הרב רונן חזיזה - מנהגי ימי בין המצרים

הרב רונן חזיזה

האם מותר לקנות מקרר חדש בימי בין המצרים? מותר לאכול בשר בברית מילה בימים אלו? מתי אסור להסתפר ולהתגלח? הרב רונן חזיזה בדינים מיוחדים לימי בין המצרים ובמה שונים הימים שלפני ראש חודש אב מראש חודש אב והלאה

תמלול ההרצאה

1
00:00:45,090 --> 00:00:49,140
אנחנו נמצאים בציון של בנימין הצדיק
.כאן בעיר הקודש צפת

2
00:00:49,300 --> 00:00:53,560
הגמרא מספרת שבנימין הצדיק
,היה ממונה על קופה של צדקה

3
00:00:54,170 --> 00:00:56,200
ופעם אחת הייתה שנת בצורת

4
00:00:56,530 --> 00:01:01,660
:ובאה אישה לבנימין הצדיק וביקשה ממנו
."רבי, פרנסני. תן לי מקופת הצדקה"

5
00:01:02,190 --> 00:01:05,920
.אמר לה בנימין הצדיק: "אין. נגמר
."כל הכסף נגמר

6
00:01:06,250 --> 00:01:11,130
,אמרה לו: "אם אתה לא נותן לי לאכול
."אני מתה ושבעת בניי גם כן ימותו

7
00:01:11,770 --> 00:01:15,000
.עמד בנימין הצדיק ונתן לה מהכסף שלו

8
00:01:16,700 --> 00:01:19,560
.לימים, חלה בנימין הצדיק ועמד למות

9
00:01:20,150 --> 00:01:22,590
:באו מלאכי השרת לפני הקב"ה ואמרו

10
00:01:23,130 --> 00:01:27,040
כל המציל נפש אחת מישראל"
."כאילו הציל עולם מלא

11
00:01:27,460 --> 00:01:31,390
,בנימין הצדיק הציל אישה עם שבעת בניה"
"?וככה ימות

12
00:01:31,950 --> 00:01:37,370
מיד הקב"ה קרע את גזר דינו
.והוסיף לו 22 שנה על חייו

13
00:01:38,080 --> 00:01:40,700
.מכאן לומדים כמה גדול כוח הצדקה

14
00:01:41,280 --> 00:01:44,760
,גם על הגאולה, שאנו מצפים אליה
:אומרת הגמרא

15
00:01:44,800 --> 00:01:51,900
,אין ירושלים נפדית אלא בצדקה"
."שנאמר: ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה

16
00:01:52,300 --> 00:01:58,330
אנחנו נמצאים בימי בין המצרים
.והצדקה חשובה מאוד לקרב את ביאת המשיח

17
00:02:00,420 --> 00:02:04,850
ניכנס לבית המדרש הסמוך לציון
.ונלמד כמה הלכות מהשולחן ערוך

18
00:02:19,560 --> 00:02:23,210
היום נלמד על ההלכות שמתחילות
.מראש חודש אב

19
00:02:24,160 --> 00:02:28,730
:כותב השולחן ערוך
."משנכנס אב ממעטין בשמחה"

20
00:02:29,500 --> 00:02:32,440
.שימו לב, לא כתוב לא לשמוח בכלל

21
00:02:33,090 --> 00:02:36,210
,השמחה היא החיות של האדם
,אי-אפשר לחיות בלי שמחה

22
00:02:36,860 --> 00:02:41,720
,אלא יש זמנים שבהם מרבים בשמחה
,כמו בראש חודש אדר

23
00:02:42,060 --> 00:02:44,320
,"משנכנס אדר מרבים בשמחה"

24
00:02:44,690 --> 00:02:49,360
,ויש זמנים שממעטים בשמחה
.שזה מראש חודש אב

25
00:02:50,280 --> 00:02:56,980
,הבן איש חי כותב ש'אב' מלשון חשיבות
.כמו אב המשפחה, אב בית הדין

