x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - מזל תמוז

הרב יצחק פנגר

מה פירוש המילה תמוז? וכיצד יסוד החודש, יסוד המים, נוגע אלינו ומשפיע על כולנו בהתמודדויות עם אתגרי החיים?