הרב ברוך רוזנבלום

חייה ופעולה של רות המואביה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה קוראים את מגילת רות בשבועות? מדוע עולם הבא מגיע רק על ידי יסורים? כמה שנים חייתה רות? ומדוע לקח אליהו הנביא מר' עקיבא את המזרן אחרון שלו?