"
."כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי

489
00:30:09,000 --> 00:30:12,850
,זאת אומרת, דוד מלך ישראל מעיד על עצמו
,שזו פסגת הביטחון

490
00:30:13,680 --> 00:30:15,370
,שאני בטחתי, ככה הוא מעיד על עצמו

491
00:30:15,380 --> 00:30:18,460
אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי"
."כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי

492
00:30:18,480 --> 00:30:21,460
זאת אומרת, אני בטחתי בבורא עולם
.כמו שתינוק בוטח באימא שלו

493
00:30:22,380 --> 00:30:23,570
.תינוק זה בית ספר של החיים

494
00:30:23,580 --> 00:30:25,630
.שלוות נפש
.מסתלבט על כל העולם

495
00:30:26,510 --> 00:30:27,320
.כיף חיים

496
00:30:28,600 --> 00:30:29,320
,שוכב

497
00:30:30,970 --> 00:30:32,980
...אהה... אהה
.עושה ככה כמה פרצופים

498
00:30:33,620 --> 00:30:37,250
...מרגיש רעב, וואה... וואה... וואה
.מקבל אוכל

499
00:30:37,910 --> 00:30:40,630
...מלוכלך קצת, וואה... וואה... וואה
.מקבל אוכל

500
00:30:40,640 --> 00:30:43,220
...רוצה צעצוע, וואה... וואה... וואה
.קח צעצוע, קח זה

501
00:30:43,610 --> 00:30:44,500
.ישתבח שמו לעד

502
00:30:45,480 --> 00:30:46,810
.חסר דאגה לחלוטין

503
00:30:47,980 --> 00:30:51,930
:דוד המלך אומר, מתחיל את הפסוק
,"לא גבה ליבי ולא רמו עיני"

504
00:30:52,420 --> 00:30:57,240
ואחרי זה הוא אומר: "אם לא שיוויתי ודוממתי
."נפשי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי

505
00:30:57,260 --> 00:31:00,780
זאת אומרת, בהתחלה אני מעיד
,על עצמי שלא גבה ליבי

506
00:31:00,790 --> 00:31:04,800
,הייתי ענוותן, יעני
.יודע שאני לא יכול לעשות כלום

507
00:31:05,210 --> 00:31:06,730
.אחרי זה באה לי מידת הביטחון

508
00:31:07,790 --> 00:31:11,880
,כדי לזרוק על ה' את הדאגות שלנו
.אנחנו צריכים להבין את היכולות שלנו

509
00:31:13,140 --> 00:31:18,060
,ככל שהילד קטן יותר
.הוא זורק את עצמו יותר על אימא

510
00:31:18,750 --> 00:31:22,100
אני יום אחד חזרתי הביתה, הילדה הקטנה
.שלי, למדתי ממנה הרבה מוסר

511
00:31:22,610 --> 00:31:27,060
המון מוסר למדתי. ראיתי אצלה
.את ה'זריקה' שהיא זורקת על ההורים שלה

512
00:31:27,720 --> 00:31:29,400
.היא הייתה בת שנה-שנתיים

513
00:31:29,740 --> 00:31:32,780
.באתי, הגעתי בשתים עשרה בלילה
.הילדה ישנה על מיטה

514
00:31:33,050 --> 00:31:36,990
...היא עברה למיטה ללא
.מהלול הזה, היא עברה למיטה רגילה

515
00:31:37,720 --> 00:31:39,370
.ותינוקות דרכם להסתובב קצת

516
00:31:39,430 --> 00:31:44,140
באמצע הלילה אני רואה אותה, שתים עשרה בלילה
.אני רואה אותה מתחילה ליפול מהמיטה

517
00:31:45,180 --> 00:31:47,580
,חצי גוף נפל מהמיטה
.חצי גוף על המיטה

518
00:31:49,240 --> 00:31:50,960
:הסתכלתי עליה, אמרתי
"?מה היא תעשה עכשיו"

519
00:31:51,360 --> 00:31:53,650
היא התעוררה, היא ראתה שהיא ככה
,תלויה בין המיטה

520
00:31:54,580 --> 00:31:56,170
.היא לא ניסתה אפילו לעלות למעלה

521
00:31:56,670 --> 00:31:57,780
:היא פשוט התחילה לצרוח

522
00:31:59,010 --> 00:32:01,850
!...אהה...! אהה...! אהה
.חיכיתי

523
00:32:02,540 --> 00:32:05,140
,זו לא התעללות בילד
.זה כמה שניות

524
00:32:05,840 --> 00:32:08,020
.היא אפילו לא ניסתה לעשות צעד קטן למעלה

525
00:32:08,650 --> 00:32:12,050
!היא פשוט חיכתה, "אימא! אימא! אימא
"!תעזרי לי

526
00:32:13,190 --> 00:32:16,310
אנחנו צריכים לעבוד, צריכים לעשות
.השתדלות, צריכים ללכת לרופא

527
00:32:17,150 --> 00:32:20,100
,אבל אומר בורא עולם
?אתה יודע מתי תזרוק את עצמך עליי לגמרי

528
00:32:20,940 --> 00:32:25,340
אתם יודעים, כשאני בא לאנשים, מתי אני רואה
?'בעיניים שלהם שהם זורקים את עצמם על ה

529
00:32:26,320 --> 00:32:27,690
.כשכל האפשרויות סגורות בפניהם

530
00:32:29,610 --> 00:32:30,750
,כשהם הלכו לכל הרופאים

531
00:32:31,710 --> 00:32:35,810
,ולכל המה שאפשר, לרב פירר ולכולם
.אני נתקל בזה הרבה

532
00:32:36,470 --> 00:32:40,530
,'אחרי שאמרו להם 'דד אנד
- אין מוצא, נגמר הסיפור

533
00:32:41,850 --> 00:32:43,100
.'עכשיו תזרוק את עצמך על ה

534
00:32:44,360 --> 00:32:46,010
.'עכשיו זה ממעמקים קראתיך ה

535
00:32:46,580 --> 00:32:51,150
.כשהבנתי 'אני לא יכול לטפל במצב
.'רק בורא עולם יכול לעזור לי

536
00:32:52,290 --> 00:32:55,630
,אני אומר לכם, אחים יקרים
,אם תיקחו את זה אליכם הביתה

537
00:32:56,180 --> 00:32:57,540
.ואני מבקש מכם שתנסו את זה

538
00:32:59,210 --> 00:33:00,650
,אתה יוצא עכשיו לחניה בתל אביב

539
00:33:01,630 --> 00:33:02,790
?איך תמצא חניה בתל אביב

540
00:33:04,200 --> 00:33:05,330
.קשה. זה בלתי אפשרי

541
00:33:06,640 --> 00:33:12,530
לפני שאתה יוצא, "בורא עולם, זורק את זה
."עליך. תמצא לי חניה בתל אביב

542
00:33:13,560 --> 00:33:14,630
.בורא עולם חייב לקחת

543
00:33:15,890 --> 00:33:16,940
.כסף. פרנסה

544
00:33:17,860 --> 00:33:19,220
,אתה קם בבוקר, יהודי יקר

545
00:33:20,120 --> 00:33:22,580
,אתה קם בבוקר
,וזו אחת הבעיות הכי קשות שלנו

546
00:33:22,990 --> 00:33:26,120
.אנחנו מאמינים במה אנחנו מרוויחים משכורת

547
00:33:26,890 --> 00:33:31,300
,אדם שמרוויח 6,000-7,000 שקל בחודש
.הסיכוי שלו להיות עשיר הוא אפסי

548
00:33:32,440 --> 00:33:36,230
אתם יודעים למה? כי בשכל שלו
.הוא לא מאמין שהוא יכול לקבל יותר

549
00:33:37,510 --> 00:33:39,450
:הוא קם בבוקר, אומר
"?איך אני גומר את החודש"

550
00:33:40,130 --> 00:33:41,480
!'תזרוק את זה על ה

551
00:33:42,190 --> 00:33:43,770
.תשליך את זה על הקב"ה

552
00:33:43,790 --> 00:33:44,980
,אתה אומר: "ריבונו של עולם

553
00:33:45,310 --> 00:33:48,530
,אני לא יודע איך אני גומר את החודש"
.כי אין לי אפשרות לגמור את החודש

