הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת ראה מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

למה כשלא מפרישים מעשרות מגיעים אוייבים הרוצים את הארץ?  ומדוע מפרישים מעשרות רק בארץ ישראל?

לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO