x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - עם קדוש

הרב אליהו עמר

כיצד יכול כל יהודי לתרום את היחודיות שלו לעם ישראל? הרב אליהו עמר בהרצאה מעניינת על קדושת הכהנים ומעלתם