26
00:02:57,490 --> 00:03:00,530
,כך חודש אב נקרא 'אב' מלשון שהוא חשוב

27
00:03:00,850 --> 00:03:04,480
,כי הוא עתיד להיות החודש שבו תהיה גאולה

28
00:03:04,710 --> 00:03:07,800
חודש שבו תהיה חשיבות
.יותר מכל שאר החודשים

29
00:03:08,220 --> 00:03:13,710
,לכן גם כשאנחנו נוהגים את מנהגי האבלות
.עלינו לזכור שזה לא לזמן ארוך

30
00:03:14,100 --> 00:03:18,640
בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה
.וחודש זה יתהפך לשמחה

31
00:03:19,250 --> 00:03:21,170
:ההלכה הראשונה שכותב השולחן ערוך

32
00:03:21,880 --> 00:03:26,450
,יהודי שיש לו משפט נגד גוי בימים אלו

33
00:03:26,880 --> 00:03:29,560
.כדאי שינסה לדחות את זה לזמן אחר

34
00:03:30,240 --> 00:03:34,330
למה? כי המזל של עם ישראל
.יורד בימים הללו

35
00:03:34,630 --> 00:03:40,150
,אבל רבותינו לימדו אותנו שאין מזל לישראל
,עם ישראל הם מעל המזל

36
00:03:40,570 --> 00:03:43,170
אז למה השולחן ערוך אומר
?לדחות את המשפט

37
00:03:43,830 --> 00:03:46,830
,אלא צריך לדעת
,כשהקב"ה ברא את העולם

38
00:03:47,290 --> 00:03:51,010
ברא אותו עם כוחות עליונים
.שמשפיעים על העולם שלנו

39
00:03:51,610 --> 00:03:53,310
.אחד הכוחות הוא המזלות

40
00:03:53,760 --> 00:03:59,660
,יש ברקיע מזלות לפי סדר החודשים
.וזה משפיע על כל מי שנמצא בעולם הזה

41
00:04:00,210 --> 00:04:01,780
,זה דבר ידוע ומפורסם

42
00:04:02,330 --> 00:04:05,400
.וזה משפיע גם על יהודים וגם על גויים

43
00:04:05,940 --> 00:04:10,860
אבל ליהודי יש כוח להתרומם
.מעל ההשפעה של המזל

44
00:04:11,440 --> 00:04:16,640
גם אם לפי המזל שלו אמור לקרות
,לו דבר מסוים, בגלל שהוא מחובר לקב"ה

45
00:04:17,030 --> 00:04:18,780
,הקב"ה שולט על המזלות

46
00:04:19,160 --> 00:04:21,830
.לכן יש לו כוח להתרומם מעל המזל

47
00:04:22,730 --> 00:04:24,770
.לא תמיד יהודי מצליח לעשות את זה

48
00:04:25,640 --> 00:04:27,180
.צריך בשביל זה להתאמץ

49
00:04:27,690 --> 00:04:35,040
כמו שמסופר על רבי עקיבא, שהחוזים בכוכבים
.אמרו לו שבתו אמורה למות ביום החתונה שלה

50
00:04:35,320 --> 00:04:37,190
.ככה הם רואים שמופיע במזל שלה

51
00:04:37,870 --> 00:04:44,290
,רבי עקיבא למחרת החתונה, הלך לביתה
.תקתק בדלת והמתין לראות האם באמת היא בחיים

52
00:04:44,960 --> 00:04:46,950
,כשפתחה לו את הדלת
הוא נרגע

53
00:04:47,370 --> 00:04:49,050
"?ושאל אותה: "אמרי לי, מה קרה

54
00:04:49,590 --> 00:04:54,360
,היא סיפרה לו שבבוקר
,כשהיא הוציאה את הסיכה שנעצה בקיר

55
00:04:54,760 --> 00:04:59,280
יצא נחש. היא בלי כוונה הרגה נחש
בלילה הקודם

56
00:04:59,290 --> 00:05:00,600
.כשהיא הכניסה את הסיכה לקיר

57
00:05:01,440 --> 00:05:04,970
.אמר לה רבי עקיבא: "ניצלת ממוות
"?איזה מעשה טוב עשית

58
00:05:05,550 --> 00:05:08,900
היא סיפרה לו שבחתונה שלה
,היה עני שלא היה לו מה לאכול

59
00:05:09,320 --> 00:05:11,550
.והיא ויתרה על המנה שלה בשבילו

60
00:05:12,210 --> 00:05:15,160
,זאת אומרת
,שלפי המזל היא הייתה צריכה למות

61
00:05:15,520 --> 00:05:19,910
,אבל מאחר והיא עשתה מעשה של צדקה
.היא ניצלה והתרוממה מעל המזל

62
00:05:20,610 --> 00:05:25,020
אומר השולחן ערוך: מאחר ויהודי
,לא תמיד מצליח להתרומם מעל המזל

63
00:05:25,420 --> 00:05:29,220
,אם יש לו משפט מול גוי
.כדאי שידחה את זה אחרי תשעה באב

64
00:05:29,850 --> 00:05:35,650
אבל אם אין אפשרות אחרת, יתחזק האדם
.בתורה ומצוות ובעזרת השם יצליח

65
00:05:36,510 --> 00:05:39,700
.חתונה - אין שמחה כשמחת החתונה

66
00:05:40,070 --> 00:05:41,730
."שמח תשמח רעים אהובים"

67
00:05:42,210 --> 00:05:45,180
,ובגלל שמשנכנס אב ממעטים בשמחה

68
00:05:45,410 --> 00:05:47,850
.לכן לא עורכים חתונות בימים אלו

69
00:05:48,430 --> 00:05:50,500
:קניית רהיטים ומוצרים חדשים

70
00:05:51,560 --> 00:05:55,320
אדם שהתקלקל לו המקרר
- והוא צריך לקנות מקרר חדש

71
00:05:55,580 --> 00:05:56,640
.בוודאי שמותר לו

72
00:05:57,310 --> 00:06:01,720
לא רק מקרר, כל מוצר אחר
.שאדם זקוק לקנות, גם בימים אלו מותר

73
00:06:02,550 --> 00:06:04,320
?אז מה אסור לקנות בימים אלו

74
00:06:05,230 --> 00:06:06,670
.מוצרים של שמחה

75
00:06:07,060 --> 00:06:08,330
?איזה מוצרים של שמחה

76
00:06:08,890 --> 00:06:12,770
חתן וכלה שמתכוננים לחתונתם
,שתהיה אחרי תשעה באב

77
00:06:13,030 --> 00:06:14,870
.הם קונים מוצרים ויש בזה שמחה

78
00:06:15,160 --> 00:06:17,790
,קונים חדר שינה, קונים ארון
.קונים מוצרי חשמל

79
00:06:18,070 --> 00:06:24,030
,המוצרים הללו מכניסים שמחה בלב
,ולכן להם, לחתן ולכלה ולמשפחות

80
00:06:24,370 --> 00:06:26,860
.אסור לקנות בימים אלו מוצרים חדשים

81
00:06:27,250 --> 00:06:31,920
,אבל אדם רגיל שצריך איזשהו מוצר
.מותר לו לקנות בימים הללו

82
00:06:32,480 --> 00:06:37,700
אכילת בשר: הגמרא מספרת
,שלאחר חורבן בית המקדש השני

83
00:06:38,030 --> 00:06:40,920
היו אנשים שהפסיקו לאכול בשר
.ולשתות יין

84
00:06:41,820 --> 00:06:46,420
:בא אליהם רבי יהושע ושאל אותם
"?למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין"

85
00:06:46,950 --> 00:06:51,290
אמרו לו: "איך נאכל בשר
,אם נחרב בית המקדש והמזבח

86
00:06:51,690 --> 00:06:55,980
היינו מקריבים עליו קורבונת לבורא"
.עולם של בשר, כעת הוא חרב

87
00:06:56,690 --> 00:07:00,670
ואיך נשתה יין, אם היו מנסכים"
"?יין על המזבח וכעת הוא חרב

88
00:07:01,520 --> 00:07:05,380
:שאל אותם רבי יהושע
,אז אם ככה, אל תאכלו לחם"

89
00:07:06,190 --> 00:07:10,000
,כיוון שגם חיטה, קמח"
,היו מביאים על המזבח

90
00:07:10,550 --> 00:07:14,370
ואל תשתו מים, כי בחג הסוכות"
."היו מנסכים מים על המזבח

91
00:07:15,140 --> 00:07:15,860
.הם שתקו

92
00:07:16,400 --> 00:07:21,520
כלומר, רבי יהושע לימד אותם שאי-אפשר
.להשבית את החיים בגלל חורבן בית המקדש

93
00:07:21,970 --> 00:07:23,130
,צריכים להמשיך קדימה

94
00:07:23,610 --> 00:07:28,030
,ובעזרת השם, על ידי מעשים טובים והתחזקות
.נזכה לבנות את בית המקדש השלישי

95
00:07:28,940 --> 00:07:31,870
אולם, אף על פי
,שמותר לאכול בשר כל השנה

96
00:07:32,350 --> 00:07:37,240
אסור לאכול בשר בימים
.שמראש חודש אב ועד י' באב

97
00:07:38,190 --> 00:07:42,810
,האיסור הוא גם בבשר בקר וגם בבשר עוף
.אבל דגים מותר

98
00:07:43,730 --> 00:07:46,590
כל האיסור הוא רק באכילה
,של סעודת רשות

99
00:07:46,810 --> 00:07:48,480
.שאדם אוכל בביתו להנאתו

100
00:07:49,020 --> 00:07:54,690
,אבל אדם שהולך לסעודת מצווה
,כמו ברית מילה או בר מצווה שנערכת בזמנה

101
00:07:55,340 --> 00:07:56,590
.מותר לאכול שם בשר

102
00:07:57,220 --> 00:07:58,640
.לא בלילה של קודם הברית

103
00:07:58,750 --> 00:08:01,070
.'יש מנהג לעשות 'ברית יצחק

104
00:08:01,390 --> 00:08:05,470
זה איזשהו לימוד שעושים
.בלילה שלפני הברית

105
00:08:05,760 --> 00:08:08,360
,שם זה לא נקרא סעודת מצווה
.אסור לאכול בשר

106
00:08:08,880 --> 00:08:12,850
,אבל בברית מילה עצמה מותר
.כיוון שזוהי סעודת מצווה

107
00:08:14,060 --> 00:08:16,540
.האיסור חל על אנשים בריאים

108
00:08:16,820 --> 00:08:19,630
,אבל אדם שהוא חולה
,מאושפז בבית החולים

109
00:08:20,000 --> 00:08:23,880
.ומגישים לו ארוחת צהריים בשרית
.האדם הוא לא בקו הבריאות

110
00:08:24,100 --> 00:08:26,670
,הוא צריך להתחזק
- הבשר מחזק את גופו

111
00:08:26,950 --> 00:08:27,770
.מותר לו לאכול

112
00:08:28,630 --> 00:08:32,700
גם ילדים קטנים שלא מבינים מה זה
,בית המקדש ומה זה חורבן בית המקדש

113
00:08:33,110 --> 00:08:34,520
.מותר לתת להם לאכול בשר

114
00:08:34,980 --> 00:08:39,330
רק ברגע שהילד כבר מבין שבית המקדש
,נחרב, הוא מבין מה זה

115
00:08:39,780 --> 00:08:43,570
או אפילו בערך, אבל יש לו בדמיון
- הבנה על חורבן בית המקדש

116
00:08:44,230 --> 00:08:48,340
הילד הזה גם כן צריך להימנע
.מלתת לו לאכול בשר בימים הללו

117
00:08:49,090 --> 00:08:51,950
'שבת שלפני תשעה באב נקראת 'שבת חזון

118
00:08:52,300 --> 00:08:55,320
,על שם ההפטרה שאנו קוראים
."חזון ישעיהו בן אמוץ"

119
00:08:56,100 --> 00:09:00,580
מהשבת ועד הצום זה נקרא
.'שבוע שחל בו תשעה באב'

120
00:09:01,120 --> 00:09:03,060
,לא כל השבוע
,רק עד הצום

121
00:09:03,570 --> 00:09:05,960
.והדינים בשבוע הזה חמורים יותר

122
00:09:07,060 --> 00:09:12,320
אסור להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב
.וגם לא להתגלח גם למנהג הספרדים

123
00:09:13,690 --> 00:09:18,290
כמו כן, אסור לכבס בגדים
.בשבוע שחל בו תשעה באב

124
00:09:19,440 --> 00:09:23,580
,לא רק לכבס אסור
.גם ללבוש בגד מכובס גם כן אסור

125
00:09:24,340 --> 00:09:28,120
?אז מה נעשה
?מה נלבש בין שבת לבין הצום

126
00:09:29,240 --> 00:09:33,830
.יש פתרון ועצה
,ביום שישי יכול אדם ללכת לארון

127
00:09:34,260 --> 00:09:37,840
לבחור את הבגדים שהוא צריך
,ללבוש עד הצום

128
00:09:38,320 --> 00:09:40,100
.וישים אותם עליו למשך שעה

129
00:09:40,610 --> 00:09:46,900
אחרי שעה יוריד אותם, יתלה אותם בקולב, ואלה
.יהיו הבגדים שאותם הוא ילבש עד אחרי הצום

130
00:09:47,420 --> 00:09:54,700
לסיום, נספר משל שנבין שהמאמץ שאנו מתאמצים
.בלשמור על הלכות אלו, הוא כדאי ומשתלם

131
00:09:55,280 --> 00:09:58,470
מספרים שפעם אחת היה בעל הבית
.שהיו לו שני חמורים

132
00:09:59,250 --> 00:10:02,370
והחמורים האלה היו עובדים אצלו
.בכל מיני עבודות שהוא היה צריך

133
00:10:03,250 --> 00:10:08,660
פעם אחת לקח בעל הבית את שני החמורים
.והעמיס עליהם סחורה לקראת דרך ארוכה

134
00:10:09,290 --> 00:10:12,350
.על חמור אחד הוא שם שקים מלאים במלח

135
00:10:13,110 --> 00:10:17,520
,החמור הזה מרגיש את הכובד
.והרגליים שלו רועדות מרוב המשקל

136
00:10:18,120 --> 00:10:23,690
.החמור שלידו צחק, אמר לו: "אתה ממש סובל
"!איזה משקל הוא שם עליך

137
00:10:24,380 --> 00:10:29,570
בעל הבית בא לחמור השני
.ושם עליו שקים של כותנה, צמר גפן

138
00:10:30,460 --> 00:10:33,730
!החמור היה שמח. "איזה קל
,"!ממש קל לי

139
00:10:34,040 --> 00:10:36,710
.היה מבסוט והראשון היה סובל

140
00:10:37,330 --> 00:10:39,360
.המשיכו ללכת בדרך
.הגיעו לנהר

141
00:10:40,020 --> 00:10:43,600
,כשנכנסו לתוך הנהר
.המים חלחלו לתוך השקים

142
00:10:43,840 --> 00:10:48,920
המלח נמס מהשקים, והחמור שהרים קודם
,משא כבד, יצא בקלות

143
00:10:49,580 --> 00:10:52,450
,ואילו צמר הגפן התמלא במים

144
00:10:52,710 --> 00:10:56,060
,והחמור שקודם הלך בקלות
.יצא בקושי מהנהר

145
00:10:56,860 --> 00:11:00,870
מכאן אנו לומדים, לפעמים אדם לוקח
,על עצמו משהו שקצת מכביד עליו

146
00:11:01,340 --> 00:11:03,250
,אבל לטווח ארוך זה משתלם

147
00:11:03,640 --> 00:11:09,020
,כי לא לשכוח, "כל המתאבל על ירושלים
."זוכה ורואה בשמחתה

148
00:11:09,120 --> 00:11:11,120
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה