הרב ברוך רוזנבלום

הנאשם הסניגור והשופט - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כיצד ניצל דניאל מגוב האריות? מה קבלו האריות בתמורה? ואיך אפשר להנצל מהמשפט הקשה בראש השנה?