הרב אבנר קוואס - אחדות

הרב אבנר קוואס

למה משתלם לנו להיות מאוחדים? הרב אבנר קוואס בהרצאה מלאת דוגמאות מההיסטוריה ומחיי היומיום על חשיבות האחדות בעם ישראל

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,130 --> 00:00:18,460
,כשבני ישראל הגיעו למעמד הר סיני
:כתוב שם ככה

2
00:00:18,840 --> 00:00:24,730
,ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני"
."ויחן שם ישראל כנגד ההר

3
00:00:25,010 --> 00:00:27,600
?"מה זה "ויחן"? למה לא כתוב "ויחנו

4
00:00:27,880 --> 00:00:31,200
.אומרים חז"ל: "ויחן" - כאיש אחד בלב אחד

5
00:00:31,930 --> 00:00:34,770
- ברגע שעם ישראל התאחד להיות אחד

6
00:00:35,260 --> 00:00:39,530
נפתחו השמיים, ראינו מראות אלוקים
.וקיבלנו את התורה

7
00:00:39,960 --> 00:00:43,570
,יוצא שברגע שמגיעים לאחדות בעם ישראל

8
00:00:44,000 --> 00:00:46,840
.זה מכיל את הכול, זה פותח לך את כל השערים

9
00:00:47,400 --> 00:00:49,610
,עם ישראל צריכים להיות באחדות

10
00:00:49,880 --> 00:00:51,390
.כאיש אחד בלב אחד

11
00:00:52,030 --> 00:00:53,260
לצערנו הרב היום

12
00:00:53,270 --> 00:00:54,850
,אנחנו נמצאים בדור אחרית הימים

13
00:00:55,020 --> 00:00:56,080
.אין כל כך אחדות

14
00:00:56,800 --> 00:00:59,340
,אין הרבה אחדות
.ותכף אני אתן לכם כמה דוגמאות

15
00:00:59,970 --> 00:01:00,940
.צריכים להתאחד

16
00:01:01,290 --> 00:01:03,640
?בתקופה הקשה הזאת צריכים להתאחד, ולמה

17
00:01:04,120 --> 00:01:09,340
ההיסטוריה הוכיחה שכשעם ישראל
.היה מאוחד ומלוכד - אף אחד לא פגע בנו

18
00:01:09,770 --> 00:01:12,570
.התחלנו לריב - כל אבן פוגעת

19
00:01:13,130 --> 00:01:16,910
- היינו מאוחדים
.שערה מראשנו לא נפלה ארצה

20
00:01:17,650 --> 00:01:19,820
...התחלנו להתקוטט אחד עם השני

21
00:01:21,450 --> 00:01:23,360
.בן אדם מחליק על בננה, שובר את הראש

22
00:01:23,450 --> 00:01:25,720
.אין אחדות
.אין אחדות - אין שמירה

23
00:01:26,050 --> 00:01:30,220
ונא לדעת, אנחנו נמצאים
.בסוף תקופת גוג ומגוג, אחרית הימים

24
00:01:30,470 --> 00:01:32,220
.גוג ומגוג מערכה שלישית

25
00:01:32,520 --> 00:01:34,290
?מי זה גוג ומי זה מגוג

26
00:01:34,560 --> 00:01:38,460
כותב הגאון המלבי"ם
:על ספר יחזקאל ל"ח

27
00:01:38,730 --> 00:01:41,530
,"הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל"

28
00:01:42,260 --> 00:01:47,170
אומר המלבי"ם: "ועתה גוג וארץ המגוג
."לא ידענו מיהם

29
00:01:47,310 --> 00:01:49,790
?מי זה גוג? מי זה מגוג
,תביא את הגלובוס

30
00:01:50,540 --> 00:01:52,780
?'כתוב שם 'גוג ומגוג
.לא כתוב כלום

31
00:01:52,810 --> 00:01:55,260
.אין לנו מילים כאלה
,אומר: "אלא

32
00:01:55,640 --> 00:02:00,720
,"גוג אלו בני אדום שאינם נימולים"
,לא עושים ברית מילה

33
00:02:01,160 --> 00:02:05,240
ומגוג הם בני ישמעאל הנימולים"
.שעושים ברית מילה

34
00:02:05,710 --> 00:02:11,530
באחרית הימים יעורר ה' מלחמות ביניהם"
."מפני שאמונתם מפורדת

35
00:02:11,540 --> 00:02:13,480
,היום זו מלחמת דת
.זו לא מלחמת שטחים

36
00:02:14,020 --> 00:02:17,690
- הנה אדום, אדום - אמריקה, רוסיה, אירופה

37
00:02:17,700 --> 00:02:22,490
,מול ישמעאל, קרבות
.מערכות של קרבות אדירים. גוג ומגוג

38
00:02:22,860 --> 00:02:25,790
.והמערכה האחרונה תהיה על ירושלים

39
00:02:26,120 --> 00:02:29,100
."הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל"

40
00:02:29,390 --> 00:02:34,420
,ומי ששומע היום טוב את החדשות
.שם לב שהשאלה העיקרית היא שאלת ירושלים

41
00:02:35,070 --> 00:02:37,580
.כולם שמים את זכוכית המגדלת על ירושלים

42
00:02:37,590 --> 00:02:43,430
הנה הנשיא האמריקאי אומר שהוא מעביר
,את השגרירות מתל אביב לירושלים

43
00:02:43,440 --> 00:02:47,920
"...וכל העולם "וואי
?מה קרה? שיעביר, מה הבעיה

44
00:02:48,310 --> 00:02:50,550
?אתם יודעים מה הבעיה
?מה זה אומר

45
00:02:50,920 --> 00:02:56,930
,שהוא מעביר את זה מתל אביב לירושלים
זאת אומרת שמעכשיו אמריקה מכירה בזה

46
00:02:57,000 --> 00:02:58,400
.שירושלים היא עיר הבירה

47
00:02:59,400 --> 00:03:02,170
.זאת אומרת שעד היום הם לא הכירו
.זה בסוגריים אני אומר

48
00:03:02,690 --> 00:03:05,640
עכשיו, או-קיי, ומה זה אומר
?אם ירושלים היא עיר הבירה

49
00:03:06,170 --> 00:03:09,420
עיר ריבונית, עיר בירה ריבונית
.אי-אפשר לחלק אותה

50
00:03:10,370 --> 00:03:15,300
,וכל אלה עם התוכניות לחלק
...זה נדחה הצידה. כל העולם

51
00:03:15,530 --> 00:03:18,590
.לכן זכוכית מגדלת על ירושלים

52
00:03:18,640 --> 00:03:21,300
...שימו לב, זכוכית מגדלת, כל העולם

53
00:03:21,810 --> 00:03:26,010
?סיני בסין. אתם יודעים כמה סינים יש
.מיליארד וחצי סינים

54
00:03:26,260 --> 00:03:28,960
.סוף השידור, ייוולדו עוד 7,000

55
00:03:30,230 --> 00:03:32,610
.קנה קילו אורז ועיתון

56
00:03:33,310 --> 00:03:36,300
:נכנס לפגודה, פתח את העיתון

57
00:03:36,790 --> 00:03:38,640
"?למה בונים בהר חומה"

58
00:03:38,660 --> 00:03:41,180
?תגיד לי, מה אכפת לך
.בוא תאכל אורז, תלך לישון

59
00:03:41,210 --> 00:03:44,210
?...מה אתה מודאג מה
?איפה זה הר חומה, אתה יודע

60
00:03:44,460 --> 00:03:46,290
?איפה זה ישראל, אתה בכלל יודע

61
00:03:46,900 --> 00:03:52,390
.אסקימוסי באלסקה הלך קנה ארטיק ועיתון

62
00:03:52,460 --> 00:03:59,250
,נכנס לאיגלו, פתח את העיתון: "איי איי איי
."ממשיכים לבנות ביהודה ושומרון

63
00:03:59,340 --> 00:04:02,370
?מה אכפת לך
?מה אתה מוטרד

64
00:04:02,800 --> 00:04:05,710
.כל העולם, העין שלהם עלינו
.זה משהו נורא

65
00:04:06,070 --> 00:04:07,960
.ובייחוד בייחוד ירושלים

66
00:04:08,330 --> 00:04:11,410
.בייחוד בייחוד מה קורה בירושלים

67
00:04:11,820 --> 00:04:14,360
?עכשיו מה עשה הנשיא
,הכניס את העולם להילוך שלישי

68
00:04:14,860 --> 00:04:17,280
.הקרב השלישי על ירושלים
.תראו מה שקורה פה

69
00:04:17,290 --> 00:04:19,500
?עכשיו, מה כיפת הברזל שתגן עלינו

70
00:04:20,420 --> 00:04:22,580
:אנחנו בליל הסדר שרים את השיר הבא

71
00:04:22,770 --> 00:04:25,930
,והיא שעמדה לאבותינו ולנו"

72
00:04:26,160 --> 00:04:29,290
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא"

73
00:04:29,470 --> 00:04:33,930
,"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו"
?מה ההמשך

74
00:04:34,390 --> 00:04:39,050
."והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם"
?נכון

75
00:04:39,650 --> 00:04:43,520
?מה כיפת הברזל
."והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם"

76
00:04:43,590 --> 00:04:46,630
.יפה
?איך מפעילים את כיפת הברזל

77
00:04:46,640 --> 00:04:49,260
?מה לחצן המצוקה
?מה לחצן החירום

78
00:04:49,520 --> 00:04:50,590
.אמרנו: אחדות

79
00:04:51,160 --> 00:04:55,760
,"כשעם ישראל "ויחן נגד ההר
- "ויחן כאיש אחד בלב אחד"

80
00:04:56,190 --> 00:04:59,130
.שערה לא נפלה מראשנו ארצה
.תבדקו את זה לדורות

81
00:04:59,830 --> 00:05:04,480
מרדכי ואסתר: המן אמר
להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים"

82
00:05:04,490 --> 00:05:07,290
."מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד"
.גזירה נוראה

83
00:05:07,580 --> 00:05:11,290
:אסתר לקחה פיקוד, אמרה למרדכי
."לך כנוס את כל היהודים"

84
00:05:11,670 --> 00:05:15,740
?לך כנוס" - תגיד להם שיהיה ביניהם מה"
.אחדות

85
00:05:16,610 --> 00:05:19,700
,התחילו להתכנס, הייתה אחדות
,צמו שלושה ימים

86
00:05:20,120 --> 00:05:24,120
:תראו מה קרה להמן
.עלה, עלה, עלה - נתלה

87
00:05:25,410 --> 00:05:28,520
התנדנד על החבל, הפח נשבר
.ואנחנו נמלטנו

88
00:05:28,760 --> 00:05:33,860
.הנה חנוכה, היוונים
.היוונים שלטו עלינו ללא חת

89
00:05:34,330 --> 00:05:35,660
.שלטו על כל העולם

90
00:05:36,010 --> 00:05:38,560
.קם איזה זקן אחד, קראו לו מתתיהו

91
00:05:39,780 --> 00:05:42,930
בימי מתתיה בן יוחנן" 
,"כוהן גדול חשמונאי ובניו

92
00:05:42,950 --> 00:05:45,260
:הניף את החרב ואמר
."מי לה' אליי"

93
00:05:45,640 --> 00:05:51,250
- יצר אחדות. יצר אחדות
?ניצחנו את האימפריה היוונית. איך זה

94
00:05:52,930 --> 00:05:53,480
?אתם רואים

95
00:05:54,430 --> 00:05:59,460
.הנה. מלחמת המפרץ
.לפני 26 שנים הייתה מלחמת המפרץ

96
00:05:59,470 --> 00:06:01,630
.אולי חלק מהצופים לא היו בעולם בכלל

97
00:06:02,740 --> 00:06:04,150
.עשרים ושש שנים למלחמת המפרץ

98
00:06:04,160 --> 00:06:08,380
 אני לא אשכח, על מדינת ישראל
.נפלו 39 טילי סקאד

99
00:06:08,730 --> 00:06:11,550
.טיל סקאד פירושו מהרצפה עד קומה שנייה

100
00:06:12,590 --> 00:06:16,060
,יש לו 250 ק"ג חומר נפץ

101
00:06:16,070 --> 00:06:19,500
.ועוד 100 קילו חומר נפץ הודף
.אתם יודעים מה זה 'הודף'? מזיז בניינים

102
00:06:20,050 --> 00:06:21,990
,שלושים ותשעה טילים נפלו

103
00:06:22,570 --> 00:06:25,700
.חמישה עשר אלף בתים ניזוקו קשה

104
00:06:26,220 --> 00:06:27,120
.אין הרוג אחד

105
00:06:27,880 --> 00:06:30,620
.אחד מת מהתקפת לב
.כל הזמן יש את זה

106
00:06:31,200 --> 00:06:33,340
.מהפגיעה הישירה של הטיל אין הרוג אחד

107
00:06:34,060 --> 00:06:35,580
.אין הרוג
?יש לכם הסבר לזה

108
00:06:36,680 --> 00:06:40,390
.בתים קרסו בתל אביב
.אין הרוג אחד

109
00:06:40,980 --> 00:06:44,070
.איך זה? יש אחדות
.אני זוכר, הייתה אחדות שם

110
00:06:44,590 --> 00:06:47,560
 ,אני לא אשכח, חבר'ה
.הייתה כזאת אחדות בעם ישראל

111
00:06:48,030 --> 00:06:49,940
.עדיין לא היה ערוצי הקודש ולא כלום

112
00:06:50,280 --> 00:06:53,260
.ברשת ב' אמרו פרקי תהילים
.'ברשת ב

113
00:06:53,570 --> 00:06:55,520
:היה סטיקר שעד היום אתם זוכרים אותו

114
00:06:55,790 --> 00:06:58,220
."תהילים נגד טילים"

115
00:06:58,330 --> 00:07:01,070
.זה מאז יצא, מאז, ממלחמת המפרץ

116
00:07:01,500 --> 00:07:05,150
 היו אומרים תהילים, התהילים
.מנצחים את הטילים, אבל כולם ביחד

117
00:07:05,830 --> 00:07:10,940
 ,אתם רואים? נופלים לך טילים ברחוב
.מרסקים את הבית, והבן אדם נשאר בחיים

118
00:07:13,160 --> 00:07:17,520
 ,אני לא אשכח הייתה תמונה
,התפרסמה בכל העיתונים ברחבי הארץ

119
00:07:17,750 --> 00:07:19,170
,יהודי בסביון אני חושב

120
00:07:19,430 --> 00:07:22,240
.נפל עליו הבית
!נפל עליו הבית

121
00:07:22,470 --> 00:07:25,830
 ,אני זוכר את התמונה
.כל הבטונדות עליו, רק הראש יוצא

122
00:07:25,960 --> 00:07:28,630
:הראש בחוץ, התחיל לצעוק
"!הצילו! הצילו"

123
00:07:29,350 --> 00:07:32,480
 ,באו הדחפורים של מע"צ
,הרימו מעליו את השכבות

124
00:07:32,960 --> 00:07:37,660
 :הבן אדם קם, התרומם, אמר
."פשש... איזה בלגן היה פה, והלך"

125
00:07:40,060 --> 00:07:44,050
,בן אדם נופל עליו בניין, הבית קרס
.ולא קורה לו כלום

126
00:07:44,340 --> 00:07:46,640
,הראש בחוץ, כולו מכוסה עפר

127
00:07:48,330 --> 00:07:49,640
?חי. איך זה

128
00:07:50,240 --> 00:07:51,880
?אתם יודעים איך זה
.יש אחדות

129
00:07:52,450 --> 00:07:57,040
.כשאנחנו באחדות, חבר'ה, אין כמונו
.אין, אי-אפשר לפגוע בנו

130
00:07:57,320 --> 00:07:59,920
.וזה ההיסטוריה הוכיחה לדורי דורות

131
00:08:00,370 --> 00:08:02,050
.לצערנו הרב, היום אין אחדות

132
00:08:02,440 --> 00:08:05,600
.לכן אני באתי לדבר איתכם היום
?ראיתם מה חשיבות האחדות

133
00:08:06,100 --> 00:08:07,760
.כל הזמן זה משתלם להיות מאוחדים

134
00:08:07,770 --> 00:08:09,190
?היום מה אני אגיד לכם, חבר'ה

135
00:08:12,230 --> 00:08:16,110
,בואו נגיד, אין כל כך אחדות. לא לגמרי
.אבל אין כל כך אחדות

136
00:08:16,500 --> 00:08:19,870
,אתם רואים אנשים מתקוטטים
?משפחות מתפרקות, על מה

137
00:08:20,180 --> 00:08:24,010
,האבא הלך לעולמו
,בגלל 10,000 שקל ירושה

138
00:08:25,170 --> 00:08:28,510
,לא מדבר עם אחיו
,פסל אותו

139
00:08:28,820 --> 00:08:30,580
.אחיו השני שונא אותו

140
00:08:30,820 --> 00:08:33,200
.כל אחד יושב שבעה בבית אחר

141
00:08:33,590 --> 00:08:36,510
,זה לא בא לשמחות שלו
.ההוא לא בא לשמחות שלו

142
00:08:36,880 --> 00:08:40,880
.שני האחים מול האחיות
?בשביל מה? בשביל 10,000 שקל

143
00:08:41,050 --> 00:08:42,160
?בשביל כמה גרושים

144
00:08:42,560 --> 00:08:44,490
.אחי, קח מיליון, תישאר אח שלי

145
00:08:45,020 --> 00:08:47,330
,קח את הבית, קח הכול
.בוא נשאר אחים

146
00:08:48,460 --> 00:08:51,400
:אומר לי אחד על סכסוך ירושה

147
00:08:51,410 --> 00:08:56,910
כבוד הרב, אני לא מוחל לו"
."לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא

148
00:08:57,030 --> 00:09:00,810
?איי, איי, איי... על מה
?על כמה גרושים

149
00:09:01,860 --> 00:09:03,420
"!אני אתבע אותך"

150
00:09:03,430 --> 00:09:06,390
?"מה זה "אני אתבע אותך
.זה אח שלך

151
00:09:07,030 --> 00:09:10,060
.תחשוב שאבא חי
?אם אבא חי, אין ירושה, נכון

152
00:09:10,410 --> 00:09:13,140
.היה בסדר כשהאבא היה חי
?מה קרה

153
00:09:13,690 --> 00:09:16,710
.אתה רואה אחיות, אחים, משפחות נפרדות

154
00:09:16,730 --> 00:09:18,050
.חבר'ה, בואו נהיה מאוחדים

155
00:09:18,530 --> 00:09:20,560
.מספיק. שימו את כל השטויות האלה בצד

156
00:09:21,070 --> 00:09:24,740
.בואו נתאחד
?מה קרה לנו? בשביל כמה לירות

157
00:09:26,020 --> 00:09:27,860
."כאיש אחד בלב אחד"

158
00:09:28,400 --> 00:09:32,550
 לפעמים אדם, אתה עכשיו שומע את זה
.בשידור, אתה אומר: "אני לא מאמין, זה נכון

159
00:09:32,790 --> 00:09:38,860
"...בוא'נה..." "לא, אבל האח הזה יש לו טבע"
,תעזוב את השיעור טבע

160
00:09:39,480 --> 00:09:44,300
,תוותר לו - אתה רק תאריך ימים יותר
.ותהיה לכם אהבה ואחווה

161
00:09:44,830 --> 00:09:47,300
..."הוא צודק", "הוא לא צודק"

162
00:09:47,310 --> 00:09:49,100
.משפטים, עורכי דין

163
00:09:49,330 --> 00:09:51,770
?בסוף מי מקבל את הכסף
.העורכי דין

164
00:09:51,790 --> 00:09:55,480
?אתם רואים איזה קטע
?מכל הירושה, מי ספר

165
00:09:55,570 --> 00:09:56,370
.העורך דין

166
00:09:56,860 --> 00:09:58,780
...הוא לוקח אחוזים על חלוקת רכוש

167
00:09:58,800 --> 00:09:59,960
?מה אני אגיד לכם

168
00:10:00,150 --> 00:10:03,440
?ועל מה אנשים מאבדים את הראש, על מה
.על כמה לירות 

169
00:10:03,500 --> 00:10:06,060
.לא. חבר'ה, זו לא בושה
.בואו נתאחד

170
00:10:06,920 --> 00:10:07,890
:דוגמה נוספת

171
00:10:09,220 --> 00:10:10,520
.שוקי התחתן

172
00:10:11,360 --> 00:10:15,380
 חמיו לפני החתונה אמר לו: "שוקי, אתה
.חתן טוב. אני אוהב אותך. אתה גם לומד

173
00:10:15,820 --> 00:10:19,320
.אני אתן לך חצי דירה עליי, עליי"
."חצי דירה

174
00:10:20,140 --> 00:10:24,050
 שוקי מההתרגשות באותו יום
.רקד עם המטפחת מההתלהבות

175
00:10:24,250 --> 00:10:28,190
.טוב, התחתנו
.חצי שנה עברה

176
00:10:28,210 --> 00:10:29,550
,בא שוקי לחמיו

177
00:10:29,950 --> 00:10:33,700
"?אומר לו: "חמי, נו, מה בנוגע לחצי דירה

178
00:10:33,920 --> 00:10:36,510
 ,אמר לו: "תשמע
.תפסת אותי במצב כלכלי קשה

179
00:10:36,540 --> 00:10:37,970
"...את האמת, אני"

180
00:10:38,740 --> 00:10:42,080
"...אמר לו: "מה קשה? אתה אמרת ש
."נכון, אני אמרתי"-

181
00:10:42,840 --> 00:10:43,940
"?נו"
."לא יכול"-

182
00:10:44,170 --> 00:10:47,700
:אבל אתה הבטחת". אמר לו"
."כן, אבל לא הבטחתי לקיים"

183
00:10:50,400 --> 00:10:51,300
?מה אתה עושה, תגיד לי

184
00:10:51,950 --> 00:10:55,870
"!קפץ, "מה זה? אין לך מילה

185
00:10:55,880 --> 00:10:57,230
?אתם יודעים מי הכי אומללה
.אשתו

186
00:10:57,700 --> 00:11:00,980
אבא שלך הנוכל"
!הבטיח חצי דירה

187
00:11:01,220 --> 00:11:04,360
"!מי יודע אם את לא כמוהו"
.מרמר לה את החיים

188
00:11:04,400 --> 00:11:05,990
!אני לא... הוא לא יראה את הנכדים"

189
00:11:06,010 --> 00:11:08,080
!הסבא הזה לא יראה את הנכדים"

190
00:11:08,390 --> 00:11:12,060
.הוא לא נתן. ישלם - יראה נכדים"
."לא ישלם - לא יראה

191
00:11:12,160 --> 00:11:15,600
...לא בא לחתונות... לא בא
.עשה ברית מילה, לא הזמין את חמיו

192
00:11:17,820 --> 00:11:19,940
.חמיך לא חייב לך כלום

193
00:11:20,560 --> 00:11:23,860
?אתה איתי
!חתן יקר, כלום

194
00:11:24,660 --> 00:11:25,440
.כלום לא חייב

195
00:11:25,660 --> 00:11:29,330
 .הבטיח, הבטיח. אמר, אמר
.מה אמר - אמר

196
00:11:30,490 --> 00:11:33,860
?נו, אז מה? מה נעשה
?ניקח אותו לבית משפט? מה תעשה

197
00:11:34,140 --> 00:11:35,040
!עזוב אותו

198
00:11:35,550 --> 00:11:39,690
 :חז"ל אמרו
."פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות"

199
00:11:40,760 --> 00:11:44,410
 ,חוץ מכבודכם
,אדם מצא נבלה ברחוב של כלב מת

200
00:11:44,850 --> 00:11:50,170
,אומרים חז"ל: תוריד לו את העור, את הפרווה
?תמכור את זה בשוק, נכון שזה מבזה

201
00:11:50,540 --> 00:11:51,900
.יותר מבזה לעשות ככה

202
00:11:53,180 --> 00:11:57,930
 אין הבדל בין אדם שעושה ככה
.בתחנה מרכזית לעושה ככה לחמיו

203
00:11:58,570 --> 00:11:59,960
?אתם איתי
.אין הבדל

204
00:12:00,230 --> 00:12:01,220
?מה ההבדל
?מה ההבדל

205
00:12:02,110 --> 00:12:03,450
?כי הוא חמיך
.לא חייב לך כלום

206
00:12:04,040 --> 00:12:05,450
.לא חייב לך כלום

207
00:12:05,820 --> 00:12:08,880
לא נתן - לא נתן. 'מעלש' (למה הוא
?צריך בכלל?) אבל אני אגיד לך סוד, חתן יקר

208
00:12:09,430 --> 00:12:14,460
 חמיך נתן לך את הדבר
.הכי יקר והכי חשוב בעולם

209
00:12:14,490 --> 00:12:16,360
?את מי
.את אשתך

210
00:12:17,400 --> 00:12:19,610
.נתן לך את הבת שלו

211
00:12:20,390 --> 00:12:21,970
!לך תנשק לו את היד

212
00:12:22,190 --> 00:12:24,530
.הבטיח לי דירה"
."אני אתבע אותו

213
00:12:25,140 --> 00:12:26,730
!נתן לך את הבת

214
00:12:27,620 --> 00:12:29,680
.תסתכל על העיקר
.כל השאר שטויות

215
00:12:30,710 --> 00:12:31,920
.העיקר זה נתן לי את הבת

216
00:12:32,210 --> 00:12:35,250
.יש לי כלה, יש לי אישה, יש לי ילדים
!תשמח

217
00:12:36,320 --> 00:12:39,070
.אני רוצה, מחר אתה עושה מכתב פיוסים

218
00:12:39,340 --> 00:12:42,600
.בואו נתאחד חבר'ה, המצב לא פשוט
?אתה שומע מה קורה בעולם

219
00:12:43,050 --> 00:12:43,780
.חייבים להתאחד

220
00:12:44,170 --> 00:12:46,970
,אתה לוקח דף
.כותב מכתב לחמיך

221
00:12:47,940 --> 00:12:50,660
,לחמי היקר והאהוב"

222
00:12:52,350 --> 00:12:54,240
'ימלא פי תהילתך'

223
00:12:54,750 --> 00:13:00,940
אין מילים בפי להביע את תודתי"
.על זה שהסכמת שאני אתחתן עם הבת שלך

224
00:13:02,080 --> 00:13:06,900
,בתודה ובהערכה רבה"
."חתנך שוקי

225
00:13:07,270 --> 00:13:10,100
...וואי, וואי
.הוא נתן את זה לחמיו

226
00:13:10,450 --> 00:13:12,840
,אני אומר לכם, אם שוקי יעשה ככה
?המשיח יבוא

227
00:13:13,550 --> 00:13:15,340
,יבוא אתמול, לא עכשיו
.אתמול הוא כבר יבוא

228
00:13:15,840 --> 00:13:19,060
.למה? פתר את הבעיה
.איזה שלום בית

229
00:13:19,100 --> 00:13:25,160
טוב, אחרי כמה שנים, יום אחד שוקי
...במסיבה משפחתית, כולם, כל האחים וזה

230
00:13:25,810 --> 00:13:28,690
 ,חמיו קורא לו
."שוקי, בוא רגע"

231
00:13:29,430 --> 00:13:30,000
.הוא בא

232
00:13:31,650 --> 00:13:34,770
,חמיו מסתובב הצידה
,הכניס את היד לכיס

233
00:13:34,780 --> 00:13:37,440
 ,מוציא את הארנק
,אבל הארנק מרוב שהוא נפוח

234
00:13:38,250 --> 00:13:40,410
.לא יוצא לו הארנק

235
00:13:41,350 --> 00:13:44,310
,שוקי כבר העלה בעיניים סימנים של דולר

236
00:13:44,630 --> 00:13:46,870
:של יורו. הוא אמר
"...לך תדע מה"

237
00:13:47,550 --> 00:13:50,160
,חמיו הוציא את הארנק
,הסתובב, חבר'ה

238
00:13:51,170 --> 00:13:57,590
.פתח, הוציא שטר ירוק מניילון, מניילון

239
00:13:58,260 --> 00:13:59,590
.זה היה 20 שקל

240
00:14:00,660 --> 00:14:03,560
.אמר לו: "קח, עיניים שלי
."יאללה, שיהיה לך לבריאות 

241
00:14:03,960 --> 00:14:05,280
?נכון שבא לך לשרוף את זה

242
00:14:06,430 --> 00:14:10,420
.הוא בא לאשתו, אומר: "אני גוזר את זה
!זה כסף של אדם רע! רע

243
00:14:10,620 --> 00:14:12,500
?ראית איזו פוזה"
"?איזו סצנה

244
00:14:13,530 --> 00:14:16,320
?סליחה, אדוני, מה אתה מתעצבן
.קיבלת 20 שקל, תשמח

245
00:14:16,960 --> 00:14:20,300
"...לא! עשה פוזה! הכניס את היד"
?מה אכפת לך

246
00:14:20,870 --> 00:14:22,620
.מצאת 20 שקל ברחוב

247
00:14:23,280 --> 00:14:24,040
,אני אשאל אתכם שאלה

248
00:14:24,340 --> 00:14:26,840
,בדרך הביתה מצאת 20 שקל

249
00:14:26,850 --> 00:14:32,340
 אתה רואה 20 שקל, שטר מניילון
?מתגלגל על המדרכה, אתה לוקח

250
00:14:32,800 --> 00:14:33,410
?לוקח או לא

251
00:14:33,560 --> 00:14:35,810
?'מה זה 'לוקח
,קודם כול הוא שוכב על זה 5 דקות

252
00:14:36,970 --> 00:14:38,620
.שאף אחד לא יגיד שהוא ראה את זה לפניו

253
00:14:39,400 --> 00:14:42,370
:אחר כך הוציא את השטר, התחיל לנשק
"...מי שברך"

