x
הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית ימימה מזרחי - 3 הסודות של רחל אמנו

הרבנית ימימה מזרחי

מה הסוד של אישה מאושרת? הרבנית ימימה מזרחי מביאה בפנינו 3 סודות של הבית היהודי, אותם אנו לומדות מרחל אמנו