x
הרב ראובן זכאים

הרב ראובן זכאים - השערים אינם ננעלים

הרב ראובן זכאים

איזו תפילה בוקעת שערי שמיים, וממה יש להיזהר בתפילה מתוך צער ועלבון? הרב ראובן זכאים מגלה לנו את הסוד לקבלת התפילות, בד בבד עם החובה להיזהר שלא לצער את הבריות 

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)