אבא של שבת: אשת חיל - פרק 6

ערוץ הידברות

השבוע באבא של שבת: משה מלול קונה פרחים לכבוד שבת ומכין דגים לסעודה שלישית, וגם הסיפור המרגש של הזוג מלול

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,300 --> 00:00:09,580
אשת חיל מי ימצא"
."ורחוק מפנינים מכרה

2
00:00:09,690 --> 00:00:12,020
.שלום לכם, צופים יקרים

3
00:00:12,090 --> 00:00:14,610
,אין כמו הרגע הזה בערב שבת

4
00:00:14,950 --> 00:00:18,550
הרגע שבו יש לי את האפשרות
להביע את הערכתי הרבה

5
00:00:18,950 --> 00:00:20,300
,לאשת החיל שלי

6
00:00:20,420 --> 00:00:22,860
הרגע שכל בני הבית סביב השולחן

7
00:00:23,300 --> 00:00:24,970
,באווירה ביתית לאור הנרות

8
00:00:25,290 --> 00:00:29,680
שבו עוצרים ונתונים מקום
,למי שעומדת במרכז הבית

9
00:00:29,920 --> 00:00:31,220
.אשתי היקרה

10
00:00:38,520 --> 00:00:41,910
אני גם לא מוותר כל שבוע לקנות
את הפרחים שהיא אוהבת

11
00:00:42,150 --> 00:00:42,940
.או שאני אוהב

12
00:00:43,490 --> 00:00:46,480
עוד מעט נלך לבחור
.את הססגוניים ביותר

13
00:00:46,490 --> 00:00:47,430
.יש סוגים שונים

14
00:00:47,790 --> 00:00:50,190
,אני אוהב לגוון
.כל פעם משהו אחר

15
00:00:50,560 --> 00:00:53,220
אבל קודם ניפגש עם הרב יגאל כהן

16
00:00:53,240 --> 00:00:57,220
ונלמד ממנו מדוע חז"ל
"מיקמו את הפיוט "אשת חיל

17
00:00:57,620 --> 00:00:58,670
,דווקא בערב שבת

18
00:00:59,060 --> 00:01:02,370
ומה חשוב שיהיה סביב
שולחן השבת עם המשפחה

19
00:01:02,390 --> 00:01:03,790
?שאין כל השבוע

20
00:01:04,060 --> 00:01:06,080
אז בואו נלך לרב יגאל כהן
.ונשאל אותו

21
00:01:39,800 --> 00:01:42,080
.ערב שבת שלום, כבוד הרב
.שבת שלום-

22
00:01:42,140 --> 00:01:44,580
,לאחר שנכנסנו מבית הכנסת

23
00:01:45,030 --> 00:01:49,670
ואנחנו תכף שרים לאישה
את "אשת חיל מי ימצא

24
00:01:49,690 --> 00:01:51,770
."ורחוק מפנינים מכרה"

25
00:01:52,180 --> 00:01:54,910
חז"ל מיקמו את זה
.במקום מאוד מאוד מיוחד

26
00:01:55,610 --> 00:01:58,110
אולי הרב ייתן לנו
איזה הסבר מסוים

27
00:01:58,900 --> 00:02:00,330
?למה שמה הוא ממוקם

28
00:02:00,830 --> 00:02:02,630
האישה טורחת כל כך הרבה
,לכבוד שבת

29
00:02:03,320 --> 00:02:05,690
,קמה בבוקר
.מבשלת, מכינה, דואגת

30
00:02:05,720 --> 00:02:06,780
.כמובן שהבעל עוזר

31
00:02:07,720 --> 00:02:11,390
,וחז"ל רצו שהפסגה
הפסגה של כניסת שבת

32
00:02:11,520 --> 00:02:13,030
,בזמן שהילדים יושבים סביבנו

33
00:02:14,160 --> 00:02:17,110
ויש פה גם לא רק את האפקט
,של האהבה בין איש לאשתו

34
00:02:17,200 --> 00:02:20,350
הילדים, מאוד חשוב שישמעו
את ההערכה של האבא כלפי אשתו

35
00:02:21,260 --> 00:02:25,110
כי בעצם הילדים רואים
,אם האבא מעריך את האימא

36
00:02:25,270 --> 00:02:27,990
הם לומדים גם כן להעריך בעצם
.את מעשיה של האימא

37
00:02:28,660 --> 00:02:30,910
,וכשבאמת שלמה המלך כתב את זה

38
00:02:31,030 --> 00:02:33,780
הוא כתב את זה
כדי לייקר את מעשיה של האישה

39
00:02:34,480 --> 00:02:37,080
שהיא עובדת כל כך קשה
וטורחת בגידול הילדים

40
00:02:37,150 --> 00:02:38,870
.וטורחת גם בבית וגם בחוץ

41
00:02:39,640 --> 00:02:41,220
.והכרת הטוב של הבעל לאשתו

42
00:02:41,910 --> 00:02:46,060
והפיוט הזה הוא בעצם גם
שאדם מתבונן באשתו בזמן הזה

43
00:02:46,090 --> 00:02:50,190
ומתכוון לשמח אותה
,בפיוט הנפלא הזה

44
00:02:50,640 --> 00:02:52,460
.שיש בו, דרך אגב, סודות מדהימים

45
00:02:53,200 --> 00:02:55,120
ובנוסף גם יודע להעריך אותה

46
00:02:56,640 --> 00:02:59,090
.בזה שהיא עבדה ועשתה וטרחה

47
00:02:59,350 --> 00:03:01,990
כל אחד מקבל את האישה
.שמתאימה בדיוק בשבילו

48
00:03:02,250 --> 00:03:04,610
כל אישה אוהבת בדרך כלל
.פרחים לכבוד שבת

49
00:03:04,770 --> 00:03:06,410
.יש בזה שני דברים מאוד יפים

50
00:03:06,620 --> 00:03:09,630
קודם כול, את תשומת הלב הפרטית
.בין הבעל לאשתו, שזה חשוב מאוד

51
00:03:10,030 --> 00:03:13,690
,לא רק להביא את הקניות הביתה
,כשזה בעצם לכל הבית

52
00:03:13,730 --> 00:03:15,080
.אלא משהו מיוחד לאישה

53
00:03:15,110 --> 00:03:19,210
,אם אישה אוהבת פרחים
.לקנות פרחים יפים שיפים בעיניה

54
00:03:19,230 --> 00:03:21,390
,אם היא אוהבת שושנים, ורדים
.כל אחת מה שהיא אוהבת

55
00:03:21,980 --> 00:03:22,980
,אם היא לא אוהבת פרחים

56
00:03:24,170 --> 00:03:25,910
אז אפשר לקנות לה
.את השוקולד שהיא אוהבת

57
00:03:25,950 --> 00:03:27,830
כל פעם כדאי להיכנס לקראת שבת

58
00:03:28,270 --> 00:03:30,750
.ולקנות משהו מיוחד לאישה
.משהו שיגרום לה להרגיש מיוחדת-

59
00:03:30,770 --> 00:03:31,810
.מיוחדת, בדיוק

60
00:03:32,330 --> 00:03:33,340
.ויש גם את האווירה בבית

61
00:03:33,400 --> 00:03:35,510
.הפרחים מוסיפים אווירה מאוד יפה בבית

62
00:03:35,910 --> 00:03:37,810
מאוד מאוד חשוב
.שהשולחן יהיה יפה

63
00:03:39,310 --> 00:03:43,570
אמר לי פעם שף שחלק מהאכילה
.זה גם היופי שבעין. -כמובן

64
00:03:43,760 --> 00:03:45,370
.זו האווירה של שבת

65
00:03:46,020 --> 00:03:51,690
וכמובן העניין הזה של יושבים ביחד
ושרים לאישה

66
00:03:51,710 --> 00:03:53,840
.כשהילדים משתתפים

67
00:03:54,710 --> 00:03:56,890
:ויש את הפסוק הזה
"רבות בנות עשו חיל"

68
00:03:57,000 --> 00:03:58,890
."ואת עלית על כולנה"
."ואת עלית על כולנה"-

69
00:03:59,040 --> 00:04:02,070
חשוב מאוד שהבעל יצביע על אשתו
.ברגע הזה. -אכן

70
00:04:02,370 --> 00:04:03,410
.את עלית על כולנה

71
00:04:03,570 --> 00:04:06,550
מאוד חשוב העניין הזה של הנשים
.שינוחו קודם השבת

72
00:04:07,280 --> 00:04:10,790
ישנן נשים שאמרו לי הרבה פעמים
,שהן לא מצליחות לנוח וחבל

73
00:04:11,520 --> 00:04:15,970
,כי אישה שמגיעה לשבת עייפה מאוד
,רעבה ותשושה

74
00:04:16,780 --> 00:04:18,420
.השולחן לא מספיק יפה

75
00:04:18,960 --> 00:04:22,010
חשוב מאוד שהאישה תתלבש יפה
.לכבוד השבת, לכבוד בעלה

76
00:04:22,610 --> 00:04:25,760
בעל שמגיע הביתה
ואשתו התלבשה יפה בעבורו

77
00:04:25,780 --> 00:04:27,150
,והיא נראית מלכה

78
00:04:27,750 --> 00:04:29,050
.זה גם חלק מעונג שבת

79
00:04:29,860 --> 00:04:34,980
ואני חושב שכל אישה צריכה לקחת
.את השעה שלה של ההפסקה

80
00:04:35,770 --> 00:04:37,890
אם היא צריכה להתחיל
,קודם לכן, ביום חמישי

81
00:04:37,920 --> 00:04:38,800
,שתתחיל קודם לכן

82
00:04:38,820 --> 00:04:42,170
אבל ביום שישי לעשות איזושהי
.הפסקה קצרה לשלוות נפש

83
00:04:42,180 --> 00:04:44,970
,זה גם מוריד את הלהבות
.מה שנקרא, את הלחץ בבית

84
00:04:45,420 --> 00:04:51,060
שעה שהיא הולכת ונחה
,כדי שבשבת יהיה עם מי לדבר, מה שנקרא

85
00:04:51,360 --> 00:04:53,720
.שהיא תהיה שמחה
כשאנחנו עייפים קשה מאוד

86
00:04:53,740 --> 00:04:55,530
...להיות באמת ברמה

87
00:04:56,420 --> 00:04:58,950
כמובן אסטרטגית לחשוב
,איך מכינים את השולחן

88
00:04:59,000 --> 00:05:00,370
,הילדים יושבים בצורה יפה

89
00:05:00,810 --> 00:05:02,930
,תמיד סיפורים יפים
,סיפורים מעניינים

90
00:05:02,950 --> 00:05:06,620
.אפילו כמה בדיחות
כן, שהבעל יכין כמה בדיחות יפות

91
00:05:07,110 --> 00:05:09,110
,להצחיק קצת את האישה
.להצחיק קצת את הילדים

92
00:05:09,520 --> 00:05:11,850
.זה מרומם את האווירה
,שירים יפים, שירים מעניינים

93
00:05:12,270 --> 00:05:13,330
.דברי תורה כמובן

94
00:05:13,950 --> 00:05:18,450
,השבת, מי שיודע להכין אותה כמו שצריך
.הוא פשוט מלך בשבת

95
00:05:18,690 --> 00:05:22,930
.כמובן שהאישה היא המלכה
.וזו פסגת השבוע

96
00:05:23,180 --> 00:05:26,000
,זה ממלא אותך לכל השבוע
...זה נותן לך אנרגיות, זה

97
00:05:26,730 --> 00:05:29,910
גם האדם לא הכי עשיר בעולם
.אמור להרגיש בשבת מלך

98
00:05:30,650 --> 00:05:33,010
:זה יום שהקב"ה אומר
.כולכם מלכים

99
00:05:33,040 --> 00:05:34,780
כל אחד עם הילדים שלו
מסביב לשולחן

100
00:05:35,250 --> 00:05:36,040
.הוא מרגיש מלך

101
00:05:48,970 --> 00:05:53,020
טוב, עכשיו אנחנו צריכים גם לדאוג
.לסעודה שלישית, סעודה רביעית

102
00:05:53,350 --> 00:05:56,570
ויש מקום אחד
,שאני מאוד אוהב לבקר אצלו

103
00:05:56,910 --> 00:06:00,290
,המעדנייה הכי טובה בשוק
.שאני קורא לה

104
00:06:00,430 --> 00:06:02,970
.זהו יעקב'לה
?שלום יעקב'לה, מה נשמע-

105
00:06:03,150 --> 00:06:04,530
?שלום, מה שלומך

106
00:06:04,650 --> 00:06:06,490
.ברוך השם, ברוך השם, מצוין

107
00:06:07,150 --> 00:06:09,670
?איך אתה מרגיש? הכול בסדר
.שיגעון-

108
00:06:09,780 --> 00:06:13,490
,טוב, יש לו פה
,דבר ראשון, סחורה טרייה

109
00:06:13,520 --> 00:06:15,410
.תחלופה גדולה מאוד

110
00:06:15,810 --> 00:06:19,160
ואני לא מוותר לא על הדגים המלוחים
,שיעקב מכין אותם

