הרב גואל אלקריף

איך גורמים לרחמים מהשם? - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה התביעה על משה ואהרון בחטא מי מריבה? מה גרם הנס עם כיסוי הראש? מה הפירוש אל מלך נאמן? ולסיום,  מעשה נפלא עם זוג שנתחיבו זה לזה לנשואין