הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - האם התרת נדרים צריכה עשרה אנשים?

הרב ירון אשכנזי

האם צריך לעשות התרת נדרים דווקא בפני עשרה אנשים או מספיק שלשה?