ערוץ הידברות

בואו נפתח את זה: פסיביות מול יוזמה

ערוץ הידברות

תכנית חדשה בערוץ הידברות, בהנחיית ד"ר עודד קרבצ'יק ובהשתתפות חברי תיאטרון הבע'טלרס. פותחים דיונים מרתקים ומחכימים בנושאי ביטחון עצמי, יחסי הורים-ילדים, פיתוח רגישויות, הצבת גבולות ובקיצור... לדבר על הכל. בפרק השני - פסיביות מול יוזמה

תמלול ההרצאה

1
00:00:35,720 --> 00:00:38,360
...אחת, שתיים, שלוש

2
00:00:38,440 --> 00:00:39,080
.אקשן

3
00:00:39,600 --> 00:00:41,320
,מה שאני מציע זה ככה

4
00:00:41,400 --> 00:00:43,760
,אני אהיה הגבר
.יש לי כובע על הראש כזה

5
00:00:46,000 --> 00:00:48,400
,אתם הקולות מאחורה
.אתם הקולות ה... -יפה

6
00:00:50,760 --> 00:00:51,600
.אוקיי

7
00:01:00,240 --> 00:01:02,080
.הלו? כן
.תעזוב אותי בשקט-

8
00:01:02,240 --> 00:01:03,520
...שרה, תקשיבי

9
00:01:03,600 --> 00:01:05,120
...אני באמצע מ
?שרה

10
00:01:06,400 --> 00:01:07,160
...תני ש

11
00:01:07,240 --> 00:01:08,240
,שרה

12
00:01:08,320 --> 00:01:10,440
.כן. בסדר, אז אוקיי, תודה

13
00:01:10,800 --> 00:01:11,840
.אז אני אבוא הביתה

14
00:01:11,920 --> 00:01:15,080
.בסדר, בסדר. טוב, תודה
?אני פשוט באמצע ציל... נו

15
00:01:16,400 --> 00:01:18,360
...בסדר, אני רק
...כן הבנ

16
00:01:18,440 --> 00:01:19,760
...טוב, יאללה, להת

17
00:01:19,840 --> 00:01:20,640
...להתר

18
00:01:20,720 --> 00:01:22,640
.בסדר, טוב, חמודה
?יאללה. -יהונתן

19
00:01:22,720 --> 00:01:24,760
.כן, אני אגיד להם
.אני אגיד להם

20
00:01:24,840 --> 00:01:26,640
...טוב, אני חייב ל
...אני חייב, אני באמצע, אני חייב

21
00:01:26,720 --> 00:01:27,440
?נו

22
00:01:27,520 --> 00:01:29,600
.טוב, תנתק וזהו
.די, אני רוצה להתחיל-

23
00:01:29,760 --> 00:01:32,840
,רגע שנייה. שריתי, שריתי
?תקשיבי, אני באמצע פה... נו

24
00:01:34,760 --> 00:01:37,800
.וואי, אי אפשר
.יהונתן, יאללה-

25
00:01:37,880 --> 00:01:38,840
.היא כל הזמן מתקשרת

26
00:01:38,920 --> 00:01:40,400
.תגיד לה "להתראות" וזהו
,אני לא אמרתי, שריתי-

27
00:01:40,480 --> 00:01:43,800
.אני לא אמרתי שום דבר
...אמרתי שאימא שלך מוזמנת, אני לא

28
00:01:43,880 --> 00:01:46,200
...אתה שם לב שהיא
.את מכניסה מילים לתוך הפה שלי-

29
00:01:46,280 --> 00:01:47,680
...אני לא אמר
...שריתי, בוא נעשה

30
00:01:47,760 --> 00:01:48,680
!די, נו

31
00:01:48,760 --> 00:01:50,760
.יהונתן, קדימה

32
00:01:50,920 --> 00:01:52,840
"?אני אמרתי "מכשפה
...זו מילה שאת

33
00:01:52,920 --> 00:01:54,520
.את מכניסה מילים לתוך הפה שלי

34
00:01:54,600 --> 00:01:56,760
.תן לה בראש, אל תוותר
.תגיד לה "לא עכשיו" וזהו-

35
00:01:56,920 --> 00:01:59,760
...די, אל
.אמרתי שאת תחליטי, זה הכול-

36
00:01:59,920 --> 00:02:01,560
.אבל זה לא קשור עכשיו
,תראי איך את עושה סצנה-

37
00:02:01,640 --> 00:02:03,000
...אני לא

38
00:02:03,920 --> 00:02:04,600
...מה אכפת לי, מה אני

39
00:02:04,680 --> 00:02:07,840
?אתה לא רואה שהיא גוררת אותך במילים
,זה בדיוק חצי שעה נסיעה לרמת גן-

40
00:02:07,920 --> 00:02:09,320
.את יודעת את זה
?אבל למה אתה עונה-

41
00:02:09,400 --> 00:02:11,320
.אני לא... תיתני לי להשחיל מילה

42
00:02:11,400 --> 00:02:17,120
וואו, וואו, וואו, אני אמרתי
,שאני מוכן מה שתגידי

43
00:02:17,200 --> 00:02:19,360
!אני אמרתי את זה מהתחלה

44
00:02:19,440 --> 00:02:20,680
...אז עכשיו שאני

45
00:02:20,760 --> 00:02:21,600
.אבל את שאלת אותי

46
00:02:24,440 --> 00:02:25,160
.טוב

47
00:02:26,360 --> 00:02:27,640
.בסדר, מה שאת אומרת

48
00:02:27,800 --> 00:02:29,520
!בס... אני באמצע משהו, נו
.זה בדיוק הנושא-

49
00:02:30,680 --> 00:02:32,080
.מה שאת אומרת, להתראות

50
00:02:32,480 --> 00:02:33,880
.סליחה, סליחה

51
00:02:37,200 --> 00:02:39,800
.זה היה הקטע, לא צריך קטע. נו, די
.זה היה הקטע-

52
00:03:09,680 --> 00:03:12,720
,אני לא מאמינה
.עוד הפעם הוא בפלאפון

53
00:03:13,800 --> 00:03:15,560
?הוא לא יכול לעשות משהו עם עצמו

54
00:03:16,320 --> 00:03:18,320
.טוב, אני אזום
.קדימה, קדימה

55
00:03:18,400 --> 00:03:22,200
אני כרגיל אזום משהו
.שהוא מחבר בינינו. נו, בבקשה

56
00:03:22,360 --> 00:03:23,120
.בוא נעשה משהו

57
00:03:26,080 --> 00:03:26,840
.בוא נשחק

58
00:03:27,880 --> 00:03:28,960
,אני כבר משחק

59
00:03:29,120 --> 00:03:31,600
,אני כבר משחק
.אני לא צריך לשחק שום דבר

60
00:03:31,760 --> 00:03:33,880
מה הוא עושה לי
?את הפרצוף הזה עוד הפעם

61
00:03:33,960 --> 00:03:35,560
?מה הוא לא מבין
?מה הצעתי

62
00:03:35,640 --> 00:03:38,600
,הצעתי משחק, שישתף פעולה
.שיציע משהו בעצמו

63
00:03:38,680 --> 00:03:40,160
.בסדר, נשחק

64
00:03:40,440 --> 00:03:44,040
.חי, צומח דומם
...הנה אני מתחילה, אל"ף

65
00:03:44,920 --> 00:03:46,480
?מה אל"ף
?מי אל"ף

66
00:03:46,560 --> 00:03:47,440
?מה אל"ף עכשיו

67
00:03:47,520 --> 00:03:51,640
,אוקיי, שהוא יעצור, שהוא יעצור כבר
,שהוא יעשה משהו, שהוא יעשה משהו

68
00:03:51,800 --> 00:03:53,520
.נמאס לי כבר שהוא לא עושה כלום
?מה זה, פנטומימה? מה היא רוצה-

69
00:03:53,680 --> 00:03:55,520
!נו כבר, תעצור

70
00:03:55,920 --> 00:03:58,080
!נו באמת, תעצור אותי כבר
?למה-

71
00:03:58,160 --> 00:04:00,240
,כי זה הקטע של המשחק
.אתה עוצר אותי ומשם משחקים

72
00:04:00,320 --> 00:04:03,520
,אבל אני הדומם, אני הדומם
.את ה"חי צומח", אני הדומם

73
00:04:03,600 --> 00:04:05,680
.למה צריך להסביר גם כל הזמן

74
00:04:06,360 --> 00:04:11,760
,בסדר, בחרתי סמ"ך
.סמ"ך יצא לי, ליל הסדר, סדר

75
00:04:11,840 --> 00:04:13,120
.יופי, סבבה
.סוף כל סוף-

76
00:04:13,200 --> 00:04:14,320
.סמ"ך - סבבה
.שהוא יחליט במשהו-

77
00:04:14,400 --> 00:04:17,960
,אני החלטתי בראש השנה
.אני החלטתי כבר בכל החגים, אני החלטתי

78
00:04:18,040 --> 00:04:20,200
.עכשיו הגיע התור שלו להחליט איפה

79
00:04:20,400 --> 00:04:22,640
?ליל הסדר, איפה נהיה בליל הסדר

80
00:04:23,160 --> 00:04:24,160
?מה זאת אומרת
?מה ליל הסדר? מה

81
00:04:24,320 --> 00:04:26,160
?איפה אנחנו בליל הסדר

82
00:04:26,240 --> 00:04:27,560
?איפה נהיה בליל הסדר

83
00:04:27,640 --> 00:04:29,800
אולי נדבר על זה
?כשיהיה פורים, לא

84
00:04:30,800 --> 00:04:32,280
.ליל הסדר זה עוד הרבה זמן

85
00:04:32,360 --> 00:04:35,000
,אצל ההורים... בסדר, צריך להחליט
.אנשים רוצים לדעת לפני

86
00:04:35,080 --> 00:04:36,400
,ההורים שלך צריכים להתארגן
,ההורים שלך כבר מבוגרים

87
00:04:36,480 --> 00:04:38,120
.הם הכבר לא צעירים
.הפעם הוא מחליט-

88
00:04:38,200 --> 00:04:39,360
.הפעם הוא מחליט

89
00:04:39,440 --> 00:04:40,200
?איפה אתה רוצה להיות

90
00:04:40,480 --> 00:04:43,800
?מה זה משנה
?את מי זה מעניין

91
00:04:43,880 --> 00:04:45,280
?למי זה אכפת

92
00:04:45,640 --> 00:04:46,360
.איפה שאת רוצה

93
00:04:46,440 --> 00:04:49,880
פשוט אצל ההורים שלך
,או אצל ההורים שלי

94
00:04:49,960 --> 00:04:51,880
.פשוט בחירה בין זה לזה
.פשוט מאוד

95
00:04:52,040 --> 00:04:56,200
,בין כה וכה יש מצות פה ויש מצות פה
,ויש מרור כאן ויש מרור כאן

96
00:04:56,280 --> 00:04:58,760
!ויש הרבה מרור כאן
.אז יאללה

97
00:05:00,320 --> 00:05:02,440
...תחליטי, אני
.מה שתחליטי אני אעשה בשמחה

98
00:05:02,600 --> 00:05:04,440
.אני לא אוותר
.אני לא אוותר

99
00:05:04,600 --> 00:05:06,600
.שיהיה בכל מקום, לא משנה
?לא בכל מקום, איפה-

100
00:05:06,680 --> 00:05:09,160
?אצלכם או אצלנו
?איפה שאת רוצה תגידי, מה-

101
00:05:09,320 --> 00:05:11,640
באר שבע ונהרייה
...זה מקומות רחוקים אז

102
00:05:11,800 --> 00:05:12,840
.אז תחליטי מה שאת רוצה

103
00:05:12,920 --> 00:05:15,480
.לא, לא, לא, לא
.אני לא מוותרת, קדימה

104
00:05:16,000 --> 00:05:18,200
.מה אני רוצה, מה אני רוצה
,אני רוצה שאתה תהיה שותף

105
00:05:18,280 --> 00:05:19,840
.שגם אתה תחליט
.נכון-

106
00:05:20,080 --> 00:05:21,960
.שאני לא אחליט בשבילך
.נכון-

107
00:05:22,040 --> 00:05:23,480
,בסדר, את לא מחליטה בשבילי
.בואי נחליט ביחד

108
00:05:23,560 --> 00:05:24,560
?איפה את רוצה להיות

109
00:05:25,280 --> 00:05:27,440
,בואי נחליט ביחד" זה ביחד"
?איפה אתה רוצה להיות

110
00:05:28,560 --> 00:05:30,920
תגיד לה מה שהיא רוצה לשמוע
.ושתוכל להמשיך. -לא משנה לי

111
00:05:31,000 --> 00:05:32,120
.לא משנה לי כל כך
,לא משנה לך-

112
00:05:32,200 --> 00:05:33,680
.אז תגיד מה שלא משנה לך

113
00:05:34,840 --> 00:05:35,280
?איפה

114
00:05:35,360 --> 00:05:37,760
,"תגיד לה "אצל ההורים שלך
.היא תהיה מבסוטית

115
00:05:37,920 --> 00:05:39,480
?אצל ההורים שלך. -אצל ההורים שלי
?למה אצל ההורים שלי

116
00:05:39,560 --> 00:05:41,640
,שנה שעברה היינו אצלם
?צריך לחזור אליהם עוד פעם

117
00:05:41,720 --> 00:05:43,240
.אז אצל ההורים שלי
.אז אצל ההורים שלי-

118
00:05:43,320 --> 00:05:45,400
.אבל אצל ההורים שלך הם כבר מבוגרים
.נו, עוד פעם הוא לא מחליט-

119
00:05:45,480 --> 00:05:46,920
.תחליט, תחליט
,ההורים שלך כבר מבוגרים-

120
00:05:47,000 --> 00:05:48,400
.זה לא מתאים
.בסדר, אז אצל ההורים שלך אמרנו-

121
00:05:48,480 --> 00:05:50,320
.אז אתה כל פעם משנה את דעתך

122
00:05:50,400 --> 00:05:51,400
...אני לא שיניתי, אני אמרתי

123
00:05:51,560 --> 00:05:54,440
.אני אמרתי ואתה אומר בדיוק הפוך
.זה לא בדיוק נקרא להחליט

124
00:05:54,680 --> 00:05:56,520
אני אמרתי לך שאת יכולה
.להחליט מה שאת רוצה

125
00:05:56,600 --> 00:05:58,080
...אני... אני
.מה שאת תחליטי זה טוב

126
00:05:58,240 --> 00:05:59,840
.דבורה, תחליטי באמת
.אי אפשר ככה, אי אפשר ככה-

127
00:05:59,920 --> 00:06:01,360
.תחליטי מה שאת רוצה ונעשה את זה

128
00:06:01,440 --> 00:06:02,560
...אני לא מאמינה שאתה חוזר
.את לא יכולה יותר-

129
00:06:02,640 --> 00:06:04,920
.אתה חוזר בדיוק לאותה נקודה
.בדיוק לאותה נקודה

130
00:06:05,000 --> 00:06:07,560
.מספיק
.תגיד לי מה אתה רוצה-

131
00:06:07,840 --> 00:06:10,160
החלטה. יש שורה תחתונה
בלי לשאול עם סימן שאלה

132
00:06:10,240 --> 00:06:11,200
.אם אני רוצה או לא

133
00:06:11,400 --> 00:06:12,360
.אני רוצה לנוח

134
00:06:14,880 --> 00:06:18,840
.קדימה, קדימה, עכשיו פעולה
.חד-משמעית. זהו

135
00:06:18,920 --> 00:06:19,920
.אני מחכה

136
00:06:21,240 --> 00:06:22,840
.אולי נבטל את הסדר הזה

137
00:06:22,920 --> 00:06:25,800
,קדימה, לכי, תביאי
.תביאי את הקנקן

138
00:06:25,880 --> 00:06:27,320
.מהר, יאללה, קדימה

139
00:06:29,560 --> 00:06:30,760
.עלית לי עד לכאן

140
00:06:34,640 --> 00:06:35,120
?מה את עושה

141
00:06:36,560 --> 00:06:37,960
?מה את עושה
.השתגעת לגמרי

142
00:06:38,040 --> 00:06:39,440
...הכול רטוב, מה זה הדבר

143
00:06:39,520 --> 00:06:40,080
?מה זה הדבר הזה

144
00:06:40,520 --> 00:06:42,120
?דבורה'לה, מה את עושה

145
00:06:42,200 --> 00:06:43,880
?מה אני עושה
?מה זה, בריכת מים-

146
00:06:43,960 --> 00:06:47,520
.קצת חיות, קצת מים
.אני פשוט חיה עם עציץ

147
00:07:12,440 --> 00:07:14,800
האם היא באמת חיה עם עציץ

148
00:07:14,880 --> 00:07:16,960
?או האם היא גודמת את העץ

149
00:07:17,320 --> 00:07:19,640
האם בזה
שאין לו דעה לכאורה

150
00:07:19,720 --> 00:07:22,120
או שלא מביע אותה
,מתי שהיא רוצה

151
00:07:22,200 --> 00:07:23,240
,איך שהיא רוצה

152
00:07:23,320 --> 00:07:26,400
,בצורה שהיא רוצה
?גורמת לו להיות עציץ

153
00:07:26,800 --> 00:07:30,920
כשאחד מהם נהיה עציץ
אז השני או נהיה עציץ גם כן

154
00:07:31,000 --> 00:07:35,880
,או מרסק ושובר את העציץ הקיים
?אבל השאלה באמת האם הוא עציץ

155
00:07:36,040 --> 00:07:38,520
.אז בואו נפתח את זה
.בבקשה

156
00:07:44,760 --> 00:07:47,560
."ושלום ל"בעטלרס
.שלום וברכה. -שלום-

157
00:07:47,640 --> 00:07:50,640
,לפני שניגע במשהו
."ניגע ב"עציץ

158
00:07:51,960 --> 00:07:58,720
היה לנו פה עציץ, ואני חושב שחלק גדול
מהאנשים שרואים אותנו עכשיו

159
00:07:58,800 --> 00:08:01,640
.מזדהים עם עציצים שיש להם בבית
.יש להם עציץ בבית-

160
00:08:01,720 --> 00:08:05,120
.יש להם עציץ בבית
...עכשיו זה

161
00:08:05,200 --> 00:08:09,000
אנחנו צוחקים, אבל העציץ הזה
הוא חתיכת עציץ

162
00:08:09,080 --> 00:08:13,640
כי זה אחד הדוממים הצומחים
,ביותר שיש בבתים שלנו היום

163
00:08:13,720 --> 00:08:15,600
.זה דומם שמשנה חיים

164
00:08:15,760 --> 00:08:17,760
.עכשיו תתרגם
.עכשיו אני אתרגם-

165
00:08:18,960 --> 00:08:20,040
,אני חושב שהבעיה מתחילה

166
00:08:20,120 --> 00:08:21,480
ואנחנו ראינו אותה פה

167
00:08:21,560 --> 00:08:23,840
בדוגמה
,המאוד יפה הזאת

168
00:08:23,920 --> 00:08:27,520
שיש צד אחד שמרגיש
מתוסכל לכאורה

169
00:08:27,600 --> 00:08:30,840
וצד אחד שמתפרש לנו
,כצד שלא אכפת לו

170
00:08:30,920 --> 00:08:33,840
,כאדיש, כאפאתי
,"תעשי מה שאת רוצה"

171
00:08:33,920 --> 00:08:37,880
תעשי מה שאת רוצה" באיזושהי אמירה"
,שזה לא באמת מעניין אותי

172
00:08:37,960 --> 00:08:41,120
.ואני חושב שזה הקוץ הכי גדול
,אבל אני הרגשתי פה תסכול-

173
00:08:41,200 --> 00:08:42,480
,הרגשתי פה תסכול אחר

174
00:08:42,640 --> 00:08:44,240
.בתור השחקן דווקא
?שמה-

175
00:08:44,320 --> 00:08:46,200
התסכול שאני לא מבין
,מה היא רוצה

176
00:08:46,280 --> 00:08:47,960
.ממה היא מתוסכלת

177
00:08:48,040 --> 00:08:51,520
אמרתי לה באמת
.שתחליט, בשמחה

178
00:08:51,600 --> 00:08:54,120
זה תסכול נוסף, תסכול כזה
?"של "מה היא רוצה

179
00:08:54,200 --> 00:08:57,080
?למה היא מתוסכלת? על מה היא כועסת
,זה כאילו תסכול של טקסט וסב-טקסט-

180
00:08:57,160 --> 00:08:59,360
שהיא אומרת משהו אחד
.אבל היא מתכוונת למשהו אחר

181
00:08:59,440 --> 00:09:01,640
אתה עונה על המשהו האחד הזה
אבל לא ענית לה

182
00:09:01,720 --> 00:09:02,440
.מה שהיא באמת שאלה
כן, אבל אני לא חושב-

183
00:09:02,600 --> 00:09:05,200
...שבכלל אם תשאל אותה
.היא לא תדע להגיד-

184
00:09:05,280 --> 00:09:07,000
היא לא תדע להגיד
.שהוא ענה לה בכלל

185
00:09:07,800 --> 00:09:10,440
היא כל כך הייתה שקועה במשהו
שהיא רצתה לקבל

186
00:09:10,520 --> 00:09:13,200
,שלא משנה מה שהוא נתן
.לא היה רלוונטי

187
00:09:13,280 --> 00:09:15,000
?בסיפור שלנו מה היא רצתה לקבל

188
00:09:15,760 --> 00:09:20,440
לדעתי? בסיפור שלנו פה
,היא רצתה לקבל אמפתיה

189
00:09:20,520 --> 00:09:23,400
,יחס, הקשבה, תשומת לב
.זה מה שהיא רצתה לקבל

190
00:09:23,480 --> 00:09:25,280
.אבל הסדר זה בכלל לא נושא
.לא נושא-

191
00:09:25,360 --> 00:09:27,200
.אפילו שהיא תחליט לבד

192
00:09:27,360 --> 00:09:30,360
הנושא של הסדר זה בדיוק כמו הנושא
.של ה"ארץ עיר" שקדם לפני הסדר

193
00:09:31,080 --> 00:09:34,440
,אני רוצה פרטנר
.אני רוצה שותף

194
00:09:34,600 --> 00:09:35,680
?אז היא לא רוצה שאני אחליט

195
00:09:35,760 --> 00:09:37,520
,היא לא רוצה שתחליט
.היא רוצה אותך

196
00:09:37,680 --> 00:09:40,640
,גם בני זוג שרבים
.אנחנו מדברים פה על מערך זוגי

197
00:09:40,720 --> 00:09:41,440
,בני זוג שרבים

198
00:09:41,520 --> 00:09:43,800
אחד הדברים
הכי מתסכלים בריב

199
00:09:43,880 --> 00:09:45,200
שהצד השני
.הוא אפאתי

200
00:09:45,720 --> 00:09:47,000
?הוא לא משתתף במריבה
.הוא לא משתתף-

201
00:09:47,080 --> 00:09:48,120
.אין קונטרה

202
00:09:48,200 --> 00:09:52,960
.באתי לקטטה והצד השני לא שותף
."תצעקי, מאמי. תצעקי"

203
00:09:53,120 --> 00:09:59,720
אנחנו חייבים להבין שזה נכון, המקום הזה
.שבני זוג עובדתית לא יהיו שווים

204
00:10:00,440 --> 00:10:02,520
,תמיד יהיה מישהו יותר דומיננטי

205
00:10:02,600 --> 00:10:06,880
,תמיד יהיה מישהו יותר אקטיבי
,תמיד יהיה מישהו יותר פסיבי

206
00:10:06,960 --> 00:10:11,520
והרצון העז שלנו שהצד השני
,לכאורה יהיה כמונו

207
00:10:12,360 --> 00:10:16,880
הוא המקום להרס כל חלקה טובה בבית
,כי הצד השני לא יהיה כמונו

208
00:10:16,960 --> 00:10:20,040
,לא יהיה כמונו לעולם
.לא ירצה מה שאנחנו רוצים לעולם

209
00:10:20,120 --> 00:10:21,240
?אבל זה מתחיל משמה

210
00:10:21,320 --> 00:10:24,000
?היא רוצה שתהיה כמוה
?זאת הבעיה

211
00:10:24,080 --> 00:10:26,120
?זה משם
,היא רוצה שתהיה-

212
00:10:26,280 --> 00:10:27,240
.קודם כול. -פרטנר

213
00:10:27,320 --> 00:10:29,040
.שיהיה עם מי לעבוד
.היא רוצה שתהיה-

214
00:10:29,120 --> 00:10:31,680
...מבחינתה עכשיו
?מה היית עושה במקומי שמה-

215
00:10:31,760 --> 00:10:33,280
לפני שאני אגיד לך
,מה הייתי עושה במקומך

216
00:10:33,360 --> 00:10:35,520
,יכול להיות שהייתי בורח
,זאת גם אופציה

217
00:10:35,600 --> 00:10:41,320
אבל היא רוצה שתהיה
,והדרך שלה במקרה הזה

218
00:10:41,400 --> 00:10:43,960
שיכול להיות שהיא שגויה
,ותכף נדבר על זה

219
00:10:44,120 --> 00:10:46,960
הדרך שלה לרצות שתהיה
,זה שתהיה כמוה

220
00:10:48,560 --> 00:10:51,880
אבל היא לא באמת רוצה שתהיה כמוה
.אבל זה מה שהיא יודעת

221
00:10:52,640 --> 00:10:55,000
?דרך אגב, מה הוא רצה
?מה הוא רצה

222
00:10:55,080 --> 00:10:56,920
.שקט. -שקט

223
00:10:57,080 --> 00:10:58,920
.לשחק בפלאפון
.הוא רצה שקט. -שיניחו לו-

224
00:10:59,000 --> 00:11:00,920
הוא לא רצה להגיד לה
,"פסח לא מעניין אותי"

225
00:11:01,000 --> 00:11:02,800
כי יכול להיות שפסח
.מאוד מעניין אותו

226
00:11:02,880 --> 00:11:04,520
."פסח לא אכפת לי"

227
00:11:04,600 --> 00:11:10,160
אבל יכול להיות שבאמת זה לא אישו מרכזי
.בחיים שלו. -באותו רגע

228
00:11:10,240 --> 00:11:12,000
כרגע זה לא אישו מרכזי
.איפה יהיה פסח

229
00:11:12,080 --> 00:11:15,080
.אולי זה בכלל לא אישו אצלו
.אצלה, אצלנו, בסדר

230
00:11:15,160 --> 00:11:18,240
...יכול להיות אבל ברגע
?אבל מה הוא אומר

231
00:11:18,320 --> 00:11:23,840
ברגע שהוא בא ואומר לה
,"זה לא קריטי לי, זה לא אכפת לי"

232
00:11:23,920 --> 00:11:31,080
היא עושה לזה תרגום בראש
."אני לא קריטית לו, אני לא חשובה לו"

233
00:11:31,160 --> 00:11:34,120
התרגום פה, היא מזהה
את עצמה דרך הסיטואציה

234
00:11:34,320 --> 00:11:37,480
והסיטואציה הזאת מציגה לה
.שהוא אדיש

235
00:11:37,560 --> 00:11:41,360
אם הוא אדיש למשהו שחשוב לה
.זה אומר שהוא אדיש אליה

236
00:11:41,440 --> 00:11:42,960
.וזה נכון

237
00:11:43,040 --> 00:11:44,320
.זה לא נכון
?זה לא נכון-

238
00:11:44,400 --> 00:11:45,280
.זה לא נכון

239
00:11:46,160 --> 00:11:48,640
יכול להיות שהוא לא רגיש אליה
.אבל הוא לא אדיש אליה

240
00:11:48,720 --> 00:11:50,880
יכול להיות שהוא גם אדיש אליה
.אבל זה כבר סיפור אחר

241
00:11:50,960 --> 00:11:55,200
את זה כבר צריך לבחון בתהליך זוגי
,מאוד מאוד עמוק אם הוא אדיש אליה

242
00:11:55,280 --> 00:11:58,080
אבל ברוב המקרים
,"זה לא ה"הוא אדיש אליה

243
00:11:58,160 --> 00:12:00,520
...הוא אדיש לסיטואציה והיא מתרגמת

244
00:12:00,600 --> 00:12:02,440
,"אני אומר "היא
?זה יכול להיות גם הפוך, אוקיי

245
00:12:02,520 --> 00:12:06,160
זה לא חד-כיווני, למרות שבדרך כלל

246
00:12:06,240 --> 00:12:11,920
,האישה צריכה יותר חום
.יותר תשומת לב, יותר תקשורת

247
00:12:12,080 --> 00:12:16,640
,גבר לא צריך לתקשר
."גבר תן לו "כן, לא, בסדר, תחליטי

248
00:12:16,720 --> 00:12:20,720
כלומר, אורך המשפטים אצל גבר
,הם הרבה יותר קצרים

249
00:12:20,800 --> 00:12:23,120
.הוא הרבה יותר ענייני
.את רוצה? סבבה, תחליטי

250
00:12:23,200 --> 00:12:27,040
.אם חשוב לי אני אגיד לך
...מה... תתקדמי. אישה

251
00:12:27,120 --> 00:12:31,000
."הגבר תכליתי והוא אומר "תחליטי
.בדיוק. בינגו-

252
00:12:31,080 --> 00:12:33,760
הסיטואציה שעשינו כאן
.היא הייתה קצה

253
00:12:33,840 --> 00:12:37,080
זאת אומרת, אי אפשר ממש לשנות
בה דברים, אני חושב שאם משנים

254
00:12:37,160 --> 00:12:39,360
.אז צריך לשנות משהו יותר בבסיס הראשוני
,תראה, הסיטואציות האלה-

255
00:12:39,440 --> 00:12:41,160
,אנחנו ראינו אותן בכל מקום בחיים

256
00:12:41,320 --> 00:12:43,640
.אנחנו ראינו אותן ביום הורים בבית ספר

257
00:12:44,400 --> 00:12:46,560
,אתה מגיע יום קודם
.יש יום הורים

258
00:12:46,640 --> 00:12:47,720
עכשיו, תמיד לצערי
,זה יוצא

259
00:12:47,800 --> 00:12:49,920
אתה מגיע קודם
,כי עוד פעם

260
00:12:50,000 --> 00:12:56,000
אין מה לעשות, בסופו של יום
,האישה יותר מעורבת, יותר רגשית

261
00:12:56,080 --> 00:13:00,240
,יותר צריכה את הפידבק
כן, במקום הזה האמוציונאלי

262
00:13:00,640 --> 00:13:03,440
,של תרגום הרגשות לשכל
.האישה צריכה יותר

263
00:13:04,280 --> 00:13:06,080
.זה קשור לטיימינג
.זאת אומרת, מתי זה קורה. -נכון

264
00:13:06,760 --> 00:13:11,360
,עכשיו, בוא ניקח רגע
יש סיפור, יש איזה אירוע

265
00:13:11,440 --> 00:13:14,080
שאתם יכולים להביא מהחיים שלכם
?לדוגמה, כזה או אחר

266
00:13:14,840 --> 00:13:19,000
...יש איזה משהו שהוא כאילו
,קורה לפעמים בקטע שאנחנו יוצאים

267
00:13:19,840 --> 00:13:21,720
.יוצאים למסעדה
.אוקיי-

268
00:13:21,800 --> 00:13:22,880
השאלה
?לאיפה הולכים

269
00:13:22,960 --> 00:13:23,960
,זה משהו אזוטרי

270
00:13:24,040 --> 00:13:27,080
זה לא אחד
.מאושיות החיים שלנו

271
00:13:27,160 --> 00:13:31,280
.בוא אני אעצור אותך, במחילה
תשעים אחוז מהקונפליקטים

272
00:13:31,360 --> 00:13:34,280
הם על ענייני אזוטריים
.ולא על אושיות החיים

273
00:13:34,360 --> 00:13:37,880
כלומר, עכשיו רוב המחלוקות
.בבית הן ביום-יום

274
00:13:38,560 --> 00:13:40,920
.כלומר, ברוך הבא למועדון
.אוקיי-

275
00:13:42,400 --> 00:13:45,360
.אז שזה יהיה... -אותנטי

276
00:13:45,440 --> 00:13:46,840
לא, שאף אחד לא יקליט את זה
.ולא יצלם את זה

277
00:13:47,000 --> 00:13:49,080
.לא, לא מצולם, זה לא מצולם
.זה גם בעילום שם

278
00:13:49,160 --> 00:13:52,280
.זה בעילום שם
.יש לך טשטוש על הפנים-

279
00:13:52,360 --> 00:13:56,560
,היות שמרשי הוא שחקן וזה
...הוא מביא משהו

280
00:13:56,640 --> 00:13:58,600
.המציג הינו שחקן
המציג הינו שחקן-

281
00:13:58,680 --> 00:14:01,880
.והוא משחק משהו שבאמת קורה לו
.בבקשה-

282
00:14:01,960 --> 00:14:09,280
אני אוהב ללכת למסעדה בשרית
.כי זה יותר וכו' וכו'. -טעים

283
00:14:09,360 --> 00:14:12,640
...יותר טעים, יותר
.יש הצדקה גם כן להוציא את הכסף הזה

284
00:14:13,360 --> 00:14:17,760
ואשתי אוהבת יותר חלבי
...כי זה יותר קליל ויותר

285
00:14:17,840 --> 00:14:20,600
,אפשר לשתות קפה אחר כך
.שזה נחמד

286
00:14:21,520 --> 00:14:24,000
,אבל עד שיוצאים
.לצאת למשהו בשרי

287
00:14:25,240 --> 00:14:28,920
:ואשתי פעם אחת אמרה לי
?לאיפה אתה רוצה לצאת

288
00:14:29,000 --> 00:14:31,480
עכשיו, אני יודע שהיא סובלת
.במסעדה בשרית

289
00:14:32,040 --> 00:14:33,400
.משהו ברמת סבל

290
00:14:33,480 --> 00:14:36,120
?"היא... מה זה "היא סובלת
...היא סובלת כי זה

291
00:14:36,200 --> 00:14:37,760
.לא נהנית
.לא נהנית-

292
00:14:37,840 --> 00:14:42,640
,זה לא טעים לה, זה לא הרצון שלה
.היא רוצה ללכת למסעדה חלבית

293
00:14:42,720 --> 00:14:45,240
:אז אני אומר לה
.לאיפה שאת רוצה

294
00:14:45,320 --> 00:14:49,280
,אבל היא רוצה לפנק אותי
.היא רוצה שאני אלך לאיפה שאני רוצה

295
00:14:49,360 --> 00:14:50,840
:אז אני אומר לה
.לאיפה שאת רוצה

296
00:14:50,920 --> 00:14:53,080
.כאילו, בשמחה לאיפה שאת רוצה

297
00:14:53,160 --> 00:14:56,480
אז בסוף מצאנו את עצמנו
.במסעדה בשרית

298
00:14:59,240 --> 00:15:02,840
,אגב, אני לא הכי נהניתי שמה
.אפשר לחשוב

299
00:15:02,920 --> 00:15:04,440
כי זה לא היה טעים
?או כי היא לא נהנתה

300
00:15:05,320 --> 00:15:08,720
גם וגם. וכבר משלב הסלטים
...הבנתי ש

301
00:15:10,400 --> 00:15:11,400
.שנפלת חזק

302
00:15:11,480 --> 00:15:13,000
.נפלת בסלטים

303
00:15:13,080 --> 00:15:14,960
.נפלתי חזק

304
00:15:16,040 --> 00:15:23,320
ובאמת, עם הרבה שמן וזה סלט עייף
.וזה סלט שכדאי היה שלא היה בכלל

305
00:15:23,400 --> 00:15:26,280
או להוסיף לו קצת גבינה
.זה היה עוזר

306
00:15:26,640 --> 00:15:28,080
.סלט קיסר

307
00:15:29,920 --> 00:15:36,080
ואז מגיעות גם המנות העיקריות
...וזה

308
00:15:36,160 --> 00:15:39,240
,הריח קטסטרופה

309
00:15:40,400 --> 00:15:43,680
קטסטרופה למי שלא אוהב
,מסעדות בשריות

310
00:15:43,760 --> 00:15:47,760
...למי שאוהב כבד על האש אז

311
00:15:47,920 --> 00:15:49,000
,רגע, משהו אחד לא הבנתי
...אבל איך

312
00:15:49,080 --> 00:15:52,120
,"אם אמרת לה "מה שאת רוצה
?איך הגעתם בסוף לבשרי

313
00:15:53,600 --> 00:15:54,840
.היא פרגנה לי

314
00:15:56,120 --> 00:16:00,280
...עכשיו, הקטע שצריך גם לפרגן ב
.תוך כדי

315
00:16:00,440 --> 00:16:03,160
?מי בסיטואציה היה הנגרר

316
00:16:04,480 --> 00:16:06,080
...זה שוויתר? זה ש

317
00:16:07,720 --> 00:16:13,880
,אני הלכתי לאיפה שרציתי
אבל תכלס נגררתי

318
00:16:13,960 --> 00:16:15,920
.כי ידעתי שזה לא יסתיים טוב

319
00:16:16,960 --> 00:16:18,400
?אז איפה נגררת פה

320
00:16:19,520 --> 00:16:21,760
.אחרי הפרגון כלפיי

321
00:16:21,840 --> 00:16:25,960
.כלומר, זרמת עם הפרגון למרות שידעת
.ידעתי שזה לא יסתיים טוב-

322
00:16:26,040 --> 00:16:27,600
,כלומר, לא היו הפתעות
.ידעתי שזה לא יסתיים טוב

323
00:16:27,680 --> 00:16:30,160
.ידעתי שזה לא יסתיים טוב
?מותר לשאול איך זה הסתיים-

324
00:16:31,720 --> 00:16:33,000
...זה לא הסתיים טוב, זה

325
00:16:33,080 --> 00:16:35,120
,לא, לא, איך זה כן הסתיים
.איך זה לא הסתיים הבנתי

326
00:16:35,200 --> 00:16:36,160
?איך זה כן הסתיים

327
00:16:36,240 --> 00:16:39,760
...יצאנו החוצה ואמרנו: זה לא היה
.זה לא היה שווה את זה

328
00:16:39,840 --> 00:16:41,920
?לא היית עושה את זה עוד פעם
.מה פתאום-

329
00:16:42,000 --> 00:16:43,600
?לא היית מפרגן לפרגון שלה

330
00:16:45,800 --> 00:16:50,560
,ידעתי שהיא לא תיהנה מזה
...ידעתי שזה יהיה באמת

331
00:16:50,720 --> 00:16:51,920
...היא תכריח את עצמה
?זה יצר אי נעימות ביניכם-

332
00:16:52,080 --> 00:16:53,640
.היא תבלע את הצפרדע, כמו שאומרים

333
00:16:53,720 --> 00:16:57,360
?זה יצר אי נעימות
.עזוב, לא קולוסאלית, משהו מקומי

334
00:16:57,440 --> 00:16:58,400
?יצר אי-נעימות

335
00:16:58,760 --> 00:17:00,360
.כן, סוג של אי-נעימות

336
00:17:01,480 --> 00:17:07,000
הלכנו למסעדה, יצאנו
.ולא קיבלנו את האפקט של מסעדה

337
00:17:07,080 --> 00:17:09,400
,אפקט של מסעדה זה להיות ביחד
,זה ליהנות ביחד

338
00:17:10,040 --> 00:17:14,440
זה לדבר על דברים אחרים
.חוץ מהאוכל כמה שהוא לא מוצלח

339
00:17:14,600 --> 00:17:16,920
,ואז יוצא שאתה הולך למסעדה
,משלם כסף

340
00:17:17,000 --> 00:17:21,160
,אתה מדבר על כמה האוכל לא מוצלח
?יוצא החוצה ואומר: מה עשינו

341
00:17:21,240 --> 00:17:22,320
.ואי אפשר לשתות קפה

342
00:17:22,400 --> 00:17:23,720
.וגם אי אפשר לשתות קפה עכשיו

343
00:17:23,800 --> 00:17:29,800
כן. אבל תראו, הדוגמה הזאת
היא דוגמה מהותית

344
00:17:29,880 --> 00:17:34,960
אבל היא טיפה על יד
,כי אתה באיזשהו מקום החלטת לוותר

345
00:17:35,040 --> 00:17:35,880
.יש פה איזה פרדוקס
.נכון-

346
00:17:35,960 --> 00:17:39,560
,החלטת לוותר וללכת לאן שאתה רוצה
.אתה מבין את ה... -כן, כן, בהחלט

347
00:17:39,720 --> 00:17:42,240
אתה החלטת לוותר
וללכת לאן שאתה רוצה

348
00:17:42,320 --> 00:17:47,640
רק בשביל שהיא תהיה מרוצה
,או שהיא תרגיש נוח

349
00:17:47,720 --> 00:17:51,000
כאשר אתה יודע מראש
.שהתוצאה לא טובה

350
00:17:51,080 --> 00:17:53,760
...כלומר, אתה הולך מראש למקום

351
00:17:53,840 --> 00:17:56,200
במקום לבוא ולהגיד: לא, אנחנו
,לא הולכים היום למסעדה בשרית

352
00:17:56,280 --> 00:17:59,000
,הולכים למסעדה חלבית
.שגם אני אוהב, אני גם אוהב

353
00:17:59,080 --> 00:18:01,880
,נכון, אני מעדיף בשרי
,אבל בשרי אני אלך עם חבר

354
00:18:01,960 --> 00:18:04,960
,בשרי אני אלך עם עצמי
.איתך אני הולך לחלבי

355
00:18:05,040 --> 00:18:09,240
,אבל מתוך החלבי אם את רוצה לפרגן לי
'בואי נלך לחלבי א' ולא לחלבי ב

356
00:18:09,320 --> 00:18:11,000
.כי חלבי א' אני יותר אוהב

357
00:18:11,080 --> 00:18:18,040
,כלומר, דרך המקום שאתה יודע שהיא תיהנה
לתת לה את התחושה שהיא פרגנה לך

358
00:18:18,200 --> 00:18:24,160
ולא לקחת למקום שכן אתה תיהנה אבל
.בהכרח ייצר שם בעיה אצלה

359
00:18:24,240 --> 00:18:28,480
,עכשיו, כשאתם מסתכלים על הרעיון הזה
,וזה קורה לנו המון בבית

360
00:18:28,560 --> 00:18:32,640
שאני עסוק כל הזמן בחישובים
,מה הצד השני, מה הוא יגיד

361
00:18:32,720 --> 00:18:34,400
,מה הוא יחשוב
מה הוא יעשה

362
00:18:34,480 --> 00:18:37,560
,ואני הופך להיות סוג של מרצה
,אחד שאמור לרצות

363
00:18:37,640 --> 00:18:40,600
וכשאתה מרצה בהכרח שני הצדדים
.לא יהיו מרוצים

364
00:18:40,680 --> 00:18:43,480
?שני הצדדים? למה
?שני הצדדים, שני הצדדים. -למה-

365
00:18:43,560 --> 00:18:46,720
כי גם אתה לא עשית
.מה שאתה רוצה

366
00:18:46,800 --> 00:18:48,200
?למה בן אדם מרצה
.וגם הצד השני מרגיש את זה-

367
00:18:48,280 --> 00:18:49,720
.שאל את עצמך למה בן אדם מרצה

368
00:18:50,680 --> 00:18:54,000
ברגע שבן אדם מרצה
בסוף תהליך הריצוי הוא מרגיש חסר

369
00:18:54,080 --> 00:18:55,720
ולכן הוא בהכרח
.לא יכול להרגיש טוב

370
00:18:55,800 --> 00:19:01,920
.זה לא אני נותן מעצמי באמת בשבילך
.זה לא

371
00:19:02,080 --> 00:19:03,760
,אני מרצה כדי לא להיכנס לוויכוח

372
00:19:03,840 --> 00:19:05,560
,אני מרצה כדי שיהיה לי שקט

373
00:19:05,640 --> 00:19:07,880
.אני מרצה כדי שיאהבו אותי

374
00:19:07,960 --> 00:19:11,280
כלומר, יש רשימה ארוכה
,למה בן אדם הופך להיות מרצה

375
00:19:11,360 --> 00:19:14,560
אבל ברוב המקרים הוא הופך
,כדי להשיג משהו

376
00:19:14,720 --> 00:19:18,840
וברגע שהוא לא משיג את זה
.הוא יהיה בתחושה לא נוחה

377
00:19:18,920 --> 00:19:21,480
?עכשיו, בדרך כלל איך בן אדם ירצה

378
00:19:21,560 --> 00:19:25,040
על ידי זה שהוא ייגרר
,אחרי רצונו של האחר

379
00:19:25,120 --> 00:19:26,840
.הוא לא יברר את רצונו של האחר

380
00:19:26,920 --> 00:19:29,760
,"אני רוצה ללכת לשם"
,"אני רוצה ללכת לשם"

381
00:19:29,840 --> 00:19:31,480
.בסדר, בוא נזרום. טוב

382
00:19:31,560 --> 00:19:35,800
,עכשיו, על פניו, הנה, הסכמתי
.אני מוכן לעשות מה שאת רוצה

383
00:19:35,880 --> 00:19:37,240
,את רוצה אצל ההורים
,את רוצה אצל ההורים

384
00:19:37,320 --> 00:19:38,720
,את רוצה אצל ההורים האלה
...את רוצה אצל ההורים

385
00:19:39,080 --> 00:19:42,880
והצגתם את זה בצורה מאוד מאוד יפה
,שהראתה שלא משנה מה הוא אמר

386
00:19:42,960 --> 00:19:45,760
,היא נשארה לא מרוצה
.הוא סגר לה את כל האופציות

387
00:19:45,920 --> 00:19:50,880
אני חושב שאם אנחנו צריכים
,להוציא מפה תובנה

388
00:19:51,040 --> 00:19:55,520
זו התובנה הזאת שבאה ואומרת
.קודם כול תברר מה אתה רוצה

389
00:19:56,360 --> 00:19:58,600
,לפני שאתה ניגש
,כמו כל משא ומתן בחיים

390
00:19:58,840 --> 00:20:00,040
.תברר מה אתה רוצה

391
00:20:00,120 --> 00:20:04,720
אל תיגש כאשר כל מה שאתה רוצה
.זה מצפה שהוא יעשה משהו שאתה רוצה

392
00:20:04,800 --> 00:20:07,320
.זה לא רצון
.קודם כול תברר מה אתה רוצה

393
00:20:07,400 --> 00:20:09,560
.איפה אתה רוצה לעשות ליל סדר
?איפה אתה רוצה

394
00:20:09,640 --> 00:20:13,760
,"כלומר, "אל תעשה רצונך כרצונו
.אפשר להגיד. -נכון. במקרה הזה. כן

395
00:20:13,840 --> 00:20:15,840
.אבל קודם כול תברר

396
00:20:16,160 --> 00:20:20,280
התפקיד שלנו אחד עם השני
.הוא לדעת ללמוד אחד את השני

397
00:20:20,360 --> 00:20:25,480
,יש לנו שמה לברר את הרצון שלי
.ושתיים, ללמוד להקשיב כי הוא ענה

398
00:20:26,680 --> 00:20:32,120
מה שאני מציע כרגע זה שבוא ניתן
לאוריה שיקוף על תמונת המסעדה

399
00:20:32,200 --> 00:20:36,480
שיראה שנייה מהצד איך הדבר הזה
.נראה ונחזור לדון על זה

400
00:20:36,560 --> 00:20:37,520
.אבל בלי הפתרון

401
00:20:38,440 --> 00:20:39,880
.לא, בלי הפתרון
.אוקיי-

402
00:20:39,960 --> 00:20:41,680
.רק את האירוע
.סבבה-

403
00:20:49,440 --> 00:20:51,640
.מסעדה, איזה כיף

404
00:20:51,720 --> 00:20:54,320
איך אני אוהב
.לצאת למסעדה עם אשתי

405
00:20:55,120 --> 00:20:58,920
,זה פשוט, זה... רק חיכיתי שנצא למסעדה
.זה מה שאנחנו אוהבים לעשות

406
00:20:59,640 --> 00:21:01,400
,אני כל כך שמחה כשהוא מזמין אותי

407
00:21:02,440 --> 00:21:05,520
.זה... זה אצילי מצידו

408
00:21:05,600 --> 00:21:07,960
הוא מזמין אותי
.וכל האפשרויות פתוחות

409
00:21:08,040 --> 00:21:10,080
,הוא משקיע
.זה זמן שהוא משקיע בי

410
00:21:10,160 --> 00:21:11,360
.נורא כיף

411
00:21:11,720 --> 00:21:15,520
,אשתי היקרה, אני מעריך אותה
אני אוהב מה שהיא עושה

412
00:21:15,600 --> 00:21:17,800
.ופשוט מבחינתי, מה שהיא רוצה

413
00:21:17,880 --> 00:21:18,880
.מה שהיא רוצה

414
00:21:18,960 --> 00:21:21,480
.אני מוותר, אני הולך איתה עד הסוף

415
00:21:21,560 --> 00:21:23,920
,מה שבא לך
.חלבי, בשרי, אני איתך

416
00:21:24,000 --> 00:21:27,000
:אז מגיע השלב הזה שאנחנו מתלבטים
.חלבי, בשרי, חלבי, בשרי

417
00:21:27,080 --> 00:21:31,040
אני אומרת שאני רוצה חלבי
,והוא יודע שאני מעדיפה חלבי

418
00:21:31,120 --> 00:21:32,760
אבל אני גם רוצה
.לתת לו את ההזדמנות לבחור

419
00:21:33,440 --> 00:21:34,800
.אני משאירה את זה פתוח

420
00:21:34,880 --> 00:21:37,400
,אז נעשה מה שאת רוצה
.מה שאת רוצה

421
00:21:37,480 --> 00:21:38,680
?את רוצה חלבי

422
00:21:38,760 --> 00:21:39,760
?את רוצה חלבי

423
00:21:39,920 --> 00:21:41,480
?את רוצה חלבי, לא

424
00:21:41,560 --> 00:21:43,240
.נו, אז חלבי

425
00:21:43,320 --> 00:21:44,120
.אז את רוצה חלבי

426
00:21:44,200 --> 00:21:46,320
אני רוצה חלבי
.ואני רוצה גם לכבד אותך

427
00:21:46,400 --> 00:21:48,880
,אני רוצה שתהיה לך את ההזדמנות
.את הרצון שלך

428
00:21:48,960 --> 00:21:52,240
,אז לא אכפת לי שגם אתה תבחר
.העיקר ששנינו נהנה

429
00:21:52,320 --> 00:21:54,920
,נו, אבל אני רוצה ללכת איתך
?מה עכשיו לכבד אותי

430
00:21:55,000 --> 00:21:57,440
.עזבי, עזבי כבוד
,נו, אני איתך, אני איתך

431
00:21:57,520 --> 00:21:58,600
.אני איתך, חלבי. יאללה

432
00:21:58,680 --> 00:22:01,480
.אז בשרי, בשבילך בשרי
,אתה פנית אליי

433
00:22:01,560 --> 00:22:03,080
.כיבדת אותי שאנחנו נצא - בשרי

434
00:22:03,160 --> 00:22:05,680
...חלבי. את רוצה חלבי, אני יודע שאת
.בשרי, בשרי-

435
00:22:05,760 --> 00:22:08,080
.את רוצה חלבי, נלך לחלבי
.בשרי. אפשר, אפשר, אין בעיה-

436
00:22:08,160 --> 00:22:10,120
,אז בואי נלך לחלבי
.זה לא ייגמר טוב. נו, אני אומר לך

437
00:22:10,280 --> 00:22:12,240
?חלבי, חלבי, מה את אומרת

438
00:22:12,400 --> 00:22:14,640
.הלכנו לבשרי. בשרי, בסדר

439
00:22:15,600 --> 00:22:17,200
.גם טוב. לא רע

440
00:22:17,560 --> 00:22:20,880
.לא רע. לא נורא
.גם כן אוכל

441
00:22:20,960 --> 00:22:25,800
,אי אפשר לשתות קפה אחרי זה
.אבל בסדר. טוב. בשרי

442
00:22:27,760 --> 00:22:30,000
.אני סלט סצ'ואן

443
00:22:30,080 --> 00:22:31,480
,בדרך כלל אוהבים אותי

444
00:22:31,560 --> 00:22:33,200
יש לי קצת גזר

445
00:22:33,840 --> 00:22:36,520
.ויש לי גם פטריות מקורמלות למעלה

446
00:22:37,280 --> 00:22:38,320
.מנה נפלאה

447
00:22:39,160 --> 00:22:43,000
,בדרך כלל אוכלים אותי
.מלקקים את האצבעות

448
00:22:44,600 --> 00:22:48,640
,אבל יש את הזוגות האלה
אני רק רואה אותם מתקרבים אליי

449
00:22:48,720 --> 00:22:53,640
ואני יודע שזו כרוניקה
.ידועה מראש

450
00:22:54,880 --> 00:22:57,160
.אני כבר מתחיל להרגיש עייף

451
00:22:57,320 --> 00:23:01,040
,אני סלט קיסר
,אני, בדרך כלל עפים עליי

452
00:23:01,120 --> 00:23:02,440
...אני פשוט

453
00:23:03,840 --> 00:23:05,200
...רק הניחוחות שלי

454
00:23:06,120 --> 00:23:07,200
...אבל אני רואה

455
00:23:07,920 --> 00:23:09,160
...אני רואה

456
00:23:09,240 --> 00:23:10,400
.זה נראה אבוד

457
00:23:11,440 --> 00:23:13,160
.איך היא מסתכלת עליי

458
00:23:14,400 --> 00:23:15,920
,אני סלט ירוק

459
00:23:17,000 --> 00:23:21,280
,בהתחלה הגעתי רענן, טרי, נוצץ

460
00:23:22,000 --> 00:23:24,680
אבל איך שהיא ראתה אותי
,הרגשתי שאני ישן

461
00:23:25,480 --> 00:23:27,320
.פשוט התיישנתי בין רגע

462
00:23:28,720 --> 00:23:29,800
.היא לא במקום שלי

463
00:23:31,360 --> 00:23:32,600
,ערב טוב, צופים בבית

464
00:23:32,680 --> 00:23:35,640
והפעם אנחנו נלמד
.איך עושים סלט ביתי טעים

465
00:23:36,560 --> 00:23:40,080
,לוקחים קערה גדולה, רחבה, רחבה
,שמכילה הרבה הרבה

466
00:23:40,920 --> 00:23:43,520
מניחים אותה על השולחן ברוגע

467
00:23:44,800 --> 00:23:49,360
וכשאתם מוכנים מכניסים
טיפה, טיפה, טיפה ויתור

468
00:23:50,720 --> 00:23:52,360
...אבל גם קצת

469
00:23:52,440 --> 00:23:54,840
,קצת שלכם
.מה שאתם רוצים באמת

470
00:23:54,920 --> 00:23:57,720
,תנסו לא לזייף, לא לזייף
.להיות מדויקים

471
00:23:57,800 --> 00:24:02,040
,על זה להוסיף הנאה, דיבור, כנות

472
00:24:03,960 --> 00:24:07,520
...אפשר גם טיפה טיפה טיפה

473
00:24:07,600 --> 00:24:08,960
.לעמוד על שלכם

474
00:24:09,480 --> 00:24:10,440
.כנות

475
00:24:11,680 --> 00:24:13,360
,תערבבו את זה טוב טוב טוב ביחד

476
00:24:14,640 --> 00:24:16,000
.תטעמו את זה לפני

477
00:24:23,880 --> 00:24:25,240
...אתה יודע, זה

478
00:24:25,320 --> 00:24:30,960
זה מדהים שאנחנו במסעדה בשרית
?ואני נהנית מהאוכל, לא יודעת. נכון

479
00:24:31,720 --> 00:24:33,560
.זה מדהים. זה מדהים

480
00:24:34,640 --> 00:24:37,920
רק לראות אותך נהנית
...במסעדה בשרית

481
00:24:39,680 --> 00:24:40,960
.אני לא מאמינה שאני נהנית כאן

482
00:24:43,120 --> 00:24:44,120
?חשבון

483
00:24:47,800 --> 00:24:49,480
...פשוט אתם פה כבר

484
00:24:49,560 --> 00:24:53,040
כמעט כולם הלכו
.ונראה שכל כך כיף לכם, אתם נהנים

485
00:24:53,440 --> 00:24:54,880
...פשוט עוד מעט סוגרים אז

486
00:24:57,520 --> 00:24:58,360
.בשמחה

487
00:24:58,440 --> 00:25:00,360
.אתם מוזמנים שוב. תמיד

488
00:25:00,440 --> 00:25:01,800
.האוכל שלכם נהדר
.תודה-

489
00:25:01,880 --> 00:25:03,160
?יש לכם גם סניף חלבי

490
00:25:08,365 --> 00:25:09,625
...שומעים את הצחוק שמה

491
00:25:17,560 --> 00:25:18,800
.כן

492
00:25:19,360 --> 00:25:21,840
.אוריה, הסיפור האזוטרי שלך

493
00:25:21,920 --> 00:25:23,480
?איך היה לך לראות אותו

494
00:25:24,960 --> 00:25:27,680
,נחכה שש שעות
.נעכל אותו

495
00:25:31,120 --> 00:25:36,440
החיים שלנו הם כמו מסעדה
,ואתה צריך לומר מה אתה רוצה

496
00:25:36,520 --> 00:25:38,400
.להזמין מה שאתה רוצה

497
00:25:38,480 --> 00:25:40,840
,יכול להיות שאין במטבח
...יכול להיות שזה

498
00:25:41,000 --> 00:25:43,080
ואם זה לא מסתדר
?עם התפריט של הצד השני

499
00:25:43,560 --> 00:25:45,000
.הצד השני גם רוצה

500
00:25:46,120 --> 00:25:48,080
אם אתה הולך עם עצמך
,זה יחסית פשוט

501
00:25:48,160 --> 00:25:49,160
יש כאלה שגם לעצמם

502
00:25:49,240 --> 00:25:50,440
.זה לא פשוט. -נכון

503
00:25:50,520 --> 00:25:53,280
אבל יש צד שני
.שאוהב תפריט אחר

504
00:25:56,600 --> 00:25:58,000
?איזה טיפ תיתן לנו

505
00:25:59,280 --> 00:26:01,560
?פתרון
.כן, פתרון-

506
00:26:01,640 --> 00:26:06,000
.אני פשוט, באמת, אוהב חלבי
זאת אומרת, אין לי בעיה

507
00:26:07,120 --> 00:26:08,440
...אז אני

508
00:26:10,560 --> 00:26:11,320
.אלך לחלבי

509
00:26:11,400 --> 00:26:13,200
.אני לא סובל מחלבי

510
00:26:13,280 --> 00:26:15,720
,אז אם מישהו סובל ממשהו
.הוא לא צריך לוותר

511
00:26:16,840 --> 00:26:19,360
.אם זה גורם סבל - גמרנו

512
00:26:19,440 --> 00:26:21,800
.או ללכת לבשרי קלאסי

513
00:26:22,520 --> 00:26:26,320
,אתה רואה בסיטואציות אחרות

514
00:26:26,400 --> 00:26:30,920
קח סיטואציה, בוא נצא רגע
.מהבשרי-חלבי, מיצינו את הטעמים. -כן

515
00:26:31,000 --> 00:26:33,320
אבל בסיטואציות אחרות
:אתה נתקל שאתה בא ואומר

516
00:26:33,400 --> 00:26:34,680
?הדפוס הזה חוזר

517
00:26:34,760 --> 00:26:36,440
,אירועים אחרים בבית
,כאלה ואחרים

518
00:26:36,520 --> 00:26:39,160
,ללכת לחברים כאלה
,ללכת לחברים אחרים

519
00:26:40,080 --> 00:26:41,680
,הולכים להורים
.לא הולכים להורים

520
00:26:41,760 --> 00:26:43,320
.אתה יודע, אנחנו על רצף החיים

521
00:26:43,400 --> 00:26:47,880
"כמו שאמרתי קודם, "הדרמות הגדולות
.שלנו בחיים הן דווקא האירועים הקטנים

522
00:26:48,720 --> 00:26:51,120
,ולא פעם, אתה יודע
זה עוד אירוע קטן ועוד אירוע קטן

523
00:26:51,200 --> 00:26:52,600
...ועוד אירוע קטן, אתה לא מבין

524
00:26:52,680 --> 00:26:55,080
,לא אצלכם, חס ושלום
אבל יום אחד נפתח לי משבר

525
00:26:55,160 --> 00:26:57,160
?ואתה אומר: על מה

526
00:26:57,320 --> 00:27:00,480
כנראה על המון המון המון
אירועים כאלה קטנים שמצטרפים

527
00:27:00,560 --> 00:27:03,760
.ויום אחד יוצרים כזה רצף שקיר נופל

528
00:27:03,840 --> 00:27:06,600
,אבל האם הדפוס הזה
אתה רואה אותו גם במקומות אחרים

529
00:27:06,680 --> 00:27:09,120
?או זה דפוס בשרי-חלבי

530
00:27:10,320 --> 00:27:14,000
זה נראה לי שלכולנו
...יש איזשהו

531
00:27:15,480 --> 00:27:17,520
."קודם כול, התשובה היא "כן
."התשובה היא "כן

532
00:27:17,600 --> 00:27:19,760
יש לנו בכל מיני מצבים

533
00:27:19,840 --> 00:27:23,080
שבהם אני
נדרש להחליט

534
00:27:23,160 --> 00:27:25,040
אם אני מוותר
,או לא מוותר

535
00:27:25,600 --> 00:27:26,800
,אני מחליט
עומד על שלי

536
00:27:26,880 --> 00:27:28,680
.או לא עומד על שלי

537
00:27:28,840 --> 00:27:34,960
אני לא חושב שזה צריך להיות אבל
.ייקוב הדין את ההר". -אוקיי"

538
00:27:35,120 --> 00:27:37,600
זאת אומרת, אני יכול לומר
,מה אני רוצה

539
00:27:37,680 --> 00:27:39,360
.אבל השאלה אם זה מתאים או לא

540
00:27:39,440 --> 00:27:41,440
?ואם זה לא
.אז לא-

541
00:27:41,520 --> 00:27:44,000
אז אני עדיין רוצה
?או אני כבר לא רוצה

542
00:27:44,080 --> 00:27:45,960
.אני רוצה, אז פעם אחרת

543
00:27:46,120 --> 00:27:48,040
מה שהתחדד לי בשיקוף

544
00:27:48,120 --> 00:27:49,640
זה הקטע ששניהם
התחילו מזה

545
00:27:49,720 --> 00:27:51,320
שהם רוצים מאוד מאוד

546
00:27:51,400 --> 00:27:54,000
.שיהיה טוב לשני
.זה יפה

547
00:27:54,840 --> 00:27:56,000
ולמרות שכל אחד
כל כך רוצה

548
00:27:56,080 --> 00:27:57,520
,שלשני יהיה טוב

549
00:27:57,600 --> 00:27:59,560
אני מכיר את זה
,מהחיים שלי גם

550
00:27:59,640 --> 00:28:03,320
ואיפשהו שמה בגלל הרצון הזה
הוא מתערב לך

551
00:28:03,480 --> 00:28:05,880
.והוא הופך את זה למשהו לא נקי

552
00:28:05,960 --> 00:28:06,920
.ושם אתה מוותר לפעמים

553
00:28:07,000 --> 00:28:08,160
קודם כול, זה נכון, זה נפלא

554
00:28:08,240 --> 00:28:11,640
ואחד הדברים שאנחנו יכולים
.כבר לקחת את זה ולתת כלי

555
00:28:11,720 --> 00:28:12,960
.לתת אנשים בואו, תראו

556
00:28:13,040 --> 00:28:16,680
,אתה באמת לפעמים יוצא מאיזשהו מקום
,אתה רוצה את הטוב של בן הזוג שלך

557
00:28:16,760 --> 00:28:18,520
:אתה כאיל ובא אומר
.אני כרגע מתבטל

558
00:28:19,440 --> 00:28:23,160
,אבל, ויש פה אבל
.זה קשה לנו

559
00:28:23,240 --> 00:28:28,480
,קל לי נורא להתבטל נקודתית כרגע
,"אני מפרגן, "מה שאת רוצה

560
00:28:28,640 --> 00:28:34,120
,מה שאת רוצה". באמת מפרגן"
אבל קשה לי ללכת עם הפרגון הזה

561
00:28:34,200 --> 00:28:38,320
עוד צעד אחד קדימה, וברגע שאני כבר
,התיישבתי איפה שאת רוצה

562
00:28:38,400 --> 00:28:42,360
ישבנו לראות את ההרצאה
,שאת רוצה או אתה רוצה

563
00:28:42,440 --> 00:28:44,560
,ישבנו במסעדה שאת או אתה רוצה

564
00:28:44,640 --> 00:28:49,000
ללכת על זה עם עוד צעד אחד קדימה
.ואיך אני כן איהנה שם באמת

565
00:28:49,400 --> 00:28:52,880
...כי הצד השני יהיה לו את ה

566
00:28:52,960 --> 00:28:54,840
,תמיד תמיד תמיד
,גם אם הוא לא ירצה

567
00:28:54,920 --> 00:29:00,080
את הבדיקה אם אתה באמת
.היית שם בשבילו או יש איזה קטש

568
00:29:00,160 --> 00:29:01,520
.עכשיו, זה לא בהכרח מודע

569
00:29:02,000 --> 00:29:04,640
כלומר, המקום הזה
,שהצד השני יושב, מסתכל

570
00:29:04,720 --> 00:29:06,760
ואם אתה מתחיל עם הפרצופים

571
00:29:06,840 --> 00:29:12,160
ואתה פתאום הופך להיות
,מבקר המזון של כל מיני מסעדות

572
00:29:12,240 --> 00:29:15,640
אתה עכשיו מבקר המזון
.ופתאום לא נראה לך הסלט, פתאום זה

573
00:29:16,280 --> 00:29:18,920
ולאט לאט אתה מוציא
,את הטעם מהמסעדה

574
00:29:19,000 --> 00:29:23,680
,כלומר שותה, מה שנקרא, בקשית
,אתה שותה לאט לאט את כל החשק

575
00:29:23,760 --> 00:29:25,520
.נגמר החשק לשני הצדדים

576
00:29:25,600 --> 00:29:29,680
והטיפ הקטן, כאשר אתה באמת
,מוותר ממקום אמיתי

577
00:29:29,760 --> 00:29:30,920
?עכשיו, מה זה לוותר ממקום אמיתי

578
00:29:31,000 --> 00:29:32,720
הכלי היחידי שאני יודע
- אם ויתרתם ממקום אמיתי

579
00:29:32,800 --> 00:29:34,800
.אם אני לא מרגיש חסר בסוף הוויתור

580
00:29:35,080 --> 00:29:39,560
אם ויתרתי ואני מרגיש חסר
.זה אומר שאני מחכה שיום אחד זה יוחזר לי

581
00:29:39,720 --> 00:29:43,840
,היום אני ויתרתי - מחר את תוותרי
- ואני כבר עכשיו הולך עם הפנקס הזה אצלי

582
00:29:43,920 --> 00:29:46,320
,אז זה לא ויתור
...זה לא יכול להחזיק. אז הכלי

583
00:29:46,400 --> 00:29:48,920
,לפעמים זה לא ויתור בכלל
.באמת לא אכפת לי

584
00:29:49,000 --> 00:29:53,320
...אני פסיבי, אדם פסיבי יושב במקומי
רגע, לא, המילה "לא אכפת לי" היא נפלאה-

585
00:29:53,480 --> 00:29:56,560
ותכף נראה איך אנחנו
,"מעבירים אותה מ"לא אכפת לי

586
00:29:56,640 --> 00:29:58,360
שהנושא הזה פחות חשוב לי

587
00:29:58,440 --> 00:30:03,040
כדי שלא יתורגם שאתה או את
.לא אכפת לי", כי שם זו הסכנה"

588
00:30:03,120 --> 00:30:09,360
הסכנה היא החיבור הלא נכון
של חוסר האכפתיות האמיתי שלך מהמקרה

589
00:30:09,560 --> 00:30:13,880
:לבין החיבור של בן הזוג שבא ואומר
.זה חוסר אכפתיות שלך ממני. -ממנו

590
00:30:13,960 --> 00:30:15,440
.כי המקרה הוא שלי

591
00:30:15,520 --> 00:30:17,840
שמה הסכנה ואנחנו צריכים לדעת
.איפה הגבול הזה עובר

592
00:30:17,920 --> 00:30:21,280
,אבל אם אני חוזר רגע לנקודה הקודמת
:זו הנקודה שאני בא ואומר

593
00:30:21,360 --> 00:30:23,480
.אם עכשיו אני מוותר, ויתרתי

594
00:30:23,560 --> 00:30:26,520
ממקום אמיתי באמת רציתי
.לטובת בעלי, לטובת אשתי

595
00:30:27,280 --> 00:30:31,560
,ברגע שוויתרתי והשלמת עם זה
עדיין עכשיו יש לך משימה שנייה

596
00:30:31,880 --> 00:30:36,840
,שהיא תגרום לתהליך להצליח
אם תצליח עכשיו למצוא איך אתה מתחבר

597
00:30:36,920 --> 00:30:40,000
למשהו אחד שאתה אוהב
.באירוע שאתה הולך אליו

598
00:30:40,600 --> 00:30:42,840
,אם אתה, כן, התמקדת בו
.הלכנו עכשיו לחברים

599
00:30:42,920 --> 00:30:45,520
.אני אמצא את עצמי בפינה של החדר
.תמצא את עצמך בפנים-

600
00:30:45,600 --> 00:30:48,840
.תמצא נקודה טובה
.לא, נקודה שאתה מתחבר אליה-

601
00:30:48,920 --> 00:30:52,280
כן, אני עכשיו לא אוהבת בשר
.אבל אני מתחברת לסלטים

602
00:30:52,360 --> 00:30:58,120
כי רק להתחבר לזה שאני עכשיו אשב
,ואתענג על איך הוא חותך את הסטייק

603
00:30:58,200 --> 00:31:01,480
,חבר'ה, בואו נהיה אמיתיים
.זה לא עובד. -לא בבית ספרנו

604
00:31:01,560 --> 00:31:06,280
...זה לא עובד גם אם עכשיו לאורך זמן
.זה לא עובד, זה לא עובד עם ילדים

605
00:31:07,800 --> 00:31:09,720
כשאני מסתכל על המקום הזה

606
00:31:09,800 --> 00:31:13,320
אז הטיפ הקטן שאנחנו יכולים
.לתת לאנשים, והוא עובד, כן תפרגן

607
00:31:13,400 --> 00:31:15,960
?אתה רוצה לפרגן
.את רוצה לפרגן? תפרגני

608
00:31:16,040 --> 00:31:20,760
אבל ברגע שפרגנת וויתרת
עדיין במשהו שאליו הולכים ואותו עושים

609
00:31:20,840 --> 00:31:22,920
תמצאי משהו או תמצא משהו אחד

610
00:31:23,000 --> 00:31:25,880
:שאתה בא ואומר
?שם אני יודע שאני איהנה, אוקיי

611
00:31:25,960 --> 00:31:27,880
,"המקום הזה "תחשוב טוב - יהיה טוב

612
00:31:27,960 --> 00:31:31,320
"אז "תסתכל טוב - תמצא את הטוב
.זה מהמקום הזה

613
00:31:31,400 --> 00:31:36,440
:ולשאלתך או למה שאמרת
.לפעמים לא אכפת לי, באמת לא אכפת לי

614
00:31:36,520 --> 00:31:40,920
שהצד השני יתרגם את זה
."כ"לא אכפת לך ממני

615
00:31:41,000 --> 00:31:46,120
אז פה, וזה בדרך כלל אני יכול להגיד
לנו הגברים כי אנחנו בדרך כלל

616
00:31:46,200 --> 00:31:50,840
יותר חלשים באוסף מילים
,שיבנו משפט הבהרה

617
00:31:51,880 --> 00:31:55,520
,אם לא אכפת לך
,תבהיר שלא אכפת לך מהאירוע

618
00:31:55,600 --> 00:31:59,120
.מאוד אכפת לי ממך
.זה יתחיל לעשות סדר

619
00:31:59,200 --> 00:32:04,000
אבל מאיתנו, הגברים, כשלא חשוב לי
,משהו או שבאמת לא מעניין אותי

620
00:32:04,080 --> 00:32:08,840
תעזור לבת הזוג שלך להבין שמה
שלא מעניין אותך כרגע

621
00:32:08,920 --> 00:32:13,080
.זה לא היא אלא זה העניין
.תעזור לה להפריד

622
00:32:13,280 --> 00:32:16,840
,זה לא את לא משנה לי
.מה שאת שואלת לא משנה לי

623
00:32:18,200 --> 00:32:23,800
,אני רוצה, כהרגלנו בקודש
לעבור לשאלה שקיבלנו מהבית

624
00:32:23,880 --> 00:32:28,080
והשאלה היא כזאת: "בעלי אדם
.שקט וצנוע, עבד כשכיר בחברה

625
00:32:28,160 --> 00:32:31,000
לפני כחודש הוא פוטר"
.ומאז הוא יושב בבית

626
00:32:31,360 --> 00:32:34,400
אני מאוד רוצה לעזור לו"
או בחיפוש מקום חדש

627
00:32:34,560 --> 00:32:37,840
או בכלל, אני חושבת שהוא מאוד מוכשר"
.ויכול לפתוח עסק עצמאי

628
00:32:38,800 --> 00:32:42,000
כל פעם שאני מדברת איתו"
.הוא אומר לי שאני אניח לו

629
00:32:42,080 --> 00:32:45,680
אני משתגעת, לא יודעת"
.עד כמה ללחוץ עליו

630
00:32:45,760 --> 00:32:50,680
.הוא כזה פסיבי", הוא כזה עציץ"
"?מה אני עושה"

631
00:32:50,760 --> 00:32:51,640
?מה היית מייעץ לה

632
00:32:53,080 --> 00:32:54,640
.היא ממש רוצה

633
00:32:54,720 --> 00:32:57,880
.קודם אני מייעץ לו
.לא, היא פונה. -לה-

634
00:33:01,440 --> 00:33:05,440
,שוב הנקודה של החדירה
,כמה אני יכולה לחדור לתוכו, להשפיע עליו

635
00:33:05,520 --> 00:33:06,880
,כמה אני יכולה לדאוג שקודם כול לי

636
00:33:06,960 --> 00:33:10,280
,במקום שלי יהיה טוב
.שאני מוותרת לו במודעות

637
00:33:10,360 --> 00:33:12,840
.יש כאן משהו שמקפיץ אותי
?מה-

638
00:33:12,920 --> 00:33:17,560
הוא פסיבי". אם את אומרת"
,הוא פסיבי" אז הוא יהיה פסיבי"

639
00:33:17,640 --> 00:33:22,680
אל תשימי אותו בתוך מגירה
."של כותרת "הוא פסיבי

640
00:33:22,760 --> 00:33:28,200
.אולי בזה הוא מתקשה לקחת צעד
?אבל היא מזהה שב... כן, עופר-

641
00:33:28,280 --> 00:33:32,960
,הייתי לוקח את הנקודה הזאת שאמרת
לחפש את עצמך בצד של השני

642
00:33:33,040 --> 00:33:35,720
זה כמו לבוא ולראות
.את הקושי שלו

643
00:33:35,800 --> 00:33:37,960
נשמע שהיא כל כך רוצה
לעזור לו

644
00:33:38,040 --> 00:33:39,000
להוציא אותו
מאיפה שהוא נמצא

645
00:33:39,080 --> 00:33:41,280
שהיא לא מתחברת
.לאיפה שהוא נמצא

646
00:33:41,360 --> 00:33:42,560
יש משהו
:של כמו להבין

647
00:33:42,640 --> 00:33:44,360
,אני מבינה שקשה לך
...אני מבינה שזה

648
00:33:44,440 --> 00:33:49,840
,זאת אומרת, להתחבר איתו לשם
,כמו שהצעת לנו בעבר

649
00:33:49,920 --> 00:33:53,360
.לבקש ממנו את העצה לפתרון
?זאת אומרת, איך יוצאים מזה

650
00:33:53,440 --> 00:33:57,720
.לא לרצות בשבילו שיצא, אלא יחד איתו
,פה היא כבר בנתה לו חנות-

651
00:33:57,800 --> 00:33:58,560
,היא בנתה לו חנות

652
00:33:58,640 --> 00:34:01,720
,בנתה לו קריירה בדמיון שלה
.הכול סגור כבר

653
00:34:01,800 --> 00:34:03,200
מזה מה שעולה משמה

654
00:34:03,280 --> 00:34:05,320
,זה שמרגישים את הלחץ
...לחץ, לחץ

655
00:34:05,400 --> 00:34:06,280
מרגישים מלא לחץ

656
00:34:06,360 --> 00:34:07,560
.והרבה פחות רצון

657
00:34:07,720 --> 00:34:08,880
קודם כול, יכול להיות
,שהיא מאוד לחוצה

658
00:34:09,040 --> 00:34:11,960
יכול להיות שזה משפיע
.על התא הכלכלי של הבית. -מן הסתם

659
00:34:12,040 --> 00:34:13,000
.עובדתית היא לחוצה

660
00:34:13,080 --> 00:34:15,560
אנחנו לא יודעים, היא לא נתנה לנו
את כל התמונה. אולי היא באמת לחוצה

661
00:34:15,640 --> 00:34:20,040
והיא רואה את בעלה כרגע
גם הולך ונובל לצורך העניין

662
00:34:20,120 --> 00:34:24,080
,וגם המצב הכלכלי, יש חשבונות
.צריך לשלם אותם, אין לך כבר משכורת

663
00:34:24,160 --> 00:34:26,920
.כלומר, היא באמת לחוצה
?מה אנחנו מציעים לה לדעתכם

664
00:34:27,800 --> 00:34:29,320
?מה? לא להיות לחוצה

665
00:34:29,400 --> 00:34:32,880
זו אמירה לא רצינית מבחינתי
,"להגיד לה "תירגעי

666
00:34:32,960 --> 00:34:34,920
.זו אמירה הכי מלחיצה שיכולה להיות
אני הייתי מציע לה-

667
00:34:35,000 --> 00:34:37,760
.לקחת אותו למסעדה
?חלבית או בשרית-

668
00:34:38,720 --> 00:34:42,280
,ולשבת ולדבר מה הוא רוצה
...מה החלומות שלו, מה

669
00:34:42,920 --> 00:34:47,880
אני חושב שאם היינו צריכים לקחת
את הדברים שאתם אומרים פה ולתבל אותם

670
00:34:47,960 --> 00:34:51,920
אז באמת קודם כול להציע לה
ולהציע לכל אחד אחר

671
00:34:52,000 --> 00:34:54,240
,שנמצא בסיטואציה הזאת או דומה

672
00:34:54,320 --> 00:34:56,440
קודם כול לעשות כל מאמץ
.לא להיות שיפוטי

673
00:34:57,200 --> 00:34:58,200
.אין לנו יכולת לשפוט

674
00:34:59,040 --> 00:35:01,320
אל תדון את חברך"
."עד שתגיע למקומו

675
00:35:01,400 --> 00:35:04,160
לא יכולים. אנחנו לא יכולים
,באמת לדעת מה עובר עליו

676
00:35:04,240 --> 00:35:07,200
,איך עובר עליו, כמה קשה לו
.כמה לא קשה לו

677
00:35:07,280 --> 00:35:13,480
וכן הייתי דווקא במקרים האלה
,מנסה להציע לה לחבר אותו לייעוץ חיצוני

678
00:35:13,560 --> 00:35:14,960
,מישהו שהוא לא מעורב רגשית

679
00:35:15,720 --> 00:35:19,360
מישהו שלא מושפע ישירות
,מהתנהלות כזאת או אחרת

680
00:35:19,440 --> 00:35:25,480
:מי שיבוא וישחק את פרקליט השכל
,רב, יועץ, מאמן, לא משנה, מישהו

681
00:35:25,560 --> 00:35:28,120
.לא חבר. לא חבר
,"במקרה הזה "עשה לך רב

682
00:35:28,200 --> 00:35:31,560
אבל תשאיר כרגע את החבר בצד
.כי החבר מעורב רגשית

683
00:35:31,640 --> 00:35:32,760
.מישהו שלא מעורב רגשית

684
00:35:32,840 --> 00:35:35,400
אני חושב שדווקא בגלל
שהיא מעורבת רגשית

685
00:35:35,480 --> 00:35:37,880
ובגלל שבאמת אכפת לה
,ובאמת כואב לה

686
00:35:37,960 --> 00:35:41,520
היכולת שלה לעזור לו
,היא הרבה יותר קטנה

687
00:35:41,600 --> 00:35:43,600
,ולכן במקרה הזה תהיי מספיק חכמה

688
00:35:44,440 --> 00:35:49,880
תנסי לחבר את בעלך למישהו
שאין לו כרגע מעורבות רגשית

689
00:35:50,680 --> 00:35:53,840
.והתפקיד שלך במקרה הזה זה לתמוך

690
00:35:54,720 --> 00:35:59,280
,לתמוך זה אומר להבין את המקום
,להקשיב, לא לדחוף אותו

691
00:35:59,360 --> 00:36:03,240
,לא לדחוף אותו כי בדרך כלל גבר
בעל שפוטר ממקום עבודה

692
00:36:03,400 --> 00:36:07,520
מרגיש על קצה של צוק
...ומבחינתו כל דחיפה הכי קטנה

693
00:36:07,600 --> 00:36:10,680
הוא רוצה שתזיזי אותו מהקצה
,ואת, מה שאת עושה

694
00:36:10,760 --> 00:36:13,600
,באמת עם המון רצון טוב
.דוחפת אותו לקצה

695
00:36:13,680 --> 00:36:16,480
,הוא לא יודע מה יש למטה
.כמו שאת לא יודעת מה יש למטה

696
00:36:16,560 --> 00:36:22,480
,אז או שתעזרי לו בדיאלוג
תעזרי לו בלהקשיב לו, לא בלייעץ לו

697
00:36:22,560 --> 00:36:26,880
כי במצב שלו ברוב המקרים
.כל עצה תישמע שיפוט. -כן

698
00:36:26,960 --> 00:36:31,400
ולכן עזבי, תני למישהו חיצוני
,"שישב מולו ויגיד לו "אתה פסיבי

699
00:36:31,480 --> 00:36:32,680
,מישהו שהוא לא מעורב רגשית

700
00:36:32,760 --> 00:36:35,520
מישהו שהוא לא יוכל להגיד לו
"?כן, אבל מה את מבינה"

701
00:36:35,600 --> 00:36:36,640
.הוא לא יוכל להגיד את זה

702
00:36:37,440 --> 00:36:41,720
,את תישארי במקום התומך
במקום המחבק, במקום האוהב

703
00:36:41,800 --> 00:36:45,040
,ומאחורי הקלעים תפעלי
.לא ישירות מולו

704
00:36:45,120 --> 00:36:48,560
אני חושב שבמקרים האלה
כשיש צד אחד במשבר

705
00:36:48,640 --> 00:36:51,960
הצד השני יכול לעזור לו מרחוק
,ולא לעזור לו מקרוב

706
00:36:52,040 --> 00:36:57,720
'במיוחד שהמשבר של א
.'מצביע ישירות על משבר של ב

707
00:36:58,640 --> 00:37:00,240
.יהונתן, טלפון

708
00:37:02,200 --> 00:37:04,760
.שנייה, סליחה שנייה
.אוקיי-

709
00:37:04,840 --> 00:37:05,720
?הלו

710
00:37:06,320 --> 00:37:08,200
.כן, ציפי, סליחה
...אני באמצע צילו

711
00:37:08,280 --> 00:37:10,640
.יהונתן, לא עכשיו
?מה, זה דחוף עכשיו? נו-

712
00:37:12,080 --> 00:37:13,400
.לא יודע

713
00:37:13,480 --> 00:37:15,920
.מה שאת חושבת
.יהונתן, תגיד לה שעכשיו אתה לא יכול-

714
00:37:16,000 --> 00:37:17,080
...אבל מה שאת חוש

715
00:37:17,160 --> 00:37:18,320
.זה בסדר גמור

716
00:37:19,040 --> 00:37:21,480
.לא, כתום נראה לי יפה
...לא יודע, נראה לי

717
00:37:21,560 --> 00:37:23,080
.יהונתן, אל תיכנס לרזולוציה עכשיו

718
00:37:23,160 --> 00:37:25,000
.אחר כך תדבר על זה
.שנייה, שנייה, שנייה, זו אשתי-

719
00:37:25,160 --> 00:37:26,480
.אנחנו מסיימים עוד כמה דקות
...אז ת-

720
00:37:26,960 --> 00:37:29,760
.אני פשוט באמצע צילומים פה עם כולם

721
00:37:30,840 --> 00:37:32,640
,הבנתי שזה דחוף
.אני רק אומר לך... טוב

722
00:37:34,320 --> 00:37:36,400
.יהונתן, זה לא כל כך חשוב
.אז שיהיה כתום, כתום זה מצוין-

723
00:37:37,560 --> 00:37:38,560
...שיהיה כתום עם ה

724
00:37:39,440 --> 00:37:41,480
...אז ירוק, ירוק. מה שאת
.יש עוד הרבה זמן-

725
00:37:41,560 --> 00:37:43,320
.לא, לא הבנת אותי

726
00:37:44,480 --> 00:37:47,120
.יהונתן, אנחנו באמצע
.אנחנו באמצע צילום-

727
00:37:47,200 --> 00:37:48,240
...ציפי

728
00:37:48,320 --> 00:37:49,120
...נו, אני באמצע

729
00:37:49,200 --> 00:37:50,440
...אז, אז אני אומר

730
00:37:50,520 --> 00:37:53,320
,לא, לא אמרתי שלא אכפת לי
...את שמה לי מילים

731
00:37:53,400 --> 00:37:55,920
...אני אמרתי ש
יהונתן, תגיד לה-

732
00:37:56,000 --> 00:37:57,840
."אני מתנצל, אני חוזר אלייך"
.שניהם יפים, שניהם יפים-

733
00:37:57,920 --> 00:38:00,200
,אל תגיד לו מה להגיד
?מה אתה אומר לו מה להגיד

734
00:38:00,960 --> 00:38:02,160
?למה הוא ענה בכלל
...אז תעשי-

735
00:38:02,240 --> 00:38:05,160
.אז שיהיה סט... עם נרות באמצע
.אנחנו באמצע צילום, אי אפשר ככה-

736
00:38:05,240 --> 00:38:06,880
.גם אני רוצה לדבר
.תצא החוצה תדבר-

737
00:38:06,960 --> 00:38:08,560
.לא, אני לא אצא
.ציפי, באמת, מה שאת רוצה-

738
00:38:09,440 --> 00:38:10,400
.אנחנו באמצע עבודה

739
00:38:10,480 --> 00:38:11,920
...תראי, אני

740
00:38:12,000 --> 00:38:16,440
,את יודעת מה? ציפי, תקשיבי טוב
,תקשיבי טוב. -שנייה, יהונתן

741
00:38:16,520 --> 00:38:17,440
.אירוע מצוין
...ציפי, תשמעי טוב-

742
00:38:17,520 --> 00:38:19,280
?יהונתן, מה היא רוצה

743
00:38:20,200 --> 00:38:21,200
?מה את רוצה

744
00:38:22,560 --> 00:38:23,680
.אני איתך

745
00:38:27,360 --> 00:38:32,160
,ציפי, תאמיני לי
,האירוע הזה חשוב לנו

746
00:38:32,240 --> 00:38:35,960
,אני הצעתי היום את השבע ברכות הזה
.הם חברים טובים שלי

747
00:38:36,040 --> 00:38:39,080
באמת לא אכפת לי כל כך
,הצבע של המפה והנרות

748
00:38:39,160 --> 00:38:41,480
אני סומך עלייך לגמרי
.בדברים האלה, את יודעת

749
00:38:42,960 --> 00:38:46,040
אני אהיה שמה
,ונעשה אירוע נפלא ונהדר

750
00:38:47,080 --> 00:38:48,720
רק תיתני לי לגמור
?את הצילומים עכשיו, טוב

751
00:38:50,160 --> 00:38:51,360
.טוב, ביי, חמודה

752
00:38:51,440 --> 00:38:52,400
.ביי, מאמי

753
00:38:53,040 --> 00:38:53,880
.סליחה

754
00:38:54,640 --> 00:38:56,880
אז זכינו, זכינו מה שנקרא
.בדוגמה בלייב

755
00:38:58,240 --> 00:39:01,920
.קצת משחק
.אבל עדיין. עדיין. עדיין-

756
00:39:02,240 --> 00:39:04,600
אז כמו שראינו
,בדוגמה הקטנה שהצגת לנו פה

757
00:39:05,240 --> 00:39:08,280
,הטוויסט הקטן לכאורה שעשינו בעלילה

758
00:39:08,360 --> 00:39:10,280
טוויסט, אותו טוויסט
?שבא ואומר: מה את רוצה

759
00:39:11,160 --> 00:39:15,520
,ואז סביר להניח שמה שהיא אמרה בצד השני
,לפי מה שאני הבנתי מהתגובה שלך

760
00:39:15,600 --> 00:39:17,720
.תן לה יחס, תן יחס

761
00:39:17,800 --> 00:39:21,560
עכשיו, היה אפשר לעשות מזה
,המון המון דברים אחרים

762
00:39:21,640 --> 00:39:24,880
,כמו להמשיך ויכוח, כמו לנתק לה
,כמו להרים את הקול

763
00:39:24,960 --> 00:39:28,560
,כמו הרבה דברים שקורים לנו
או לעשות טוויסט בעלילה

764
00:39:28,800 --> 00:39:30,560
,ואת לא מפריעה לי
,ואת לא נכנסת לי לחיים

765
00:39:30,640 --> 00:39:32,520
...ואת לא ואת לא
?מה את רוצה

766
00:39:32,600 --> 00:39:35,320
.ולפעמים זה גומר בעיה בשנייה

767
00:39:35,400 --> 00:39:38,600
בשנייה, ברגע שאתה עושה
."ואתה אומר לצד השני "אני רואה אותך

768
00:39:38,680 --> 00:39:41,680
,"ברגע שהוא ישים לב, "רואים אותי

769
00:39:42,560 --> 00:39:45,200
:פתאום ייפתח לו הפתח
,אוקיי, אז אני מוכן לקבל החלטה

770
00:39:45,280 --> 00:39:46,840
,אוקיי, אז אני אוותר לך הפעם

771
00:39:46,920 --> 00:39:49,120
,אוקיי, אז אתה בצילומים
.תמשיך את הצילומים, אוקיי

772
00:39:49,280 --> 00:39:53,480
,"האישור הזה "הוא ראה אותי

773
00:39:53,560 --> 00:39:57,800
,"האישור הזה "הוא סופר אותי
- "אני חשובה לו"

774
00:39:57,880 --> 00:40:02,640
זה אחד הדברים שאם אנחנו נסגור
את המפגש של היום

775
00:40:02,720 --> 00:40:05,440
אז אנחנו נסתכל עליהם
,ככמה כלים קטנים. אחד מהכלים

776
00:40:05,520 --> 00:40:10,760
,כמה כלים לתת לצופים שלנו
?הכלי הראשון, הרי מה ראינו פה

777
00:40:10,840 --> 00:40:15,920
באנו לראות בעיה מרכזית
,של אחד יותר פסיבי, אחד יותר אקטיבי

778
00:40:16,000 --> 00:40:20,240
אחד שלכאורה לא אכפת לו
.ואחד שאכפת לו יותר מדי

779
00:40:20,320 --> 00:40:24,000
עכשיו, מה שאנחנו רוצים לבוא ולומר
,שזו לא תמיד המציאות

780
00:40:24,080 --> 00:40:30,360
לא בהכרח מה שבן אדם מביע ומחצין
משקף באמת על הרצון האמיתי שלו

781
00:40:30,440 --> 00:40:32,080
.ועל החיבור האמיתי שלו

782
00:40:32,160 --> 00:40:35,080
זה משקף באמת
.על יכולת ההבעה שלו

783
00:40:35,160 --> 00:40:40,120
,מלמדים אותנו שהרי המחשבה
,דיבור ומעשה הם הלבושים של הנפש

784
00:40:40,800 --> 00:40:45,000
,אז הדיבור והמעשה הם לבוש
,הם לא בהכרח האמת שלי

785
00:40:45,080 --> 00:40:47,720
,זו האמת שלי לכרגע
,לסיטואציה שאני נמצא

786
00:40:47,800 --> 00:40:49,720
,ליום שעברתי, לאישיות שלי

787
00:40:49,800 --> 00:40:52,560
אבל זה לא באמת
.אם אכפת לי או לא

788
00:40:52,640 --> 00:40:55,760
אז לאלה שמכירים את עצמם
בתוך מערכת זוגית

789
00:40:55,840 --> 00:40:57,320
,ויודעים שהם פחות דומיננטיים

790
00:40:57,760 --> 00:41:02,400
,אכפת להם אבל הם פחות דומיננטיים
,הם פחות וורבאליים

791
00:41:02,480 --> 00:41:06,200
תעבירו את המסר לצד השני
שחשוב לכם

792
00:41:06,280 --> 00:41:10,000
כדי לקבל את הלגיטימציה
.להמשיך להיות מי שאתם

793
00:41:10,240 --> 00:41:12,600
אחרת לא תצטרכו לשחק
,כל הזמן משחק ועוד משחק

794
00:41:12,680 --> 00:41:16,520
ומשחק על משחק, על משחק
.שרק ייצר עוד ועוד ועוד פילוג

795
00:41:16,600 --> 00:41:20,880
קודם כול תעבירו לצד השני
,אכפת לי", תקשיבו"

796
00:41:22,240 --> 00:41:24,720
."תעבירו לצד השני "כן, אתה חשוב לי

797
00:41:25,040 --> 00:41:29,280
זה אחד הדברים המרכזיים
.שהצד השני צריך לקבל, את התובנה

798
00:41:29,360 --> 00:41:33,600
.זה לצד הפסיבי
,לצד האקטיבי, לצד הדומיננטי

799
00:41:33,680 --> 00:41:38,280
תבין שמה שאתה רואה
.זה לא בהכרח מה שקורה

800
00:41:38,360 --> 00:41:42,720
,יכול להיות שזה קושי ביטוי
,יכול להיות שבאמת זה קושי קבלת החלטה

801
00:41:42,800 --> 00:41:45,800
...יכול להיות שהנושא
יכול להיות הרבה מאוד דברים

802
00:41:45,880 --> 00:41:49,760
:אבל הפירוש והתרגום של
,אם הוא לא אומר

803
00:41:49,840 --> 00:41:52,440
,אם היא לא משתפת
אם היא לא משתתפת

804
00:41:52,520 --> 00:41:58,200
,זה אומר שאני לא מספיק חשוב - זה עיוות
.וזה עיוות שהוא לא קשור למציאות

805
00:41:58,280 --> 00:42:01,800
,את חשובה לי ותהיי חשובה לי
.לא משנה מה הנושא שאת מעלה

806
00:42:01,880 --> 00:42:06,200
אז אם כל אחד מהצדדים
יבין שיש צד שני ונקודת המוצא

807
00:42:06,280 --> 00:42:10,600
כן, אני חשובה לו למרות"
"...שהנושא לא מעניין, כן אני

808
00:42:11,080 --> 00:42:15,880
אם נדע לתת את ההבנה הזאת
,בין שני בני הזוג

809
00:42:15,960 --> 00:42:19,680
,נוכל להמשיך להיות דומיננטי
,פסיבי ואקטיבי

810
00:42:19,760 --> 00:42:22,800
נמשיך להיות וזה לא יערער לנו
.את המערכות

811
00:42:22,880 --> 00:42:25,800
,אז נקודה למחשבה לכולנו יש

812
00:42:26,600 --> 00:42:29,760
תמשיך ליהנות מהבשרי
ותלמד ליהנות מהחלבי

813
00:42:29,840 --> 00:42:34,960
ושאשתך תלמד ליהנות מהמאכלים
שאפשר ליהנות מהם בתוך הבשרי

814
00:42:35,040 --> 00:42:36,640
.וככה כולנו נצליח ליהנות

815
00:42:37,240 --> 00:42:40,120
אז לאחר שסיכמנו
,את הטיפים הקטנים להיום

816
00:42:40,200 --> 00:42:42,280
,"אני רוצה להודות ל"בעטלרס

817
00:42:42,440 --> 00:42:45,560
.תענוג אמיתי כרגיל לבלות איתכם
.בכיף. -בשמחה-

818
00:42:45,640 --> 00:42:48,440
,תודה לכם
,תודה לכם, הצופים בבית

819
00:42:48,600 --> 00:42:52,240
ואני מחכה לראות את כולכם פה
.ואותכם בפעם הבאה

820
00:42:52,400 --> 00:42:53,520
.להתראות. -להתראות

821
00:42:55,800 --> 00:42:59,080
?מסעדה בשרית? אפשר
?מנצלים את זה