x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - נעשה ונשמע

הרב אליהו עמר

מה בדיוק קרה בחטא המרגלים, ומה הקשר לחטא העגל? ואיך בדיוק זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו? הרב אליהו עמר מאיר את הנושא מזווית מעניינת במיוחד