254
00:14:44,010 --> 00:14:47,150
."מי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם"

255
00:14:47,960 --> 00:14:52,040
...מאותה נקודה עד הבית, תראה הראש שלו ב
,הוא זוחל על המדרכה

256
00:14:52,050 --> 00:14:53,770
...אולי יש פה עוד משהו

257
00:14:55,420 --> 00:14:58,020
:בא לאשתו, אומר לה
."ציפי, מצאתי כסף"

258
00:14:58,160 --> 00:15:02,260
 אתה... שמת לב איך 20 שקל
?הפכו אותך להיות שמח? אה

259
00:15:02,790 --> 00:15:04,170
?שים לב, נכון זה משמח

260
00:15:04,880 --> 00:15:07,050
?ולמה כשחמיך נותן לך 20 שקל אתה כועס

261
00:15:09,720 --> 00:15:10,700
.תענה לי רק על זה

262
00:15:11,370 --> 00:15:12,770
?הוא חייב לתת לך
.לא

263
00:15:13,290 --> 00:15:15,630
.כשנותנים לך - תיקח"
."כשמרביצים לך - תברח

264
00:15:16,960 --> 00:15:22,140
 ,די. עושה סיפור
"...אני לא אראה אותו"

265
00:15:22,180 --> 00:15:24,330
.תראו, רבותיי, על מה אנשים רבים

266
00:15:25,940 --> 00:15:26,690
.על שטויות

267
00:15:28,070 --> 00:15:31,090
.בואו נעזוב את המחלוקת
.בואו נתאחד

268
00:15:31,930 --> 00:15:33,820
.מספיק עם המתחים האלה

269
00:15:34,370 --> 00:15:40,880
כתוב בתורה: "כי תראה את חמור שונאך
,רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו

270
00:15:41,130 --> 00:15:42,690
."עזוב תעזוב עמו"

271
00:15:43,350 --> 00:15:45,810
?"מה זה "כי תראה את חמור שונאך

272
00:15:45,820 --> 00:15:51,580
 ,יש לי חבר, אדם שונא
.שכן שמציק לי, ממרמר לי את החיים

273
00:15:51,980 --> 00:15:53,740
.אני רואה אותו ברחוב עם החמור

274
00:15:54,040 --> 00:15:57,670
,פתאום החמור עומד לקרוס
.הפ... הפ... הפ...' יש עליו משקל'

275
00:15:58,340 --> 00:16:01,860
."אומרת התורה: "עזוב תעזוב עמו
?"מה זה "עזוב

276
00:16:01,980 --> 00:16:05,790
."תגיד: "עזור תעזור עמו

277
00:16:05,940 --> 00:16:09,810
?"מה זה "עזוב תעזוב
.המילה "תעזוב" לא מתאימה פה

278
00:16:10,590 --> 00:16:14,160
."תגיד "עזור תעזור עמו
?"מה זה "תעזוב

279
00:16:14,770 --> 00:16:16,510
:אומר האונקלוס על המקום

280
00:16:17,140 --> 00:16:23,520
 עזוב תעזוב" - תעזוב את כל מה"
.שיש לך בליבך עליו, ותעזור לו

281
00:16:26,070 --> 00:16:31,210
,עזוב את כל האינטריגות, הקטטות, השנאה
- עזוב את זה 

282
00:16:31,600 --> 00:16:34,720
.תעזור לו
.תשבור את הטבע שלך

283
00:16:34,780 --> 00:16:38,370
,כך אומרת לנו התורה
."עזוב תעזוב עמו"

284
00:16:38,730 --> 00:16:42,430
,תשכח הכול, זרוק הצידה
.עכשיו תעזור

285
00:16:44,000 --> 00:16:45,870
.תהיה איתו, תעזור לו עם החמור

286
00:16:45,910 --> 00:16:48,610
"...אבל הוא השונא, הוא השכן, הוא"
.תעזור לו

287
00:16:49,520 --> 00:16:52,060
?לאיזו אהבה ואחווה זה יוביל
?איזה יופי

288
00:16:52,830 --> 00:16:54,660
."לכן "עזוב תעזוב עמו
.ככה צריכים לעשות

289
00:16:55,090 --> 00:16:59,580
,בואו נעזוב, רבותיי, את כל מה שיש על הלב
,כל האינטריגות, כל השנאה

290
00:16:59,900 --> 00:17:02,620
 ,"הוא הבטיח לי", "היא אמרה לי"
.אמר לו"... עזוב"

291
00:17:03,170 --> 00:17:08,930
 בואו נשמח באישה שלנו, נשמח
,בבעל שלנו, נשמח בחמי וחמותי

292
00:17:09,260 --> 00:17:14,880
:לא לכעוס עליהם כל הזמן, לא להגיד
."אני שמתי על אבא שלך איקס"

293
00:17:17,240 --> 00:17:19,250
?מי אתה שתשים איקסים על אנשים בכלל

294
00:17:19,400 --> 00:17:21,540
?מי אתה שתשים איקסים

295
00:17:23,160 --> 00:17:24,900
.מה זה? גמרנו

296
00:17:25,400 --> 00:17:29,620
 ,מהיום מכתבי פיוסים
.מהיום קחו את עצמכם בידיים

297
00:17:30,010 --> 00:17:31,930
.תמיד להיות מעורבב עם הבריות

298
00:17:32,480 --> 00:17:34,120
,ברגע שאדם אוהב את הבריות

299
00:17:34,780 --> 00:17:37,570
- "איזהו מכובד המכבד את הבריות"
.יכבדו אותך

300
00:17:38,120 --> 00:17:40,990
,אתה תכבד אותם - הם יכבדו אותך
.אתה תאהב אותם - הם יאהבו אותך

301
00:17:41,190 --> 00:17:45,650
 אמר שלמה המלך: "כמים הפנים
."אל הפנים, כן לב האדם אל האדם

302
00:17:45,960 --> 00:17:50,000
 ,כשאדם מסתכל בבאר למים
.הפנים שלו זה הפנים של שם

303
00:17:50,020 --> 00:17:52,940
 ,אם הוא עכשיו יצחק - הוא יצחק
.הוא יכעס - הזה למטה יכעס

304
00:17:53,340 --> 00:17:57,110
,ככה זה הציבור
,ברגע שאתה מראה להם פנים שוחקות

305
00:17:57,620 --> 00:17:59,690
:ויותר מזה, נסיים בדבר מתוק

306
00:18:00,310 --> 00:18:05,920
- תדעו לכם שוויתור, חיוך ואמירת שלום
.מאריכים ימיו של אדם

307
00:18:06,560 --> 00:18:09,830
...רבן יוחנן בן זכאי
.עכשיו זה משתלם מהכיוון הזה

308
00:18:10,230 --> 00:18:14,340
.רבן יוחנן בן זכאי האריך ימים 120 שנה

309
00:18:15,120 --> 00:18:18,000
"?שאלו אותו: "רבנו, במה הארכת ימים

310
00:18:18,320 --> 00:18:20,280
,הוא לא אמר: "עשיתי הליכה כל בוקר

311
00:18:20,300 --> 00:18:22,680
,אכלתי לחם חי, לחם גוסס, לחם מת"

312
00:18:22,960 --> 00:18:24,540
,אחר כך אכלתי קלוריה בלי דל"

313
00:18:24,570 --> 00:18:25,540
,דל בלי קלוריה"

314
00:18:25,780 --> 00:18:28,070
.הרמתי משקולות..." לא"

315
00:18:28,830 --> 00:18:30,690
"?שאלו אותו: "במה הארכת ימים

316
00:18:31,540 --> 00:18:35,500
."אמר: "מעולם לא קדמני אדם לשלום בשוק

317
00:18:37,860 --> 00:18:41,010
,הרב הראשי עם התלבושת המכובדת

318
00:18:41,500 --> 00:18:45,980
 ,רבן יוחנן בן זכאי, גדול הדור
,ידע את כל התורה בעל-פה

319
00:18:46,210 --> 00:18:48,340
,היה מחייה מתים במאמרו

320
00:18:48,990 --> 00:18:52,020
.לוקח מת, מקים אותו לתחייה
?יש רב ברמות כאלה היום

321
00:18:52,710 --> 00:18:56,410
,היה הולך ברחוב, רואה אדם
.שלום עליכם"

322
00:18:56,720 --> 00:18:58,670
.שלום עליכם"
."שלום לך

323
00:18:59,130 --> 00:19:01,750
."מעולם לא קדמני אדם לשלום"

324
00:19:02,200 --> 00:19:06,190
,יש כאלו הולכים, אווירה, אתה יודע
.כולו אומר כבוד

325
00:19:06,690 --> 00:19:09,260
,מכובד. מישהו אומר לו שלום
.בקושי מסתכל עליו

326
00:19:10,870 --> 00:19:13,670
."רץ, "שלום עליכם, שלום אדוני, שלום

327
00:19:14,260 --> 00:19:16,310
.מאה ועשרים שנה הוא חי 

328
00:19:17,310 --> 00:19:19,010
?מישהו פה לא רוצה לחיות 120 שנה

329
00:19:19,860 --> 00:19:24,370
,אתם יודעים מה זה? תהיה נחמד
,תהיה סימפטי, תחייכי, תחייך

330
00:19:24,860 --> 00:19:25,740
 - לדבר יפה

331
00:19:26,880 --> 00:19:27,890
.זה מביא לאחדות

332
00:19:28,280 --> 00:19:32,700
- "מביא לאחדות, "ויחן ישראל כנגד ההר
,מתגלים מראות אלוקים

333
00:19:32,820 --> 00:19:34,600
,מיד כיפת הברזל עובדת עלינו

334
00:19:34,890 --> 00:19:38,130
והקב"ה מצילנו מידם

335
00:19:38,390 --> 00:19:41,990
.באחרית הימים לחיים טובים ולשלום

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה