הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - המטרה היא הדרך

הרב יצחק פנגר

למרות שכולנו חפצים להגיע אל המטרה, לימדונו חז"ל שגם הדרך חשובה, ויותר מכך - המטרה היא גם הדרך. הרב יצחק פנגר בהרצאה חשובה שניקח כצידה לדרך