הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - ל"ג בעומר בבית דין של מעלה

הרב אליהו עמר

אין פרט שאדם עושה בעולם הזה שנשכח או נעלם מבורא עולם. הרב אליהו עמר מביא בפנינו סיפור אמיתי ומרתק על מה שהתרחש בבית דין של מעלה כשרבי שמעון בר יוחאי הגיע להעיד על מצוה שעשה האדם לכבודו