הרב ברוך רוזנבלום

תשמור על הפה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כיצד נבחרו 70 הזקנים? מתי יש מצוה להתרחק מן האמת? ומה קורה כשאדם מקלל את עצמו?