ערוץ הידברות

סופים טובים - פרק 3: הוי דן את קול האדם

ערוץ הידברות

צור משלנו בסדרה חדשה - סיפור עם 2 סופים! בואו תחליטו אתם את הסוף. פרק 3 - הוי דן את קול האדם

תמלול ההרצאה

1
00:00:28,110 --> 00:00:31,220
...פשוט אני
.אני נבוך

2
00:00:32,030 --> 00:00:34,350
אני לא יודע איפה לשים את עצמי
.מרוב מבוכה

3
00:00:35,570 --> 00:00:36,980
.אל תשאלו מה קרה לי

4
00:00:40,040 --> 00:00:41,360
.תשאלו, בעצם תשאלו

5
00:00:41,640 --> 00:00:47,340
,מה קרה לך? -הו, הו
!בושות! עשיתי לעצמי בושות

6
00:00:47,900 --> 00:00:51,530
!בושות, בושות, בושות
?מה קרה? -מה קרה? - מה קרה-

7
00:00:52,000 --> 00:00:53,380
.נשברה הקערה

8
00:00:54,640 --> 00:00:57,530
?איך נשברה הקערה
.בום טראח-

9
00:01:00,290 --> 00:01:02,760
?אבל אנחנו שואלים מה קרה לך

10
00:01:03,110 --> 00:01:10,290
!טוב, טוב, אני אספר, למרות שזה בושות
.בושות! בושות! בושות! מביך, מביך, מביך

11
00:01:11,740 --> 00:01:17,690
,אתמול היה לנו טיול בבית ספר
,אז הייתי צריך קצת כסף לקנות ממתקים

12
00:01:18,150 --> 00:01:21,980
.ושכחתי להגיד לאימא שלי
,עד שכבר אמרתי לה, היה מאוחר מדי

13
00:01:21,990 --> 00:01:25,390
."היא אמרה לי: "גם לי אין כסף בארנק
.אז... אוי ואבוי

14
00:01:25,730 --> 00:01:30,560
,לא, לא ששדדו אותה, חס וחלילה
.אבל הבנק היה סגור

15
00:01:30,570 --> 00:01:32,320
.היא לא יכלה להוציא כסף
?מה עושים

16
00:01:33,470 --> 00:01:36,510
!ועכשיו... טה דם

17
00:01:37,050 --> 00:01:38,970
.אני נכנס לסיפור

18
00:01:39,980 --> 00:01:44,370
אמרתי: "אימא, יש לי רעיון, נלך
."לגברת פישר, נבקש שהיא תלווה לנו כסף

19
00:01:44,770 --> 00:01:45,800
?זה רעיון טוב, לא

20
00:01:46,530 --> 00:01:48,000
?ברור. אחרי זה נחזיר לה, מה

21
00:01:49,620 --> 00:01:54,630
,אימא הסכימה. עליתי לקומה 3 של גברת פישר
,דפקתי בדלת, טוק טוק טוק

22
00:01:55,040 --> 00:01:55,920
.אף אחד לא ענה

23
00:01:57,280 --> 00:02:02,380
,אז שמעתי מהבית קול
.וחיכיתי וחיכיתי ודפקתי שוב

24
00:02:02,880 --> 00:02:06,710
,שמעתי צעדים קטנים
'...גלאו, גלאו, גלאו, גלאו'

25
00:02:07,940 --> 00:02:12,120
.פתאום מי פותח לי את הדלת? מוטי
?אתם יודעים מי זה מוטי

26
00:02:12,590 --> 00:02:15,660
.הוא יותר קטן ממני בשנתיים
.אני יותר גדול ממנו בשנתיים

27
00:02:17,010 --> 00:02:17,760
.איזה קטע

28
00:02:18,540 --> 00:02:23,700
:בקיצור, אמרתי לו
"?שלום מוטי, אימא בבית"

29
00:02:24,820 --> 00:02:28,710
:אז הוא אמר לי
."לא. היא לא בבית"

30
00:02:29,490 --> 00:02:32,190
.אז הייתי מאוכזב
.באתי ללכת

31
00:02:33,720 --> 00:02:34,710
?פתאום מה אני שומע

32
00:02:35,380 --> 00:02:39,760
?מתוך הבית, אתם יודעים את מי שמעתי
?את מי שמעת-

33
00:02:40,260 --> 00:02:43,230
.הו, שאלה מצוינת! את אליהו הנביא

34
00:02:45,850 --> 00:02:52,060
,שמעתי לא פחות ולא אחרת מגברת פישר
,אימא של מוטי

35
00:02:52,750 --> 00:02:54,240
!והוא אמר לי שהיא לא נמצאת

36
00:02:56,100 --> 00:02:58,260
.ואני בטוח ששמעתי אותה
:אני שמעתי אותה אומרת

37
00:02:59,160 --> 00:03:07,700
לא ירד כבר הרבה זמן גשם, והמלך עלה"
."על הסוס המלכותי ודהר הרחק משם

38
00:03:08,730 --> 00:03:11,910
.שמעתי אותה מספרת לאחים שלו סיפור

39
00:03:13,470 --> 00:03:16,040
,חשבתי שמוטי צחק עליי
:אז אמרתי לו

40
00:03:16,730 --> 00:03:21,060
?נו מוטי, מה, אתה צוחק עליי"
"?אתה אומר לי שאימא לא נמצאת והיא כן

41
00:03:21,850 --> 00:03:27,540
.אתה שובב. ואני צריך את אימא שלך דחוף"
."נו, תקרא לה בבקשה

42
00:03:28,560 --> 00:03:33,320
:עוד פעם הוא אומר לי, אומר לי
."אבל אימא של לא נמצאת. היא הלכה לקניות"

43
00:03:33,700 --> 00:03:35,310
...מה?! קניות

44
00:03:37,760 --> 00:03:41,560
,אמרתי לו: "מוטי, תגיד
?מה, אתה צוחק עליי

45
00:03:42,350 --> 00:03:45,310
.אני שמעתי את אימא שלך בבית"
.תקרא לאימא שלך בבקשה

46
00:03:45,330 --> 00:03:46,770
.אני חייב אותה"
."אני חייב לטיול

47
00:03:47,640 --> 00:03:50,960
?מה הוא אומר לי
."אימא לא בבית"

48
00:03:52,410 --> 00:03:55,780
?מה?! מה אימא לא בבית"
?מה אימא לא בבית

49
00:03:56,200 --> 00:03:58,970
.אני שומע"
!תפסיק לעבוד עליי

50
00:04:00,410 --> 00:04:05,360
.אני שמעתי אותה. יש לה קול מיוחד"
."לא התבלבלתי

51
00:04:07,060 --> 00:04:12,940
,ואז פתאום כשהוא אומר לי שהיא לא בבית
:אני שומע אותה עוד פעם אומרת

52
00:04:13,670 --> 00:04:19,080
,כשהמלך יצא מהיער"
."הוא ראה מרחוק את הארמון

53
00:04:19,410 --> 00:04:21,120
!ממשיכה לספר את הסיפור

54
00:04:22,110 --> 00:04:26,500
,טוב, מוטי, תקשיב. מקודם זה הצחיק"
.עכשיו זה קצת מרגיז

55
00:04:26,800 --> 00:04:31,470
.תפסיק לצחוק עליי. תקרא לאימא שלך וזהו"
."ממש חשוב. יש לי טיול

56
00:04:32,640 --> 00:04:36,420
?מה נראה לכם? מוטי קרא לה
.כן. -לא. -לא-

57
00:04:37,090 --> 00:04:39,610
?נראה לכם שהוא התנצל
.לא

58
00:04:39,980 --> 00:04:42,770
?'נראה לכם שהוא אמר 'סליחה ששיקרתי
.לא

59
00:04:43,770 --> 00:04:44,610
?מה הוא אמר לי

60
00:04:46,360 --> 00:04:51,780
,הוא נעמד עם הידיים ככה מולי על המותניים
,ואמר לי בסבלנות שעצבנה אותי

61
00:04:51,790 --> 00:04:56,380
הוא אמר: "צור, כבר אמרתי לך
.שאימא שלי לא בבית

62
00:04:56,800 --> 00:05:02,770
היא הלכה לקניות ואני צריך לחזור"
."לשמור על אחי הקטן. אז להתראות

63
00:05:03,640 --> 00:05:04,960
.יצא, סגר את הדלת

64
00:05:07,120 --> 00:05:07,500
!?מה

65
00:05:09,470 --> 00:05:14,400
.התעצבנתי. פשוט התעצבנתי
.התרגזתי

66
00:05:14,880 --> 00:05:20,370
הייתי צריך כסף לטיול והוא מנסה
?לעבוד עליי? הוא משקר שאימא שלו לא בבית

67
00:05:22,560 --> 00:05:24,510
?מה היית עושה אם ילד היה משקר לך

68
00:05:28,840 --> 00:05:31,790
.אה, אה. אואה, אתה רב חסד ורחום

69
00:05:34,610 --> 00:05:38,110
.התעצבנתי והתרגזתי
?אבל מה אני כבר יכול לעשות

70
00:05:38,630 --> 00:05:40,990
.רק להתעצבן ולרתוח כמו קומקום

71
00:05:41,370 --> 00:05:44,170
....יצא לי עשן מהאוזניים, פווווו

72
00:05:45,110 --> 00:05:47,380
...אני אומר לכם, יצא לי אדים מהאף

73
00:05:48,140 --> 00:05:49,310
.הכינו בי קפה

74
00:05:50,370 --> 00:05:54,440
:הלכתי לאימא שלי, אמרתי לה
אימא, משפחת פישר האלה"

75
00:05:54,710 --> 00:05:59,820
.לא רוצים לעזור לנו בכלל. הם מתחמקים"
."איזה שכנים הם בכלל? הם לא שכנים

76
00:06:01,980 --> 00:06:07,290
?אימא אמרה לי: "צור, איך אתה מדבר
.זה לא יפה

77
00:06:07,760 --> 00:06:11,920
.משפחת פישר הם משפחה מקסימה"
.הם תמיד מוכנים לעזור

78
00:06:12,230 --> 00:06:14,300
?...איך אתה יכול להגיד"
."זה לשון הרע

79
00:06:15,460 --> 00:06:19,090
אז סיפרתי לה כל מה שקרה
שהיא תדע

80
00:06:19,790 --> 00:06:23,350
איך מוטי פתח את הדלת
,ואמר לי שאימא שלו לא נמצאת

81
00:06:23,930 --> 00:06:26,580
.ושאני שמעתי אותה בכלל
.אני שמעתי אותה

82
00:06:27,380 --> 00:06:30,940
.את רואה?" אמרתי לה"
."זהו. אני לא סתם אומר"

83
00:06:32,940 --> 00:06:39,660
:אימא שתקה קצת, חשבה ואמרה

84
00:06:40,510 --> 00:06:44,850
צור, צריך ללמד זכות"
."ולא לשפוט בלי לברר את הדברים

85
00:06:45,580 --> 00:06:49,690
אני מכירה את משפחת פישר"
.וברור לי שהם לא ישקרו

86
00:06:51,070 --> 00:06:56,790
ואם הם אמרו שאימא לא נמצאת, כנראה שיש"
.סיבה. גם אם אנחנו לא יודעים את הסיבה

87
00:06:57,250 --> 00:07:00,620
אני בטוחה שלסיפור המוזר הזה"
."יש הסבר הגיוני

88
00:07:01,800 --> 00:07:07,030
.ועכשיו אני מצאתי שטר במגירה"
.אני יכולה לתת לך אותו

89
00:07:07,360 --> 00:07:09,580
."אחרי זה נברר את העניין עם משפחת פישר"

90
00:07:14,900 --> 00:07:16,380
.זהו, נגמר הסיפור

91
00:07:21,070 --> 00:07:23,860
?פה הוא נגמר
.לא-

92
00:07:24,930 --> 00:07:26,370
?אז למה אתה אומר שהוא נגמר

93
00:07:26,890 --> 00:07:32,370
הו... הסיפור יכול היה להיגמר ככה שהייתי
,חושב שהוא שקרן וזהו

94
00:07:32,950 --> 00:07:37,440
.אבל פתאום נשמעה דפיקה בדלת

95
00:07:38,280 --> 00:07:39,770
?אתם יודעים מי עמד בדלת

96
00:07:41,480 --> 00:07:42,920
.מוטי
.לא מוטי-

97
00:07:46,530 --> 00:07:47,210
.שוטר

98
00:07:49,260 --> 00:07:52,370
...סתם, סתם. שוטר
.צחקתי

99
00:07:55,620 --> 00:07:58,620
.בדלת לא היה שוטר
?מי עמדה שמה

100
00:07:59,380 --> 00:08:02,620
.לא פחות ולא יותר - גברת פישר

101
00:08:03,470 --> 00:08:04,990
.יופי, גברת פישר

102
00:08:05,360 --> 00:08:08,550
באתי לספר לה על השקרים
.של הבן שלה מוטי

103
00:08:09,070 --> 00:08:11,190
,ועוד לא פתחתי את הפה
:היא פתאום אומרת

104
00:08:11,490 --> 00:08:16,200
שלום, אני רוצה בבקשה לשאול"
."אם יש לכם שתי ביצים

105
00:08:17,140 --> 00:08:21,760
,"אימא שלי אמרה לה: "בוודאי
.והלכה להביא שתי ביצים

106
00:08:24,630 --> 00:08:28,360
,אם אתם שואלים אותי
.אני לא הייתי נותן לה שום דבר

107
00:08:28,730 --> 00:08:34,380
אחרי שהילד שלה משקר עליי
?היא עוד באה ורוצה שאני אעזור לה? אה

108
00:08:35,460 --> 00:08:40,220
.או... כמה שכחנית אני"
.אני שכחתי", גברת פישר אמרה

109
00:08:40,490 --> 00:08:42,200
,לקחה את הביצים
?מה היא אומרת

110
00:08:42,480 --> 00:08:48,480
ממש הרגע חזרתי מקניות"
."ושכחתי לקנות ביצים. זה תמיד קורה לי

111
00:08:48,900 --> 00:08:53,400
,"?מה? עכשיו חזרת מקניות"
.אימא שלי שאלה אותה

112
00:08:54,940 --> 00:08:59,690
,והסתכלה עליי ככה
."צור, ס'תכל, היא אומרת שהיא באה מקניות"

113
00:09:01,110 --> 00:09:03,730
?ומה היא מספרת לאימא שלי
.תקשיבו עכשיו טוב

114
00:09:04,720 --> 00:09:10,210
היא אמרה לאימא שלי שהיא הלכה לקניות
והיא מצאה פתרון

115
00:09:10,260 --> 00:09:13,430
.איך הילדים לא ישתוללו בבית
?מה היא עושה

116
00:09:13,810 --> 00:09:21,170
,היא מקליטה את עצמה מספרת סיפור
,והיא משאירה אותם עם מוטי, הילד הגדול

117
00:09:21,710 --> 00:09:25,290
,וככה הם נהנים בבית
.שומעים את אימא שלהם מספרת סיפור

118
00:09:26,100 --> 00:09:27,320
...אוי ואבוי

119
00:09:30,060 --> 00:09:34,920
פתאום הבנתי שהקול של אימא שלהם ששמעתי
.זה היה בכלל בהקלטה

120
00:09:35,630 --> 00:09:37,770
.אוי, ואני חשבתי שמוטי שקרן

121
00:09:38,800 --> 00:09:43,900
,אוי ואבוי. פשוט, אני אומר לכם
.רציתי לדפוק את הראש בקיר מרוב בושות

122
00:09:44,420 --> 00:09:44,940
!אאו

123
00:09:47,730 --> 00:09:52,230
?איזה בושות. איך לא חשבתי על זה
.הייתי צריך להאמין למוטי

124
00:09:53,150 --> 00:09:55,680
,מעכשיו, אני אומר לכם
,אין אין אין אין

125
00:09:56,110 --> 00:10:02,480
 לפני שאני שופט מישהו, ואני קובע עליו
.כל מיני מסקנות, אני צריך להיות יותר זהיר

126
00:10:02,490 --> 00:10:04,710
.בטח
.קודם כול אני אבדוק ואברר-

127
00:10:04,780 --> 00:10:09,900
,תאמינו לי, זה יכול להציל אותי מבושות
,ממצבים לא נעימים

128
00:10:10,100 --> 00:10:12,480
,ממבוכויות, מהתביישויות

129
00:10:12,680 --> 00:10:17,360
,מהתבחדו... מבושות והתביישויות ביחד
.'שזה 'בושדוחיות

130
00:10:18,110 --> 00:10:19,360
?'שמעתם על 'בושדוחיות

131
00:10:21,560 --> 00:10:25,310
.זה שאתה מתבייש ומתבדח ביחד

132
00:10:25,940 --> 00:10:29,390
וגם אם אתה אוכל תפוח ביחד 
.'זה 'התפחתפחיות

133
00:10:31,050 --> 00:10:38,830
,כן. ואם אתה אוכל תפוח, בננה ומתפדח
.'אז אתה בעיצומה של 'תפוחבנדידנננה

134
00:10:41,280 --> 00:10:43,080
.והנה עכשיו אני מתחיל לדבר שטויות

135
00:10:45,470 --> 00:10:47,910
?אהבתם את הסוף השני
!כן-

136
00:10:48,530 --> 00:10:50,910
?רוצים עוד סיפור
!כן-

137
00:10:50,920 --> 00:10:53,610
."בפעם הבאה של "סופים טובים

138
00:10:53,920 --> 00:10:57,750
.ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר
.אליך חיים

139
00:10:59,750 --> 00:11:00,570
.סתם בצחוק

140
00:11:03,030 --> 00:11:04,130
!להתראות חבר'ה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.9 (94 מדרגים)