הרב יוסף בן פורת

ספר הזכרונות - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

התקופה שבין י"ז בתמוז עד לתשעה באב היא תקופה לא פשוטה. מה ארע בתקופה הזו בהיסטוריה? הרב יוסף בן פורת על הזמן הרגיש של שלושת השבועות