111
00:06:19,170 --> 00:06:22,690
ככה הוא משפץ אותם ועושה אותם
,מאוד מאוד טעימים

112
00:06:22,750 --> 00:06:27,140
חמוצים שחלק מהם יעקב עצמו
,גם כן מכין ומסדר

113
00:06:27,200 --> 00:06:28,380
.גבינות מדהימות

114
00:06:28,700 --> 00:06:31,890
,ופה אנחנו סוגרים סעודה שלישית
.סעודה רביעית

115
00:06:32,040 --> 00:06:33,630
.ובוא נתחיל לקנות, יעקב'לה

116
00:06:34,250 --> 00:06:36,750
תביא לי מהגבינה הצפתית הזאת

117
00:06:37,460 --> 00:06:40,610
ואני רוצה בולגרית
.עם מליחות מעודנת

118
00:06:41,420 --> 00:06:42,430
?מה עוד יש לנו פה

119
00:06:42,480 --> 00:06:45,410
את הגבינה הצהובה שלי כמובן
עם ה... -חורים. -העיניים

120
00:06:45,440 --> 00:06:47,720
.הגדולות האלה הטובה

121
00:06:48,190 --> 00:06:50,920
ואת גבינת השמנת הזאת המיוחדת

122
00:06:50,940 --> 00:06:53,520
.של... -בסדר גמור
.נוסיף עליה דברים כל כך טובים-

123
00:06:53,970 --> 00:06:58,250
,ואנחנו ניכנס, ניקח גם את הדגים
.את הדגים המלוחים והכול

124
00:06:58,580 --> 00:07:00,790
?...מה מיוחד בגבינה עם החורים ככה

125
00:07:00,800 --> 00:07:05,380
 שהיא משולבת עם גבינה הולנדית ואמנטל

126
00:07:05,970 --> 00:07:09,000
.ויש לה טעמים של גבינה אמיתית

127
00:07:09,030 --> 00:07:11,470
...אוקיי, תן לי את ה
.אתה רוצה את השמלץ-

128
00:07:11,670 --> 00:07:14,320
,את ההרינג השמלץ אני רוצה
.בדיוק. -אתה רוצה את השמלץ

129
00:07:14,330 --> 00:07:15,730
?אתה יודע מה
.אני לא צריך אפילו לדבר

130
00:07:15,750 --> 00:07:19,560
?אתה כבר תשים בזה
?תסדר את זה עם בצל וכל הדברים האלו

131
00:07:19,590 --> 00:07:22,730
,את זה אני כבר אכין לבד
...אני אוסיף על זה את השום והבצל וה

132
00:07:23,010 --> 00:07:25,690
...בסדר. -אני אעשה
?אתה לא רוצה שאני אחתוך לך, נכון-

133
00:07:25,740 --> 00:07:26,620
.אני אעשה אותו מרוקאי

134
00:07:26,640 --> 00:07:28,070
.מרוקאי. -בדיוק

135
00:07:29,940 --> 00:07:32,860
.תן לי את הלקרדה גם כן

136
00:07:32,870 --> 00:07:34,480
.את הלקרדה
.הלקרדה בלי העצם-

137
00:07:37,730 --> 00:07:39,320
.אני מפלט לו עכשיו את הדג

138
00:07:39,590 --> 00:07:42,690
אני נותן לו ליהנות
.מדג בלי עצמות

139
00:07:43,760 --> 00:07:46,560
דרך אגב, אני כבר מפלט את זה
.קרוב ל-40 שנה

140
00:07:46,760 --> 00:07:50,320
.ואני מעיד על זה ב-25 שנים האחרונות
.כן, ואנחנו חברים מילדות-

141
00:07:50,480 --> 00:07:51,800
.נולדנו פה בשוק

142
00:07:52,810 --> 00:07:56,010
,האדם הנפלא הזה
.חבל שהוא עזב אותנו

143
00:07:56,260 --> 00:07:58,740
,אבל זה טוב, טוב שהוא עזב
.הוא התקדם

144
00:07:58,870 --> 00:08:01,750
אנחנו נשארנו, נשארנו בשוק
.והוא התקדם

145
00:08:02,440 --> 00:08:03,460
,אם לא הייתם נשארים בשוק

146
00:08:03,480 --> 00:08:05,280
ממי הייתי קונה עכשיו
?את הדברים הטובים האלה

147
00:08:05,750 --> 00:08:06,540
.לפחות זה

148
00:08:07,270 --> 00:08:10,800
הייתה לי פה, לפני כ-25 שנה
,הייתה לי פה מסעדה

149
00:08:10,960 --> 00:08:13,950
שהאכלתי פה את כל החברים של השוק
.עם כל הבישולים

150
00:08:13,970 --> 00:08:16,170
.והאוכל היה מעולה
.תודה רבה-

151
00:08:17,490 --> 00:08:19,580
.זו תמונה של הורים טורקים

152
00:08:19,980 --> 00:08:22,580
.תראו איזו תמונה יפה
.עם השפם האותנטי. -כן-

153
00:08:24,640 --> 00:08:26,650
,אני גם אקח קצת חמוצים
.ברשותך, יעקב

154
00:08:26,970 --> 00:08:28,650
?מה אתה רוצה
?אלו הזיתים שלך, נכון-

155
00:08:28,880 --> 00:08:30,640
.כן, אלו מעולים
.אלו מעולים-

156
00:08:30,860 --> 00:08:33,450
,הנה, יעקב משפר אותם
זית סורי שבור

157
00:08:33,520 --> 00:08:35,730
.עם פלפל חריף, שום, לימון

158
00:08:37,730 --> 00:08:39,940
.אני אערבב קצת
.לא מפריע לך, נכון? -כן, אין בעיה

159
00:08:39,960 --> 00:08:42,030
,תעשה את זה. -כי, אתה יודע
.אני מעדיף את זה כל שבוע טרי

160
00:08:45,970 --> 00:08:47,930
,מושיק, תראה
.הבאתי לך חבילה יפה

161
00:08:47,960 --> 00:08:49,750
?מצוין. הו, הנה, אתה רואה
.צבע יפה

162
00:08:56,340 --> 00:08:58,670
.בבקשה, ידידי היקר
.תודה רבה-

163
00:08:59,120 --> 00:09:01,960
,כמובן לכבוד שבת קודש

164
00:09:02,790 --> 00:09:03,960
.ויש מי שמשלם

165
00:09:03,990 --> 00:09:06,320
,יעקב'לה, הרבה הרבה תודה
.איש יקר. -תודה רבה, מותק

166
00:09:06,340 --> 00:09:07,820
.תמשיך להיות מדהים כמו שאתה

167
00:09:07,840 --> 00:09:10,240
.תודה רבה. -ושתהיה לנו שבת שלום
.אמן, אמן. -כל טוב, תודה-

168
00:09:10,310 --> 00:09:11,260
.שמחתי לראות אתכם

169
00:09:12,560 --> 00:09:17,050
,ועכשיו, בוא, נמשיך בדרך
.ואולי מצפות לנו אי אלו הפתעות

170
00:09:17,440 --> 00:09:19,050
.אז בוא נתקדם הלאה

171
00:09:30,360 --> 00:09:31,680
.הו, יופי

172
00:09:31,920 --> 00:09:33,790
,אין אישה שלא אוהבת פרחים

173
00:09:34,410 --> 00:09:38,130
ואין דבר שעושה לאישה
הרגשה טובה ומצוינת

174
00:09:38,750 --> 00:09:41,690
כמו פרחים רעננים יפים
.עם צבעים מדהימים

175
00:09:42,170 --> 00:09:45,580
והמעט שבמעט שבמעט
,ובתור התחלה

176
00:09:45,750 --> 00:09:49,030
אני רוצה לקנות לאשתי פרחים
.לכבוד שבת קודש

177
00:09:49,340 --> 00:09:51,180
.היא עמלה, עובדת קשה

178
00:09:51,380 --> 00:09:53,760
.אז אני חושב שזה ככה בתור התחלה

179
00:09:54,030 --> 00:09:57,720
.זה כהקדמה
,ונבחר את הפרחים הכי טובים

180
00:09:57,740 --> 00:10:00,270
.הכי יפים והכי יקרים שיש

181
00:10:00,740 --> 00:10:04,300
דרך אגב, בפרחים אני פחות מבין
,כי לא אוכלים אותם

182
00:10:04,750 --> 00:10:07,810
.אבל הצבעים מדברים בעד עצמם

183
00:10:12,960 --> 00:10:18,350
,הו, הו
,זה בשבילך, אשתי היקרה

184
00:10:18,570 --> 00:10:20,840
.לכבוד שבת קודש

185
00:10:32,380 --> 00:10:35,370
מדי שבוע לקראת שבת
,אני מיטיב את הנרות

186
00:10:35,380 --> 00:10:38,500
שם את השמן, מניח את הפתילות

187
00:10:38,560 --> 00:10:42,780
ולמעשה כך אני משתתף
.במצוות הדלקת נרות

188
00:10:45,020 --> 00:10:49,600
לא מסובך, לא קשה
.אבל מצווה ענקית

189
00:10:54,200 --> 00:10:57,070
וכל זה כמובן
.לכבוד שבת קודש

190
00:11:07,010 --> 00:11:09,060
,ועכשיו הנרות מוכנים להדלקה

191
00:11:09,080 --> 00:11:11,590
וזה כבר תפקידה
.של אשתי היקרה לקראת שבת

192
00:11:24,930 --> 00:11:28,190
,סעודה שלישית. גם סעודה שלישית
צריך לקיים אותה

193
00:11:28,270 --> 00:11:30,380
.כהידורה וכמו שצריך

194
00:11:30,390 --> 00:11:32,830
.כן, כן, אני יודע
.אל תספרו לי, אני יודע

195
00:11:32,960 --> 00:11:35,300
,אתם עדיין שבעים מהסעודה השנייה

196
00:11:35,600 --> 00:11:37,170
,אבל חכם עיניו בראשו

197
00:11:37,680 --> 00:11:39,910
ישאיר קצת מקום לסעודה השלישית
.כי זה מאוד חשוב

198
00:11:40,220 --> 00:11:43,160
וגם יש איזה עניין
.להדר בדגים בסעודה שלישית

199
00:11:43,470 --> 00:11:45,100
אז היום אנחנו נכין

200
00:11:45,630 --> 00:11:48,950
דגים מטוגנים בתוך
.רביכה עם פירורי לחם

201
00:11:49,370 --> 00:11:52,510
.במקרה הזה בחרתי לקחת פילה מושט

202
00:11:52,990 --> 00:11:54,440
.אני לוקח כף אחת של שום

203
00:11:56,040 --> 00:11:58,440
.לוקח כף אחת של מלח

204
00:11:59,710 --> 00:12:01,050
.ובואו נשים את זה בתוך המים

205
00:12:07,410 --> 00:12:09,740
.בינתיים בואו נכין את הרביכה

206
00:12:09,880 --> 00:12:12,240
.וכדאי שתיקחו דף ועט ותרשמו

207
00:12:12,590 --> 00:12:14,180
.פשוט ולעניין, לא מסובך

208
00:12:14,670 --> 00:12:15,760
.לוקחים מג'ימיקס

209
00:12:17,470 --> 00:12:19,920
כמו שאמרנו, אם אתם זוכרים
,את הספינר המרוקאי

210
00:12:20,760 --> 00:12:22,510
.אז סכין אחת כזאת לחתוך

211
00:12:22,570 --> 00:12:24,020
.חמש כפות קמח

212
00:12:27,780 --> 00:12:30,680
.כף אחת שטוחה מלח

213
00:12:31,810 --> 00:12:34,840
.כף שטוחה כוסברה יבשה

214
00:12:36,630 --> 00:12:39,490
.שלוש שיני שום חצויות

215
00:12:40,920 --> 00:12:42,070
.חמש ביצים

216
00:12:44,760 --> 00:12:47,750
.עדיף שהביצים יהיו בטמפרטורת החדר

217
00:12:50,720 --> 00:12:52,270
,נוסיף עליו מעט פלפל שחור

218
00:12:52,890 --> 00:12:56,350
כמות של בערך
.חצי כפית פלפל שחור

219
00:12:57,080 --> 00:12:57,860
.מים

220
00:12:59,770 --> 00:13:02,430
את כל התערובת הזאת
 .אנחנו נפעיל במג'ימיקס

221
00:13:07,740 --> 00:13:11,890
,עניין של דקה אחת, לא יותר
.עד שכל החומרים יתחברו

222
00:13:11,970 --> 00:13:15,520
,זה לא אמור לצאת סמיך
.אמור לצאת די דליל

223
00:13:17,240 --> 00:13:18,320
.בדיוק ככה

224
00:13:19,060 --> 00:13:22,120
הדגים האלה גם ביום שבת
אחר הצוהריים בסעודה שלישית

225
00:13:22,130 --> 00:13:24,680
,יכולים ללכת קרים
.לא חייב לחמם אותם

226
00:13:25,170 --> 00:13:28,130
ובכדי שיהיה להם
,ככה טעם מאוד מאוד מעניין

227
00:13:28,440 --> 00:13:31,950
אני גם אתן לזה רוטב פיקנטי
וחמוץ כזה

228
00:13:32,250 --> 00:13:33,550
.שיהיה מאוד טעים

229
00:13:33,800 --> 00:13:35,410
,בואו נכין את הרוטב
.רוטב קר

230
00:13:35,530 --> 00:13:36,560
.נתחיל במלאכה

231
00:13:36,570 --> 00:13:40,460
,אנחנו ניקח שתי כפות אריסה

232
00:13:40,700 --> 00:13:44,080
,חצי כף מלח
,חצי כף של כמון

233
00:13:44,210 --> 00:13:46,080
,כף שטוחה של פפריקה

234
00:13:46,260 --> 00:13:47,300
.חצי כוס חומץ

235
00:13:49,430 --> 00:13:52,170
.אנחנו נפתח את התבלינים

236
00:13:53,050 --> 00:13:57,430
.ניקח 4-3 שיני שום כתושות

237
00:14:00,450 --> 00:14:04,670
.חצי כוס מיץ מלימון סחוט

238
00:14:05,090 --> 00:14:06,800
.כן, בואו ננצל את כל השום

239
00:14:11,290 --> 00:14:15,380
.ונוסיף כ-5-4 כפות שמן זית

240
00:14:17,140 --> 00:14:20,920
לקראת ההגשה
.נוסיף מעט פטרוזיליה קצוצה

241
00:14:21,910 --> 00:14:23,430
.גם טעם, גם צבע

242
00:14:24,460 --> 00:14:27,340
טוב, בינתיים יש לנו
.את הרוטב של הדג

243
00:14:27,600 --> 00:14:31,940
רוטב קר, נשמר במקרר בלי שום בעיה
.גם שבוע, גם שבועיים

244
00:14:33,160 --> 00:14:35,750
ואתם זוכרים את הדגים
?ששמנו בהשריה

245
00:14:35,790 --> 00:14:36,700
.בואו נראה מה שלומם

246
00:14:38,090 --> 00:14:41,250
,ניקח את הדג
.נשטוף אותו היטב

247
00:14:44,320 --> 00:14:45,840
.וגמר עבודה

248
00:14:46,090 --> 00:14:48,130
.בואו איתי לטיגון

249
00:14:48,150 --> 00:14:52,490
חשוב מאוד מאוד מאוד
.שיהיה שמן עמוק

250
00:14:52,640 --> 00:14:53,850
?איך אנחנו בודקים אם השמן חם

251
00:14:53,950 --> 00:14:55,660
,פשוט ולעניין
,מכניסים את האצבע

252
00:14:55,680 --> 00:14:58,100
...אם הציפורן התקלפה
.סתם, אני צוחק איתכם

253
00:14:58,540 --> 00:15:00,000
תראו, איך אנחנו יודעים
?שהשמן חם

254
00:15:00,950 --> 00:15:02,230
.לוקחים מעט מפירורי הלחם

255
00:15:02,270 --> 00:15:04,260
.כן, הם מבעבעים ואפשר להתחיל לעבוד

256
00:15:04,990 --> 00:15:09,060
פשוט ולעניין טובלים את הדג
.בתוך הרביכה שעשינו

257
00:15:10,020 --> 00:15:12,200
ומתבלים אותו

258
00:15:14,140 --> 00:15:15,600
.בתוך פירורי הלחם

259
00:15:16,380 --> 00:15:18,890
ממש מצפים אותו
.היטב היטב היטב

260
00:15:24,060 --> 00:15:25,220
.בזהירות

261
00:15:31,880 --> 00:15:36,260
,כן, לא הרבה זמן
.כמה שניות ונהפוך אותו

262
00:15:38,130 --> 00:15:40,730
.יש לנו דג זהוב, צבע יפהפה

263
00:15:42,380 --> 00:15:45,260
לקחנו את הדג המטוגן
אחרי שהוא התקרר מעט

264
00:15:45,340 --> 00:15:49,220
.ופשוט הוספנו עליו את הרוטב הקר

265
00:15:51,440 --> 00:15:54,000
.נקשט אותו עם מעט פטרוזיליה מסביב

266
00:15:54,050 --> 00:15:57,220
לימון, לדעתי, לא צריך
.כי כבר יש אותו בתוך הרוטב

267
00:15:57,570 --> 00:16:00,230
.פשוט תנסו אותו
.הוא טעים מאוד, כדאי לכם

268
00:16:03,040 --> 00:16:04,200
.קציצות דגים

269
00:16:04,980 --> 00:16:07,710
קציצות דגים ברוטב
,הן מאוד מאוד טעימות

270
00:16:07,880 --> 00:16:11,040
ושיהיה עם מה לנגב את החלה
,בסעודה השלישית, את הרוטב

271
00:16:11,050 --> 00:16:13,130
,ואת הקציצות עצמן
.שהן מאוד טעימות

272
00:16:13,160 --> 00:16:16,000
,אז ככה, אז קודם כול
.בואו נבחר את הסוג של הדג

273
00:16:16,030 --> 00:16:17,440
,בחרתי, לא תאמינו

274
00:16:17,810 --> 00:16:19,440
.אבל בחרתי קרפיון

275
00:16:19,990 --> 00:16:25,250
,הבאתי קילו דג טחון
,שזה 750 גרם קרפיון

276
00:16:25,770 --> 00:16:29,660
והוספתי לזה
עוד 250 גרם דג סלומון

277
00:16:29,680 --> 00:16:31,920
שהוא ידוע בשמנוניות שלו

278
00:16:31,940 --> 00:16:36,330
,בכדי שיצאו לנו קציצות עסיסיות
.פריכות וטעימות

279
00:16:36,420 --> 00:16:38,700
:אז מה שאנחנו עושים בשלב ראשון

280
00:16:39,500 --> 00:16:41,510
,נשים בצל אחד בינוני

281
00:16:42,710 --> 00:16:45,370
,חופן, רבע חבילת פטרוזיליה

282
00:16:46,450 --> 00:16:47,960
,אותו דבר כוסברה

283
00:16:48,870 --> 00:16:51,700
משהו כמו שתיים או שלוש
שיני שום

284
00:16:52,140 --> 00:16:55,720
.ונשים שתי ביצים

285
00:16:57,390 --> 00:17:02,060
נפעיל את המג'ימיקס 40-30 שניות
.עד שהכול יהיה עיסה אחת

286
00:17:08,770 --> 00:17:11,690
.נוסיף את זה לקציצות הדג

287
00:17:12,020 --> 00:17:13,180
,חצי כף מלח

288
00:17:14,110 --> 00:17:17,460
.נגרד על זה חצי אגוז מוסקט

289
00:17:20,760 --> 00:17:25,240
,"בערך רבע כפית תבלין שנקרא "משיה

290
00:17:27,710 --> 00:17:29,980
כמון גם פחות מרבע

291
00:17:30,080 --> 00:17:33,410
ואנחנו מתחילים לערבב
את כל העיסה

292
00:17:37,800 --> 00:17:43,020
ותוך כדי אנחנו מוסיפים
.כחצי כוס פירורי לחם

293
00:17:43,520 --> 00:17:46,640
,לפי מה שאני רואה עכשיו
.אנחנו נצטרך עוד איזה חצי כוס

294
00:17:51,000 --> 00:17:54,070
,אני רואה את העיסה
.היא יצאה לי מעט מאוד דלילה

295
00:17:54,090 --> 00:17:56,590
אני מעדיף להוסיף
.עוד מעט פירורי לחם

296
00:17:56,600 --> 00:17:57,660
.לא יקרה שום דבר

297
00:17:57,920 --> 00:18:02,250
הנה, אני עכשיו מתחיל להרגיש
.את הבלילה, היא יותר מתקשה

298
00:18:02,270 --> 00:18:04,670
,לא יותר מדי קשה
.אבל גם לא יותר מדי רכה

299
00:18:04,690 --> 00:18:05,630
.זה מאוד חשוב

300
00:18:06,370 --> 00:18:09,240
.ועכשיו אנחנו נכין את הקציצות

301
00:18:19,380 --> 00:18:22,950
את הקציצות האלה אנחנו לוקחים אותן
אחר כבוד למקרר

302
00:18:23,060 --> 00:18:24,230
.לחצי שעה בערך

303
00:18:24,990 --> 00:18:27,910
.בינתיים אסור לבזבז זמן
.אוכל לשבת

304
00:18:27,940 --> 00:18:29,000
.בואו נכין את הרוטב

305
00:18:29,990 --> 00:18:34,610
,סיר רחב, לא גבוה
.כמו של דגים

306
00:18:35,200 --> 00:18:38,800
,נשים עליו מעט שמן
.בערך משהו כמו רבע כוס שמן

307
00:18:39,850 --> 00:18:42,580
,ניקח את השום
.שלוש-ארבע שיני שום

308
00:18:43,360 --> 00:18:46,070
ניתן להן ככה טיגון
.בכדי שנרגיש את הארומה

309
00:18:46,100 --> 00:18:47,420
.נחרוך אותו קצת

310
00:18:48,720 --> 00:18:51,600
.כנ"ל את הפלפל החריף

311
00:18:53,310 --> 00:18:55,610
.גמבה
.חצי עד שלושת רבעי גמבה

312
00:18:57,300 --> 00:18:59,290
.ונוסיף את העגבניות הטחונות

313
00:19:03,420 --> 00:19:06,380
.אידינו מעט את הירקות
.בואו נוסיף לזה תבלינים

314
00:19:06,440 --> 00:19:10,010
.הפעם נשתמש בכף שטוחה אחת של מלח

315
00:19:10,500 --> 00:19:14,020
.אפשר גם להשתמש במרק עוף
.כל אחד לפי טעמו האישי

316
00:19:14,710 --> 00:19:15,980
.מעט מאוד משיה

317
00:19:16,370 --> 00:19:18,880
נגרד את החצי השני
.של האגוז המוסקט

318
00:19:20,500 --> 00:19:22,840
.ננמיך מעט את האש, מערבבים

319
00:19:23,200 --> 00:19:25,850
.הו, איזה ריח
.הריח של המשיה פשוט מדהים

320
00:19:26,230 --> 00:19:28,610
,נוסיף את הכורכום

321
00:19:30,130 --> 00:19:33,410
,גם כף שטוחה של פפריקה
,לא יותר מדי

322
00:19:33,430 --> 00:19:35,230
.וכמון, מי שרוצה

323
00:19:37,640 --> 00:19:40,780
,אנחנו נוסיף חצי ליטר מים
.בינתיים, עד שירתח

324
00:19:41,780 --> 00:19:44,290
,אחרי שזה קיבל רתיחה קלה

325
00:19:44,490 --> 00:19:48,000
.נוסיף עוד בערך 300 עד 400 סי-סי מים

326
00:19:48,170 --> 00:19:50,500
ניתן לזה עוד רתיחה קלה

327
00:19:51,060 --> 00:19:53,820
ונביא את הקציצות
.ובואו נתחיל לעבוד איתן

328
00:20:03,120 --> 00:20:06,140
.אוקיי, כל הקציצות נמצאות בתוך הסיר

329
00:20:07,270 --> 00:20:11,820
נכסה למשך עשר דקות
.על אש גבוהה

330
00:20:12,380 --> 00:20:13,770
.בואו ניפגש עוד עשר דקות

331
00:20:15,210 --> 00:20:19,100
טוב, עברו כעשר דקות
.של רתיחה על אש גבוהה

332
00:20:19,700 --> 00:20:23,110
ננמיך מעט את האש
בכדי לצמצם את הרוטב

333
00:20:23,120 --> 00:20:27,250
.ונוסיף מעט פלפל שחור גרוס

334
00:20:30,020 --> 00:20:34,170
ועל אש נמוכה
.ניתן לו עוד כ-20 דקות

335
00:20:34,240 --> 00:20:36,020
.זה גם יצמצם את הרוטב

336
00:20:38,950 --> 00:20:41,130
טוב, בואו נראה
.מה עם הגפילטע המרוקאי

337
00:20:42,810 --> 00:20:45,040
,כן, הנה, מצוין
הרוטב הצטמצם

338
00:20:45,630 --> 00:20:46,700
.כפי שאני רוצה

339
00:20:47,070 --> 00:20:49,250
לקראת סוף הבישול
,כוסברה קצוצה

340
00:20:49,370 --> 00:20:51,580
,איזו דקה אחת
.לא יותר מזה

341
00:20:54,380 --> 00:20:57,680
,כן, ניתן ערבוב קל
.וסעודה שלישית מוכנה לנו

342
00:21:00,370 --> 00:21:02,660
,זה נראה טוב
,זה מריח טוב

343
00:21:03,730 --> 00:21:04,650
?ואתם יודעים מה

344
00:21:10,220 --> 00:21:11,910
,זה גם טעים
.פשוט טעים

345
00:21:12,230 --> 00:21:13,550
.ממליץ לנסות את זה בבית

346
00:21:21,480 --> 00:21:24,760
,זה הרגע שאני מאוד מאוד אוהבת

347
00:21:24,950 --> 00:21:26,760
.לערוך את שולחן השבת

348
00:21:28,410 --> 00:21:30,900
.אני מחכה לרגע הזה כל השבוע

349
00:21:31,890 --> 00:21:35,280
יש סגולה לערוך את השולחן
.ביום חמישי

350
00:21:35,780 --> 00:21:38,750
,זו סגולה לפרנסה
,סגולה לשלום בית

351
00:21:39,340 --> 00:21:41,820
,לרוגע ושלווה
.להשראת השכינה

352
00:21:42,670 --> 00:21:46,350
מי שלא יכולה לערוך ביום חמישי
,מכיוון שהיא עובדת, עסוקה

353
00:21:46,370 --> 00:21:47,730
,עמוסה, ילדים קטנים

354
00:21:48,100 --> 00:21:52,780
היא יכולה לערוך את השולחן
.ביום שישי עד חצות היום

355
00:21:54,160 --> 00:21:58,360
ואני תמיד אוהבת גם לגוון
,במפות, בצלחות

356
00:21:59,180 --> 00:22:01,730
.להשקיע מחשבה בשולחן השבת

357
00:22:03,070 --> 00:22:09,460
כמו חתן וכלה שהם מכינים את עצמם
,כל כך הרבה זמן עד החופה

358
00:22:10,540 --> 00:22:12,450
.ככה צריך את ההכנות של השבת

359
00:22:13,570 --> 00:22:17,720
,וואי, איזה שולחן יפה
.איזה שולחן יפה

360
00:22:18,530 --> 00:22:22,270
,היה שווה את כל המאמץ
.את כל ההשקעה

361
00:22:22,840 --> 00:22:25,870
וכל מה שרצנו
וכל מה שטרחנו

362
00:22:26,190 --> 00:22:29,370
היה שווה להגיע
.פשוט לרגע הזה

363
00:22:29,820 --> 00:22:34,060
,אתם לא יודעים איך ההרגשה
.כמה היא נפלאה, להגיע לרגע הזה

364
00:22:35,110 --> 00:22:36,410
?מה את אומרת, אשתי היקרה

365
00:22:37,160 --> 00:22:42,030
אני רוצה לספר סיפור
שתמיד אני מספרת לנשים

366
00:22:42,090 --> 00:22:43,600
.את העניין של השלום בית

367
00:22:44,440 --> 00:22:48,590
סיפור שממש אני ממליצה אותו
,לכל אישה

368
00:22:49,380 --> 00:22:52,110
,לקנות לבעלה כיסא
.כיסא של מלך

369
00:22:56,790 --> 00:23:01,080
ואז בפסח אני רגילה
,לקנות לו מתנה, לבעלי

370
00:23:01,410 --> 00:23:02,450
.גם הוא קונה לי

371
00:23:04,470 --> 00:23:09,140
:וחשבתי השנה, אמרתי
.אני אקנה לו כיסא מיוחד, כיסא של מלך

372
00:23:09,780 --> 00:23:13,660
והלכתי וחיפשתי
וכיתתי את הרגליים

373
00:23:13,680 --> 00:23:15,680
עד שמצאתי כיסא כלבבי

374
00:23:16,330 --> 00:23:20,610
.וקניתי לו את הכיסא הזה
,אני חושבת שהוא מאוד מיוחד בעיניי

375
00:23:21,210 --> 00:23:22,990
.מזכיר כיסא של מלך

376
00:23:23,860 --> 00:23:31,090
והגעתי הביתה והכיסא הגיע
.עטוף בסרט מיוחד

377
00:23:31,880 --> 00:23:36,330
וכשבעלי נכנס, זה היה משהו
,בערך כמו שבועיים לפני פסח

378
00:23:36,800 --> 00:23:40,550
,הוא מאוד התרגש
:אבל מצד שני הוא הרגיש

379
00:23:41,860 --> 00:23:45,680
איך אני אשב על הכיסא
.של המלך. -נכון, נכון

380
00:23:45,740 --> 00:23:47,460
?ואשתי תשב על כיסא רגיל

381
00:23:47,620 --> 00:23:49,450
,אם מלך יושב על כיסא מיוחד

382
00:23:49,490 --> 00:23:51,550
גם המלכה צריכה לשבת
?על כיסא מיוחד, לא

383
00:23:52,320 --> 00:23:55,660
ועלה לי רעיון
.ללכת ולקנות לה את אותו כיסא

384
00:23:56,450 --> 00:23:58,100
,חשבתי שפשוט נכנסים לחנות

385
00:23:58,830 --> 00:23:59,900
.מבקשים את אותו כיסא

386
00:23:59,990 --> 00:24:02,120
ביררתי מאיפה היא קנתה
,את הכיסא הזה

387
00:24:02,480 --> 00:24:04,590
,נכנסתי לחנות
.אמרתי: אני לוקח ויוצא

388
00:24:04,950 --> 00:24:09,640
בסוף התברר שזה היה כיסא אחד
,ויחיד במיוחד

389
00:24:09,660 --> 00:24:11,420
,כמו שאנחנו רואים אותו
.מיוחד במינו

390
00:24:11,960 --> 00:24:13,900
.והיה להם רק אחד כזה
.לא היו להם יותר כיסאות

391
00:24:14,530 --> 00:24:16,070
.ופה התחילה התסבוכת

392
00:24:18,500 --> 00:24:21,020
,התחלתי לחפש בכל המקומות

393
00:24:21,040 --> 00:24:22,790
הגעתי לערים אחרות

394
00:24:22,820 --> 00:24:25,030
והתחלתי לחפש פה
ולחפש שמה

395
00:24:25,050 --> 00:24:26,010
.ולהפעיל חברים

396
00:24:26,640 --> 00:24:30,670
,עד שהתקשרתי, ככה ברוב ייאושי
לאיזה חבר שהוא רפד

397
00:24:31,180 --> 00:24:33,450
.ואמרתי לו: אחת, שתיים, שלוש
.אני צריך כיסא כזה

398
00:24:33,710 --> 00:24:35,660
,נתתי לו תמונה
.הראיתי לו את התמונה של הכיסא

399
00:24:36,530 --> 00:24:38,710
.הוא אמר לי: אולי
אח שלי נגר

400
00:24:38,750 --> 00:24:41,710
והוא גם מייבא מחו"ל
.כל מיני כיסאות. אני אדבר איתו

401
00:24:41,740 --> 00:24:42,860
,לקח לי עוד יום-יומיים

402
00:24:43,490 --> 00:24:45,750
,וכן, מרים לי טלפון
:אומר לי

403
00:24:45,770 --> 00:24:49,180
?תאמין או לא
.אחי מביא לך כיסא כזה ממצרים

404
00:24:49,270 --> 00:24:53,360
רק אני צריך את הכיסא הזה
,בכדי לעשות אותו אחד לאחד

405
00:24:53,410 --> 00:24:54,650
לרפד אותו, לצבוע אותו

406
00:24:54,670 --> 00:24:59,110
ולעשות אבל בדיוק בדיוק
.אותו כיסא שהגיע ממצרים

407
00:24:59,120 --> 00:25:00,320
.ומאוד מאוד שמחתי

408
00:25:01,190 --> 00:25:05,250
והייתי צריך לקחת
את הכיסא הזה מהבית

409
00:25:05,940 --> 00:25:07,010
...ו

410
00:25:09,640 --> 00:25:12,440
וחזרתי באחד הערבים מהכנסים

411
00:25:12,450 --> 00:25:13,990
,ואני רואה שהכיסא נעלם

412
00:25:15,500 --> 00:25:19,970
,אבל חשבתי לי שאולי מכינים לי הפתעה
.אז שתקתי

413
00:25:20,320 --> 00:25:24,210
ואני כל הזמן מחפש
.איזה סיפור כיסוי להמציא

414
00:25:24,230 --> 00:25:25,590
.אני לא יודע
אני לא רוצה לשקר

415
00:25:26,210 --> 00:25:27,660
.ואני גם לא יודע מה להגיד לה

416
00:25:27,680 --> 00:25:29,760
,מה, אני אגיד לה שקניתי לה
?חיפשתי לה כיסא חדש

417
00:25:30,210 --> 00:25:31,730
,ואמרתי: אם היא תשאל אותי

418
00:25:32,070 --> 00:25:35,470
,השם יעזור לי וייתן לי סייעתא דשמיא
.יוציא לי את המילים מהפה

419
00:25:35,500 --> 00:25:37,300
.ולמזלי היא לא שאלה

420
00:25:37,610 --> 00:25:43,020
ואכן כן, לכבוד ערב שבועות
.הבאתי את הכיסא הזה

421
00:25:43,520 --> 00:25:46,190
וברוך השם, המלך והמלכה

422
00:25:46,620 --> 00:25:49,320
וכל הנסיכים
.יושבים פה בשולחן הזה

423
00:25:50,600 --> 00:25:54,330
,וזה האושר האמיתי
.הילדים, החתנים

424
00:25:55,650 --> 00:25:59,550
בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך"
."ואשתך כגפן פורייה

425
00:26:09,510 --> 00:26:11,490
,והמלצה אישית קטנה

426
00:26:12,110 --> 00:26:15,370
תאמצו את הרעיון של שולחן שבת
.כמה שיותר יפה

427
00:26:26,380 --> 00:26:28,090
,ותזכרו מה שאמר לנו הרב יגאל כהן

428
00:26:28,300 --> 00:26:31,130
מי שמשלם את זה
,זה הקב"ה

429
00:26:31,730 --> 00:26:34,180
 כמו שנאמר
."לוו עליי ואני פורע"

430
00:26:34,220 --> 00:26:37,760
שתהיה לכולנו
,שבת שלום, שבת מבורכת

431
00:26:38,060 --> 00:26:40,360
.שבת שמחה לנו ולכל עם ישראל

432
00:26:40,990 --> 00:26:43,160
 .כל טוב
.שבת שלום. -שבת שלום-

433
00:26:51,180 --> 00:26:53,670
בסיומה של עוד תוכנית
יפה ומרגשת

434
00:26:54,420 --> 00:26:56,470
אנחנו שוב נפגשים
."עם ה"שיליצים

435
00:26:57,330 --> 00:27:01,480
,ואתם יודעים מה
,איך שלושה אחים? זה מאוד מעניין

436
00:27:02,470 --> 00:27:05,330
שלושתכם מוזיקאים
.ושלושתכם שרים כל כך יפה

437
00:27:05,840 --> 00:27:06,770
?איך זה התחיל בכלל

438
00:27:07,450 --> 00:27:09,550
...אנחנו
.כל אחד לעצמו התחיל

439
00:27:09,560 --> 00:27:13,050
זה התחיל בגדול
שהתגייס לישיבה

440
00:27:13,960 --> 00:27:17,510
.בזמנו
.ישיבה קרבית, אוקיי-

441
00:27:17,530 --> 00:27:20,120
,ישיבה בבני ברק
.הוא שם לעצמו גיטרה על הגב

442
00:27:21,240 --> 00:27:25,040
ופשוט התחיל לנגן ולנגן
ולהסתובב בקומזיצים

443
00:27:26,010 --> 00:27:26,840
.וזה נכנס לו

444
00:27:27,270 --> 00:27:29,180
ואני הסתכלתי מהצד
.ואמרתי: אני חייב

445
00:27:29,580 --> 00:27:30,930
.לקחתי גיטרה
.אני רוצה כמוהו-

446
00:27:30,980 --> 00:27:34,540
:לקחתי גיטרה ואמרתי
.אני רוצה אותה גם

447
00:27:35,320 --> 00:27:38,650
אחריי גם הוא. כל אחד בתורו
.מצא את עצמו עם מוזיקה

448
00:27:38,680 --> 00:27:40,220
:ואז אמרנו
,בואו נחבר את שלושתנו ביחד

449
00:27:40,250 --> 00:27:41,160
.בואו נעשה ביחד משהו

450
00:27:41,410 --> 00:27:44,510
שמנו לב שהסגנון שלכם
,הוא מאוד מאוד ייחודי

451
00:27:45,000 --> 00:27:47,070
הוא מזכיר לי ככה
,את ימי בחרותי בישיבה

452
00:27:47,510 --> 00:27:48,370
...את ה

453
00:27:48,480 --> 00:27:50,420
אז היה את השיר הקודם
,של הרב קרליבך

454
00:27:50,460 --> 00:27:52,260
.את מוזיקת הנשמה המדהימה הזאת

455
00:27:52,460 --> 00:27:55,250
.זהו, נשמה
.זו התשובה, נשמה

456
00:27:55,260 --> 00:27:58,210
כל מוזיקה שיש בה נשמה
.אנחנו שמה

457
00:27:58,390 --> 00:28:01,300
.כמו באוכל
.כן, נשמה, אנחנו מתחברים-

458
00:28:01,890 --> 00:28:04,030
.יפה
השבוע הייתה לנו תוכנית

459
00:28:04,060 --> 00:28:08,990
שהוקרנו תודה לכל נשות החיל
.שעובדות קשה לקראת שבת

460
00:28:09,000 --> 00:28:11,570
,ואני עם אשת החיל הפרטית שלי

461
00:28:12,240 --> 00:28:14,270
וכל אחד עם אשת החיל שלו

462
00:28:14,370 --> 00:28:17,410
.שבאמת הן כל כך עמלות לכבוד שבת

463
00:28:17,730 --> 00:28:20,600
.והאימהות
.כמובן, האימהות-

464
00:28:21,100 --> 00:28:24,710
ואנחנו אולי באמת
נקדיש להן כהכרת הטוב

465
00:28:25,080 --> 00:28:27,290
?איזה שיר מעניין וטוב

466
00:28:27,830 --> 00:28:29,680
,"אנחנו נשיר "בואי בשלום

467
00:28:29,710 --> 00:28:33,360
,שזה השיר של סוף קבלת השבת

468
00:28:33,550 --> 00:28:35,300
,ממש רגע לפני שבאים הביתה

469
00:28:35,520 --> 00:28:38,070
.לפני ה"אשת חיל", איך שאמרנו
.בשבת מקבלים את הנשמה היתרה-

470
00:28:38,530 --> 00:28:43,520
בהחלט. ואנחנו נבצע את זה
,בלחן של לאונרד כהן

471
00:28:44,060 --> 00:28:46,430
,שהוא עצמו נשמה גדולה
.עליו השלום

472
00:28:48,840 --> 00:28:49,940
.יאללה, בוא ניתן אותו

473
00:30:32,860 --> 00:30:34,910
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה