הרב רונן חזיזה - עשרת הרוגי מלכות ותשעה באב

הרב רונן חזיזה

הרב רונן חזיזה בקברו של רבי חוצפית המתורגמן מעשרת הרוגי מלכות מקרב אלינו את סיפור הריגתם של קדושי עליון הרוגי מלכות ומסביר בקצרה דינים נחוצים לצום תשעה באב

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,360 --> 00:00:06,130
אנחנו נמצאים בציון של רבי חוצפית
המתורגמן, שהיה אחד מעשרת הרוגי מלכות.

2
00:00:06,660 --> 00:00:10,250
את הסיפור המרתק של עשרת הרוגי מלכות
נספר מאוחר יותר.

3
00:00:10,710 --> 00:00:14,080
כרגע נלמד כמה הלכות שקשורות לתשעה באב.

4
00:00:18,170 --> 00:00:23,230
צום תשעה באב הוא הצום החמור ביותר
מבין הצומות שיש לנו, מלבד יום הכיפורים.

5
00:00:23,820 --> 00:00:27,370
ובכל זאת, רק הגדולים חייבים בצום הזה.

6
00:00:27,640 --> 00:00:30,650
אנחנו לא מחנכים את הילדים
לצום בתשעה באב,

7
00:00:30,660 --> 00:00:32,980
וגם לא בצומות האחרים שקשורים לחורבן.

8
00:00:33,520 --> 00:00:38,760
מדוע? כיוון שאנחנו מצפים שכשהם יגדלו,
ייבנה בית המקדש ולא יצטרכו לצום.

9
00:00:39,240 --> 00:00:44,600
לכן רק מי שהוא מעל גיל 13 בגברים,
או הבנות מגיל 12,

10
00:00:44,850 --> 00:00:46,220
אז חייבים בצום.

11
00:00:56,840 --> 00:01:02,540
כלל חשוב בהלכה שגזירות חכמים
נתקנו רק לאנשים בריאים ולא לאנשים חולים.

12
00:01:03,290 --> 00:01:07,750
לכן צום תשעה באב שגם הוא מדרבנן,
הוא נתקן לאנשים בריאים.

13
00:01:08,150 --> 00:01:12,750
אבל אדם שיש לו חולי בגופו
והרופא אומר לו שהוא צריך לאכול,

14
00:01:13,170 --> 00:01:15,100
עליו לאכול ולא לצום.

15
00:01:16,120 --> 00:01:19,070
יש אנשים שכשהם רעבים,
הם מרגישים חולים.

16
00:01:19,560 --> 00:01:21,900
כמובן שלא על זה החולי שמדובר.

17
00:01:22,370 --> 00:01:27,230
חולי הכוונה שהוא נזקק לתרופה,
או שהוא שוכב במיטה מבלי יכולת לקום -

18
00:01:27,650 --> 00:01:28,910
אדם זה פטור מהצום.

19
00:01:31,880 --> 00:01:34,620
איסור נוסף שיש בתשעה באב
הוא איסור רחיצה.

20
00:01:35,260 --> 00:01:41,380
אסור לאדם לרחוץ את גופו או אפילו
חלק מגופו במים בתשעה באב.

21
00:01:41,890 --> 00:01:47,020
לכן כשאדם מתעורר בבוקר, בדרך כלל
הוא הולך לכיור, שותף את פניו במים,

22
00:01:47,410 --> 00:01:49,140
אבל בתשעה באב זה אסור.

23
00:01:49,670 --> 00:01:52,660
צריכים ליטול את הידיים
רק עד קשרי האצבעות,

24
00:01:52,970 --> 00:01:54,910
זאת אומרת, חצי מכף היד,

25
00:01:55,190 --> 00:01:59,060
ואז עם הידיים הרטובות
מנגבים את העיניים מהלכלוך,

26
00:01:59,430 --> 00:02:01,120
ובזה הסתיים טקס הבוקר.

27
00:02:01,810 --> 00:02:04,330
רחיצה שהיא לשם ניקיון מותרת,

28
00:02:04,810 --> 00:02:08,470
ולכן אדם שהתלכלך
מאיזשהו דבר באמצע הצום,

29
00:02:08,940 --> 00:02:10,800
מותר לו לרחוץ את הלכלוך כרגיל.

30
00:02:11,130 --> 00:02:15,290
או אישה שהחליפה לילדים שלה הקטנים,
יכולה לרחוץ את ידיה,

31
00:02:15,670 --> 00:02:18,730
או כשהיא מבשלת,
מותר לה לרחוץ את ידיה כרגיל,

32
00:02:18,780 --> 00:02:20,900
כיוון שזו לא רחיצה לשם תענוג.

33
00:02:29,420 --> 00:02:33,340
איסור נוסף בתשעה באב
זה איסור נעילת נעלי עור.

34
00:02:33,790 --> 00:02:37,960
רבותינו גזרו שאסור לאדם לנעול
נעליים מעור בתשעה באב.

35
00:02:38,300 --> 00:02:43,100
לכן כל אדם ינעל נעלי בד
או גומי שזה מותר.

36
00:02:43,230 --> 00:02:46,840
יש החושבים שאסור גם לשים
חגורה מעור, אבל זו טעות.

37
00:02:47,080 --> 00:02:50,850
האיסור הוא רק על הנעליים,
ולא על בגדים אחרים שעשויים מעור.

38
00:02:56,180 --> 00:02:59,760
ראוי שאדם לא יצא אל הרחוב
ויטייל בתשעה באב,

39
00:03:00,190 --> 00:03:06,650
כיוון שבכך הוא מסיח את דעתו מהיום הקדוש
הזה שמיועד להתבוננות על חורבן בית המקדש,

40
00:03:07,050 --> 00:03:11,900
אלא ישב בביתו ויראה או ישמע
דברים שקשורים לחורבן בית המקדש.

41
00:03:18,690 --> 00:03:21,210
נוהגים לשבת על הרצפה בתשעה באב,

42
00:03:21,610 --> 00:03:23,510
בין בבית ובין בבית הכנסת.

43
00:03:23,870 --> 00:03:27,020
אבל זה רק עד הצהריים ביום הצום.

44
00:03:27,450 --> 00:03:30,770
מחצות היום מותר לשבת על הכיסאות כרגיל.

45
00:03:31,540 --> 00:03:35,830
כל האיסורים שהזכרנו בתשעה באב
זה רק עד מוצאי הצום.

46
00:03:36,100 --> 00:03:40,270
מיד כשיוצא הצום מותר לכבס,
מותר להתרחץ,

47
00:03:40,530 --> 00:03:42,680
מותר להסתפר ולהתגלח כרגיל.

48
00:03:43,100 --> 00:03:45,900
הדבר היחיד שנשאר אסור
זה אכילת בשר.

49
00:03:46,400 --> 00:03:48,820
אכילת בשר אסורה עד יום למחרת.

50
00:03:49,210 --> 00:03:53,830
מנהג האשכנזים עד חצות היום,
ומנהג הספרדים עד הלילה.

51
00:03:58,300 --> 00:04:03,930
ועל אף כל ההלכות שאמרנו,
לא אומרים תחנון ביום תשעה באב בתפילה.

52
00:04:04,590 --> 00:04:08,040
מדוע? הכי מתאים היה לומר תחנון ביום כזה.

53
00:04:08,610 --> 00:04:13,620
אלא, אומרים רבותינו, יום תשעה באב
נקרא חג, נקרא מועד,

54
00:04:14,220 --> 00:04:16,900
ומאחר והוא נקרא מועד,
לא אומרים תחנון במועד.

55
00:04:17,470 --> 00:04:20,760
זה בא לנטוע בנו אמונה ותקווה וחיזוק

56
00:04:20,990 --> 00:04:25,640
לדעת שיום זה יתהפך לעם ישראל
לשמחה גדולה, אמן ואמן.

57
00:04:34,660 --> 00:04:38,440
"לאחר חורבן בית המקדש,
היו פריצי הדור מתגאים ואומרים:

58
00:04:38,880 --> 00:04:41,190
'מה הפסדנו בזה שנחרב בית המקדש?

59
00:04:41,610 --> 00:04:46,010
'הרי יש בינינו תלמידי חכמים
שמדריכים אותנו בתורה ובמצוות.

60
00:04:46,790 --> 00:04:50,870
"מיד הכניס הקב"ה בליבו
של קיסר רומי ללמוד את התורה.

61
00:04:51,500 --> 00:04:55,270
'הוא התחיל מבראשית
והגיע לפרשת 'ואלה המשפטים.'

62
00:04:56,130 --> 00:05:01,620
"כיוון שהגיע לפסוק
'וגונב איש ומכרו ונמצא בידו, מות יומת,'

63
00:05:02,160 --> 00:05:05,500
"מיד ציווה למלא את הארמון שלו בנעליים.

64
00:05:06,310 --> 00:05:09,080
"הוא שלח וקרא לעשרה מחכמי ישראל.

65
00:05:09,670 --> 00:05:13,010
"באו לפניו, הושיב אותם
בכורסאות של זהב.

66
00:05:13,940 --> 00:05:18,820
"אמר להם: 'אני רוצה לשאול אתכם שאלה,
אבל אמרו לי את הדין לאמתו.'

67
00:05:20,010 --> 00:05:20,960
"אמרו לו: 'אמור.'

68
00:05:21,830 --> 00:05:28,450
"שאל אותם: 'מי שגנב איש מאחיו
מבני ישראל ומכר אותו, מה הדין שלו'?

69
00:05:29,240 --> 00:05:32,260
"אמרו לו: 'התורה אמרה מות יומת.'

70
00:05:33,060 --> 00:05:36,430
"ענה ואמר להם: 'אם כן, אתם חייבים מיתה.'

71
00:05:37,190 --> 00:05:40,250
"אמרו לו: 'מה? אנחנו?
על מה חייבים מיתה'?

72
00:05:40,840 --> 00:05:43,580
"אמר להם: 'על מכירת יוסף הצדיק.

73
00:05:44,430 --> 00:05:47,170
'הם השבטים מכרו את אחיהם.

74
00:05:47,940 --> 00:05:50,030
'אם הם היו בחיים, הייתי הורג אותם.

75
00:05:50,470 --> 00:05:53,590
'כעת שהם לא בחיים,
אתם תהיו במקומם.'

76
00:05:54,980 --> 00:05:57,080
"אמרו לו: 'תן לנו זמן שלושה ימים.

77
00:05:57,480 --> 00:06:02,210
'אם נמצא זכות על עצמנו - מוטב,
ואם לא - תעשה מה שתחפוץ.'

78
00:06:03,080 --> 00:06:05,030
"הסכים ונתן להם שלושה ימים.

79
00:06:05,840 --> 00:06:09,120
"יצאו מלפניו והלכו לרבי ישמעאל כוהן גדול.

80
00:06:09,860 --> 00:06:14,490
"אמרו לו: 'תזכיר את שם ה' המפורש
ותעלה לשמיים ותשאל

81
00:06:14,870 --> 00:06:17,040
'האם הדין הזה נגזר עלינו או לא.'

82
00:06:18,940 --> 00:06:23,180
"מיד טיהר רבי ישמעאל את עצמו,
התעטף בטלית ותפילין,

83
00:06:23,570 --> 00:06:29,030
"הזכיר את השם המפורש,
והרוח הרימה אותו והגיע לרקיע השישי.

84
00:06:29,850 --> 00:06:31,540
"פגש את גבריאל המלאך.

85
00:06:32,300 --> 00:06:38,680
"אמר לו גבריאל: 'אתה זה רבי ישמעאל
כוהן גדול שהקב"ה משתבח בך בכל יום'?

86
00:06:39,150 --> 00:06:39,800
"אמר לו: 'אני.'

87
00:06:40,720 --> 00:06:42,470
"שאל אותו: 'למה עלית לכאן'?

88
00:06:43,020 --> 00:06:48,330
"אמר לו: 'לפי שהמלכות גזרה עלינו גזירה
לאבד מאיתנו עשרה חכמים,

89
00:06:48,700 --> 00:06:52,650
'ועליתי כדי לדעת אם הגזירה
היא מאת הקב"ה או לא.'

90
00:06:53,920 --> 00:06:56,960
"שאל אותו: 'ואם הגזירה לא חתומה,
תוכל לבטלה'?

91
00:06:57,420 --> 00:06:59,710
"אמר לו: 'כן. על-ידי השם המפורש.'

92
00:07:00,110 --> 00:07:05,130
"אמר לו גבריאל: 'ישמעאל בני,
חי נפשך שכך שמעתי מאחורי הפרגוד,

93
00:07:05,590 --> 00:07:10,300
'שעשרה חכמי ישראל נמסרו להריגה
בידי מלכות הרשעה.'

94
00:07:10,860 --> 00:07:12,200
"שאל אותו רבי ישמעאל: 'למה'?

95
00:07:12,830 --> 00:07:17,040
"אמר לו גבריאל:
'על מכירת יוסף שמכרוהו אחיו,

96
00:07:17,590 --> 00:07:20,990
'שמידת הדין מקטרגת בכל יום
לפני כיסא הכבוד,

97
00:07:21,430 --> 00:07:26,960
'ואומרת: ריבונו של עולם, כתוב בתורה שלך
מי שגונב את אחיו ומכרו - מות יומת.

98
00:07:27,570 --> 00:07:31,770
'השבטים שמכרו את יוסף אחיהם,
עדיין לא פרעת מהם או מזרעם.

99
00:07:32,300 --> 00:07:36,760
'לפיכך נגזרה גזירה על עשרה מחכמי ישראל
למסור אותם להריגה.'

100
00:07:37,820 --> 00:07:43,350
"אמר לו רבי ישמעאל: 'עד היום לא מצא
הקב"ה פריעה במכירתו אלא בנו'?

101
00:07:43,910 --> 00:07:46,740
"אמר לו גבריאל: 'חי נפשך, ישמעאל בני,

102
00:07:47,020 --> 00:07:52,320
'שמיום שמכרו השבטים את יוסף,
לא מצא הקב"ה בדור אחד

103
00:07:52,600 --> 00:07:58,250
'צדיקים וחסידים כמו השבטים.
לפיכך הקב"ה פורע בכם.'

104
00:07:58,790 --> 00:08:04,430
"מיד ירד רבי ישמעאל ואמר לחבריו
שכבר נגזרה הגזירה ונכתב ונחתם.

105
00:08:04,960 --> 00:08:08,440
"היו בוכים על זה שנגזרה עליהם
גזירה כזו קשה,

106
00:08:08,770 --> 00:08:12,820
"ושמחים שהקב"ה בחר בהם כצדיקים גדולים.

107
00:08:14,000 --> 00:08:18,370
"היו יושבים זוגות זוגות:
רבי ישמעאל ורבן שמעון בן גמליאל,

108
00:08:18,790 --> 00:08:21,240
"רבי עקיבא ורבי חנניה בן תרדיון,

109
00:08:21,640 --> 00:08:24,360
"רבי אלעזר בן שמוע ורבי ישבב הסופר,

110
00:08:24,840 --> 00:08:27,820
"רבי חנניא בן חכינאי ורבי יהודה בן בבא,

111
00:08:28,150 --> 00:08:31,280
"רבי חוצפית המתורגמן ורבי יהודה בן דמא.

112
00:08:31,870 --> 00:08:37,120
"נכנס הקיסר וכל גדולי רומי ואמר להם:
'מי ייהרג ראשון'?

113
00:08:38,100 --> 00:08:42,830
"ענה רבי שמעון בן גמליאל: 'אני נשיא בן
נשיא מזרעו של דוד המלך, עליו השלום.

114
00:08:43,190 --> 00:08:44,230
'אני איהרג תחילה.'

115
00:08:45,030 --> 00:08:46,790
"אמר לו רבי ישמעאל כוהן גדול:

116
00:08:47,150 --> 00:08:51,750
'אני כוהן גדול בן כוהן גדול
מזרעו של אהרון. אני איהרג תחילה.'

117
00:08:52,970 --> 00:08:54,880
"אמר הקיסר: 'נפיל גורלות.'

118
00:08:55,440 --> 00:08:58,710
"עשו גורל ונפל הגורל
על רבן שמעון בן גמליאל.

119
00:08:59,280 --> 00:09:02,650
"ציווה הקיסר שיחתכו את ראשו,
וחתכו את ראשו.

120
00:09:03,470 --> 00:09:08,080
"בתו של הקיסר השקיפה מהחלון
וראתה את רבי ישמעאל כוהן גדול

121
00:09:08,440 --> 00:09:10,990
"שהיה אחד מהאנשים היפים ביותר בעולם.

122
00:09:11,790 --> 00:09:14,530
"מיד שלחה שליח לאביה ואמרה לו:

123
00:09:14,680 --> 00:09:16,290
'בקשה אחת יש לי ממך.'

124
00:09:16,990 --> 00:09:20,190
"אמר לה הקיסר: 'בתי, כל שתבקשי אעשה,

125
00:09:20,470 --> 00:09:22,930
'חוץ מלהציל את רבי ישמעאל וחבריו.'

126
00:09:23,990 --> 00:09:28,780
"שלחה לו: 'אבקש ממך, תשאיר בחיים רק אותו,
את רבי ישמעאל כוהן גדול.'

127
00:09:29,780 --> 00:09:31,190
"אמר לה: 'כבר נשבעתי.'

128
00:09:32,140 --> 00:09:37,640
"ביקשה ממנו: 'לפחות תפשיט את עור פניו
כדי שאסתכל בו בכל יום.'

129
00:09:38,610 --> 00:09:40,880
"מיד ציווה הקיסר להפשיט את עור פניו.

130
00:09:41,390 --> 00:09:45,810
"כיוון שהגיע למקום התפילין,
צעק רבי ישמעאל צעקה גדולה.

131
00:09:46,380 --> 00:09:48,550
"אמר לו הקיסר: 'עכשיו אתה נזכר לצעוק'?

132
00:09:49,070 --> 00:09:52,670
"אמר לו: 'איני צועק על הצער שלי,
אלא על מקום התפילין

133
00:09:53,000 --> 00:09:55,130
'שלא אזכה יותר להניח תפילין."'

134
00:09:56,300 --> 00:10:00,410
כך הרג באכזריות אותו קיסר
את עשרת הצדיקים הגדולים הללו.

135
00:10:00,940 --> 00:10:03,560
ובתשעה באב כשאנו בוכים
על חורבן בית המקדש,

136
00:10:03,910 --> 00:10:06,870
אנו בוכים גם על מיתתם של צדיקים אלו.

137
00:10:07,940 --> 00:10:11,290
יהי רצון שנזכה בקרוב לראות בגאולת ישראל

138
00:10:11,630 --> 00:10:14,640
ובבניין ירושלים ובית המקדש,
אמן ואמן.

139
00:10:14,660 --> 00:10:15,150
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה