x
הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה: פרשת דברים - תבקשי ירושלים

הרבנית חגית שירה

את רוצה ישועה? עצה בדוקה: כל פעם שבא לך לבכות תכווני את הדמעות שלך על ירושלים. הבכי הזה יביא לך את מה שלבך חפץ