הרבנית חדוה לוי

הרבנית חדוה לוי - המלך בשדה

הרבנית חדוה לוי

חודש אלול הוא הזדמנות להתפתחות רוחנית שחייבים לנצל. הרבנית חדוה לוי מלמדת אותנו איך להיות מלכה בימים שבהם שערי שמיים פתוחים

 

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,980 --> 00:00:14,130
.שלום וברכה, יקרות

2
00:00:14,890 --> 00:00:21,340
אומרים חז"ל שכבר בחודש אב נרמזת לנו
,העבודה הרוחנית של חודש אלול

3
00:00:21,350 --> 00:00:22,970
.ויש להיערך אליה

4
00:00:23,930 --> 00:00:26,440
.אב ראשי תיבות: אלול בא

5
00:00:26,970 --> 00:00:31,420
'אומר הרמח"ל ב'דרך השם
 - שבשוב תקופת הזמן ההוא

6
00:00:31,540 --> 00:00:34,200
 - של החג או של המועד או של החודש

7
00:00:34,740 --> 00:00:38,910
,יאיר עלינו אור מעין האור שהאיר אז

8
00:00:39,390 --> 00:00:42,590
.ותחודש בנו תולדת אותו התיקון

9
00:00:42,850 --> 00:00:49,250
,מה שאומר שקדושת הזמן משמשת כלי
,כלי להתפתחות רוחנית

10
00:00:49,490 --> 00:00:57,450
מכיוון שכל חודש יש בו פוטנציאל להתחדשות
.האדם בהשפעות המיוחדות לאותו החודש

11
00:00:57,770 --> 00:01:00,770
וזה משפיע ישירות עלינו

12
00:01:00,900 --> 00:01:02,640
.בתחומים השונים בחיים

13
00:01:03,180 --> 00:01:04,190
אומרים המקובלים

14
00:01:04,990 --> 00:01:07,720
,שכאשר יודעים את העבודה הרוחנית של החודש

15
00:01:07,740 --> 00:01:12,490
- ותופסים אותו ממש מהראש
.זה נקרא למתק את הדינים בשורשם

16
00:01:12,920 --> 00:01:18,370
אנחנו נכנסות בראש חודש אלול
,ל-40 ימים של רחמים ועת רצון

17
00:01:18,540 --> 00:01:21,980
,של קרבה ענקית לקב"ה
.שערי שמיים פתוחים

18
00:01:22,380 --> 00:01:27,980
,כתוב: המלך בשדה, "דרשו ה' בהימצאו
."קראוהו בהיותו קרוב

19
00:01:28,620 --> 00:01:33,850
חודש אלול הוא החודש שבו עלה במחשבתו
,של בורא עולם לברוא את העולם

20
00:01:34,330 --> 00:01:37,030
.ולכן החודש הזה מסוגל לתיקון המחשבה

21
00:01:37,660 --> 00:01:43,750
ואם המלך בשדה, זה אומר
שבנפש שלי אני יכולה במחשבה

22
00:01:43,960 --> 00:01:48,140
.להתקרב אל בחינת המלכות שה' נטע בי

23
00:01:48,680 --> 00:01:49,440
.אני אסביר

24
00:01:50,330 --> 00:01:58,520
המלכות להיות מלכה מתגלה כשאני
מסוגלת לראות את השכל שיש בכל דבר

25
00:01:58,530 --> 00:02:00,050
.לפני שאני מגיבה עם הרגש

26
00:02:00,830 --> 00:02:01,800
:מובא בליקוטי מוהר"ן

27
00:02:03,180 --> 00:02:08,760
כי האיש הישראלי צריך תמיד"
להסתכל בשכל של כל דבר

28
00:02:09,250 --> 00:02:13,270
ולקשר עצמו אל החכמה"
,והשכל שיש בכל דבר

29
00:02:13,590 --> 00:02:20,480
כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר"
.להתקרב לה' יתברך על ידי אותו הדבר

30
00:02:21,030 --> 00:02:23,140
,כי השכל", כך הוא ממשיך ואומר"

31
00:02:23,420 --> 00:02:28,210
כי השכל הוא אור גדול"
."ומאיר לו בכל דרכיו

32
00:02:28,510 --> 00:02:31,850
."כתוב בקהלת: "חכמת אדם תאיר פניו

33
00:02:32,390 --> 00:02:37,800
כשאני מסוגלת להמליך את השכל
,על הרצונות הגשמיים שלי

34
00:02:38,110 --> 00:02:41,690
,זה מעיד על איזון ובהירות בנפש

35
00:02:42,000 --> 00:02:45,430
,וממילא חכמת האדם תאיר פניו

36
00:02:45,440 --> 00:02:50,960
,שהפנים מאירות מתוך הפנימיות המאוזנת
.השלווה, המודעת

37
00:02:51,440 --> 00:02:54,760
,בואו ניקח רגע סיטואציה מחיי השגרה
,שגרה מבורכת

38
00:02:55,330 --> 00:03:00,800
בוקר. את קמה קצת עייפה
.מהעומס של אתמול. הילדים התישו אותך

39
00:03:01,580 --> 00:03:05,930
אחד הילדים באופן שגרתי
,חולם חלומות בהקיץ

40
00:03:05,940 --> 00:03:08,880
כשאת בשיא הלחץ 
.להוציא את כולם כבר להסעות

41
00:03:09,370 --> 00:03:12,380
,את מנסה להניע אותו
,"!נו, תזוז כבר! נו, אי אפשר ככה"

42
00:03:12,390 --> 00:03:13,310
.כי ההסעה בחוץ

43
00:03:13,990 --> 00:03:17,440
ולאט לאט את מרגישה שאת הולכת להתפוצץ

44
00:03:17,680 --> 00:03:22,120
,ולחבק אותו חזק
.רגע לפני שזה קורה, תעצרי

45
00:03:23,420 --> 00:03:29,250
,קחי נשימה, נשימה עמוקה עמוקה
ותפעילי את השכל

46
00:03:29,930 --> 00:03:34,910
,עד שתקשיבי לקול הבריאות שבתוכך
:ל'אני' הגבוה שאומר לך

47
00:03:35,240 --> 00:03:38,970
הוא לא אשם. הוא לא עושה
.את זה בכוונה כדי להכעיס אותך

48
00:03:39,460 --> 00:03:42,460
.זה הקצב שלו
.ככה בורא עולם ברא אותו

49
00:03:42,740 --> 00:03:45,450
נכון שבהתארגנות של הבוקר
,זה מהווה מכשול

50
00:03:45,540 --> 00:03:47,850
.אבל זה יעזור לו בתחומים אחרים בחיים

51
00:03:48,330 --> 00:03:49,640
,יקרות, אין כאן מטה קסמים

52
00:03:50,020 --> 00:03:55,030
יש כאן דרך חדשה שאותה צריך
.לפתח גם בשבילו וגם בשבילך

53
00:03:55,770 --> 00:03:59,950
קומי חצי שעה מוקדם יותר
,ותעירי אותו ראשון

54
00:04:00,300 --> 00:04:04,480
ואז יד ביד, למרות שהוא כבר גדול
,והוא בן 10

55
00:04:04,910 --> 00:04:08,880
תעשי איתו את הפעולות בשיטתיות
ותשתפי את הדיבור

56
00:04:08,920 --> 00:04:13,230
!בצורה של: "בוקר טוב
,קמים ליטול ידיים

57
00:04:13,420 --> 00:04:17,020
.הולכים לצחצח שיניים. השוקו שלך מוכן"

58
00:04:17,080 --> 00:04:18,740
."בוא לשתות את השוקו"

59
00:04:19,040 --> 00:04:21,980
.נעליים, טוב שכבר בלילה יהיו ליד המיטה

60
00:04:22,160 --> 00:04:26,980
,ילקוטים, טוב שתסדרי כבר
.יחד איתו כמובן, בערב

61
00:04:27,510 --> 00:04:30,270
.ועכשיו מתלבשים לאט לאט

62
00:04:30,690 --> 00:04:34,580
.את תקני לו הרגלים נכונים שיהפכו לטבע

63
00:04:34,840 --> 00:04:38,510
,ואז ברגע שהוא כבר מוכן
.שיחלום, שיעשה מה שהוא רוצה

64
00:04:38,750 --> 00:04:40,800
.את מארגנת את שאר הדברים בבית

65
00:04:41,190 --> 00:04:44,470
,יקרה, כשמשהו לא הולך
.הולכים איתו בדרך הנכונה

66
00:04:45,090 --> 00:04:50,050
- כעס, טינה, מחלוקות
,הן תגובות שליליות שמגיעות מתוך חולשה

67
00:04:50,480 --> 00:04:51,560
וזה מחליש יותר

68
00:04:52,110 --> 00:04:54,750
.מתוך האיברים של הרגש שבתוכנו

69
00:04:55,100 --> 00:04:57,600
.לכן צריך לדעת לראות את השכל ולהשתלט

70
00:04:57,740 --> 00:05:00,110
,ידוע שאצל החיות, אצל הבהמות

71
00:05:00,420 --> 00:05:02,090
,האיברים נמצאים באותו מישור

72
00:05:02,250 --> 00:05:06,320
הראש, הלב, הכבד, מערכת
.הפרייה והרבייה, הכול באותו מקום 

73
00:05:06,500 --> 00:05:09,710
,אצל האדם זה בדיוק ההפך
.הוא נמצא בקומות

74
00:05:10,100 --> 00:05:13,790
 מה זה אומר? למעלה יש בראש
,את המוח, השכל, כמו שדיברנו עליו

75
00:05:14,010 --> 00:05:17,250
.בדרגה התחתונה הלב, ואחר כך הכבד

76
00:05:17,730 --> 00:05:23,030
 וסדר האותיות הראשונות
,כשהמוח הוא השולט, יש לנו מ-ל-כ

77
00:05:23,310 --> 00:05:25,280
.נקבל את המילה מלך, מלכות

78
00:05:25,890 --> 00:05:28,480
,אם חס וחלילה הלב ישלוט

79
00:05:28,740 --> 00:05:32,480
,שהוא משכן הרצונות והרגשות
- והם ישתלטו על השכל

80
00:05:32,710 --> 00:05:34,090
.אז האדם יהיה לא מאוזן

81
00:05:34,290 --> 00:05:38,650
 ,"כל הזמן ילך אחרי הלב, "פגעו בי
"?אני שונא", "איך עשו לי את זה"

82
00:05:38,660 --> 00:05:39,980
.והלב והלב ויואו

83
00:05:40,710 --> 00:05:44,360
 ,וצריך לדעת שה'אני' הזה
הלב הזה, זה בעצם איזשהו אגו

84
00:05:44,370 --> 00:05:47,350
.שמסתתר שם ומנסה להשתלט לך על הבחירה

85
00:05:47,740 --> 00:05:52,110
 ,ואז האדם בסדר האותיות הוא כ-למך
ילך אחרי הרגשות

86
00:05:52,360 --> 00:05:55,480
 שיכולים להטעות אותו
.ולהוליך אותו למקומות אפלים

87
00:05:55,960 --> 00:06:01,200
 ,אם חס וחלילה הכבד ישתלט
- שם נמצאים כל הכעסים והיצרים והתאוות

88
00:06:01,720 --> 00:06:07,610
 ,אז האדם בסדר האותיות יהיה כלום
.כ-ל-מ, שום דבר

89
00:06:07,800 --> 00:06:12,690
,מכיוון שהנפש הבהמית היא שתלטנית

90
00:06:12,980 --> 00:06:15,960
.האדם באותו רגע יאבד את האיזון בחייו

91
00:06:16,160 --> 00:06:21,680
 ולכן בימי הרחמים יש כוח לנקות
,את הלב ואת הנפש מהשפעות הרסניות

92
00:06:21,760 --> 00:06:26,610
,כמו עצבות, כמו טינה, כמו תסכול
ולתחזק את הנפש בכך

93
00:06:26,850 --> 00:06:31,620
,שנפתח את ערוצי השמחה
,את ערוצי הצחוק ומצב הרוח הטוב

94
00:06:31,910 --> 00:06:34,570
.שנדאג שהם יהיו בשפע במאגרים שלנו

95
00:06:34,820 --> 00:06:36,480
צריך לדעת שהמחשבה הטובה

96
00:06:36,690 --> 00:06:38,890
,משפיעה ישירות על שמחת החיים שלי

97
00:06:38,900 --> 00:06:41,050
.על התגובות שלי, על ההצלחה שלי

98
00:06:41,160 --> 00:06:42,900
.מחשבה זה אותיות ב-ש-מ-ח-ה

99
00:06:43,270 --> 00:06:48,150
ולכן עלינו לפתח את הרצון ואת המודעות

100
00:06:48,400 --> 00:06:52,130
.לחיות במצב של השפעת הטוב

101
00:06:52,490 --> 00:06:56,520
.הבחירה היא אצלנו בכל רגע נתון

102
00:06:56,890 --> 00:07:04,490
 ,אומר הבעל שם טוב הקדוש: בן אדם
.במקום שנמצאת המחשבה שלך - שם אתה נמצא

103
00:07:04,930 --> 00:07:09,730
 ובדיוק כמו כשמכוונים את הוויז
,לכתובת הרצויה

104
00:07:10,060 --> 00:07:13,720
.הרי שנרצה להזין מסלולים של שמחה בכל בוקר

105
00:07:14,050 --> 00:07:18,930
 זכרי, הבוקר הוא נקודת התחלה
.טובה להתחדשות

106
00:07:19,290 --> 00:07:25,550
 יהי רצון שנזכה לימים של רחמים
.מלאים באור, שמחה ומודעות

107
00:07:26,050 --> 00:07:26,640
.בהצלחה

108
00:07:26,641 --> 00:07:27,641
עריכת כתוביות: אורטל זגורי