554
00:33:48,920 --> 00:33:51,010
אין לי גם אפשרות להיפטר"
."מהחרדות שלי

555
00:33:53,370 --> 00:33:55,500
:אדם שחווה חרדות, הוא כל הזמן אומר

556
00:33:55,500 --> 00:33:57,550
,אני אפתור את זה, אני אפתור את זה"
."אני אפתור את זה, אני אפתור את זה

557
00:33:57,560 --> 00:34:01,040
,הוא נלחם נגד עצמו
.והוא לא מבין שהוא בעצם מחמיר את המצב

558
00:34:02,610 --> 00:34:05,600
!תירגע
.תן ברקס אחורה

559
00:34:06,590 --> 00:34:07,960
.אין לי יכולת לפתור את הבעיה

560
00:34:08,650 --> 00:34:09,530
.אני לא יכול

561
00:34:10,570 --> 00:34:14,340
,"לא גבה ליבי ולא רמו עיניי"
,דהיינו, זה לא ביכולות שלי, בורא עולם

562
00:34:14,420 --> 00:34:16,660
לפתור את החרדות שלי
.או את הדיכאון שלי

563
00:34:17,260 --> 00:34:19,620
.אין לי את הכלים לזה
.כבד עליי

564
00:34:20,600 --> 00:34:21,690
.אני זורק את זה עליך

565
00:34:22,700 --> 00:34:23,880
.אני זורק את זה עליך

566
00:34:24,850 --> 00:34:29,710
אחת הסיבות העיקריות לאדם שסובל
,מחרדות מתמשכות ודיכאון מתמשך

567
00:34:30,430 --> 00:34:33,170
,זה שהוא כל הזמן מנסה לפתור את הבעיה

568
00:34:33,180 --> 00:34:36,280
.והוא לא מצליח, והוא נכנס יותר לפחד
.הוא לא מצליח, והוא נכנס יותר לפחד

569
00:34:36,540 --> 00:34:39,410
והוא ככה, זה מושך אותו
!ומגלגל אותו, וזה לא נגמר

570
00:34:39,990 --> 00:34:42,140
!עצור, נשמה
!עצור רגע

571
00:34:42,640 --> 00:34:44,870
,חוץ מזה שהקב"ה עושה הכול לטובה

572
00:34:45,430 --> 00:34:47,250
,שאמרתי לכם
.זו נקודה מאוד עוצמתית

573
00:34:48,100 --> 00:34:51,340
!תן לקב"ה לרפא אותך

574
00:34:52,560 --> 00:34:54,230
?הלכת לרופא, זה לא עזר

575
00:34:54,680 --> 00:34:57,280
.שב בבית. תן לקב"ה לרפא אותך

576
00:34:58,170 --> 00:35:00,380
...אני סיפרתי לכם, לא יודע אם סיפרתי
.סיפרתי את זה פעם פה

577
00:35:01,010 --> 00:35:02,540
,לפני חודשיים, שלושה חודשים

578
00:35:03,870 --> 00:35:07,170
,אני אומר לכם, אחים יקרים
.אני מקווה שתאמינו לי

579
00:35:08,910 --> 00:35:13,780
באזור ליל הסדר, אני סבלתי מכאבים
.שלושה חודשים כמעט

580
00:35:14,460 --> 00:35:16,900
.כאבי בטן נוראיים
.הייתה לי דלקת מאוד חריפה

581
00:35:18,120 --> 00:35:21,370
.לקחתי שלושה, ארבעה סוגי אנטיביוטיקה
.הלכתי לרופא כי בורא עולם ציווה עליי

582
00:35:22,030 --> 00:35:26,980
אבל בתת-מודע שלי הייתה אנטיביוטיקה
.וקודשא בריך הוא ביחד, ישתבח שמו - להיפטר

583
00:35:27,940 --> 00:35:29,050
עד שהגעתי לרופא אחד

584
00:35:30,900 --> 00:35:34,500
,חסר טקט לחלוטין
.אבל בזכותו, ברוך השם, התרפאתי

585
00:35:35,750 --> 00:35:39,020
?אתם יודעים מה הוא אמר לי
."זו צרה צרורה. אי-אפשר להיפטר מזה"

586
00:35:40,560 --> 00:35:43,400
איזה חוסר טקט. אני לא יודע מי לימד
?את הרופא הזה. ככה מדברים לפציינט

587
00:35:44,880 --> 00:35:47,260
,כאילו, בן אדם
?מה אתה מייאש לו את החיים, מסכן

588
00:35:47,270 --> 00:35:50,800
.קח, תסבן אותו, תגיד לו: "זה עובר
.זה ייעלם לך". משהו

589
00:35:51,560 --> 00:35:54,020
."לא יכאב לך"
.אתה לא תיפטר מזה", הוא אומר לי"

590
00:35:54,300 --> 00:35:56,310
.אומר: "אין אנטיביוטיקה לזה
.אין. שום אנטיביוטיקה

591
00:35:56,320 --> 00:35:59,890
מה שאומרים לך אנטיביוטיקה, זה להרגיע"
."קצת את הכאב, אולי קצת, אבל זה ממשיך

592
00:36:01,040 --> 00:36:02,550
?אתם יודעים איזה חיוך נתתי באותו רגע

593
00:36:02,970 --> 00:36:03,880
.הוא חשב שאני משוגע

594
00:36:05,170 --> 00:36:09,800
,"אמרתי: "זהו, בורא עולם הביא אותי לפה
,אחים יקרים שלי

595
00:36:10,720 --> 00:36:12,810
,אם האנטיביוטיקה לא עוזרת
.הפסקתי עם האנטיביוטיקה

596
00:36:13,300 --> 00:36:14,550
?בשביל מה לקחת אם זה לא עוזר

597
00:36:16,460 --> 00:36:19,140
,ואני כל היום בראש שלי
- כואבת לי הבטן

598
00:36:20,040 --> 00:36:21,180
.בורא עולם, אתה מרפא אותי"

599
00:36:22,140 --> 00:36:23,250
."בורא עולם, אתה מרפא אותי"

600
00:36:24,010 --> 00:36:25,630
,כמו ילד קטן
."בורא עולם, אתה מרפא אותי"

601
00:36:26,180 --> 00:36:29,450
,אני לא שואל אם אתה מרפא אותי
!אני יודע שאתה תרפא אותי

602
00:36:30,240 --> 00:36:31,550
.אני בטוח שאתה תרפא אותי

603
00:36:32,050 --> 00:36:35,480
?ואתם יודעים למה אני יודע שהוא ירפא אותי
.כי אני יודע שהוא אוהב אותי

604
00:36:36,480 --> 00:36:37,630
.אני יודע שהוא אוהב אותי

605
00:36:38,730 --> 00:36:41,090
אני יודע שהוא אוהב אותי
!ולכן אני בוטח בו

606
00:36:41,440 --> 00:36:43,430
,כי אני יודע שהוא אוהב אותי
.אחים יקרים

607
00:36:43,620 --> 00:36:45,960
.יומיים. יומיים, ישתבח שמו לעד

608
00:36:45,970 --> 00:36:48,610
.יומיים עברו לי הכאבים
,לא יודע איפה זה נעלם

609
00:36:49,220 --> 00:36:50,690
.נעלם לגמרי

610
00:36:51,510 --> 00:36:53,440
"!לפעמים אני נזכר בזה, אני אומר "יואו

611
00:36:54,760 --> 00:36:56,160
...תראה מה זה כשאתה באמת

612
00:36:56,310 --> 00:36:58,710
,ועכשיו אני מדבר על ביטחון
ועדיין אני בוטח ברופא

613
00:36:58,720 --> 00:37:00,480
.ובאנטיביוטיקה ובכל מיני דברים אחרים

614
00:37:01,160 --> 00:37:04,080
.אז אני עוד פעם, הגבול הוא מאוד דק
,לעשות השתדלות צריך

615
00:37:04,720 --> 00:37:07,060
.ללכת לעבודה צריך, ללכת לרופאים צריך

616
00:37:07,370 --> 00:37:10,750
,צריך להתנהג בדרך ארץ
.כי ככה הקב"ה רצה שנתנהג

617
00:37:11,660 --> 00:37:13,740
,אבל דבר אחד, אחים יקרים, תדעו לכם

618
00:37:15,570 --> 00:37:18,290
לא יחסר לכם כסף כל החיים שלכם

619
00:37:19,550 --> 00:37:22,910
!אם תדעו לזרוק את זה על בורא עולם
.תפסיקו לחשוב שאתם מייצרים כסף

620
00:37:24,280 --> 00:37:27,090
!תפסיקו לחשוב שהפרנסה תלויה בכם

621
00:37:27,400 --> 00:37:30,030
."בן אדם אומר לי: "מפטרים אותי מהעבודה
?נו, אז מה

622
00:37:31,190 --> 00:37:32,320
.העבודה זו קללה

623
00:37:32,880 --> 00:37:35,330
בורא עולם קילל אותנו
,"בזיעת אפך תאכל לחם"

624
00:37:36,090 --> 00:37:39,730
,וכי זה אומר שהקללה אם לא תבוא מפה
?זה לא יבוא לך ממקום אחר

625
00:37:41,010 --> 00:37:42,900
,אמרתי לכם
?אתם מחכים לצ'קים בדואר

626
00:37:44,530 --> 00:37:45,860
,מי שלא היה פה
.לא יודע על מה אני מדבר

627
00:37:47,060 --> 00:37:48,240
?חיכית לצ'קים בדואר

628
00:37:48,260 --> 00:37:51,530
,אתם יודעים כמה אנשים שאחרי ששמעו את השיעור
?"אמרו לי: "הרב, חיכיתי לצ'קים בדואר

629
00:37:51,540 --> 00:37:52,250
.אתה לא מאמין

630
00:37:52,890 --> 00:37:55,390
,חמותו, ישתבח שמו לעד
,"חמתו בערה בו"

631
00:37:55,410 --> 00:37:58,570
.היא עצבנית עליו כבר 30 שנה
,שולחת לו עכשיו מתנות לחגים

632
00:37:58,590 --> 00:38:00,860
,שולחת לו הפתעות
.שולחת לו זה

633
00:38:02,200 --> 00:38:07,660
הקב"ה יכול לתת לך פרנסה מידו המלאה
!הרחבה העשירה והפתוחה

634
00:38:07,740 --> 00:38:09,050
!זה נקרא יהודי מאמין

635
00:38:09,440 --> 00:38:14,200
אם אין לך את זה, אז מה אתה מאמין? שבורא
?עולם בלי לשכת עבודה לא יכול לתת לך כסף

636
00:38:14,760 --> 00:38:16,260
?בלי עבודה לא יכול לתת לך כסף

637
00:38:16,720 --> 00:38:18,680
:כנסו רגע לחיים שלכם, תשאלו את עצמכם

638
00:38:18,920 --> 00:38:21,180
,אם אני לא עובד
?בורא עולם לא יכול לתת לי

639
00:38:21,310 --> 00:38:22,630
:התשובה היא חד-משמעית

640
00:38:24,330 --> 00:38:29,980
בורא עולם נותן פרנסה למיליארדים של חיות
!עלי אדמות. ישתבח שמו לעד, כמה הוא גדול

641
00:38:30,000 --> 00:38:34,210
.כל ציפור, כל תוכי שאתם רואים
.יש פה דררות שמתרבות בצורה מטורפת

642
00:38:34,520 --> 00:38:37,690
.יש תוכי ירוק כזה, קוראים לו דררה
?ככה לימדו אותי, כן

643
00:38:38,370 --> 00:38:41,530
.הם מתרבים פה בצורה מטורפת
.ואתה אומר: ריבונו של עולם, תראה מה זה

644
00:38:42,640 --> 00:38:45,740
,הם גדלים וגדלים ויש אוכל לכולם
.ויש הכול לכולם

645
00:38:45,760 --> 00:38:47,570
.מים, כל מה שהם צריכים

646
00:38:48,220 --> 00:38:50,230
.העולם נברא בצורה מדהימה עם הכול

647
00:38:50,240 --> 00:38:55,100
מה, אתה, אתה, שאתה הבן שלו, שאתה נולדת
- כדי לעבוד אותו באמת

648
00:38:55,590 --> 00:38:56,490
?לך הוא לא ייתן

649
00:38:58,070 --> 00:38:59,240
.יש פה עוד נקודה של אמונה

650
00:39:00,380 --> 00:39:01,310
?אולי לא מגיע לי

651
00:39:02,970 --> 00:39:06,490
זו נקודה... אני רוצה בכוונה לנגוע
.בנקודות שיש אותן אצל כולנו

652
00:39:07,410 --> 00:39:10,760
תראו, אני רוצה רגע לעשות שנייה
.רברס, חזרה

653
00:39:12,110 --> 00:39:12,950
?למה נכנסת דאגה

654
00:39:12,970 --> 00:39:15,420
...אני שואל אותך עכשיו, בא אליי בן אדם
עכשיו, אני יודע שאחרי השיעור הזה

655
00:39:16,050 --> 00:39:16,950
.תהיה קבלת קהל

656
00:39:18,610 --> 00:39:20,070
.אנשים יבואו ויספרו לי את הדאגות שלהם

657
00:39:21,300 --> 00:39:23,250
:יום אחד היה מישהו, אמרתי לו
."'זרוק את זה על ה"

658
00:39:24,230 --> 00:39:25,490
"?אומר לי: "יש לך עוד איזה רעיון בשבילי

659
00:39:27,850 --> 00:39:30,300
...זה מדהים, כאילו

660
00:39:31,890 --> 00:39:35,270
.אבל אני עושה את ההשתדלות שלי
?ה' יעזור שזה ייכנס. מה אני אגיד לכם

661
00:39:35,670 --> 00:39:39,550
אולי אני לא בסדר. הדברים שלי לא יוצאים
.מעומק הלב מספיק, אז זה לא נכנס מספיק ללב

662
00:39:40,230 --> 00:39:42,010
?אבל באמת, מה קורה
?למה אנחנו דואגים

663
00:39:43,100 --> 00:39:45,480
?אבל בינינו, כל אחד על הפרנסה, כן

664
00:39:45,480 --> 00:39:49,930
יש לי 5 בנות, ישתבח שמו לעד. לך תחתן
...עכשיו 5 בנות פה בבני ברק, שידוכים

665
00:39:50,660 --> 00:39:54,670
,לך תדע, עכשיו יבוא לה איזה משוגע אחד
,אתה יודע, חס ושלום, פתאום יתהפך עליה

666
00:39:54,680 --> 00:39:57,960
.כל מיני, אתה יודע, דאגות, כסף
.יביע אומר', כן? על הבניין'

667
00:39:58,680 --> 00:40:00,380
?וואו, זה סרט שמלווה אותי הרבה, כן

668
00:40:00,740 --> 00:40:01,970
.אנחנו אוספים כסף לבניין

669
00:40:02,420 --> 00:40:05,120
,עכשיו ההוא, ישתבח שמו לעד
.בעל השטח מעלה את המחיר כל פעם

670
00:40:05,540 --> 00:40:08,870
.ויש לנו פה עוד מקום ועוד מקום
.אנחנו אוספים ואוספים ואוספים

671
00:40:08,880 --> 00:40:11,760
,ומתי ייגמר כבר? מתי יגיע כבר לסוף
?שאני אאסוף את כל הכסף

672
00:40:14,090 --> 00:40:14,760
?למה אתה דואג

673
00:40:15,630 --> 00:40:17,080
.בוא ננתח פסיכולוגית למה אתה דואג

674
00:40:17,100 --> 00:40:20,510
יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שאתה שכחת
.מבורא עולם באותו רגע

675
00:40:22,150 --> 00:40:23,520
.שכחת מבורא עולם באותו רגע

676
00:40:24,310 --> 00:40:25,550
:כשאתה שוכח מבורא עולם, אז אתה אומר

677
00:40:25,560 --> 00:40:28,110
?יואו, מה אני אעשה"
"?מה אני אדאג? מה אני אעשה? מה אני אלך

678
00:40:29,280 --> 00:40:33,650
,אפשרות שנייה, שאתה לא מאמין במה שהוא כתב
."השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך "

679
00:40:34,470 --> 00:40:36,180
.'זרוק את זה על ה
?''מה זה 'זרוק את זה על ה

680
00:40:36,880 --> 00:40:43,240
תגיד בפה שלך: "בורא עולם, אני קטן מדי
.'כדי לבנות את השטח של 'יביע אומר

681
00:40:44,030 --> 00:40:45,080
."אני זורק את זה עליך"

682
00:40:46,350 --> 00:40:50,820
.אני אעשה את ההשתדלות שלי
,אני אאסוף, אני אנסה. מה שאני יכול אני עושה

683
00:40:51,720 --> 00:40:53,730
,אבל אני לא דואג

684
00:40:54,900 --> 00:40:59,350
."כי "חרדת אדם ייתן מוקש
,הדאגה שלי, הדאגה שלי

685
00:41:00,420 --> 00:41:01,420
.יכולה להפיל, חס ושלום

686
00:41:03,050 --> 00:41:04,990
.והאפשרות השלישית: אולי לא מגיע לי

687
00:41:06,080 --> 00:41:06,990
.וזה מלווה אותנו

688
00:41:07,500 --> 00:41:10,270
:בן אדם אומר
"?למה שה' ייתן לי? אולי לא מגיע לי"

689
00:41:11,570 --> 00:41:16,010
- אחים יקרים, מי שחושב שמגיע לו משהו
.הוא חולם

690
00:41:18,030 --> 00:41:19,110
.כלום לא מגיע לנו

691
00:41:20,250 --> 00:41:26,180
:אם דוד מלך ישראל אומר
,"ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך"

692
00:41:27,370 --> 00:41:30,120
!דוד מלך ישראל
?אתם יודעים אילו זכויות יש לבן אדם הזה

693
00:41:30,990 --> 00:41:32,520
?איזה עוצמתי היה הבן אדם הזה

694
00:41:33,360 --> 00:41:35,100
?כמה מעשים טובים היו לו

695
00:41:35,830 --> 00:41:42,190
ואומר לקב"ה: "ואני בחסדך בטחתי
."יגל ליבי בישועתך

696
00:41:43,480 --> 00:41:47,850
בורא עולם אומר: אתה לא מעניין אותך
.כמה אתה צדיק, כמה אתה לא צדיק

697
00:41:48,110 --> 00:41:49,850
.זרוק עליי
.אני אטפל בך

698
00:41:50,690 --> 00:41:53,730
,'אל תיכנס לי לפינות 'מגיע לי, לא מגיע לי
!כי לא מגיע לנו כלום

699
00:41:55,280 --> 00:41:57,370
:דוד המלך אומר
."ואני בחסדך בטחתי"

700
00:41:58,490 --> 00:42:01,790
,כשהילדה שלי באה אליי ומבקשת ממני
,הקטנה, אחים יקרים

701
00:42:02,050 --> 00:42:05,290
היא יודעת שהיא תקבל. היא מכירה
,את אבא שלה, היא יודעת שהיא תקבל

702
00:42:05,300 --> 00:42:06,930
.והיא יודעת שאני לא יכול לעמוד בפניה

703
00:42:07,920 --> 00:42:12,020
,כי האהבה שלי אליה היא אהבה כל כך גדולה
?במיוחד לקטנה, כן

704
00:42:12,040 --> 00:42:14,200
כי הקטנה היא עדיין חמודה 
,עם הלחיים השמנות

705
00:42:14,550 --> 00:42:18,240
ויש לה קול כזה חמודי כזה, מדברת
.כמו ילדה, כמו קטנה, כמו תינוקת עדיין

706
00:42:18,650 --> 00:42:19,890
.אני לא יכול לעמוד בפניה

707
00:42:20,310 --> 00:42:24,040
?מגיע לה? למה מה היא עשתה, ישתבח שמו
?עבדה? שטפה כלים פעם

708
00:42:24,050 --> 00:42:25,260
.היא לא מגיעה לכיור בכלל

709
00:42:26,220 --> 00:42:29,590
?היא הכניסה משהו הביתה
.קנתה איזו מטרנה לעצמה? כלום לא עשתה

710
00:42:29,650 --> 00:42:34,830
.כל היום אוכלת, מבזבזת, קונה לי מסטיקים
.רוצה רק בובות עם שמלות וזה

711
00:42:35,660 --> 00:42:36,890
?מגיע לה
?למה היא יודעת שהיא תקבל

712
00:42:38,050 --> 00:42:39,340
?למה היא יודעת שהיא תקבל

713
00:42:40,080 --> 00:42:43,680
והכי קטע זה כבר חברות שלה כאילו. חברה
.שלה באה אליה, היא נהייתה לארג'ית על חשבוני

714
00:42:45,190 --> 00:42:48,620
,מביאה את חברה שלה, "בואי, בואי, בואי
."נלך לבקש מאבא שלי. יקנה ארטיקים

715
00:42:52,340 --> 00:42:54,430
?אתם יודעים מה
.אני לא יכול לעמוד בפניה גם בזה

716
00:42:54,460 --> 00:42:57,140
,כי היא כל כך סומכת עליי שאני אתן לה
.אני לא יכול לעמוד בפניה

717
00:42:58,240 --> 00:43:01,490
כאילו, היא יודעת, כאילו אבא שלי
,כל כך אוהב אותי, הוא בכיס שלי

718
00:43:01,500 --> 00:43:05,250
,אני רואה את ההדדיות בינינו
.אני לא יכול לסרב לה

719
00:43:07,060 --> 00:43:09,880
,לבת שלי אני נותן לא בגלל שמגיע לה

720
00:43:10,340 --> 00:43:14,100
,אלא בגלל שאני אוהב אותה
.וגם יש לי רחמים אליה

721
00:43:15,060 --> 00:43:19,860
בורא עולם אוהב אתכם אלף אלפי פעמים יותר
,ממה שאני אוהב את הבת שלי

722
00:43:20,940 --> 00:43:25,680
.ואומר לך הקב"ה: 'נשמה, לא מגיע לך כלום
.אני יודע

723
00:43:26,520 --> 00:43:28,700
,תסתכל עליי, תזרוק עליי'

724
00:43:29,060 --> 00:43:32,150
ובזכות זה שהסתכלת עליי'
.'אני אתן לך

725
00:43:33,020 --> 00:43:34,480
:על זה אומר הפסוק בתהילים

726
00:43:36,540 --> 00:43:39,830
בטח בה' ועשה טוב"
."שכון ארץ ורעה אמונה

727
00:43:41,210 --> 00:43:45,890
,תבטח בה' ותעשה טוב
.שכון ארץ ורעה אמונה

728
00:43:45,900 --> 00:43:48,230
."אומר רש"י: "תזון ותתפרנס בזכות האמונה

729
00:43:49,310 --> 00:43:52,660
אתה, כל הפרנסה שלך תהיה
.בזכות האמונה שלך בבורא עולם

730
00:43:53,650 --> 00:43:55,770
,אישה שחס ושלום יש לה בעיות בגירושין

731
00:43:57,070 --> 00:43:58,240
?מה זה קשור לקב"ה

732
00:43:59,260 --> 00:44:02,450
הרבה פעמים אנחנו לא מייחסים
.את הבעיות בשלום בית לקב"ה

733
00:44:02,460 --> 00:44:06,790
?נשמה, יש לך בעיות עם אשתך
.קודם כול תשפר את ההתנהגות שלך, זה בוודאי

734
00:44:06,810 --> 00:44:08,950
,תלך לשיעורים בזוגיות
,טיפול זוגיות - כן

735
00:44:09,640 --> 00:44:12,520
.אבל אל תדאג
.'זרוק את זה על ה

736
00:44:13,540 --> 00:44:16,070
!'זרוק את זה על ה
.'אבל תהיה אמיתי עם ה

737
00:44:16,670 --> 00:44:20,120
!תגיד לו: "אבא, לא יכול
."אני רוצה את אשתי. אני לא רוצה להתגרש

738
00:44:21,600 --> 00:44:23,240
.קח את זה, טפל"
."תחזיר לי אותה

739
00:44:23,500 --> 00:44:25,430
.אותו דבר על אישה שרוצה את בעלה בחזרה

740
00:44:25,830 --> 00:44:27,870
:יש נשים באות אליי, אומרות לי
."הוא עזב אותי. הוא ברח"

741
00:44:28,380 --> 00:44:31,470
?מה אני יכול לעזור לך, גברת
,אני יכול להתפלל עלייך מעומק ליבי

742
00:44:32,050 --> 00:44:33,210
?אבל מה אני יכול לעזור לך

743
00:44:34,180 --> 00:44:35,680
,גם זה דבר

744
00:44:36,420 --> 00:44:39,720
- אתה תזרוק את זה על ה' יתברך
!והוא חייב לעשות

745
00:44:41,010 --> 00:44:42,860
,ועל זה יש פסוק בתהילים
:אחים יקרים

746
00:44:43,860 --> 00:44:48,810
רבים מכאובים לרשע"
."והבוטח בה' חסד יסובבנו

747
00:44:49,520 --> 00:44:51,410
.אומר ילקוט שמעוני דבר מדהים

748
00:44:52,560 --> 00:44:58,620
,אומר ילקוט שמעוני: אפילו אדם שהוא רשע
.אם הוא בוטח בה' - חסד יסובבנו

749
00:44:59,930 --> 00:45:02,940
,אדם רשע, אין לו זכויות בכלל, כלום

750
00:45:02,950 --> 00:45:05,780
,כמו, אמרתי לכם
,עם העגיל הזה, ההוא מהקיבוץ

751
00:45:06,510 --> 00:45:10,440
.לא מכיר את קודשא בריך הוא
- שמע פעם אחת שיעור, זרק את הדפים

752
00:45:11,190 --> 00:45:13,090
."בורא עולם אומר: "הבוטח בה' חסד יסובבנו

753
00:45:14,670 --> 00:45:15,650
."חסד יסובבנו"

754
00:45:16,720 --> 00:45:18,420
.אני נותן לכם את הטיפים שעזרו לי בחיים

755
00:45:18,430 --> 00:45:20,210
,אני לא יודע כמה מכם ייקחו את זה הביתה

756
00:45:21,080 --> 00:45:22,750
.אבל אני יש לי ידית דמיונית

757
00:45:23,730 --> 00:45:24,900
.ידית דמיונית

758
00:45:25,560 --> 00:45:27,860
,אני כל בוקר יוצא
,בבוקר כשאני קם

759
00:45:28,910 --> 00:45:30,450
.בורא עולם, תשפוך עליי שפע"

760
00:45:31,700 --> 00:45:33,160
.תשפוך עליי פרנסה בשפע"

761
00:45:33,790 --> 00:45:36,770
תשפוך עליי בריאות". זה כאילו"
.אני משפיע עליי שפע ממרומים

762
00:45:37,710 --> 00:45:40,260
,מוריד עליי שפע מהקב"ה
.ישתבח ויתעלה שמו

763
00:45:41,040 --> 00:45:42,400
.אני לא יכול להביא שפע לעצמי

764
00:45:43,700 --> 00:45:46,560
.אני לא יכול להביא 150,000 שקל פה
!אני לא יכול

765
00:45:47,390 --> 00:45:49,790
!אני יודע שאין לי את זה
!אין לי את זה

766
00:45:50,730 --> 00:45:53,770
.מאתיים שקל, מאתיים שקל, אני מגיע לאלף שקל
?כמה אתה מגיע

767
00:45:54,680 --> 00:45:57,570
.אין לי את היכולת להביא פה 150,000
.יש פה 90 אברכים שלומדים

768
00:45:58,260 --> 00:46:01,770
תעשו חשבון. 90 אברכים
.זה 100,000 שקל

769
00:46:03,120 --> 00:46:05,050
,יש פה שכירות 20,000
.חשמל 10,000

770
00:46:06,250 --> 00:46:10,770
,מזכירות, שיהיו בריאות, מזכירים
.פעילויות, חשמל, אוכל, ברוך השם

771
00:46:11,560 --> 00:46:13,210
ואני מודה לבורא עולם
,ואני אומר לכם

772
00:46:15,160 --> 00:46:20,240
כשאני קם בבוקר, אני פשוט נושא עיניים
.לקב"ה, וזה הכוח הכי גדול בעולם

773
00:46:21,690 --> 00:46:23,840
.זה הכוח הכי גדול בעולם
.זה לכבוש את יצרך

774
00:46:24,180 --> 00:46:26,580
.כשהיצר הרע אומר לך: "יאללה, צא לעבודה
."תקרע את השטח

775
00:46:26,820 --> 00:46:30,460
,צא לעבודה נשמה
.צפצף על המשכורת של העבודה

776
00:46:31,150 --> 00:46:33,750
.זה לא מעניין אותך בכלל
.אתה הולך לעבודה כי בורא עולם ציווה אותך

777
00:46:34,200 --> 00:46:38,480
,ברגע שלא תתייחס למספרים של העבודה
.אתה תראה כסף שזורם אליך

778
00:46:38,490 --> 00:46:42,290
אתה לא תבין. ויש אנשים שזוכים
.לקבל את הנשיקה הזו מבורא עולם

779
00:46:43,520 --> 00:46:48,230
,ביום שאני לא עושה את זה
,לא יודע אם תאמינו לי או לא

780
00:46:48,730 --> 00:46:51,750
,ביום שאני לא משתמש בידית, ויש ימים כאלה
,יצר הרע מבלבל אותי

781
00:46:52,640 --> 00:46:55,720
.אני לא משתמש בידית הקסמים
.זה משחק שלי מול בורא עולם

782
00:46:56,420 --> 00:47:00,460
אמרתי לכם, המשחק הזה שאני עומד
.ואני מדמיין לעצמי שבורא עולם מדבר איתי

783
00:47:02,110 --> 00:47:06,200
אני קם בבוקר ובורא עולם יורד לידי
?ואומר לי: "יגאל כהן, בוקר טוב. מה עניינים

784
00:47:07,180 --> 00:47:08,130
"?יש דאגות"

785
00:47:11,420 --> 00:47:14,530
,לא". לא נעים"
."לא, לא, אין דאגות"

786
00:47:16,040 --> 00:47:17,960
?"'שמעתי אתה דואג ל'יביע אומר"

787
00:47:18,430 --> 00:47:22,500
.בורא עולם, זה באמת לא היה אני"
?...אולי זה שיפר

788
00:47:24,080 --> 00:47:24,440
."לא אני"

789
00:47:26,210 --> 00:47:29,030
,בורא עולם עומד לידך, נשמה
"?אומר לך: "מה אתה דואג

790
00:47:30,130 --> 00:47:32,400
.מה אתה דואג? יש לי"
."אני אומר לך, זרוק עליי. זרוק עליי

791
00:47:32,700 --> 00:47:35,970
:דמיינו את י-ק-ו-ק יורד לידכם, אומר לכם
?בני, מה יש לך? מה אתה רוצה, מאמי"

792
00:47:35,980 --> 00:47:39,150
,אתה רוצה כלה צדיקה כזאת משהו"
"?עם הרבה כסף

793
00:47:40,770 --> 00:47:42,680
?רוצה
.בטח רוצה

794
00:47:43,760 --> 00:47:46,290
.הנה בורא עולם לידך
.דבר איתו

795
00:47:48,480 --> 00:47:51,230
שמע, מה, אני לא צריך אבל לעשות
,איזה פוני מיוחד, לעשות איזה דאווין

796
00:47:51,240 --> 00:47:52,820
?...לבוא עם אופנוע להרים גלגל כדי

797
00:47:53,270 --> 00:47:56,920
.לא, לא, נשמה
.בלי להרים גלגל. סע נורמאלי. הכול בסדר

798
00:47:57,810 --> 00:48:02,100
,אתה לא צריך גם פוני כזה מיוחד
.שפיצים מיוחדים בשביל להשיג בחורה טובה

799
00:48:02,700 --> 00:48:03,580
.אתה יכול לעשות קרחת

800
00:48:04,790 --> 00:48:07,870
:היא רק תראה את הקרחת שלך, היא תגיד
."יואו, מה זה? לא ראיתי כזה דבר"

801
00:48:08,380 --> 00:48:09,270
.אל תדאג, נשמה

802
00:48:09,990 --> 00:48:14,560
בורא עולם יש לו דרכים מדהימות, מדהימות
.להביא לך את מה שאתה רוצה

803
00:48:14,910 --> 00:48:17,350
.הוא יכול להביא לך הכול, אבל בכיף

804
00:48:18,140 --> 00:48:21,350
,ותאמינו לי, אחים יקרים שלי
,לפעמים אני נכנס הביתה

805
00:48:22,620 --> 00:48:26,990
,מלחמות בבית, בנות, לא רוצה להגיד
,הבנות שלי לא מרשות לי

806
00:48:27,000 --> 00:48:29,120
,אבל בוא נגיד
.הווליום מאוד מאוד גבוה

807
00:48:31,550 --> 00:48:36,490
?טאטא, טאטא". איך תצא מזה עכשיו"
.כאילו, זה דין תורה

808
00:48:36,500 --> 00:48:38,710
.יש לי דין תורה בממוצע פעמיים ביום

809
00:48:39,820 --> 00:48:43,490
."היא לקחה לי את הטלפון, לקחה לי את זה"
.עכשיו, דין תורה. סנגור, קטגור

810
00:48:43,500 --> 00:48:46,340
,היא לקחה לי..." ואתה מסכן"
.אתה לא יודע איפה ללכת כאילו

811
00:48:48,120 --> 00:48:52,770
.אבא'לה, אבא'לה, אני לא יכול"
."עזור לי

812
00:48:53,440 --> 00:48:55,320
,אני לא עושה את זה תמיד
.אבל כשאני עושה את זה, זה עוזר

813
00:48:56,620 --> 00:48:58,470
,הקב"ה, אחים יקרים, תדעו לכם

814
00:48:59,660 --> 00:49:01,270
.בואו ניקח את החיים הפשוטים שלנו

815
00:49:02,370 --> 00:49:03,580
.אתם רק צריכים להיות מסודרים

816
00:49:04,570 --> 00:49:06,370
.תאמינו לי, הלוואי שאני אהיה מסודר

817
00:49:07,600 --> 00:49:10,870
.תרשמו לכם
,אני לא יודע אם תאמינו לי

818
00:49:12,750 --> 00:49:17,190
,היה לי רגע אחד בחיים שידעתי
,ואני אומר את זה רק לתועלת

819
00:49:17,300 --> 00:49:18,720
.שלא יהיו לי יותר דאגות פרנסה בחיים

820
00:49:21,200 --> 00:49:22,660
,למדתי 'חובת הלבבות' בשיעור

821
00:49:23,580 --> 00:49:28,090
.ו'חובת הלבבות', אני מאמין במה שהוא אומר
.אש בשבילי

822
00:49:29,500 --> 00:49:35,870
'חובת הלבבות' כותב: "הבוטח בה'
."טרפו מובטח לו כל ימי חייו ברווח

823
00:49:37,710 --> 00:49:40,450
.הבנתי
.ירד לי האסימון

824
00:49:41,630 --> 00:49:47,670
.ירד לי האסימון
.אני יודע איך להביא כסף הביתה כל החיים

825
00:49:49,470 --> 00:49:53,650
זהו. אתה רק צריך לזכור את זה
שתדע לך

826
00:49:53,970 --> 00:49:56,460
,שבורא עולם יכול לתת לך
.והוא ייתן לך

827
00:49:57,030 --> 00:49:59,410
,רק אל תשכח
,אל תשכח

828
00:49:59,870 --> 00:50:04,380
כשאתה הולך לרופא, כשאתה רוצה
,להתחתן, כשיש לך איזושהי בעיה

829
00:50:04,620 --> 00:50:07,670
.זו יכולה להיות כל בעיה שבעולם
.בעיה עם חמתך

830
00:50:08,030 --> 00:50:12,970
,אחים יקרים שלי, ישנם אנשים
.היו לי מקרים, מישהו התקשר אליי, איים עליי

831
00:50:14,340 --> 00:50:16,160
.לא משנה, אני לא רוצה לספר
.סיפרתי את זה פעם

832
00:50:16,490 --> 00:50:19,400
,התחלתי לשדר באיזשהו מקום
.קיבלתי איומים

833
00:50:20,320 --> 00:50:23,910
.התקשרו אליי, "אתה לא תעשה כך וכך
"...אנחנו נעשה לך, נעשה לך, נעשה לך

834
00:50:24,330 --> 00:50:25,830
.סגרתי את הטלפון, אחים יקרים

835
00:50:26,450 --> 00:50:28,830
.אני לא איש מלחמות
.אני לא יודע לריב עם אנשים

836
00:50:29,360 --> 00:50:30,540
.אני לא יודע לאיים בחזרה

837
00:50:31,020 --> 00:50:32,940
.לא יודע, ברוך השם
.לא רוצה להגיע לשם בכלל

838
00:50:33,610 --> 00:50:35,370
,אם אני אצטרך לאיים בחזרה

839
00:50:37,080 --> 00:50:38,720
.זה אומר שאני כבר לא מכיר את בורא עולם

840
00:50:39,850 --> 00:50:41,700
אני יודע שחלק מכם, יהיה לכם
.קשה לקבל את זה

841
00:50:42,960 --> 00:50:44,890
:מישהו שמע את זה, אמר לי
."הרב, תן לי את הכתובת שלו"

842
00:50:46,160 --> 00:50:49,380
,אמרתי לו: "אם אני אצטרך אותך לעזרי
,אני מכבד אותך מאוד

843
00:50:49,400 --> 00:50:50,540
."זאת אומרת שבורא עולם לא איתי"

844
00:50:51,740 --> 00:50:57,610
:אחים יקרים, סגרתי את הטלפון ואמרתי
.בורא עולם, אני זורק את זה עליך"

845
00:50:58,070 --> 00:50:59,170
.אני באתי לזכות את הרבים"

846
00:51:00,870 --> 00:51:01,480
."טפל בזה"

847
00:51:02,250 --> 00:51:05,450
,יום למחרת אני מקבל טלפון, אחים יקרים
.מהפך מטורף

848
00:51:05,460 --> 00:51:08,980
,"הבן אדם אומר לי: "הרב, אתה לא מאמין
,כך במילים האלה

849
00:51:09,010 --> 00:51:11,570
."יש עליך שמירה משמיים"

850
00:51:13,030 --> 00:51:15,600
,הבן אדם שהתקשר אליי
,זה מישהו שהוא חבר שלי התקשר אליי

851
00:51:15,700 --> 00:51:17,230
.התקשרו אליו שיעביר לי את המסר

852
00:51:19,480 --> 00:51:22,240
הוא אומר לי: "שמע, חשבתי אחרי זה
,על השיחה שניהלתי איתך

853
00:51:22,310 --> 00:51:24,350
?והבנתי, רגע, מה"
?הם מאיימים עליך

854
00:51:25,340 --> 00:51:27,210
?הם מאיימים עליך"
"?על מה? שאתה מזכה את הרבים

855
00:51:27,910 --> 00:51:29,440
,התהפך עליהם בחזרה, מה שנקרא

856
00:51:30,430 --> 00:51:35,540
.ונתן להם שטיפה רצינית
!הוא אומר לי: "הרב, רוץ! רוץ

857
00:51:35,740 --> 00:51:39,850
אף אחד בעולם לא יגע"
."בשערה אחת משערות ראשך

858
00:51:40,190 --> 00:51:44,260
.ואני לא אמרתי מילה אחת
.אמרתי "ה' יהיה בעזרי" וזהו

859
00:51:44,840 --> 00:51:47,880
.כי לא חיפשתי את הכוח שלי עכשיו

860
00:51:48,080 --> 00:51:50,940
,אני יכול להחזיר או לא יכול להחזיר
.לא מעניין אותי אם אני יכול להחזיר

861
00:51:50,940 --> 00:51:53,340
.אני לא יכול לעשות כלום
,אני לא יכול לפגוע באף אדם בעולם

862
00:51:53,820 --> 00:51:54,760
.גם אם אני מאוד ארצה

863
00:51:55,320 --> 00:51:58,090
,אני לא יכול לפגוע באף אדם בעולם
.גם אם אני מאוד ארצה

864
00:51:58,890 --> 00:52:02,250
,ואחים יקרים שלי
?מה חסר לכם בחיים

865
00:52:03,460 --> 00:52:06,980
- מה חסר לכם בחיים
!תכניסו את בורא עולם שם

866
00:52:08,440 --> 00:52:09,720
!בא לי לצעוק את זה

867
00:52:10,510 --> 00:52:13,690
,תבינו, אחים יקרים
?מה אתה שואף להגיע בחיים

868
00:52:14,250 --> 00:52:18,960
אתה רוצה להיות צדיק? אתה רוצה
.'לאהוב את ה'? זרוק את זה גם על ה

869
00:52:19,090 --> 00:52:20,850
.אתה תלמד, אתה תתחזק

870
00:52:21,080 --> 00:52:25,170
תדעו לכם, אחים יקרים שלי, תורה למדתי
.בחיים שלי. אני לא יודע אם הרבה, אבל למדתי

871
00:52:25,800 --> 00:52:28,680
.ההצלחה שלי לא הייתה תלויה בכמה למדתי

872
00:52:28,870 --> 00:52:31,420
ההצלחה שלי הייתה תלויה
.במה בורא עולם שפך עליי

873
00:52:32,920 --> 00:52:37,210
,זה לא תלוי בידיים שלך
.זה תלוי בידיים של מי שאמר והיה העולם

874
00:52:37,660 --> 00:52:40,210
?אתה רוצה משהו טוב
?מה אתה רוצה

875
00:52:40,870 --> 00:52:43,790
?'להתענג על ה
.כתוב את זה בתהילים

876
00:52:44,300 --> 00:52:49,940
גול על ה' דרכך, בטח עליו והוא יעשה"
."והתענג על ה' וייתן לך משאלות ליבך

877
00:52:50,740 --> 00:52:53,980
?מה משאלות הלב שלך, צדיק
?מה אתה רוצה

878
00:52:54,240 --> 00:52:57,290
.תכניס את אבא בפנים
!הוא אוהב אותך

879
00:52:58,100 --> 00:52:59,160
!הוא אוהב אותך

880
00:52:59,610 --> 00:53:04,200
,הוא קבע בטבע: מי שזורק
,מי שצריך אותו וקורא לו באמת

881
00:53:04,380 --> 00:53:09,980
קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"
."רצון יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם

882
00:53:10,530 --> 00:53:12,210
."קרוב ה' לכל קוראיו"

883
00:53:13,180 --> 00:53:15,240
.תכניס אותו לתוך הבקשות שלך

884
00:53:15,270 --> 00:53:20,090
,הכוונה היא, זה לא לבקש בפה: "התפללתי
.התפללתי, התפללתי", ואתה כל היום דואג

885
00:53:20,650 --> 00:53:22,270
.זה לא נקרא תפילה
.זה לא נקרא ביטחון

886
00:53:22,950 --> 00:53:24,650
.אם אתה כל היום דואג, אתה לא בוטח

887
00:53:25,880 --> 00:53:30,490
אם את בחורה שקשה לך עם שידוכים ואת כל היום
,לחוצה מזה, אולי חס ושלום לא יהיו לך ילדים

888
00:53:31,120 --> 00:53:35,070
,'את לא בוטחת. תזרקי את זה על ה
!וה' אוהב אותך

889
00:53:35,350 --> 00:53:37,570
!וה' ייתן לך
!הוא חייב לתת לך

890
00:53:38,890 --> 00:53:39,950
?אתם שומעים מה אני אומר לכם

891
00:53:40,480 --> 00:53:41,700
,הוא חייב לתת לך

892
00:53:42,990 --> 00:53:47,830
,כי לא כתוב "השלך על ה' יהבך
."ואם יתחשק לו הוא ייתן לך

893
00:53:47,950 --> 00:53:51,640
לא. "השלך על ה' יהבך
.והוא יכלכלך

894
00:53:51,830 --> 00:53:54,850
,גול על ה' דרכך"
."בטח עליו והוא יעשה

895
00:53:55,710 --> 00:54:01,570
אתם רוצים להיות אנשים שמחים? שזו המלצה
,אישית שלי, יביא לכם הרבה שפע בחיים

896
00:54:02,210 --> 00:54:04,940
.הרבה שפע
.שמחה מביאה אורות לבן אדם

897
00:54:05,410 --> 00:54:09,110
.אור אינסוף נכנס בך
.כשאתה שמח, שכינה שורה במעשי ידיך

898
00:54:09,400 --> 00:54:12,470
ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו ומעשה ידינו"
."כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו

899
00:54:12,490 --> 00:54:16,200
:משה רבנו ביקש מהקב"ה
.שכינה תשרה במעשי ידיי

900
00:54:17,060 --> 00:54:20,920
כשבורא עולם... עם הידיים שלך יש לך
.ברכה בידיים - כל מה שתיגע אתה תצליח

901
00:54:22,120 --> 00:54:24,440
?אתה רוצה להוריד שכינה על הידיים שלך
.תהיה אדם שמח

902
00:54:24,920 --> 00:54:27,010
.שמח בבורא עולם, ישתבח שמו לעד

903
00:54:27,290 --> 00:54:29,760
שמח בזה שיש לי אבא
.שאני יכול לזרוק עליו את הצרות שלו

904
00:54:30,460 --> 00:54:31,870
.מסכן מי שאין לו אבא כזה

905
00:54:32,470 --> 00:54:36,140
מסכן מי שנמצא בעולם
...שכל מריבה עם חמותו, גיסתו

906
00:54:36,350 --> 00:54:37,770
?אתם יודעים כמה אנשים כועסים עליי

907
00:54:39,140 --> 00:54:40,200
.משהו מטורף

908
00:54:40,210 --> 00:54:43,120
,היום בא יהודי מצפת, מסכן, שיהיה בריא
.דופק לי בדלת בבוקר

909
00:54:43,670 --> 00:54:46,030
.מצפת
.הרב, אתה בא אליי לשבת"

910
00:54:46,080 --> 00:54:48,860
.לא עונים לי בטלפון"
."באתי לפה מצפת שתבוא אליי שבת

911
00:54:49,490 --> 00:54:52,540
.אמרתי לו: "זה לא בידיים שלי, נשמה
."תבדוק במשרד אם אני יכול או לא יכול

912
00:54:53,190 --> 00:54:55,270
...יש סמינרים, יש זה, יש זה
."אמרו לו: "לא יכול

913
00:54:55,870 --> 00:54:57,460
:הוא בא אליי, אומר לי
."הרב, אכזבת אותי"

914
00:54:58,280 --> 00:55:01,390
.וזה עדין. זה בן אדם עדין
...יש כאלה יוצאים עליי, ישתבח שמו

915
00:55:01,410 --> 00:55:05,000
"...גנבים אתם, דתיים"
?לא ביקשתי כסף. מה אתה רוצה ממני

916
00:55:05,550 --> 00:55:08,390
.לא משנה. לא משנה
,כמו שאתם מכירים את הבדיחה. אותו אחד בא

917
00:55:08,640 --> 00:55:10,920
.דוס כזה בא לחנות, בא לקנות
."אומר לו: "אני לא מוכר לך

918
00:55:11,910 --> 00:55:13,000
"?אומר לו: "למה

919
00:55:13,580 --> 00:55:15,760
."לך לצבא"
."אומר לו: "עשיתי צבא

920
00:55:16,590 --> 00:55:18,520
."אומר לו: "אז לך לעבוד
."אומר לו: "אני עובד

921
00:55:18,930 --> 00:55:19,920
."אז לך לעזאזל"

922
00:55:22,410 --> 00:55:24,550
.עכשיו, אני אדם רגיש
.אני לא אוהב לריב עם אנשים

923
00:55:24,570 --> 00:55:27,020
,לפעמים אנשים ככה, אתה יודע
.קצת תוקפים אותי

924
00:55:27,030 --> 00:55:28,280
?...מה זה"
"...אתה לא זה

925
00:55:28,920 --> 00:55:30,460
:יש אחד שולח לי הודעות כל שבוע

926
00:55:32,210 --> 00:55:34,920
,כשאף אחד לא הכיר אותך"
.היית עונה לי בטלפון

927
00:55:34,960 --> 00:55:37,660
עכשיו כשנהיית מפורסם"
.אתה לא עונה לי בטלפון?" כל מיני דברים

928
00:55:38,430 --> 00:55:41,900
.לא להיות עצובים. זה בסדר
.זה גם בורא עולם, ישתבח שמו לעד

929
00:55:45,330 --> 00:55:46,410
.הוא רוצה את הכתובת שלו

930
00:55:47,980 --> 00:55:52,250
?...תשמעו, אחים שלי, מה אתה
,אז אני בן אדם, עשיתי חשבון לעצמי

931
00:55:52,260 --> 00:55:55,310
...אני אומר לבורא עולם
.עכשיו, אני באמת לא יכול. באמת לא יכול

932
00:55:55,320 --> 00:55:58,220
,אני לא רוצה לספר לכם את מה אני חווה
.אבל אני לא יכול. אני בן אדם

933
00:55:58,230 --> 00:56:01,490
.אני בן אדם עם לב באמת רחום
.אני רוצה לעזור כל כך הרבה לאנשים

934
00:56:01,820 --> 00:56:05,660
...כואב לי שאני לא עוזר, יותר משאני זה
.אבל אני לא יכול

935
00:56:05,960 --> 00:56:08,470
.אני פשוט לא יכול להגיע לכולם

936
00:56:09,310 --> 00:56:12,700
,אבל אני יודע שיש לי משהו בחיים
.יש לי אבא שאוהב אותי

937
00:56:13,430 --> 00:56:16,480
,אני מבקש מכם, אחים יקרים
.לא הצלחתי לפרוט את זה על כל הבעיות

938
00:56:17,170 --> 00:56:20,550
אני מדבר במיוחד לאותם אנשים שסובלים
.קצת מעצבות, קצת מחרדות

939
00:56:21,110 --> 00:56:24,810
קצת ככה מיואשים בחיים. שזה קורה
.לכל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים

940
00:56:25,970 --> 00:56:31,970
,אני אומר לכם: קחו את הקב"ה איתכם
.זרקו עליו את הבעיות שלכם

941
00:56:32,890 --> 00:56:34,680
- קשה לעשות את זה במחשבה
.דברו איתו

942
00:56:36,170 --> 00:56:36,790
.דבר איתו

943
00:56:37,690 --> 00:56:41,230
.כמו שרבי נחמן מברסלב
,רבי נחמן מברסלב חידש נקודה מאוד יפה

944
00:56:41,240 --> 00:56:42,800
.לדבר עם בורא עולם כמו עם חבר

945
00:56:44,180 --> 00:56:46,580
זו הייתה הנקודה שרבי נחמן מברסלב
,חידש בעולם

946
00:56:47,230 --> 00:56:50,100
את ההתבודדות
.לדבר עם בורא עולם כמו חבר

947
00:56:51,700 --> 00:56:54,350
?אבל חבר נורמאלי, לא חבר מהבול, כן
.לא לדבר שטויות

948
00:56:54,720 --> 00:56:57,650
."יש אחד אומר לי: "אני עצבני עליך
?מה זה השיגעון הזה

949
00:56:57,680 --> 00:56:58,630
?הגזמת. איפה הגעת

950
00:56:59,000 --> 00:57:01,320
?הכוונה, יש לך בעיה

951
00:57:02,090 --> 00:57:04,140
,"ריבונו של עולם"
,כמו שדוד המלך אמר

952
00:57:05,060 --> 00:57:10,810
אני קטן מדי. אני לא יכול לעזור. ריבונו"
."של עולם, אתה תעזור. זורק את זה עליך

953
00:57:11,570 --> 00:57:16,510
אני אומר לכם, אתם תראו עין בעין, אתם תראו
.עין בעין איך שבורא עולם לוקח ומטפל בכם

954
00:57:17,180 --> 00:57:20,990
וזה יהפוך לכם לאושר, כי אתם תבינו
.את המתנה הגדולה שיש לכם בחיים

955
00:57:21,640 --> 00:57:23,140
.המתנה הכי גדולה שיש לכם בחיים

956
00:57:24,220 --> 00:57:25,790
,לפני שאתם באים לבקש ברכה
,אחים יקרים

957
00:57:26,680 --> 00:57:29,640
אני אומר לכם שהאמונה שלכם
.יותר חזקה מכל הברכות שבעולם

958
00:57:29,940 --> 00:57:31,210
,אני אברך אתכם מעומק ליבי

959
00:57:32,320 --> 00:57:38,130
אבל אני לא רוצה שאדם יבוא להתברך וירגיש
.בלב שהוא לא מספיק בן טוב של בורא עולם

960
00:57:38,280 --> 00:57:39,680
.אתה בן מקסים של בורא עולם

961
00:57:40,070 --> 00:57:41,430
,אני יכול לחזק לך את האמונה

962
00:57:42,120 --> 00:57:46,380
אבל תדעו לכם שהכוח שלכם באמונה שלכם
.מול בורא עולם, עולה על כל הברכות שבעולם

963
00:57:47,290 --> 00:57:49,560
.האמונה שלך הפשוטה, התמימה מול בורא עולם

964
00:57:50,310 --> 00:57:52,460
?אתה מאמין בו
.לך איתו עד הסוף

965
00:57:53,550 --> 00:57:54,380
,לך איתו עד הסוף

966
00:57:55,210 --> 00:57:57,430
.כי אם הוא קיים, אז הוא קיים עד הסוף

967
00:57:57,760 --> 00:58:00,330
.כל האישיות שלך היא בורא עולם
.כל המהות שלנו היא בורא עולם

968
00:58:00,700 --> 00:58:03,110
?אני לפעמים שואל את עצמי: מי זה יגאל כהן
?מי יצר את יגאל כהן

969
00:58:03,720 --> 00:58:06,660
.לא את הגוף, הגוף ברור
?את הנפש הזאת עם המחשבות שלי

970
00:58:07,740 --> 00:58:10,810
?מי ברא אותך, נשמה
?את המחשבות שלך? את האישיות הזו

971
00:58:11,530 --> 00:58:14,330
?את המבנה הזה של צורת המחשבה שלך
?מי ברא אותך

972
00:58:15,440 --> 00:58:16,650
?מה, הוא לא יכול לדאוג לך

973
00:58:17,690 --> 00:58:20,950
,ישתבח שמו לעד, אחים יקרים
.לא יעזור לכם כלום

974
00:58:21,890 --> 00:58:26,350
הוא אוהב אתכם. אתם בידיים
.הכי טובות בעולם והכי כיף בעולם

975
00:58:26,870 --> 00:58:29,610
?ואתם יודעים? רוצים לשמח אותו באמת
.תחייכו אליו

976
00:58:30,180 --> 00:58:32,180
אני לומד 15 שנה... 17 שנה

977
00:58:33,430 --> 00:58:38,360
.בוקר בוקר אני לומד אמונה בבורא עולם

978
00:58:39,580 --> 00:58:42,490
,זה לא נקנה ביום
,זה לא נקנה ביומיים

979
00:58:42,990 --> 00:58:48,370
אבל אני יודע ששווה לי להשקיע 10 דקות ביום
,באמונה ובורא עולם כבר ישלח לי את הכול

980
00:58:48,710 --> 00:58:50,260
.מאשר כל היום לרדוף אחרי בני אדם

981
00:58:51,120 --> 00:58:52,350
.אמונה זו מתנה גדולה

982
00:58:52,680 --> 00:58:56,820
פרשת המן מלמדת אותך שבורא עולם
האכיל 40 שנה את עם ישראל

983
00:58:57,230 --> 00:58:59,360
.במדבר את האוכל הטוב ביותר בעולם

984
00:59:00,540 --> 00:59:04,620
ויש צנצנת המן שמשה רבנו צווה
.לשים אותה בארון

985
00:59:05,750 --> 00:59:07,040
.שצווה לשים אותה בארון

986
00:59:07,780 --> 00:59:10,820
,צנצנת המן, אחים יקרים
?מה היא מלמדת אותנו

987
00:59:10,840 --> 00:59:12,350
?אתם יודעים מה צנצנת המן מלמדת אותנו

988
00:59:13,410 --> 00:59:15,430
שכל פעם שעם ישראל אומר
,"מאיפה יהיה לנו אוכל"

989
00:59:15,440 --> 00:59:17,250
הוא הוציא להם את צנצנת המן
"?ואומר להם: "אתם רואים

990
00:59:17,330 --> 00:59:19,850
,אז תשימו בבית צנצנת
.'תכתבו עליה 'צנצנת המן

991
00:59:19,990 --> 00:59:22,650
,"?אם אשתך תגיד "מאיפה הכסף
,תוציא לה את הצנצנת, תגיד לה: "אשתי

992
00:59:23,420 --> 00:59:25,330
,בורא עולם זן ומפרנס את העולם"
."ישתבח שמו לעד

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה