הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום - בין ארץ לשמים

הרב ברוך רוזנבלום

במה דומה יום תשעה באב ליום הכיפורים? הרב ברוך רוזנבלום מרחיב על מעלתו וחשיבותו של יום תשעה באב