הרב ברוך רוזנבלום

מה התפקיד שלך? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כיצד מנחם הקב"ה את עם ישראל? האם יש מספר לכוכבים? והאם לכל אדם תפקיד שונה בחייו?